www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Bài T #87:

 

 

  

阮攸

南關道中

 

玉書捧下五雲端

萬里單車渡漢關

一路偕來愯白

二旬斫見但青山

君恩似海毫無報

春雨如膏骨自寒

王道蕩平休問訊

明江北上是長安


-------
 

Nguyễn Du

 

Nam Quan Đạo Trung

 

Ngọc thư phủng há ngũ vân đoan

Vạn lư đan xa độ Hán quan

Nhất lộ giai lai duy bạch phát

Nhị tuần sở kiến đăn thanh san

Quân ân tự hải hào vô báo

Xuân vũ như cao cốt tự hàn

Vượng đạo đăng b́nh hưu vấn tấn

Minh Giang bắc thướng thị Trường An

 


--------


Dịch giả : Thanh Phong

 

Bài Dịch Số 1

 

Trên Đường Nam-Quan


Chiếu vua ban xuống từ cao

Chiếc xe đơn lẻ băng rào Hán quan

Đường xa tóc bạc đâu màng

Hai mươi ngày thấy ngập tràn màu xanh

Ơn vua báo đáp chưa thành

Mưa xuân trơn lạnh rơi nhanh xuống đường

Hỏi thăm chi nữa phố phường

Hương Giang hướng Bắc là Trường An cung

 


 

 

 

Bài Dịch Số 2

 

Trên Đường Nam-Quan


Từ mây năm sắc chiếu vua ban

Chiếc xe đơn lẻ thẳng Hán-quan

Dọc đường chỉ có đầu râu bạc

Tuần trăng ngán nỗi mút xanh ngàn

Ơn vua như biển khôn mong đáp

Mưa xuân lạnh lẽo buốt dao hàn

Đường cái thênh thang không buồn hỏi

Minh-giang hướng bắc ấy Tràng-an

 

 

 

 

Bài Dịch Số 3

 

Trên Đường Nam-Quan

 

Mây vàng trao xuống chiếu vua ban

Vạn lư đơn xa vượt Hán quan

Ngàn dặm một thân đầu nhuốm bạc

Bao ngày chỉ thấy dăy thanh san

Ơn vua như biển chưa đền đáp

Mưa thấm trời xuân xương buốt hàn

Đường rộng nên đâu cần hỏi nữa

Sông Minh thẳng bắc tới Trường An

                          
 

 

 

 

 

 Xem Bài Thơ số 88

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com