www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phi, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhm Anh Em gồm c Vũ Quốc Oai, Đm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phi v cc bạn khc.
 

 

 

 

Bi T #88:

 

 

  

阮攸

幕府即事

 

徹夜鑼聲不暫停

孤燈相對到天明

經旬去國心如死

一路逢人面盡生

山麓積泥深沒馬

谿泉伏怪老成精

客情至此已無限

又是燕山萬里行-------
 

Nguyễn Du

 

Mạc Phủ Tức Sự 
 

Triệt dạ la thanh bất tạm đnh

C đăng tương đối đo thin minh

Kinh tuần khứ quốc tm như tử

Nhất lộ phng nhn diện tẫn sinh

Sơn lộc tch n thm một m

Kh tuyền phục qui lo thnh tinh

Khch tnh ch thử dĩ v hạn

Hựu thị Yn sơn vạn l hnh


--------


Dịch giả : Thanh Phong

 

Bi Dịch Số 1

 

Trạm Nghỉ Chn Tức Sự
 

Thanh-la đm vắng lin-hồi

Bn đn leo lắt ta ngồi mnh ta

Mấy tuần xa nuớc st sa

Dọc đường kẻ lạ ton l v-danh

Sườn non bụng ngựa bn tanh

Hai bn bờ suối yu-tinh chập chờn

Tnh người lữ-thứ c đơn

Hnh-trnh thẳng đến Yn-sơn cn di
 


 

 

 

Bi Dịch Số 2

 

Trạm Nghỉ Chn Tức Sự
 

Đm trường khng ngớt tiếng thanh la

Tới sng đn soi một bng ta

Xa nước mấy tuần lng tựa chết

Đường di chỉ gặp mặt lạ xa

Bn ln bụng ngựa bn sườn ni

Qui vật thnh tinh tự suối ra

Lữ khch tới đy lng bứt rứt

Yn Sơn vạn dặm phải kinh qua

 

 

 

 

Bi Dịch Số 3

 

Nghỉ Chn, Tức Cảnh Sinh Tnh
 

Suốt đm, lanh lảnh tiếng thanh la

Bn ngọn đn khuya, chỉ một ta

Xa nước mấy tuần, lng khắc-khoải

Dọc đường, người ngợm tựa lu la

Bn bn chn ni, ngang lưng ngựa

Lẩn quất bờ khe, những bng ma

Mới tới đy thi, lng đ nản

Kinh kỳ mun dặm, hy cn xa

 


                         
 

 

 

 

 

 Xem Bi Thơ số 89

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhm Anh Em gồm c Vũ Quốc Oai, Đm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phi v cc bạn khc.
 

   

 

www.ninh-hoa.com