www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phi, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhm Anh Em gồm c Vũ Quốc Oai, Đm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phi v cc bạn khc.
 

 

 

 

Bi T #90:

 

 

  

阮攸

明江舟發

 

簫鼓鼕鼕初出門

萬山中斷一槎奔

浮雲乍散右容瘦

新潦初生江水渾

別後關山思弟妹

望中岩岫見兒孫

日斜莫向華山過

怕有聲聲腸斷猿-------
 

Nguyễn Du

 

Minh Giang Chu Pht


Tiu cổ đng đng sơ xuất mn

Vạn sơn trung đoạn nhất s bn

Ph vn sạ tn thạch dung sấu

Tn lạo sơ sinh giang thủy bồn

Biệt hậu quan sơn tư đệ muội

Vọng trung nham tụ kiến nhi tn

Nhật t mạc hướng Hoa Sơn qu

Phạ hữu thanh thanh trường đoạn vn (vin)--------


Dịch giả : Thanh Phong

 

Bi Dịch Số 1

 

Thuyền Ra Đi Trn Sng Minh


Vừa ra khỏi cửa với thuyền

Tiếng tiu, tiếng trống nổi ln trn đầy

My tan, ni c vẻ gầy

Lũ về, sng nước đục ngầy, nhớ nhung

Nhn qua, ni đ trập trng

Mờ mờ nhn ảo tưởng chừng chu con

Mặt trời đ xế sau non

Mới nghe vượn h, ruột non đứt rồi

 


 

 

 

Bi Dịch Số 2

 

Thuyền Ra Đi Trn Sng Minh
 

Ra sng tiu trống bỗng vang ln

Lướt sng bn chn ni một thuyền

Tn loạn my bay gầy mũi đ

Dng cao nước lại đục ngầu thm

Nhn vo dy ni tm con chu

Tiễn biệt quan san nhớ cc em

Đừng vượt Hoa Sơn khi bng xế

Sợ nghe tiếng vượn ro ưu phiền

 

 
 

Bi Dịch Số 3

 

Thuyền Ra Đi Trn Sng Minh
 

Tiếng tiu, tiếng trống nổi ln

Chiếc thuyền vun vt giữa gềnh ni non

My tan, ngọn ni gầy trng

Lũ về cuồn cuộn, nước sng đụt ngầu

Nhớ em khi biệt chuyến tu

Nhớ con, nhớ chu thm sầu ni non

Trời chiều đừng qu Hoa Sơn

Vượn ku buồn b cho hồn chơi vơi

 


                         
 

 

 

 

 

 Xem Bi Thơ số 91

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhm Anh Em gồm c Vũ Quốc Oai, Đm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phi v cc bạn khc.
 

   

 

www.ninh-hoa.com