www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phi, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhm Anh Em gồm c Vũ Quốc Oai, Đm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phi v cc bạn khc.
 

 

 

 

Bi T #94:

 

 

 

 

 

阮攸

三江口塘夜泊

 

西粵重山一水

兩山相對石磷峋

猿啼樹杪若無路

犬吠林中知有人

四望雲山人獨老

同舟胡越各相親

十年已失還

那得家鄉入夢


-------

 

Nguyễn Du

 

Tam Giang Khẩu Đường Dạ Bạc


Ty Việt trng sơn nhất thủy phn

Lưỡng sơn tương đối thạch ln tun

Vin đề thụ diểu nhược v lộ

Khuyển phệ lm trung tri hữu nhn

Tứ vọng vn sơn nhn độc lo

ồng chu Hồ Việt cc tương thn

Thập nin dĩ thất hon hương lộ

N đắc gia hương nhập mộng tần--------


Dịch giả : Thanh Phong

 

Bi Dịch Số 1

 

m Đậu Thuyền Cửa Tam Giang


Ty Việt non ngn, suối tch hai

Ni đi đối mặt đ an bi

Cy cao vượn h như ngăn lối

Ch sủa trong rừng chắc c ai

Bốn mặt ni my duy độc lo

Việt Hồ một cảnh bạn đồng vai

Mười năm qun lối về qu cũ

Mong được mơ trong giấc mộng di

 

 


 

 

 

Bi Dịch Số 2

 

m Đậu Thuyền Cửa Tam Giang

 

Non cao đối lũy, nước chia đi

Đ ni chất chồng, trng dị khi

Cy cao vượn h dường khng lối

Ch suả rừng su hẳn c người

Bốn bề my ni vy ng lo

Người Hồ, kẻ Việt đ thn rồi

Mười năm lng cũ đ qun lối

Chỉ thấy qu nh trong mộng thi

 

 

 

Bi Dịch Số 3

 

m Đậu Thuyền Cửa Tam Giang

 

Ty Việt dng nước chia đi

Chập chng hai ngọn ni đồi đối nhau

Vượn ku khng biết lối no

Rừng su ch sủa thấy đu bng người

Bốn bề my ni giăng khơi

Cng thuyền Hồ, Việt chung lời thiết thn

Mười năm qun mất đường trần

Qu xưa cn lại mỗi lần mộng thi

 

 


                         
 

 

 

 

 

Xem Bi Thơ số 95

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhm Anh Em gồm c Vũ Quốc Oai, Đm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phi v cc bạn khc.
 

   

 

www.ninh-hoa.com