www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Bài T #96:

 

 

 

 

 

阮攸

下灘喜賦

 
 

心香拜禱將軍祠

一掉中流肆所之

到處江山如識趣

喜人蛇虎不施威

萬株松樹僧人屋

一帶寒煙燕子磯

寂寂船窗無箇事

漁歌江上看斜暉


-------

 

Nguyễn Du

 

Hạ Than Hỷ Phú

 

Tâm hương bái đảo tướng quân tỳ (từ)

Nhất trạo trung lưu tứ sở chi

Đáo xứ giang sơn như thức thú

Hỷ nhân xà hổ bất thi uy

Vạn châu tùng thụ tăng nhân ốc

Nhất đái hàn yên Yến Tử ky (cơ)

Tịch tịch thuyền song vô cá sự

Ngư ca giang thượng khán tà huy--------


Dịch giả : Thanh Phong

 

Bài Dịch Số 1

 

Thơ Mừng Khi Xuống Thác

 

Đốt hương thành khấn trước đền

Một thuyền giữa nước bập bềnh nhẹ trôi

Núi sông như đă quen rồi

Mừng người, hùm rắn không dời ra oai

Cụm tùng sư ngụ ngày ngày

Kia là Ḥn Én khói dài phất phơ

Lặng ngồi bên cửa thuyền mơ

Nghe thuyền chài hát ngẩn ngơ chiều tà

 

 


 

 

 

Bài Dịch Số 2

 

Thơ Mừng Khi Xuống Thác

 

Đốt hương thành khấn tướng quân

Mặc thuyền trôi nổi một thân theo ḍng

Như quen với cảnh núi sông

Mừng là hùm rắn đă không quấy rầy

Cụm tùng sư ở nơi đây

Xa xa Ḥn Én khói bay lên trời

Mạn thuyền ta thẩn thơ chơi

Vẳng nghe chài hát, chiều rơi nắng hồng

 

 


                         
 

 

 

 

 

Xem Bài Thơ số 97

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com