www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phi, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 T
HANH PHONG THI TẬP
Một Nhm Anh Em gồm c  Vũ Quốc Oai, Đm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phi, Nguyễn Vạn An,

v cc bạn khc.


 

 

 

 

Bi Thơ #182:

 

 

 


 

阮攸 

 

 

-------

 

Tạp thi kỳ 1

 

Trng sĩ bạch đầu bi hướng thin,

Hng tm sinh kế lưỡng mang nhin.

Xun lan thu cc thnh hư sự,

Hạ thử đng hn đoạt thiếu nin.

Hong khuyển truy hoan Hồng Lĩnh hạ,

Bạch vn ngoạ bệnh Quế Giang bin.

Thn cư bất yếm tần c tửu,

Thượng hữu nang trung tam thập tiền.

 

 

 

 

Bi Dịch Số 1:

Dịch giả : Trần Cao Tần

 

Thơ tạp kỳ 1

 

Bi đt nhn ln đ bạc đầu 

Mịt mờ hng kế biến nơi nao 

Xun lan thu cc nhn sinh ảo 

Đng gi h nung nin thiếu sầu 

Hồng Lĩnh tm vui săn th mi 

Quế Giang nằm bệnh biết bao lu 

Đồng qu thch th cng bầu rượu 

Ba chục tiền dư chưa hết đu

 

 

 

 

Bi Dịch Số 2:

Dịch giả: Vũ Tiến Phi

 

Thơ Tạp Kỳ 1

 

Ngẩng đầu nhuốm bạc dạ bi thương

Sinh kế, hng tm, chẳng thấy đường

Nng hạ, lạnh đng, đều trải chịu

Xun lan, thu cc, lại v phương

Vui săn ni Lĩnh nai vng tr

Buồn bịnh sng Giang khi trắng vương

Thch nhất miền qu mua rượu uống

Ti cn ba chục chẵn tiền lương

 

 

 

 

Bi Dịch Số 3:

Dịch giả:  Nguyễn Vạn An

 

 

Thơ Tạp Kỳ 1

 

Bạc đầu bi đt ngẩng nhn trời

Hng tm, sinh kế đoảng cả hai.

Xun lan thu cc thnh chuyện ho,

Đng lạnh h nồng ph xun hoi

Hồng Lĩnh, đi săn vui cng ch

Giang Quế, nằm nh bệnh với my

Thn qu thich nhất l đầy rượu

Ba mười tiền ti vẫn cn đy

 


 

 

 

 

 

Xem Bi Thơ số 183

 

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
 

Một Nhm Anh Em gồm c  Vũ Quốc Oai, Đm Quang Hưng,
Nguyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phi, Nguyễn Vạn An,

v cc bạn khc.

 

   

 

www.ninh-hoa.com