www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phi, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 T
HANH PHONG THI TẬP
Một Nhm Anh Em gồm c  Vũ Quốc Oai, Đm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phi, Nguyễn Vạn An,

v cc bạn khc.


 

 

 

 

Bi Thơ #183:

 

 

 


 

阮攸 

雜詩其二

 

 

鴻山一色臨平渠,

清寂可為寒士居。

千里白雲生几席,

一窗明月上琴書。

笑啼殉俗干戈際,

緘默藏生老病餘。

葉落花開眼前事,

四時心鏡自如如。

 

-------

 

Tạp thi kỳ 2

 

Hồng Sơn nhất sắc lm bnh cừ,

Thanh tịch khả vi hn sĩ cư.

Thin l bạch vn sinh kỷ tịch

Nhất song minh nguyệt thướng cầm thư

Tiếu đề tuẫn tục can qua tế,

Giam mặc tng sinh lo bệnh dư.

Diệp lạc hoa khai nhn tiền sự,

Tứ th tm knh tự như như.

 

 

 

 

 

Bi Dịch Số 1:

Dịch giả : Trần Cao Tần

 

Thơ Tạp Ky 2

 

Ni Hồng soi bng nước trong 

Hn sĩ tr ngụ nơi khng tịch ny 

Bn giường nghn dậm my bay 

Trăng soi cửa sổ chiếu ngay ti đn 

Loạn ly cười khc lầm than 

Thn gi sức yếu lo toan giữ mnh 

Hoa rơi l rụng mong manh 

Quanh năm lng vẫn an lnh tịnh khng

 

 

 

 

Bi Dịch Số 2:

Dịch giả: Vũ Tiến Phi

 

 

Thơ Tạp Kỳ 2

 

 

Ni Hồng soi bng xanh xanh

Ta về sống ở nơi thanh tịnh ny 

Bn giường my trắng ngừng bay

Trăng qua cửa sổ chiếu đy sch đn

Loạn nn theo thi thế gian 

Giữ mnh im lặng tốt thn yếu gi

Đời thay như l như hoa

Quanh năm thanh thản lng ta an bnh

 

 

 

 

Bi Dịch Số 3:

Dịch giả: Trần Cao Tần

 

Thơ Tạp Kỳ 2

 

Ni Hồng soi bng nước trong xanh 

Hn sĩ ẩn thn chốn tịnh thanh 

My trắng bn giường bay lấp lửng 

Trăng soi ti sch với đn tranh 

Khc cười ly loạn ty thời thế 

Sức yếu thn gi cứ lặng thinh 

L rụng hoa tn bao biến đổi 

Quanh năm lng dạ vẫn an bnh

 

 

 

 

 

Bi Dịch Số 4:

Dịch giả: Trần Cao Tần

 

 

Thơ Tạp Kỳ 2

 

Bng nước trong soi ngọn ni Hồng 

Ẩn thn hn sĩ chốn thinh khng 

Bn giường my trắng vờn lơ lửng 

Ngoi cửa ti đn trăng sng trong 

Ly loạn thế thời trn nước mắt 

Sức gi mệnh số hận trong lng 

Hoa tn l rụng đời thay đổi 

Năm thng an bnh như c khng

 

 

 

 

 

Bi Dịch Số 5:

Dịch giả:  Nguyễn Vạn An

 

 

Thơ Tạp Kỳ 2

 

Ni Hồng soi xuống nước ln,

Được vng thanh tịnh kẻ hn ẩn thn

My từ ngn dặm đến giường

Trăng soi cửa sổ, sch đn một đi

Khc cười cũng phải theo đời 

Thn gi xứ loạn lặng hơi giữ mnh

L hoa đổi phận thay hnh

Bốn ma ta giữ tịch nhin tấm lng

 


 

 

 

 

 

Xem Bi Thơ số 184

 

 

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
 

Một Nhm Anh Em gồm c  Vũ Quốc Oai, Đm Quang Hưng,
Nguyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phi, Nguyễn Vạn An,

v cc bạn khc.

 

   

 

www.ninh-hoa.com