www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 T
HANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có  Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái, Nguyễn Vạn An,

và các bạn khác.


 

 

 

 

Bài Thơ #186:

 

 

 


 

阮攸 

別阮大郎其一

我且浮江去,

送君歸故丘。

乾坤餘草屋,

風雨宿孤舟。

秋夜魚龍縶,

深山麋鹿遊。

休其不甚遠,

相見在中州。

 

 

-------

 

Biệt Nguyễn đại lang kỳ 1

 

Ngă thả phù giang khứ,

Tống quân quy cố khâu.

Càn khôn dư thảo ốc,

Phong vũ túc cô chu.

Thu dạ ngư long trập,

Thâm sơn mi lộc du.

Hưu kỳ bất thậm viễn,

Tương kiến tại trung châu.

 

 

 

 

Bài Dịch Số 1:

Dịch giả: Trần Cao Tần

 

 

Biệt Nguyễn Đại Lang Kỳ 1

 

Tôi cùng vượt qua sông 

Đưa anh về nơi cũ 

Nhà tranh chốn ruộng đồng 

Thuyền côi pḥng phong vũ

Đêm thu ẩn cá rồng 

Hươu nhởn nhơ rừng rú

Ngày vui có c̣n không 

Trung châu sẽ đoàn tụ


  

 

Bài Dịch Số 2:

Dịch giả: Vũ Tiến Phái

 

 

Biệt Nguyễn Đại Lang Kỳ 1

 

Tôi lại sang qua sông

Tiễn anh về quê cũ

Nhà tranh như trống không

Gió mưa thuyền anh trú

Đêm thu ẩn cá rồng

Rừng sâu hươu nai ngụ

Ngày vui tôi thầm mong

Tại Trung Châu đoàn tụ

 

 

 

 

 

 

Bài Dịch Số 3:

Dịch giả: Nguyễn Vạn An

 

Biệt Nguyễn Đại Lang Kỳ 1

 

Tôi đi cùng anh quá giang

Đưa anh về nơi ở cũ

Trời đất chỉ c̣n mái tranh

Mưa gió mái thuyền che chở

Đêm thu ẩn nấp cá rồng

Rừng sâu hươu nai nhớn nhở

Trung châu sẽ gặp nhau thôi

Ngày vui chẳng c̣n xa nữa

 


 

 

 

Xem Bài Thơ số 187

 

 

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
 

Một Nhóm Anh Em gồm có  Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
Nguyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái, Nguyễn Vạn An,

và các bạn khác.

 

   

 

www.ninh-hoa.com