www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 T
HANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có  Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái, Nguyễn Vạn An,

và các bạn khác.


 

 

 

 

Bài Thơ #188:

 

 

 


 

阮攸 

龍城琴者歌

 

龍城佳人,

不記名字。

 

獨善絃琴,

舉城之人以琴名。

學得先朝宮中供奉曲,

自是天上人間第一聲。

 

余在少年曾一見,

監湖湖邊夜開宴。

此時三七正芳年,

春風掩映桃花面。

 

酡顏憨態最宜人,

歷亂五聲隨手變。

緩如涼風度松林,

清如隻鶴鳴在陰。

 

烈如荐福碑頭碎霹靋,

哀如莊舄病中為越吟。

聽者靡靡不知倦,

盡是中和大內音。

 

西山諸臣滿座盡傾倒,

徹夜追歡不知曉。

左拋右擲爭纏頭,

泥土金錢殊草草。

 

豪華意氣凌公侯,

五陵年少不足道。

并將三十六宮春,

換取長安無賈寶。

 

此夕回頭二十年,

西山敗後余南遷。

咫尺龍城不復見,

何況城中歌舞莚。

 

宣撫使君為余重買笑,

席中歌妓皆年少。

席末一人髮半華,

顏醜神枯形略小。

 

狼藉殘眉不飾粧,

誰知便是當年城中第一調。

舊曲新聲暗淚垂,

耳中靜聽心中悲。

 

猛然億起二十年前事,

監湖湖邊曾見之。

城郭推移人事改,

幾度桑田變蒼海。

 

西山基業一旦盡消亡,

歌舞空留一人在。

瞬息百年曾幾時,

傷心往事淚沾衣。

 

南河歸來頭盡白,

怪底佳人顏色衰。

雙眼瞪瞪空想像,
可憐對面不相知。

 

-------

 

 Long Thành cầm giả ca

 

Long thành giai nhân,

Bất kư danh tự.

 

Độc thiện huyền cầm,

Cử thành chi nhân dĩ cầm danh.

Học đắc tiên triều cung trung “Cung phụng” khúc,

Tự thị thiên thượng nhân gian đệ nhất thanh.

 

Dư tại thiếu niên tằng nhất kiến,

Giám Hồ hồ biên dạ khai yến.

Thử thời tam thất chánh phương niên,

Xuân phong yểm ánh đào hoa diện.

 

Đà nhan hám thái tối nghi nhân,

Lịch loạn ngũ thanh tuỳ thủ biến.

Hoăn như luơng phong độ tùng lâm,

Thanh như chích hạc minh tại âm.

 

Liệt như Tiến Phúc bi đầu toái phích lịch,

Ai như Trang Tích bịnh trung vi Việt ngâm.

Thính giả mỹ mỹ bất tri quyện,

Tận thị Trung Hoà Đại Nội âm.

 

Tây Sơn chư thần măn toạ tận khuynh đảo,

Triệt dạ truy hoan bất tri hiểu.

Tả phao hữu trịch tranh triền đầu,

Nê thổ kim tiền thù thảo thảo.

 

Hào hoa ư khí lăng công hầu,

Ngũ Lăng niên thiếu bất túc đạo.

Tính tương tam thập lục cung xuân,

Hoán thủ Trường An vô giá bảo.

 

Thử tịch hồi đầu nhị thập niên,

Tây Sơn bại hậu dư Nam thiên.

Chỉ xích Long Thành bất phục kiến,

Hà huống thành trung ca vũ diên.

 

Tuyên phủ sứ quân vị dư trùng măi tiếu,

Tịch trung ca kỹ giai niên thiếu.

Tịch mạt nhất nhân phát bán hoa,

Nhan xú thần khô h́nh lược tiểu.

 

Lang tạ tàn my bất sức trang,

Thuỳ tri tiện thị đương niên thành trung đệ nhất điệu.

Cựu khúc tân thanh ám lệ thuỳ,

Nhĩ trung tĩnh thính tâm trung bi.

 

Mănh nhiên ức khởi nhị thập niên tiền sự,

Giám Hồ hồ biên tằng kiến chi.

Thành quách suy di nhân sự cải,

Kỷ độ tang điền biến thương hải.

 

Tây Sơn cơ nghiệp nhất đán tận tiêu vong,

Ca vũ không lưu nhất nhân tại.

Thuấn tức bách niên tằng kỷ th́,

Thương tâm văng sự lệ triêm y.

 

Nam Hà quy lai đầu tận bạch,

Quái để giai nhân nhan sắc suy.

Song nhăn trừng trừng không tưởng tượng,

Khả liên đối diện bất tương tri.

 

 

 

 

 

 

Bài Dịch Số 1:

Dịch giả: Nguyễn Vạn An

 

 

Bài ca về người chơi đàn

ở thành Thăng Long

 

 

Chỉ nghe danh mà chưa được biết

Người Long Thành siêu việt huyền cầm

Dân gian ngưỡng mộ vô vàn

Cô Cầm chỉ gọi tên nàng vậy thôi

 

Nhạc nghe tưởng từ trời đưa xuống,

Khi Phụng Cung một khúc reo vang

Ngày xưa tôi đă gặp nàng

Khi bên hồ Giám một đêm tiệc tùng

 

Tuổi th́ chỉ cỡ chừng hai mốt

Áo hồng lên mặt đẹp như hoa

Rượu vào nét ngọc ngây thơ

Năm cung réo răt tay đưa điệu đàng

 

Tiêng khoan tựa thông rừng gió thổi

Thanh trong như hạc gọi từ xa

Bia Tiến Phúc cũng tan ra

Sầu rên tiếng Việt như là Tích Trang

 

Người nghe nhạc mê man chẳng mệt

Nội Trung Ḥa mài miệt rượu say

Ngả nghiêng quan tướng nhà Tây

Lo vui trác táng suốt ngày thâu đêm

 

Phát tiền thưởng đôi bên tung chĩa,

Tiền bạc nhiều có nghĩa ǵ đâu

Hào hoa hơn bậc vương hầu

Ngũ Lăng giới trẻ ai vào kể chi

 

Ba mươi sáu cung kỳ vun vút

Tràng An đây đă đúc một bia

Bia này vô giá nay xưa

Hai mươi năm bỗng nhớ như một ngày

 

Thời buổi đó Sơn Tây thua bại

Tôi vào Nam gần tại Long Thành

Tỉnh c̣n chẳng thầy ngay bên

Nói chi đến chuyện múa miêng nọ này

 

Nay Tuyên phủ bỗng bày tiệc đăi

Ca kỹ xinh đầy dẫy vui đông

Bỗng đâu thấy cuối gian pḥng

Có ai tóc rủ hoa râm lặng ngồi

 

Mặt phờ phạc h́nh hài bé nhỏ

Chẳng tô sơn phấn tỏ mặt ngài

Làm sao đoán được là đây

Danh ca đệ nhất chính người ngày xưa

 

Nghe điệu nhạc xót xa thầm khóc 

Hai mươi năm về trước là đây

Bên hồ Giám tiệc dạ bầy

Quách thành biến dạng người thay đổi nhiều

 

Biển cả đă nương dâu một băi

Nghiệp Tây Sơn cũng văi tiêu xơ

Trăm năm như một giắc mơ

Người xưa sót lại bây giờ c̣n đây

 

Thương chuyện cũ áo đầy nước mắt

Ta từ Nam tóc bạc da nhăn

Trách sao nhan sắc tiêu tan

Thương cho đối mặt chẳng nh́n ra nhau

 

 

  

 

Bài Dịch Số 2:

Dịch giả: Trần Cao Tần

 

 

Bài ca về người chơi đàn

ở thành Thăng Long

 

 

Người đẹp ở chốn Long Thành 

Họ tên không biết, tục danh chẳng rành 

Tay đàn nàng dạo huyền tranh 

 

Cô Cầm ca kỹ dân thành gọi tên 

Nhạc Cung phụng gảy triền miên 

Nàng đàn hay tuyệt như tiên giáng trần 

Xưa kia đă gặp một lần 

 

Bên hồ Giám tiệc nàng đàn thâu đêm 

Hai mươi mốt tuổi đưa duyên 

Mặt xinh mặc áo hồng thêm mặn mà 

Rượu càng tăng vẻ ngây thơ 

 

Ngón tay lả lướt hững hờ năm cung 

Ḥ khoan gió thoảng rừng thông 

Như đôi hạc trắng tiếng trong giữa trời 

Mạnh như sét đánh bia rời 

 

Sầu như Trang Tích chơi vơi hát buồn 

Nàng ngâm cả tâm hồn tê tái 

Nhạc Trung Ḥa vang lại bao đời 

Tướng Tây Sơn rượu say bời 

 

Suốt đêm không ngủ vui cười như điên 

Tranh nhau khen thưởng tiền quăng phá 

Bạc vàng buông bỏ chả cần đời 

Hào hoa xài phí như vương giả 

 

Giới trẻ Ngũ Lăng chẳng gặp thời 

Trường An thu được quà vô giá 

Ba sáu cung xuân đă quá rồi 

Nhớ lại hai mươi năm 

 

Tây Sơn đà thất bại 

Tôi trở bước vào Nam 

Long Thành không được thấy 

Nói chi chuyện múa nhảy ngày xưa 

 

Tuyên phủ bày tiệc say sưa 

Đăi tôi ca sĩ tuổi vừa đôi mươi 

Cuối pḥng một kẻ lặng ngồi 

Tóc râm, mặt hóm, nhỏ người da thô 

 

Mày phờ phạc không điểm tô 

Là người đệ nhất danh ca thuở nào 

Điệu nhạc xưa ḷng chao nhỏ lệ 

Lắng tai nghe như xé tâm cang 

 

Bỗng nhiên nhớ ngược thời gian 

Bên hồ Giám tiệc chính nàng đàn ca 

Thành quách đổi, người đà biến chuyển 

Nương dâu thành sông biển, than ôi ! 

 

Tây Sơn cơ nghiệp mất rồi 

C̣n chăng sót lại đám người múa ca 

Trăm năm măi đời là như thế 

Vạt áo dùng thấm lệ sầu cay 

 

Từ Nam về lại đất này 

Trách chi nhan sắc tàn phai dật dờ 

Cặp mắt nh́n sững sờ không tưởng nhớ 

Gặp mặt rồi bỡ ngỡ chẳng biết ai

 

  

 

Bài Dịch Số 3:

Dịch giả: Vũ Tiến Phái

 

 

Bài ca về người chơi đàn

ở thành Thăng Long

 

 

Có người đẹp chốn Long Thành

Chẳng ai biết được tính danh của nàng

 

Huyền cầm gảy tiếng cao sang

Trong thành nổi tiếng vào hàng cầm danh

Khúc Cung Phụng triều xưa âm thanh nàng gảy

Như từ trời tuyệt vời trải xuống trần gian

 

Hồi trẻ xưa tôi đă gặp nàng

Bên hồ giám một đêm đang trong tiệc yến

Hai mốt tuổi đẹp như bông hoa đáng mến

Áo hồng lên nét mặt đến mặn mà

 

Khả ái ngây thơ trong ánh mắt rượu pha

Ngón tay lướt năm cung đàn ca réo rắt

Như gió thổi trong rừng khoan nhặt

Tiếng trong thanh như tiếng hạc phương xa

 

Bia Tiến Phúc trong sấm sét tan ra

Người nghe nàng say sưa mà không biết mệt

Sầu bi như Trang Tích ốm rên ngâm tiếng Việt

Đại nội Trung Hoà tha thiết nhạc vang lên

 

Quan tướng Tây Sơn suốt tối rượu say mềm

Mê mệt truy hoan đến quên cả rạng đông

Tranh nhau xúm lại thưởng công

Bạc vàng vung vít mà không tiếc ǵ

 

Công hầu coi chẳng là chi

Ngũ Lăng giới trẻ mà b́ được sao

Ba mươi sáu cung xuân cũng chẳng khác nào 

Báu vật Tràng An đỉnh cao vô giá

 

Đă hai mươi năm, qua đi gịng giă

Tôi vào Nam khi Tây Sơn đă bại rồi

Chẳng đến được Long Thành dù cũng gần thôi

Nói chi đến chuyện vui chơi nơi chốn cũ

 

Nay được mời của viên Thuyên Phủ Sứ

Đến nơi đây nhiều ca kỹ trẻ xinh tươi

Chỉ có một cô tóc hoa râm nơi cuối pḥng ngồi

Gầy g̣, khô khan lẻ loi bé nhỏ

 

Không phấn son phờ phạc khó nhận ra

Trước là người đệ nhất danh ca

Nay điệu nhạc xưa đă làm ta nhỏ lệ

Lắng tai nghe mà ḷng đau xót thế

 

So với năm xưa sao có thể là nàng

Người bên hồ Giám đă đàn trong tiệc tối

Thành cũng đổ, người càng mau thay đổi

Nương dâu tàn và biển cả nối theo nhau

 

Cơ nghiệp Sơn Tây cũng đă c̣n đâu

Chỉ c̣n đây người con gái thuở nào ca múa

Thấm thoắt trăm năm c̣n chi đâu nữa

Nhớ chuyện xưa mà ứa nước mắt cảm thương

 

Từ Nam về tóc đă bạc như sương

Nói chi đến sắc đẹp vẫn thường tàn tạ

Mắt ngơ ngác thương săc đẹp đă phai màu

Gặp rồi chẳng nhận ra nhau

 

 

 

 


 

 

 

Xem Bài Thơ số 189

 

 

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
 

Một Nhóm Anh Em gồm có  Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
Nguyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái, Nguyễn Vạn An,

và các bạn khác.

 

   

 

www.ninh-hoa.com