www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phi, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 T
HANH PHONG THI TẬP
Một Nhm Anh Em gồm c  Vũ Quốc Oai, Đm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phi, Nguyễn Vạn An,

v cc bạn khc.


 

 

 

 

Bi Thơ #190:

 

 

 


 

阮攸

藍江

 

清晨望藍江,

藍江漲秋水。

魚鱉遊丘陵,

牛馬迷涯涘。

圮岸崩暴雷,

鴻濤見奇鬼。

危險勝人心,

傾覆亦天意。

我望藍江頭,

寸心常惴惴。

常恐一失足,

汨沒無底止。

如何世間人,

乘險不知畏。

去者何滔滔,

來者尚未已。

帝德本好生,

那得長如是。

擬驅千仞山,

填平五百里。

 

-------

 

Lam giang

 

Thanh thần vọng Lam Giang,

Lam Giang trướng thu thuỷ.

Ngư miết du khu lăng,

Ngưu m m nhai sĩ.

Dĩ ngạn băng bạo li,

Hồng đo kiến kỳ quỷ.

Nguy hiểm thắng nhn tm,

Khuynh phc diệc thin .

Ng vọng Lam Giang đầu.

Thốn tm thường chu thu.

Thường khủng nhất thất tc,

Cốt một v để chỉ.

Như h thế giai nhn,

Thừa hiểm bất tri u ?

Khứ giả h thoa thao!

Lai giả thượng vị dĩ.

Đế đức bản hiếu sinh,

N đắc trường như thị ?

Nghĩ khu Thin Nhận sơn,

Điền bnh ngũ bch l.

 

 

 

 

 

 

Bi Dịch Số 1:

Dịch giả: Vũ Tiến Phi

 

  

Sng Lam

 

Sng lam một sớm ma thu

Nước dng cao chắc đ từ tinh mơ

C bơi ln đến tận bờ

Ngựa tru lạc lối bơ vơ trn đồng

Con đ đất lở một vng

Nước trn cuồn cuộn sng tung tơi bời

Hiểm nguy hơn cả lng người

Hoạ ny cũng bởi do trời m ra

Sng lam no c đu xa

Lng lo ngay ngy mnh ta tần ngần

Khng may m bị xảy chn

Th chm tận đy tấm thn cn g

Người ta sao chẳng sợ chi

Cứ nơi nguy hiểm m đi như thường

Kẻ qua người lại trn đường

Rủi ro nhiều vẫn coi dường nhẹ tnh

Trời cao c đức hiếu sinh

Sao cn để xảy ra tnh trạng đy

Muốn x Thin Nhận ni ny

Để sng năm dặm lấp đầy cho xong

 

 

  

 

Bi Dịch Số 2:

Dịch giả: Nguyễn Vạn An

 

Sng Lam

 

Sng Lam sng sớm nhn ra

Thu về do dạt nước to tận bờ,

Giải theo đn c lững lờ

Ngựa tru ngơ ngc lối về cũng qun

Bờ sng đất lở sấm rền

Sng như bầy quỷ c hơn lng người

Thi th mọi sự trời

Phần ta ch sợ c ngy sẩy chn

Nhn ra ngao ngn sng Lam

Sẩy chn l chết nghỉm chm đy su

Thế gian sao cứ đu đu

Xng pha chẳng biết nước su hiểm ngho

Người đi kẻ tới o o

Hiếu sinh trời đất cớ sao lặng lờ ?

Muốn cho Thin Nhận một x

Lấp bằng trăm dặm đng cho một đời

 

 

  

 

Bi Dịch Số 3:

Dịch giả: Trần Cao Tần

 

  

Sng Lam

 

Bnh minh ngắm sng Lam 

Ma thu nước lan trn 

Bn bờ c bơi nhảy 

Ngựa tru lạc mất đn 

Đất lở ầm như sấm 

Sng cuộn như quỷ ma 

Hiểm nguy hơn tm c 

Do trời cao xa 

Nhn sng Lam cuồn cuộn 

Lng cứ mi lo u 

Chẳng may chn trợt ng 

Chm xuống tận đy su 

Sao người nơi nhn thế

Cứ mạo hiểm tm cầu 

Kẻ đi tới rộn rịp 

Người bước lui ồn o 

Nếu trời thương nhn loại 

Để như thế mi sao 

Đạp ni Thin Nhận xuống 

Lấp sng hết tun tro

 


 

 

 

 

Xem Bi Thơ số 191

 

 

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
 

Một Nhm Anh Em gồm c  Vũ Quốc Oai, Đm Quang Hưng,
Nguyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phi, Nguyễn Vạn An,

v cc bạn khc.

 

   

 

www.ninh-hoa.com