www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phi, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 T
HANH PHONG THI TẬP
Một Nhm Anh Em gồm c  Vũ Quốc Oai, Đm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phi, Nguyễn Vạn An,

v cc bạn khc.


 

 

 

 

Bi Thơ #192:

 

 

 


 

阮攸

山村

萬山深處絕風塵

錯落柴門閉暮雲。

長者衣冠猶是漢,

山中甲子迥非秦。

牧兒角搥荒郊暮,

汲女筒連玉井春。

那得跳離浮世外,

長松樹下最宜人

 

-------

 

Sơn thn
 

Vạn sơn thm xứ tuyệt phong trần,

Thc lạc si mn bế mộ vn.

Trưởng giả y quan do thị Hn,

Sơn trung gip t qunh phi Tần.

Mục nhi gic chuỷ hoang giao mộ,

Cấp nữ đồng lin ngọc tỉnh xun.

N đắc khiu ly ph thế ngoại,

Trường tng thụ hạ tối nghi nhn.

 

 

 

 

 

Bi Dịch Số 1:

Dịch giả: Nguyễn Vạn An

 

  

Xm ni

 

Bụi bay m mịt ni xa

My chiều che kn mi nh rải quanh

Xưa rồi lối sống đời Tần

o di đời Hn vẫn cn mặc theo

Đồng hoang vẳng tiếng lao xao

Mục đồng về nội g vo sừng tru

Nhịp nhng mc nước ko gầu

Gi xun giếng ngọc cảnh no đẹp hơn

Ước g thot được tục trần

Gốc tng thanh thản th mừng biết bao

 

 

  

 

 

Bi Dịch Số 2:

Dịch giả: Vũ Tiến Phi

 

  

Xm Ni

 

Trnh xa gi bụi ni non ny

My chiều mờ mịt cổng đ đy

o mũ cụ gi theo kiểu Hn

Khc Tần đời ni sống cng my

Sừng tru trẻ g trn đồng vắng

Gi xun giếng ngọc mc gầu đầy

Ước g thot được nơi trần tục

Th biết bao nhiu dưới gốc cy

 

  

 

 

Bi Dịch Số 3:

Dịch giả: Vũ Tiến Phi

 

  

Xm Ni

 

Ni ngn gi bụi cch xa

My chiều che kn cổng nh nơi nơi

Hn xưa gi mặc theo thời

Khc Tần cuộc sống trong đời ni su

Trn đồng trẻ g sừng tru

Gi xun giếng ngọc ko gầu liền tay

Ước g thot tục được ngay

Để ngồi vui th dưới cy hưởng nhn

 

  

 

Bi Dịch Số 4:

Dịch giả: Trần Cao Tần

 

Xm Ni

 

Giữa ni cch xa gi bụi trần 

My chiều che khắp cc cổng sn 

Cụ gi o mũ theo đời Hn 

Năm thng lụa khăn khc cảnh Tần 

Đồng vắng g sừng vi mục tử 

Giếng trong c gi giỡn ngy xun 

Ước chi giải thot vng nhn thế 

Hưởng th nhn vui khỏi tục trần

 

 


 

 

 

 

 

Xem Bi Thơ số 193

 

 

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
 

Một Nhm Anh Em gồm c  Vũ Quốc Oai, Đm Quang Hưng,
Nguyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phi, Nguyễn Vạn An,

v cc bạn khc.

 

   

 

www.ninh-hoa.com