www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 T
HANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có  Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái, Nguyễn Vạn An,

và các bạn khác.


 

 

 

 

Bài Thơ #197:

 

 

 


 

阮攸

初月

 

吸得陽光纔上天,

初三初四未團圓。

嫦娥妝鏡微開匣,

壯士彎弓不上弦。

千里關山無改色,

一庭霜露共愁眠。

徘徊正憶鴻山夜,

卻在羅浮江水邊。

 

 -------

 

Sơ nguyệt

 

Hấp đắc dương quang tài thướng thiên,

Sơ tam sơ tứ vị đoàn viên.

Thường Nga trang kính vi khai hạp,

Tráng sĩ loan cung bất thướng huyền.

Thiên lư quan san vô cải sắc,

Nhất đ́nh sương lộ cộng sầu miên.

Bồi hồi chính ức Hồng sơn dạ,

Khước tại La Phù giang thuỷ biên.

 

 

 

 

 

Bài Dịch Số 1:

Dịch giả: Nguyễn Vạn An

 

Trăng Non

 

Trăng thu ánh sáng mặt trời

Mồng ba đă lộ nét ngài ló lên

Chị Hằng nào đă nắp gương

Chàng trai chẳng vội dương cung nhắm vào

Dặm ngh́n trăng vẫn anh đào

Trên sương trăng ngủ buồn hiu nỗi niềm

Đêm nào c̣n dưới chân Hồng,

Bây giờ đă ở bên sông La Phù.

 

 

 

 

Bài Dịch Số 2:

Dịch giả:  Vũ Tiến Phái

 

Trăng Non

 

Lấy nắng xong rồi trăng mới lên

Mồng ba mồng bốn vẫn khuyết bên

Tấm gương tṛn sáng c̣n chưa trọn

Dây cung tráng sĩ mắc chưa lên

Ngh́n dặm quan san trăng vẫn đẹp

Sân sương buồn cùng trăng ngủ yên

Bồi hồi nhớ cảnh đêm Hồng Lĩnh

Bến La Phù ḷng luống ưu phiền

 

 

  

 

Bài Dịch Số 3:

Dịch giả: Trần Cao Tần

 

 

Trăng Non

 

Trăng lên phản chiếu mặt trời 

Mồng ba, mồng bốn nửa soi lưỡi liềm 

Hằng Nga chưa hé nỗi niềm 

Dây cung tráng sĩ chưa lên nhắm vào 

Quan san trăng đẹp làm sao 

Sân mù sương ngủ trăng cao lặng sầu 

Đêm nào Hồng Lĩnh qua mau 

La Phù trên bến ḷng nao nao buồn

 


 

 

 

 

 

Xem Bài Thơ số 198

 

 

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
 

Một Nhóm Anh Em gồm có  Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
Nguyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái, Nguyễn Vạn An,

và các bạn khác.

 

   

 

www.ninh-hoa.com