www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phi, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 T
HANH PHONG THI TẬP
Một Nhm Anh Em gồm c  Vũ Quốc Oai, Đm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phi, Nguyễn Vạn An,

v cc bạn khc.


 

 

 

 

Bi Thơ #198:

 

 

 


 

阮攸

偶興其二

 

一淚天涯洒斷蓬,

羅浮江上起秋風。

黃雲白水兩相照,

急管悲絲萬不同。

六尺拘縻長役役,

四時拋擲太匆匆

征鴻影裏家何在,

隱隱瓊雲三兩峰。

 

 -------

 

Ngẫu hứng kỳ 2

 

Nhất lệ thin nhai si đoạn bồng,

La Ph giang thượng khởi thu phong.

Hong vn bạch thuỷ lưỡng tương chiếu,

Cấp quản bi ty vạn bất đồng.

Lục xch cu my trường dịch dịch,

Tứ th phao trịch thi thng thng.

Chinh hồng ảnh l gia h tại?

Ẩn ẩn Quỳnh vn am lưỡng phong.

 

 

 

 

 

 

Bi Dịch Số 1:

Dịch giả: Nguyễn Vạn An

 

 

Ngẫu Hứng Kỳ 2

 

Lẻ loi lệ nhỏ trong lng

Thương mnh như ngọn cỏ bồng la cy

La Ph gi nổi trn đầy

My vng nước trắng chiếu hoi với nhau

Tơ buồn so gấp thấp cao

Một đời vất vả lc no được tha

Tấm thn su thước cu t

Thoi đưa thấp thong bốn ma qu mau

Chim hồng lơ lửng ni đầu

Quỳnh Ci my phủ biết đu l nh?

 

 

 

 

Bi Dịch Số 2:

Dịch giả:  Trần Cao Tần

 

Ngẫu Hứng Kỳ 2

 

Khc mnh như ngọn cỏ bồng 

Gi thu đ nổi trn sng La Ph 

Nước my soi cảnh ph du 

Tiếng tơ, tiếng so đu như hợp no 

Tấm thn su thước về đu 

Bốn ma sao cứ qua mau no lng 

Nh ta đu hỡi chim hồng ? 

Quỳnh Ci thấp thong ni trong my ngn

 

 

  

 

Bi Dịch Số 3:

Dịch giả: Vũ Tiến Phi

 

Ngẫu Hứng kỳ 2

 

Như cỏ bồng rời cội, tha hương, ta lệ nhỏ

Ngắm ng my vng bay trong gi ma thu

Soi bng trn sng nước trắng La Ph

Tiếng so gấp, tiếng tơ buồn, nghe như khng hợp

Bị cu thc, tấm thn trai, sao mi đời vi dập

Năm thng bốn ma lại tới tấp qua mau

Theo bng chim hồng xa tt, cố hương đu ?

Thấp thong pha Quỳnh Ci, trong my sầu, vi ngọn ni.

 

 


 

 

 

 

 

Xem Bi Thơ số 199

 

 

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
 

Một Nhm Anh Em gồm c  Vũ Quốc Oai, Đm Quang Hưng,
Nguyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phi, Nguyễn Vạn An,

v cc bạn khc.

 

   

 

www.ninh-hoa.com