www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phi, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 T
HANH PHONG THI TẬP
Một Nhm Anh Em gồm c  Vũ Quốc Oai, Đm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phi, Nguyễn Vạn An,

v cc bạn khc.


 

 

 

 

Bi Thơ # 203:

 

 

 


 

阮攸

同籠江

 

同籠江水去悠悠,

今古閒愁不住流。

沙嘴殘蘆飛白鷺,

隴頭落月臥寒牛。

亂山翠接孤城暮,

水竹寒生小店秋。

羨爾野鷗隨水去,

浮生勞碌幾時休?

 

 -------
 

Đồng Lung giang

 

Đồng Lung giang thuỷ khứ du du,

Kim cổ nhn sầu bất tr lưu.

Sa chuỷ tn l phi bạch lộ,

Lũng đầu lạc nguyệt ngoạ hn ngưu.

Loạn sơn thu tiếp c thnh mộ,

Thuỷ trc hn sinh tiểu điếm thu.

Tiễn nhĩ d u tuỳ thuỷ khứ,

Ph sinh lao lục kỷ th hưu ?

 

 

 

 

Thi Viện Dịch nghĩa

 

 

Bi Dịch Số 1:

Dịch giả: Vũ Tiến Phi

 

 

Sng Đồng Lung

 

Xa xăm nước chảy giải Đồng Lung

Kim cổ sầu tri mi chẳng ngừng

C trắng trn lau tn cuối bi

Tru nằm đầu ghểnh lạnh trăng trong

Ni biếc thnh trơ chiều tiếp nối

Hơi tre lều cỏ phủ mng lung

Thm trng u nổi tri trn nước

C bao giờ hết vất vả khng

 

 

 

Bi Dịch Số 2:

Dịch giả:  Trần Cao Tần

 

Sng Đồng Lung

 

Đồng Lung nước chảy ngậm ngi 

Mối sầu kim cổ cn tri theo dng 

C bay trn đm bụi hồng 

Tru nằm thơ thẩn lạnh lng dưới trăng 

Ni xanh tiếp với thnh giăng 

Tiết thu tre nước bủa ngăn tp lều 

Lềnh bềnh mặt nước chim điu 

Thế gian vất vả trăm điều ngổn ngang

 

 

  

 

Bi Dịch Số 3:

Dịch giả: Vũ Tiến Phi

 

Sng Đồng Lung

 

Xa tri sng Đồng Lung

Sầu kim cổ theo cng

C trn lau cuối bi

Tru nằm dưới trăng trong

Ni xanh bn thnh vắng

Lều nhỏ tre lạnh lng

Thm ngắm u trn nước

Rồi hết vất vả khng ?

 

 

 

  

 

Bi Dịch Số 4:

Dịch giả: Trần Cao Tần

 

Sng Đồng Lung

 

Sng Đồng Lung thăm thẳm chảy 

Sầu kim cổ vẫn khng ngừng 

C trắng trn lau cuối bải 

Tru nằm đầu ghểnh lạnh lng 

Ni xanh tiếp thnh trơ trọi 

Tiết thu hơi nước mng lung 

Chim u lềnh bềnh tri mi 

Thế gian cuộc sống ngại ngng

 

 

  

 

Bi Dịch Số 5:

Dịch giả: Nguyễn Vạn An

 

Sng Đồng Lung

 

Thẳm su dng nước Đồng Lung

Mối sầu kim cổ chẳng ngừng tri theo

Lau tn c trắng bay cao

Đầu ghềnh tru ngủ trăng treo lạnh lng

Thnh c ni chởm chập chng

Tiết thu tre khm lạnh quanh tp lều

Lềnh bềnh mặt nước chim u

Cn mnh vất vả ngy no mới thi

 


 

 

 

 

 

Xem Bi Thơ số 204

 

 

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
 

Một Nhm Anh Em gồm c  Vũ Quốc Oai, Đm Quang Hưng,
Nguyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phi, Nguyễn Vạn An,

v cc bạn khc.

 

   

 

www.ninh-hoa.com