www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phi, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 T
HANH PHONG THI TẬP
Một Nhm Anh Em gồm c  Vũ Quốc Oai, Đm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phi, Nguyễn Vạn An,

v cc bạn khc.


 

 

 

 

Bi Thơ # 204:

 

 

 


 

阮攸

鬼門道

 

征客南歸欲斷魂。

樹樹東風吹送馬,

山山落月夜啼猿。

中旬老態逢人懶,

一路寒威杖酒溫。

山塢何家大貪睡,

日高猶自掩柴門。

 

 -------
 

Quỷ Mn đạo trung

 

Quỷ mn thạch knh xuất vn cn (căn),

Chinh khch nam quy dục đoạn hồn.

Thụ thụ đng phong xuy tống m,

Sơn sơn lạc nguyệt dạ đề vin.

Trung tuần lo thi phng nhn ln,

Nhất lộ hn uy trượng tửu n.

Sơn ổ h gia đại tham thuỵ?

Nhật cao do tự yểm si mn.

 

 

 

 

Thi Viện Dịch nghĩa

 

 

Bi Dịch Số 1:

Dịch giả: Trần Cao Tần

 

 

Trn đường qua Quỷ Mn quan

 

Quỷ Mn đường đ chn my 

Về Nam lữ khch thấy say cả hồn 

Gi đng thổi đm ngựa dồn 

Trăng t sau ni, lạnh lng vượn ku 

Trung nin m đ bạc đầu 

Dọc đường trời lạnh, rượu mau ấm lng 

Xm kia ai ngủ thong dong 

Mặt trời rọi sng cn trong then ci

 

 

 

Bi Dịch Số 2:

Dịch giả:  Nguyễn Vạn An

 

Trn đường qua Quỷ Mn quan

 

Đường vo đ ni Quỷ Mn

Chn my xa tt kinh hồn khch du

Ngựa theo gi tiễn mịt m

Đm nghe vượn h trăng lu lạnh người

Ta cn trung độ tuổi trời

M sao chản nản chuyện đời tiếp giao

Rượu đu nng một chn no

Đường di trời lạnh chnh chao ấm lng

Mặt trời ka đ ửng hồng

Nh ai ham ngủ cửa cn kn tre ?

 

 

  

 

Bi Dịch Số 3:

Dịch giả: Vũ Tiến Phi

 

Trn đường qua Quỷ Mn quan

 

My ngăn đường đ ni Quỷ mn

Lm khch về nam sợ hết hồn

Gi thổi cy lay đa ngựa tiễn

Trăng t bn ni vượn h buồn

Chưa gi sao chẳng ưa th tiếp

Dọc đường chống lạnh rượu uống lun

Trời đ ln cao người cn ngủ

Dưới ni im lm đng cửa thn

 

 

  

 

Bi Dịch Số 4:

Dịch giả: Vũ Tiến Phi

 

Trn đường qua Quỷ Mn quan

 

My ra từ ni Quỷ Mn

Về nam khch lạ kinh hồn ng trng

Ngựa đưa trnh ngọn gi đng

Trăng t nghe vượn h trong rừng rồi

Trẻ sao đ ngại tiếp người

Dọc đường trời lạnh rượu mời uống thm

Xm kia dưới ni ngủ m

Cửa tre đng kn trời ln cao rồi

 


 

 

 

 

 

Xem Bi Thơ số 205

 

 

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
 

Một Nhm Anh Em gồm c  Vũ Quốc Oai, Đm Quang Hưng,
Nguyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phi, Nguyễn Vạn An,

v cc bạn khc.

 

   

 

www.ninh-hoa.com