www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phi, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 T
HANH PHONG THI TẬP
Một Nhm Anh Em gồm c  Vũ Quốc Oai, Đm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phi, Nguyễn Vạn An,

v cc bạn khc.


 

 

 

 

Bi Thơ # 233:

 

 

 


 

阮攸

代作久戍思歸其二

 

千仞橫山一帶河,

白雲回首隔天涯。

新秋氣候催寒杵,

故國關山寄夜笳。

天地一身中易孝,

風塵萬里國忘家。

月中橫笛太無賴,

半夜江城吹落花。

 

-------

 

Đại tc cửu th tư quy kỳ 2

 

Thin nhận Honh Sơn nhất đới h,

Bạch vn hồi thủ cch thin nha (nhai).

Tn thu kh hậu thi hn chử,

Cố quốc quan san k dạ gi.

Thin địa nhất thn trung dịch hiếu,

Phong trần vạn l quốc vong gia.

Nguyệt trung honh địch thi v lại,

Bn dạ giang thnh xuy "Lạc hoa".

  

 

 

Bi Dịch Số 1:

Dịch giả:  Nguyễn Vạn An

 

Lm thay người đi th lu năm

mong được về  kỳ 2

 

Sng di ni ngt Honh Sơn,

Xa xa my trắng giải quanh chn trời

Lấy chầy nện vải thu đy

Qu đu kn l gửi đầy nhớ nhung

Đất trời hai chữ hiếu trung

Chuyện nh gc lại mun trng xng pha

Lũy thnh dng so trăng khuya

Hoa mai một khc sẻ chia nỗi niềm

 

 

 

Bi Dịch Số 2:

Dịch giả:   Vũ Tiến Phi

 

Lm thay người đi th lu năm

mong được về kỳ 2

 

Honh Sơn cht vt với con sng 

My trắng trời xa ngoảnh mặt trng

Vo thu lạnh lẽo chy khua dục

Quan ải tnh qu tiếng địch nồng

Thn phải v trung qun chữ hiếu

Xa nh nợ nước kh mun trng

Nhn trăng nng so khng mong đợi

Đm xuống bn sng khc nhạc chng

 

 

  

 

Bi Dịch Số 3:

Dịch giả:   Vũ Tiến Phi

 

Lm thay người đi th lu năm

mong được về kỳ 2

 

Honh Sơn cao cạnh sng di

Ngoi trng my trắng nhạt phai chn trời

Tiếng chy thu lạnh bung rơi

Tiếng kn quan ải thay lời nhớ qu

V trung qun hiếu chưa về

Dấn thn gi bụi khng hề chờ mong

Nhn trăng nng so no nng

Lạc hoa khc nhạc thức cng đm khuya

 

  

 

Bi Dịch Số 4:

Dịch giả:  Trần Cao Tần

  

Lm thay người đi th lu năm

mong được về kỳ 2

 

Honh Sơn với một con sng 

Nhn vầng my trắng xa trng chn trời 

Thu về mau dệt o tơi 

Tiếng kn l trc xa xi qu nh 

Chữ trung thay chữ hiếu l 

Vo trong gi bụi chuyện nh qun thi 

Dưới trăng nng so ngang mi 

Bn sng thổi khc mai rơi no nng

 

 

  

 

Bi Dịch Số 5:

Dịch giả:  Trần Cao Tần

  

Lm thay người đi th lu năm

mong được về kỳ 2

 

Con sng dưới dy Honh Sơn 

Nhn vầng my trắng chập chờn chn my 

Thu về mau nện lấy chy 

Tiếng kn l vọng ngất ngay nhớ nh 

Trung thần qun hiếu chnh ta 

Sống trong gi bụi chuyện nh nhẹ đi 

Dưới trăng nng so bờ mi 

Thổi khc hoa rụng qu bi ai rồi

 

 

  

 

Bi Dịch Số 6:

Dịch giả:  Trần Cao Tần

  

Lm thay người đi th lu năm

mong được về kỳ 2

 

Honh Sơn sừng sững đứng bn sng 

My trắng trời xa thấy chập chng 

Thu lạnh mau đem chy nện vải 

Ải xa kn l vọng thinh khng 

Đơn thn trời đất trung thay hiếu 

V nước chuyện ring phải mặc lng 

Nng so dưới trăng khng ngng đợi 

Mai rơi nhạc khc thổi bi hng

 


 

 

 

 

 

Xem Bi Thơ số 234

 

 

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
 

Một Nhm Anh Em gồm c  Vũ Quốc Oai, Đm Quang Hưng,
Nguyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phi, Nguyễn Vạn An,

v cc bạn khc.

 

   

 

www.ninh-hoa.com