www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 T
HANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có  Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái, Nguyễn Vạn An,

và các bạn khác.


 

 

 

 

Bài Thơ # 235:

 

 

 


 

阮攸

太平賣歌者

 

太平瞽師粗布衣,

小兒牽挽行江湄。

云是城外老乞子,

賣歌乞錢供晨炊。

鄰舟時有好音者,

牽手引上船窗下。

此時船中暗無燈,

棄飯潑水殊狼藉。

摸索引身向坐隅,

再三舉手稱多謝。

手挽弦索口作聲,

且彈且歌無暫停。

可音殊異不得辨,

但覺嘹喨殊可聽。

舟子寫字為余道,

此曲世民與建成。

觀者十數並無語,

但見江風蕭蕭江月明。

口噴白沫手酸縮,

卻坐斂弦告終曲。

殫盡心力幾一更,

所得銅錢僅五六。

小兒引待下船來,

猶且回顧禱多福。

我乍見之悲且辛,

凡人愿死不愿貧。

只道中華盡溫飽,

中華亦有如此人。

君不見使船朝來供頓例,

一船一船盈肉米。

行人飽食便棄餘,

殘肴泠飯沉江底。

 

-------

 

Thái B́nh mại ca giả

 

Thái B́nh cổ sư thô bố y

Tiểu nhi khiên văn hành giang mi

Vân thị thành ngoại lăo khất tử

Mại ca khất tiền cung thần xuy

Lân chu thời hữu hiếu âm giả

Khiên thủ dẫn thướng thuyền song hạ

Thử thời thuyền trung ám vô đăng

Khí phạn bát thuỷ thù lang tạ

Mô sách dẫn thân hướng toạ ngung

Tái tam cử thủ xưng đa tạ

Thủ văn huyền sách khẩu tác thanh

Thả đàn thả ca vô tạm đ́nh

Thanh âm thù dị bất đắc biện

Đăn giác liêu lượng thù khả thinh

Chu tử tả tự vị dư đạo

Thử khúc Thế Dân dữ Kiến Thành

Quan giả thập số tịnh vô ngữ

Đăn kiến giang phong tiêu tiêu giang nguyệt minh

Khẩu phún bạch mạt, thủ toan súc

Khước toạ, liễm huyền, cáo chung khúc

Đàn tận tâm lực cơ nhất canh

Sở đắc đồng tiền cận ngũ lục

Tiểu nhi dẫn đắc há thuyền lai

Do thả hồi cố đảo đa phúc

Ngă sạ kiến chi, bi thả tân

Phàm nhân nguyện tử bất nguyện bần

Chỉ đạo Trung Hoa tẫn ôn băo

Trung Hoa diệc hữu như thử nhân

Quân bất kiến sứ thuyền triêu lai cung đốn lệ

Nhất thuyền, nhất thuyền doanh nhục mễ

Hành nhân băo thực tiện khí dư

Tàn hào lănh phạn trầm giang để.

 

  

 

 

Bài Dịch Số 1:

Dịch giả:  Vũ Tiến Phái 

 

Người hát rong ở Thái B́nh

 

Người mù Thái B́nh mặc áo vải thô

Theo dọc con sông trẻ dẫn trên bờ

Là người thành ngoại đi xin ăn dạo

Hát mướn lấy tiền cho bữa cơm no

Thuyền kế bên có người yêu nghe hát

Dẫn ta qua tựa bên song một lát

Trong khoang thuyền đang tối lại không đèn

Cơm thừa canh cặn vương văi gần bên

Ông già lần ṃ ngồi vào một góc

Giơ tay cám ơn thay lời mời mọc

Tay nắn dây đàn, rồi tiếng hát cất lên

Đàn ca lâu rồi sao không biết nhọc

Giọng người lạ ta nào hiểu được

Như tiếng chim trong trẻo dễ nghe

Nhà thuyền bảo bài ca đó nói về

Thế Dân với Kiến Thành của ngày xa vắng

Khoảng mươi người nghe đều im lặng

Gió vi vu đêm trăng sáng đầy trời

Xùi bọt mép, tay mỏi ră rời

Xếp đàn lại ngồi nói là đoạn kết

Gần một trống canh ḷng khô sức hết

Thế mà chỉ được có năm sáu đồng

Trẻ dẫn rời thuyền lên đến bờ sông

C̣n quay đầu chúc lành quan khách

Ta chợt thấy bồi hồi oán trách

Kiếp người sao sống cách cheo neo

Nghe Trung Hoa đời sống chẳng đói nghèo

Sao có những người bọt bèo như vậy

Cung phụng sứ triều anh có thấy

Từng thuyền no, thừa thăi thẩy khắp nơi

Cơm nguội, thức ăn dư c̣n rơi xuống nước.

 

 

 

Bài Dịch Số 2:

Dịch giả:   Nguyễn Vạn An

 

Người hát rong ở Thái Bỉnh

 

Thái B́nh có một người mù

Trẻ em dắt dẫn đi bờ sông quanh

Nói rằng ông ở ngoài thành

Xin tiền hát mướn nấu ăn qua ngày

Thuyền bên nghe tiếng hát hay

Có người qua cửa dắt tay xuống thuyền

Trong thuyền tăm tối không đèn

Cơn thừa canh văi đổ bên băi bừa

Ông già lẩm cẩm lần ṃ

Ngồi vào một góc tay giơ tạ t́nh

Rồi đưa tay nắn cây đàn

Tay đưa miệng hát miên man chẳng ngừng

Nhưng sao tiếng hát lạ lùng

Trong như chim hót tưng bừng dễ nghe

Nhà thuyền viết chữ mà phê

Đây là câu chuyện Thế Dân Kiến Thành

Mọi người im lặng vây quanh

Gió sông vi vút ánh trăng sáng ngời

Hát lâu tay mỏi ră rời,

Miệng sùi nước bọt mới ngồi mà thưa

Hát đàn đă một canh dư

Nay sức đă hết xin cho xếp đàn

Đứa em dẫn bước khỏi thuyền

Nh́n ra chỉ được mấy đồng mà thôi

Ḷng ta thương xót bồi hồi

Thấy đi c̣n ngoảnh tỏ lời tạ ơn

Vậy mà ta cứ nghe khen

Trung Hoa là xứ mọi miền ấm no

Nghĩ ḿnh đi sứ Trung Hoa

Th́ đầy gạo thịt được cho mỗi ngày

Ăn no văng văi bỏ bầy

Thức ăn cơm vữa đổ đầy đáy sông.

 

 

  

 

Bài Dịch Số 3:

Dịch giả:    Trần Cao Tần

 

Người hát rong ở Thái Bỉnh

 

Lăo mù mặc áo vải thô 

Đứa trẻ dắt dẫn bên bờ con sông 

Là một thành ngoại lăo ông 

Lần ṃ đi khắp hát rong xin tiền 

Bỗng dưng bước đến con thuyền 

Người nghe tiếng hát dắt liên xuống khoang 

Không đèn bóng tối mênh mang 

Cơm thừa canh cặn đổ tràn khắp nơi 

Lăo già t́m một góc ngồi 

Hai tay đưa vẫy thay lời cám ơn 

Xong rồi nắn lấy dây đàn 

Miệng cất tiếng hát không màng nghỉ ngơi 

Lời ca lạ hoắc chơi vơi 

Như tiếng chim hót bên tai thâm trầm 

Nhà thuyền viết chữ bảo rằng 

Đây là câu chuyện Thế Dân Kiến Thành 

Người nghe khoảng chục lặng thinh 

Chỉ nghe gió thổi trăng mành sáng soi 

Miệng sùi nước bọt ră rời 

Xếp đàn ngồi xuống, hết rồi bài ca 

Hát xong đă suốt canh già 

Năm sáu đồng bạc coi là thưởng công 

Đứa em lại dẫn lăo ông 

Bước ra lại ngoảnh một ḷng cám ơn 

Tâm ta lại thấy đau buồn 

Người ta thà chết c̣n hơn sống nghèo 

Nghe nói Trung Quốc ấm no 

Thật ra có kẻ đói co dạ dày 

Lệ sứ dư cho mỗi ngày 

Từng thuyền luôn thịt gạo đầy phủ phê 

Ăn thừa vứt bỏ chán chê 

Đáy sông dung chứa trản trề bất công

 


 

 

 

 

 

Xem Bài Thơ số 236

 

 

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
 

Một Nhóm Anh Em gồm có  Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
Nguyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái, Nguyễn Vạn An,

và các bạn khác.

 

   

 

www.ninh-hoa.com