www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phi, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 T
HANH PHONG THI TẬP
Một Nhm Anh Em gồm c  Vũ Quốc Oai, Đm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phi, Nguyễn Vạn An,

v cc bạn khc.


 

 

 

 

Bi Thơ # 238:

 

 

 


 

阮攸

蒼梧竹枝歌其四

 

青山樓閣一層層,

晝見煙霞夜見燈。

古寺無名難問訊,

白雲深處臥山僧。

 

-------

 

Thương Ng Trc chi ca

kỳ 04

 

Thanh sơn lu cc nhất tằng tằng,

Tr kiến yn h dạ kiến đăng.

Cổ tự v danh nan vấn tấn,

Bạch vn thm xứ ngọa sơn tăng.


 

 

 

Bi Dịch Số 1:

Dịch giả:   Trần Cao Tần

 

Ca điệu Trc Chi đất Thương Ng

kỳ 04

 

Lầu cao hng lớp trn tầng ni 

My ban ngy, tối sng đn đm 

Cha cũ đố ai r được tn 

Sư trong my tịnh lm sao hỏi

 

 

Bi Dịch Số 2:

Dịch giả:   Trần Cao Tần

 

Ca điệu Trc Chi đất Thương Ng

kỳ 04

 

Ni cao lầu dựng hng hng 

Ngy bay my khi, tối chang nh đn 

Cha xưa ai biết được tn 

Sư ng thanh tịnh nằm trn my ngn

 

 

 

Bi Dịch Số 3:

Dịch giả:   Nguyễn Vạn An

 

Ca điệu Trc Chi đất Thương Ng

kỳ 04

 

Ni xanh lớp lớp lầu cao

Ngy my u khi, tối sao nh đn

Cha xưa khng biết cả tn

C nh sư lặng nằm chen my m

 

 

  

 

 

Bi Dịch Số 4:

Dịch giả:   Vũ Tiến Phi  

 

Ca điệu Trc Chi đất Thương Ng

kỳ 04

 

Lầu cao ni biếc khắp quanh vng

Ngy giăng my khi tối đn chong

Cha cũ khng tn tm ai hỏi

My trắng sư ng ngủ giấc nồng

 

  

 

Bi Dịch Số 5:

Dịch giả:    Vũ Tiến Phi

 

Ca điệu Trc Chi đất Thương Ng

kỳ 04

 

Ni biếc lầu cao xếp hng chen

Ngy vương my khi tối ln đn

Cha cũ khng tn người đu hỏi

Trong my sư cụ ngủ bnh yn

 

  

 

Bi Dịch Số 6:

Dịch giả:   Vũ Tiến Phi  

 

Thương Ng Trc Chi ca

kỳ 04

 

Lầu cao hng lớp ni xanh

Đm đn thắp sng ngy thnh khi my

Cha xưa tn hỏi ai đy

Sư ng nằm ngủ trong my yn bnh

 


 

 

 

 

 

Xem Bi Thơ số 239

 

 

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
 

Một Nhm Anh Em gồm c  Vũ Quốc Oai, Đm Quang Hưng,
Nguyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phi, Nguyễn Vạn An,

v cc bạn khc.

 

   

 

www.ninh-hoa.com