www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 T
HANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có  Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái, Nguyễn Vạn An,

và các bạn khác.


 

 

 

 

Bài Thơ # 252:

 

 

 


 

阮攸

阻兵行

 

金鏘鏘鐵錚錚,

車馬馳驟雞犬鳴。

戶不閉大戶閉,

扶老攜幼移入城。

本地六月至九月,

滑濬二縣齊稱兵。

賊殺官吏十八九,

滿城西風吹血腥。

更有山東直隸遙相應,

白蓮異術多神靈。

州官聞賊至,

挑燈終夜籍民丁。

州弁聞賊至,

磨礪刀劍戛戛鳴。

州人聞賊至,

三三五五交頭細語聲咿嚶。

行人遠來不解事,

但聞城外進退皆炮聲。

河南一路皆振動,

羽檄急發如飛星。

滾滾塵埃蔽天日,

步騎一蹤復一橫。

騎者彎角弓,

長箭滿壺白羽翎。

步者肩短槊,

新磨鐵刃懸朱纓。

又有新點丁壯之兵器,

削竹為鎗皮上青。

大車載弓,

小車裝尖釘,

終日往來無暫停。

數百里地遍戈甲,

道路壅塞無人行。

長送長嘆短送默,

進退維谷難為情。

昨日黃河水大至,

五日無食棲沙汀。

今日衛州阻盜賊,

不知前路何時清。

安得風車日萬里,

飛身一息來天京。

吾聞內顧頻年苦荒旱,

只有春作無秋成。

湖南河南久無雨,

自春徂秋田不耕。

大男小女頻饑色,

糠枇為食藜為羹。

眼見饑莩死當道,

懷中棗子身邊傾。

戶壁上有查字,

數百餘戶皆饑零。

小民不忍寒且饑,

苟圖飽燠身為輕。

黃池弄甲不足道,

稍加存恤當自平。

民死在歲不在我,

勿得欺心蔽聖明。

昨見新鄭城門粘榜示,

戶給粟蘇殘氓。

黃河以北麥又熟,

百日而輩妻子皆得生。

歸來歸來勿作死,

撫官惠保如父兄。

 

 -------

 

 

 Trở binh hành

 

Kim tương tương, thiết tranh tranh,

Xa mă tŕ sâu, kê khuyển minh.

Tiểu hộ bất bế, đại hộ bế,

Phù lăo huề ấu di nhập thành.

Bản địa lục nguyệt chí cửu nguyệt,

Hoạt, Tuấn nhị huyện tề xưng binh.

Tặc sát quan lại thập bát cửu,

Măn thành tây phong xuy huyết tinh.

Cánh hữu Sơn Đông, Trực Lệ dao tương ứng,

Bạch Liên dị thuật đa thần linh.

Châu quan văn tặc chí,

Khiêu đăng chung dạ tịch dân đinh.

Châu biền văn tặc chí,

Ma lệ đao kiếm giát giát minh.

Châu nhân văn tặc chí,

Tam tam ngũ ngũ giao đầu tế ngữ thanh y anh.

Hành nhân viễn lai bất giải sự,

Đản văn thành ngoại tiến thoái giai pháo thanh.

Hà Nam nhất lộ giai chấn động,

Vũ hịch cấp phát như phi tinh.

Cổn cổn trần ai tế thiên nhật,

Bộ kỵ nhất tung phục nhất hoành.

Kỵ giả loan giác cung,

Trường tiễn măn hồ bạch vũ linh.

Bộ giả kiên đoản sáo,

Tân ma thiết nhận huyền chu anh.

Hựu hữu tân điểm đinh tráng chi binh khí,

Tước trúc vi thương b́ thượng thanh.

Đại xa tải cung chước,

Tiểu xa trang tiêm đinh,

Chung nhật văng lai vô tạm đ́nh.

Sổ bách lư địa biến qua giáp,

Đạo lộ ủng tắc vô nhân hành.

Trường tống trường thán, đoản tống mặc,

Tiến thoái duy cốc nan vi t́nh.

Tạc nhật Hoàng Hà thuỷ đại chí,

Ngũ nhật vô thực thê sa đinh.

Kim nhật Vệ Châu trở đạo tặc,

Bất tri tiền lộ hà thời thanh.

An đắc phong xa nhật vạn lư,

Phi thân nhất tức lai thiên kinh.

Ngô văn nội cố tần niên khổ hoang hạn,

Chỉ hữu xuân tác vô thu thành.

Hồ Nam, Hà Nam cửu vô vũ,

Tự xuân tồ thu điền bất canh.

Đại nam tiểu nữ tần cơ sắc,

Khang t́ vi thực lê vi canh.

Nhăn kiến cơ biểu tử đương đạo,

Hoài trung táo tử thân biên khuynh.

Không ốc bích thượng hữu “tra” tự,

Sổ bách dư hộ giai cơ linh.

Tiểu dân bất nhẫn hàn thả cơ,

Cầu đồ băo úc thân vi khinh.

Hoàng tŕ lộng giáp bất túc đạo,

Sảo gia tồn tuất đương tự b́nh.

“Dân tử tại tuế bất tại ngă”,

Vật đắc khi tâm tế thánh minh.

Tạc kiến Tân Trịnh thành môn niêm bảng thị,

Án hộ cấp túc tô tàn manh.

Hoàng Hà dĩ bắc mạch hựu thục,

Bách nhật nhi bối thê tử giai đắc sinh.

Qui lai quy lai vật tác tử,

Phủ thần huệ bảo như phụ huynh.

 

    

 

 

 

  Bài Dịch Số 1:

Dịch giả:   Trần Cao Tần    

 

Bài hành về việc binh đao

làm nghẽn đường

 

Đồng sắt nghe leng keng, loảng xoảng

Ngựa xe rầm rập, chó gà kêu

Giàu đóng cửa nhà, nghèo không dóng

Thiên hạ d́u nhau chạy lêu bêu

Nơi đây kéo dài hơn bốn tháng

Hai huyện Hoạt, Tuần nổi binh đao

Giặc giết quan lại mười chết chín

Toàn thành bao máu đổ tuôn trào

Sơn Đông, Trực Lệ ứng gươm, ứng giáo

Đạo Bạch Liên dùng phép thuật tiêu hao

Quan châu suốt đêm lập sổ sách

Quân binh lo luyện kiếm mài dao

Dân trong thành tay ôm tay xách

Tụm năm ba bàn tán x́ xào

Khách phương xa không biết đường ngách

Nghe ngoài thành tới lui toàn lệnh pháo

Hà Nam bị chấn động ào ào

Hịch lệnh như sao bay hoả tốc

Bụi cuốn che cả mặt trời cao

Binh lính chạy tới lui ngang dọc

Kỵ binh giương cung nơ sừng mao

Tên gắn lông chim để đầy bầu

Bộ binh giáo ngắn trên vai vác

Thép mới mài tua lủng lẳng treo

Đám tân binh vót trúc làm giáo

Xe lớn chở cung dây, xe nhỏ chông nhọn

Suốt ngày lui tới ồn ào

Trăm dặm đóng đầy binh với lính

Đường bế tắc, không bóng người nào

Người tiễn xa than dài, kẻ tiễn gần im lặng

Thế khó khăn như bị kẹt giữa rào

Năm ngày không ăn, đậu thuyền trên sóng

Sông Hoàng Hà nước lại dâng cao

Ở Vệ Châu giặc cướp cường hào

Đường trước mặt bao giờ hết bế tắc

Làm sao theo gió đi một mạch

Bay vù vạn dặm đến trời cao

Dân trong thành nhiều năm không thu hoạch

Đại hạn dài dân đói khổ đau

Hồ, Hà Nam lâu không mưa móc

Xuân tới thu ruộng bỏ không cày

Gái trai lớn nhỏ đều đói rách

Tấm cám rau lê nuốt đắng cay

Tận mắt thấy trên đường người chết đói

Hột táo trong bao bọc lăn dài

Nhà bỏ không , có chữ "tra" trên vách

Hàng trăm nhà đều trôi giạt tả tơi

Dân đă đói lại càng thêm lạnh rách

Chỉ mong sao được no ấm một đôi ngày

Dân đói loạn có ǵ đáng trách

Như trẻ con đùa một lúc rồi yên ngay

V́ mất mùa nào phải do quan ngạch

Đừng dối người, dối cả trời mây

Thành Tân Thịnh yết bảng nhà chức trách

Xét từng nhà cấp lúa cho dân nào

C̣n sống sót. Phía Bắc Hoàng Hà lại đầy lúa mạch

Vợ con các người trăm ngày nữa hưởng vào

Vè đi đừng loạn chết lăng nhách

Quan phủ lo dân như cha anh đây

 

  

 

 

Bài Dịch Số 2:

Dịch giả Vũ Tiến Phái

 

 

Bài hành về việc binh đao

làm nghẽn đường

 

Loảng xoảng leng keng đồ sắt đồng

Chó sủa gà kêu xe ngựa đông

Giàu nghèo tất cả nhà đóng cửa

Già trẻ chen nhau tới thành trong

Bắt đầu tháng sáu sang tháng chín

Hai huyện Tuấn Hoạt đă khởi binh

Quan lại tám chín phần bị giết

Đầy thành gió thổi máu mùi tanh

Trực lệ Sơn Đông đều hưởng ứng

Giáo Bạch Liên pháp thuật hiển linh

Quan châu vừa nghe tin giặc đến

Đêm thức khêu đèn lập sổ binh

Quan vơ nghe tin giặc sắp tới

Mài gươm liếc kiếm nghe đến chói

Dân chúng trong châu tụm năm ba

Ghé đầu rỉ tai x́ xào nói

Khách từ xa không hiểu chuyện ǵ

Pháo lệnh ngoài thành nặng bước đi

Cả miền Hà Nam đều chấn động

Cấp tốc lệnh truyền đám ngựa phi

Bụi cuốn lên che khuất mặt trời

Dọc ngang lính thú chạy nơi nơi

Kỵ binh giương nỏ bằng sừng thú

Tên dài lông trắng rủ chơi vơi

Bộ binh trang bị toàn giáo ngắn

Lủng lẳng tua hồng mũi thép mài

Tráng binh mới gọi binh khí nhẹ

Giáo trúc c̣n xanh vác trên vai

Xe lớn chở đầy những cánh cung

Nhỏ th́ chứa đủ các loại chông

Binh lính trải dài hàng trăm dặm

Suốt ngày qua lại chẳng lúc ngừng

Đường luôn bế tắc không người đi

Tiễn xa than, gần chẳng nói ǵ

Tới lui hết thẩy đều kêu khó

Sông Hoàng Hà nước dâng làm chi

Năm ngày không ăn, đậu thuyền trên băi

Hôm nay Vệ Châu giặc cướp chặn đường

Bao giờ mới yên, sao c̣n loạn măi

Có xe gió ngày bay vạn dặm trường

Đến thiên kinh bay vù một cái

Ta nghe trong vùng nhiều năm hạn hán

Cày cấy chẳng thu dân t́nh chán ngán

Hồ Nam Hà Nam cũng lâu không mưa

Từ xuân sang thu lại bỏ cày bừa

Trai gái lớn nhỏ thảy đều ốm đói

Tấm cám thay cơm, rau lê làm canh

Nằm chết bên đường thật trông thấy tội

Hột táo trong bao lăn lóc bên ḿnh

Nhà bỏ không, chữ “tra” trên vách

Mấy trăm nhà trôi dạt kiếm ăn

Không kham nổi đói c̣n thêm lạnh

Lo ấm no, coi nhẹ tấm thân

Dân đói làm loạn như đùa chơi

Xét thương một chút là yên rồi

“Chết v́ thời tiết, ta không gánh”

Chỉ dối ḷng che mắt thánh thôi

Thành Tân Trịnh thấy vừa treo cáo thị

“Xét từng nhà cấp gạo cứu dân lành

Bắc Hoàng Hà lúa vừa may đă chín

Vợ con người trăm ngày sẽ được cứu sanh

Về đi về đi, đừng liều thân chết nữa

Quan coi các người như đấng cha anh”

 

 

 

 

Bài Dịch Số 3:

Dịch giả:  Nguyễn Vạn An

 

  

 Bài hành về việc binh đao

làm nghẽn đường

Đồ đồng đồ sắt leng keng

Ngựa xe gà chó rập ŕnh chạy mau

Cửa nhà mở đóng nghèo giầu

D́u già dắt trẻ dời vào thành trong

Đất này ba tháng dăi ḍng

Hai bên Hoạt Tuấn đă cùng nổi binh

Mười quan giặc giết tám phần

Đầy thành gió thổi máu tanh ngạt ngào

Sơn Đông Trực Lệ nhập vào

Bạch Liên thần giáo lại nhiều pháp linh

Quan châu vừa mới nghe tin

Đêm đêm đèn sáng sổ đinh đă rành

Vơ quan cũng đă sẵn sàng

Mài dao liếc kiếm dập d́nh chối tai

Dân gian nghe ngóng trong ngoài

Túm ba tụm bẩy bàn xoay x́ xào

Khách th́ có biết ǵ đâu

Chỉ nghe pháo lệnh tiếp nhau ngoài thành

Hà Nam chấn động ́nh ́nh

Hịch ra cấp tốc như h́nh sao bay

Bụi cao che lấp mặt trời

Bộ binh lăm lắp chạy dài dọc ngang

Kỵ binh giương sẵn cung sừng

Tên dài lông gắn chim giăng đầy bầu

Bộ binh vác giáo đi đầu

Sáng ḷa mũi thép, tua treo dập d́nh

Lại thêm vũ khí tráng binh

Tân binh giáo trúc c̣n xanh vỏ ngoài

Xe to chờ sẵn cung giây

Xe con chông nhọn chở đầy tới lui

Suốt ngày qua lại ngược xuôi

Mấy trăm dặm đă bời bời lính binh

Đường th́ bế tắc u minh

Người xa than văn người gần lắng câm

Tới lui đều rất khó khăn

Hôm qua lại nước sông Hoàng dâng cao

Năm ngày ăn uống ǵ đâu

Hôm nay giặc đến Vệ Châu chặn đường

Bao giờ mặt trước mới yên

Để xe theo gió chạy liền về kinh

Ta nghe khổ hạn cả vùng

Nhiều năm cầy cấy mà không thu ǵ

Hồ Hà hai chốn không mưa

Xuân thu ruộng bỏ cầy bừa ǵ đâu

Gái trai lớn nhỏ đói nghèo

Bữa ăn tấm cám léo tèo rau xanh

Trên đường đói chết nằm quanh

Lẻ loi hạt táo lăn tăn bên ḿnh

Nhà hoang chữ « Xét » trên tường

Trăm nhà trôi dạt tấm thân nhẹ hời

Trẻ con th́ cứ ham chơi

Vui đùa binh khí ao vơi ngại ǵ

Bị thương có một chút chi

Xét thương một chút cũng th́ yên ngay

Dân gian có chết mùa này

Mất mùa là cớ, chẳng rầy tại quan

Đừng ai che mắt thánh minh

Hôm qua có bảng Trịnh Tân yết rồi :

« Xét từng nhà hỏi c̣n ai

Sông Hà lúa mới đem ngay cứu người

Chỉ c̣n trăm bữa nữa thôi

Vợ con đoàn tụ hết thời đói lo

Chớ ai liều chết dại khờ

Quan trên chăm chút dân như một nhà »

 


 

 

 

 

 

Xem Bài Thơ Số 253

 

 

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
 

Một Nhóm Anh Em gồm có  Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
Nguyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái, Nguyễn Vạn An,

và các bạn khác.

 

   

 

www.ninh-hoa.com