www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phi, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 T
HANH PHONG THI TẬP
Một Nhm Anh Em gồm c  Vũ Quốc Oai, Đm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phi, Nguyễn Vạn An,

v cc bạn khc.


 

 

 

 

Bi Thơ # 253:

 

 

 


 

阮攸

銅雀臺

 

一世之雄安在哉,

古人去兮今人來。

不見鄴中魏武帝,

但見江邊銅雀臺。

臺基雖在已傾圮,

陰風怒號秋草靡。

玉龍金鳳盡茫茫,

何況臺中歌舞妓。

斯人盛時誰敢當,

眇視皇帝凌侯王。

只恨層臺空律屼,

小喬終老嫁周郎。

一朝大限有時至,

尚食奏歌圖悅鬼。

分香賣履苦叮嚀,

落落丈夫何爾爾。

奸雄別自有機心,

不是鳴哀兒女氣。

千機萬巧盡成空,

終古傷心漳江水。

我思古人傷我情,

徘徊俯仰悲浮生。

如此英雄且如此,

況乎寸功與薄名。

人間勳業若長在,

此地高臺應未

 

  -------

 

Đồng Tước Đi

 

Nhất thế chi hng an tại tai,

Cổ nhn khứ hề kim nhn lai.

Bất kiến Nghiệp trung Nguỵ Vũ Đế,

Đn kiến giang bin Đồng Tước đi.

Đi cơ tuy tại dĩ khuynh bĩ,

m phong nộ ho thu thảo mĩ.

Ngọc Long, Kim Phượng tận mang mang,

H huống đi trung ca vũ kỹ.

Tư nhn thịnh thời thuỳ cảm đương,

Miễu thị hong đế lăng hầu vương.

Chỉ hận tằng đi khng luật ngột,

Tiểu Kiều chung lo gi Chu Lang.

Nhất triu đại hạn hữu th ch,

Thượng thực tấu ca đồ duyệt quỷ.

Phn hương mại l khổ đinh ninh,

Lạc lạc trượng phu h nhĩ nhĩ.

Gian hng biệt tự hữu cơ tm,

Bất thị minh ai nhi nữ kh.

Thin cơ vạn xảo tận thnh khng,

Chung cổ thương tm Chương Giang thuỷ.

Ng tư cổ nhn thương ng tnh,

Bồi hồi phủ ngưỡng bi ph sinh.

Như thử anh hng thả như thử,

Huống hồ thốn cng dữ bạc danh.

Nhn gian hun nghiệp nhược trường tại,

Thử địa cao đi ưng vị khuynh

  

    

 

 

 

  Bi Dịch Số 1:

Dịch giả:   Trần Cao Tần    

 

 

Đi Đồng Tước

 

Anh hng một thuở nay đu

Người nay đ tới, di dầu chuyện xưa

Ngụy Vũ thnh Nghiệp nắng mưa

Chỉ đi Đồng Tước trải bừa bn sng

Tuy cn đ, đ nghing dng

Cỏ thu tn a, gi đng tht go

Ngọc Long, Kim Phụng nơi nao

Ca nhi, vũ nữ ai no cn đu

Người lc thịnh ai hầu chống lại

Coi thường vua, ngược tri qun vương

Hận cho lầu cũ tang thương

Tiu Kiều hết kiếp vẫn nng vợ Chu

Nạn lớn bất ngờ ai biết được

Thức ăn, đn ht tha thướt hồn ma

Chia hương chia dp dặn d

Trượng phu lỗi lạc ti ba thế no

Gian hng ring c kế cao

Khng thương y mị như bao nữ tnh

Mưu kho rốt cuộc khng thnh

Nghn xưa đau xt bập bềnh sng Chương

Nghĩ mnh cng lắm xt thương

Gục đầu ln xuống tiếc thương kiếp người

Anh hng l thế ai ơi

Mỏng manh một cht danh đời được sao

Nghiệp lớn bền chắc đu no

Thế sao lầu cũ đổ ro đ đy

 

  

 

 

Bi Dịch Số 2:

Dịch giả Vũ Tiến Phi

 

 

Đi Đồng Tước

 

Nơi đu cn dấu thuở anh hng

Người xưa bn bả lập chiến cng

Đu cn Nguỵ đế trong thnh Nghiệp

Chỉ thấy đi Đồng tước bn sng

Nền cn đy m lầu đổ hết

Tn thu cỏ a gi lạnh hoi

Ngọc Long Kim phụng mờ dấu vết

Huống chi ca vũ nữ trong đi

Người ấy khi vinh ai dm chống

Coi thường vua lấn lướt chư hầu

Tầng lầu sừng sững cao trong hận

Tiểu Kiều c bỏ Chu Lang đu

Một sớm mai hạn lớn xảy ra

Dng cơm đn ht vui hồn ma

Chia hương giy bn n cần dặn

Ti ba lỗi lạc như vậy a ?

Gian hng bụng chứa ring mưu kế

Khng tnh uỷ mỵ với ku thương

Tất cả thnh khng, d khn kho

Từ ngn xưa hận nước sng Chương

Nghĩ đến người xưa xt nỗi mnh

Bồi hồi thương giận kiếp ph sinh

Anh hng đến thế m ra thế

Huống g danh vọng kẻ mong manh

Phải chi ngiệp lớn m v tận

Thi đi Đồng tước vẫn cn đy

 

 

 

 

Bi Dịch Số 3:

Dịch giả:  Nguyễn Vạn An

 

  

Đi Đồng Tước

 

Anh hng một thuở nay đu

Người xưa đ mất người sau tới rồi

Cn đu Ngụy Vũ một thời

Chỉ cn Đồng Tước một đi sng hoang

Nền cn, đi đă ngổn ngang

Gi đng go tht cỏ tn a thu

Ngọc Long Kim Phụng mịt mờ

Ca nhi vũ nữ vết dư chỗ no

Khi thịnh người ấy ngồi cao

Khinh vua, lấn cả vương ho sợ đu

Thương cho thn phận Tiu Kiều

Đến gi m vẫn phải hầu Chu Lang

Thương khi đại hạn bước sang

Cũng đnh đn ht vui hồn con ma

Chia hương bn giấy dặn d

Trượng phu lỗi lạc chn cho cảnh đời

Gian hng mưu kế di di

M sao ủy mị như người nữ nhi

Nghn khn mun kho m chi

Chữ Khng tất cả c g cn đu

Sng Chương nước chảy dầu dầu

Người xưa nghĩ đến m đau nỗi mnh

Bồi hồi thương kiếp ph sinh

Anh hng cn thế nhỏ danh thế no

Nghiệp to nếu tiếp ngn sau

Đi cao đu đ chao lao thế ny.

 


 

 

 

 

 

Xem Bi Thơ Số 254

 

 

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
 

Một Nhm Anh Em gồm c  Vũ Quốc Oai, Đm Quang Hưng,
Nguyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phi, Nguyễn Vạn An,

v cc bạn khc.

 

   

 

www.ninh-hoa.com