www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 T
HANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có  Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái, Nguyễn Vạn An,

và các bạn khác.


 

 

 

 

Bài Thơ # 264:

 

 

 


 

阮攸

 

所見行

 

有婦攜三兒,

相將坐道旁。

小者在懷中,

大者持竹筐。

筐中何所盛,

藜藿雜枇糠。

日晏不得食,

衣裙何框禳。

見人不仰視,

流襟浪浪。

群兒且喜笑,

不知母心傷。

母心傷如何,

饑流異

稍豐熟,

米價不甚昂。

不惜棄土,

苟圖救生方。

一人竭傭力,

不充四口糧。

沿街日乞食,

此計安可長。

眼下委溝壑,

血肉飼豺狼。

母死不足恤,

撫兒增斷腸。

奇痛在心頭,

天日皆為

陰風飄然至,

行人亦悽惶。

昨宵西河驛,

供具何張

鹿筋雜魚翅,

滿棹陳豬羊。

長官不下箸,

小們只略嘗。

撥棄無顧惜,

鄰狗厭膏粱。

不知官道上,

有此窮兒娘。

誰人寫此圖,

持以奉君王。

-------

 

Sở kiến hành

 

Hữu phụ huề tam nhi

Tương tương toạ đạo bàng

Tiểu giả tại hoài trung

Đại giả tŕ trúc khuông

Khuông trung hà sở thịnh

Lê hoắc tạp t́ khang

Nhật án bất đắc thực

Y quần hà khuông nhương

Kiến nhân bất ngưỡng thị

Lệ lưu khâm lang lang

Quần nhi thả hỉ tiếu

Bất tri mẫu tâm thương

Mẫu tâm thương như hà

Tuế cơ lưu dị hương

Dị hương sảo phong thục

Mễ giá bất thậm ngang

Bất tích khí hương thổ

Cẩu đồ cứu sinh phương

Nhất nhân kiệt dung lực

Bất sung tứ khẩu lương

Duyên nhai nhật khất thực

Thử kế an khả trường

Nhăn hạ uỷ câu hác

Huyết nhục tự sài lang

Mẫu tử bất túc tuất

Phủ nhi tăng đoạn trường

Kỳ thống tại tâm đầu

Thiên nhật giai vị hoàng

Âm phong phiêu nhiên chí

Hành nhân diệc thê hoàng

Tạc tiêu Tây Hà dịch

Cung cụ hà trương hoàng

Lộc cân tạp ngư xí

Măn trác trần trư dương

Trưởng quan bất hạ trợ

Tiểu môn chỉ lược thường

Bát khí vô cố tích

Lân cẩu yếm cao lương

Bất tri quan đạo thượng

Hữu thử cùng nhi nương

Thuỳ nhân tả thử đồ

Tŕ dĩ phụng quân vương

 

  

 

  

 Bài Dịch Số 1:

Dịch giả : Vũ Tiến Phái

 

Những điều trông thấy

 

Một bà dắt ba con

Ngồi bên lối đường ṃn

Đứa nhỏ trong ḷng mẹ

Đứa lớn giữ giỏ sờn

Giỏ tre đựng những ǵ

Cám lẫn hoắc rau lê

Chưa ăn, trưa đă quá

Áo quần rách tua te

Thấy người cúi đầu lui

Nước mắt chảy chẳng chùi

Ḷng mẹ đau không biết

Lũ con vẫn cười vui

Ḷng mẹ đau ra sao

Lưu lạc đến làng nào

Làng khác mùa màng tốt

Giá gạo không quá cao

Không hối tiếc bỏ đi

Sao t́m được thứ ǵ

Một người làm hết sức

Không đủ nuôi tiểu nhi

Đi ăn mày lang thang

Kéo dài sao mà màng

Cái chết thấy trước mắt

Máu thịt nuôi sài lang

Mẹ chết không thương tiếc

Dỗ con thêm sầu tang

Trong ḷng ôi đau xót

Mặt trời phải úa vàng

Gió lạnh bỗng ào tới

Đớn đau người đi đường

Đêm qua Hà Tây trạm

Tiệc tùng quá khoa trương

Vây hươu cùng vây cá

Dê heo thịt ngát hương

Quan lớn không đụng đũa

Đám hầu cũng coi thường

Vứt bỏ không luyến tiếc

Chó hàng xóm đều chê

Không biết trên đường cái

Có người đói khổ kia

Ai người vẽ cảnh đó

Đem dâng lên vua ḱa

 
 

 

 Bài Dịch Số 2:

Dịch giả : Nguyễn Vạn An

 

Những điều trông thấy

 

Người đàn bà dắt ba đứa con

Cùng nhau diu díu ngồi bên đường

Lại c̣n đứa nữa trong bụng mẹ

Đứa lớn tay cầm giỏ tre non

Trong giỏ đựng ǵ mà lắm thế

Rau lê trộn gài với cám đen ?

Quá trưa mà chưa ǵ vào bụng

Áo quần ôi rách rưới thảm thương

Thấy người, mẹ không dám nh́n lên

Nước mắt chảy ṛng ṛng trên áo

Lũ con vẫn vui cười tự nhiên

Ḷng mẹ đau các con có thấu ?

Các con sao biết ḷng mẹ đau

Lưu lạc làng này qua làng khác

Làng kia mong mùa màng được tốt,

Giá gạo năm nay không quá cao !

Bỏ làng đi đành không hối tiếc

Miễn sao t́m phương tiện kiếm ăn

Một người làm cho dù hết sức

Làm sao nuôi được bốn miệng con

Dọc đường mỗi ngày đi ăn xin

Cách ấy làm sao kéo măi được

Một ngày kia mẹ đành bỏ sác

Máu thịt mẹ nuôi bầy sói lang

Mẹ dù chết cũng không thương tiếc

Vỗ về con càng đứt ruột gan

Trong ḷng mẹ biết bao đau xót

Mặt trời rồi cũng úa vàng lên

Gió lạnh bỗng đâu ào ào tới

Người đi đường đau đớn làm sao

Đêm qua trạm Tây Hà mẹ đợi

Ai tiệc tùng cung phụng quá cao ?

Gân hươu lại dọn cùng vây cá

Bầy đầy bàn thịt lợn, thịt dê

Quan lớn cũng không thèm đụng đũa

Đám theo hầu th́ chỉ nếm qua

Vứt bỏ đi không hề luyến tiếc

Chó hàng xóm cũng ngán món ngon

Có ai biết trên đường lầy lội

Nhà ḿnh nghèo có bốn mẹ con ?

Có người nào vẽ được bức tranh

Đem dâng lên cho nhà vua không?

 

 

 

 Bài Dịch Số 3:

Dịch giả : Trần Cao Tần

 

Những điều trông thấy

 

Người mẹ với ba con

Mệt mỏi ngồi bên đường

Đứa nhỏ trong bụng mẹ

Đứa lớn cầm giỏ tre

Giỏ tre đựng ǵ thế

Hoắc, cám lẫn rau lê

Quá trưa chưa ăn được

Quần áo rách bè nhè

Thấy người không dám ngước

Nước mắt chảy ṛng ṛng

Đám con vẫn đùa giỡn

Không biết ḷng mẹ buồn

Đau đớn ra làm sao

Năm đói đi lưu lạc

Đến bất cứ làng nào

Cứ màn trời chiếu đất

Miễn giá gạo không cao

Miễn sao c̣n được sống

Cho đủ cả bốn người

Một người không nuôi xuể

Cho toàn cả gia đ́nh

Đi ăn mày như thế

Làm sao măi cứ xin

Ta thấy ngay trước mắt

Kẻ chết đói dưới x́n

Máu thịt nuôi lang sói

Mẹ chết cũng đă nào

Thương đàn con đang đói

Vỗ về ruột càng đau

Tâm can đều tan nát

Trời buồn đến úa màu

Gió lạnh ào trên cát

Ôi đau đớn làm sao

Tây Hà vẫn vui vẻ

Tiệc tùng sang trọng cao

Gân hươu cùng vi cá

Đầy bàn thịt heo, dê

Quan lớn không đụng đũa

Người hầu cũng bỏ chê

Đồ bỏ đi hằng bữa

Chó hàng xóm cũng ghê

Ai thấy trên đường cái

Mẹ con đói ê chề

Ai vẽ bức tranh lại

Dâng nhà vua đam mê

 


 

 

 

 

 

Xem Bài Thơ Số 265

 

 

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
 

Một Nhóm Anh Em gồm có  Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
Nguyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái, Nguyễn Vạn An,

và các bạn khác.

 

   

 

www.ninh-hoa.com