www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phi, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 T
HANH PHONG THI TẬP
Một Nhm Anh Em gồm c  Vũ Quốc Oai, Đm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phi, Nguyễn Vạn An,

v cc bạn khc.


 

 

 

 

Bi Thơ # 265:

 

 

 


 

阮攸

 

梅山上村

 

山下有長松,

山上有遙村。

山下長松梢,

正當山上門。

所居人,

窮年何所為。

女事惟績麻,

其男業耘耔。

耘耔苟得閒,

下山伐松枝。

聊以足官

不事書與詩。

催租一不到,

雞犬皆熙熙。

密石礙車馬,

雜花當時。

山外興與廢,

山中皆不知。

算來一年中,

所憂無一時。

所以山中人,

人人皆其頤。

松花柏子肯許食,

白頭去此將安歸。

 

-------

 

Hong Mai sơn thượng thn

 

Sơn hạ hữu trường tng

Sơn thượng hữu diu thn

Sơn hạ trường tng sao

Chnh đương sơn thượng mn

Mn nội sở cư nhn

Cng nin h sở vi

Nữ sự duy tch ma

K nam nghiệp vn tỉ

Vn tỉ cẩu đắc gian

Hạ sơn phạt tng chi

Liu dĩ tc quan thuế

Bất sự thư dữ thi

Thi t nhất bất đo

K khuyển giai hi hi

Mật thạch ngại xa m

Tạp hoa đương tuế th

Sơn ngoại hưng dữ phế

Sơn trung giai bất tri

Ton lai nhất nin trung

Sở ưu v nhất th

Sở dĩ sơn trung nhn

Nhn nhn giai kỳ di

Tng hoa bch tử khẳng hứa thực

Bạch đầu khứ thử tương an quy

 

   

 

  

 Bi Dịch Số 1:

Dịch giả : Vũ Tiến Phi

 

Thn Hong Mai Trn Ni

 

Chn ni tng xạc xo

Trn ni xm xn xao

Ngọn tng vươn từ dưới

Ngang cổng trn ni cao

Người ở trong cổng ấy

Quanh năm lm g vậy ?

Đn b xe sợi gai

Đn ng lo cy cấy

Khi khng việc, rảnh rỗi

Chặt cnh tng dưới ni

Lo đủ thuế nộp quan

Thơ sch khng cần tới

Thuế quan khng đến đi

G ch phởn phơ vui

Cản ngựa xe đ kn

Bo ma hoa nở tươi

Hưng phế bn ngoi ni

Mọi người c biết đu

Suốt năm đều như thế

Chẳng bao giờ lo u

Cho nn người trn ni

Trăm tuổi đều sống lu

Quả tng m ăn được

Gi về đy chứ đu

 

  

 

 Bi Dịch Số 2:

Dịch giả : Nguyễn Vạn An

 

Thn Hong Mai Trn Ni

 

Chn ni c cy tng cao

Trn ni cổng xm lu nghu như tng

Hỏi người dn ở trn vng

Sống trong cống ấy quanh năm lm g

Đn b th sợi gai se

Đn ng cầy cấy quanh que rỗi nhn

Nhẩn nha xuống ni chặt tng

Lo cho đủ thuế nộp cng quan trn

Khng ai bận bịu sch đn

Khi quan đi thuế cũng qun chẳng mng

Phởn phơ g ch lang thang

Đ dầy che kn hết đường xe qua

L hoa cho biết bốn ma

Chuyện ngoi hưng phế chẳng lo lm g

Suốt năm ngy thng qua đi

Lo u khng biết, sống th trăm năm

Hoa tng quả bch lấy ăn

Bạc đầu bạn hy dẫn mnh về đy !

 

 

 

 Bi Dịch Số 3:

Dịch giả : Trần Cao Tần

 

Thn Hong Mai Trn Ni

 

Tng cao dưới chn ni

Một xm người sống ring

Ngọn tng cao vời vợi

Cao ngang với cổng giềng

Người ở trong xm ấy

Quanh năm họ lm g

Đn b xe gai sợi

Đn ng lo cấy cầy

Vo những lc nhn rỗi

Đi xuống ni chặt cy

Lo nộp quan đủ thuế

Khng bận sch cng thơ

Quan đi thuế nộp đủ

G ch đều phởn phơ

Đa kn dầy che phủ

Hoa tri cho biết ma

Bn ngoi đời hưng phế

Trong ni chẳng hơn thua

Thng năm tri khng kể

Chẳng bao giờ lo u

Cho nn người trong ni

Cuộc sống rất di lu

Ăn hoa tng, quả bch

Về đy sống bạc đầu

 


 

 

 

 

 

Xem Bi Thơ Số 266

 

 

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
 

Một Nhm Anh Em gồm c  Vũ Quốc Oai, Đm Quang Hưng,
Nguyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phi, Nguyễn Vạn An,

v cc bạn khc.

 

   

 

www.ninh-hoa.com