Trang Thi Nhạc-LMST

Trang Thi Nhạc
giới thiệu

LMST

Tôn chỉ:  Một đời cho Âm nhạc cảm hứng từ tháng 2 năm 1950.

Hành tŕnh thứ nhất “Mỗi ngày 1 bài hát” gồm 1002 nhạc phẩm được sự cộng tác của 310 thi hữu gần xa (Việt-Pháp Mỹ) đă được đúc kết ngày 14 tháng 7 năm 2009.

 

Hành tŕnh thứ hai “Vườn Nhạc Cảm Hứng” (VNCH) đang được tiếp nối bắt đầu từ ngày 15 tháng 7 năm 2009.

 

Tuyên ngôn: Hân hoan chào đón và sẵn sàng cộng tác với các thi hữu Ninh Ḥa và quư thân hữu trong các tác phẩm “Thi Nhạc Giao Duyên”.

 

 Hiện định cư tại tiểu bang Florida, Hoa Kỳ.

 

 

Trang Thi Nhạc-LMST

 

Trang nhà:
www.ninh-hoa.com

  

                                         

 

NHỚ LỜI CHA
(Happy Father day)

Nhân ngày FATHERDAY của nước Mỹ,
xin gởi bài thơ  "NHỚ LỜI CHA"
 

 Lời Cha thắm thiết gởi t́nh thương,

Cao vút trời xanh tỏa bốn phương .

Sông biển tung hoành con thỏa chí,

Hải đăng định hướng Cha soi đường .

Thắng không kiêu ngạo, con ghi nhớ,

Bại chớ xiêu ḷng, Cha đỡ nương .

Ước nguyện con thành người hữu dụng,

T́nh nhà nợ nước vẹn đôi đường .

 

 

 

Lê Văn Ngô

San Jose, June 2012

HAPPY FATHER DAY

 

 Vườn Hoa Văn Học Nghệ Thuật - Lê Văn NGÔ