Trang Thi Nhạc-LMST

Trang Thi Nhạc
giới thiệu

LMST

Tôn chỉ:  Một đời cho Âm nhạc cảm hứng từ tháng 2 năm 1950.

Hành tŕnh thứ nhất “Mỗi ngày 1 bài hát” gồm 1002 nhạc phẩm được sự cộng tác của 310 thi hữu gần xa (Việt-Pháp Mỹ) đă được đúc kết ngày 14 tháng 7 năm 2009.

 

Hành tŕnh thứ hai “Vườn Nhạc Cảm Hứng” (VNCH) đang được tiếp nối bắt đầu từ ngày 15 tháng 7 năm 2009.

 

Tuyên ngôn: Hân hoan chào đón và sẵn sàng cộng tác với các thi hữu Ninh Ḥa và quư thân hữu trong các tác phẩm “Thi Nhạc Giao Duyên”.

 

 Hiện định cư tại tiểu bang Florida, Hoa Kỳ.

 

 

Trang Thi Nhạc-LMST

 

Trang nhà:
www.ninh-hoa.com

  

Bài họa 1:

 

QUÊ TÔI

(Hoạ bài thơ QUÊ TÔI phổ nhạc của Vinh Hồ)

 

Ninh Hoà nhớ thể lá nâng hoa,

Biển thẳm, rừng sâu, người ái ḥa.

Dục Mỹ quân trường nóng gió hắt,

Đá Bàn đập nước lạnh sương sa.

Trầm hương thương "Núi Người Chinh Phụ" ,

Hổ dữ yêu "Rừng Rậm Ổ Gà"

Lúa tốt, đồng xanh, sông lắm cá

Sông Dinh t́nh nghĩa tải phù sa.

 

Lê văn Ngô

May/2011

Bài Xướng:

QUÊ TÔI

Qua cầu Dinh cảnh đẹp như hoa
Cây trái xanh tươi, khí dịu ḥa
Núi Vọng giăng mây chờ nắng ngă
Ḥn Hèo đội mũ gọi mưa sa
Tối nghe trống sấm rền Thiên Bửu
Chiều thấy c̣ bay sáng Ổ Gà
Thương kẻ chân quê, đời vất vả
Nên sông Dinh chở nặng phù sa.

Vinh Hồ