Chúng tôi đau buồn báo tin:

Ông  Nguyễn Trọng Cảnh

mất ngày 2 tháng 2 năm 2009 tại
Fairview Hospital, Edina, Minnesota

Hưởng th 69 tuổi.
 

Tang Lễ:

Được cử hành tại
Lakewood Cemetery
 3600 Hennepin Ave. South
Minneapolis, Minnesota

ngày 7 tháng 2 năm 2009 hồi 10:00 sáng.

Giờ Thăm viếng:

Thứ sáu ngày 6 tháng 2 năm 2009
từ 3:00 giờ chiều đến 8:00 giờ tối
tại Historic Thomson - Dougherty
2535 Park Avenue
Minneapolis, Minnesota 55404
Tel. (612) 871 - 4407

 

Tang gia đồng kính báo

Vợ: Trương Thị Út Hai

Trưởng nam: Nguyễn Nam David
Vợ: Nguyễn Reisenauer Heidi
Con: Nguyễn Debra Cara

Con gái: Nguyễn Mai Lisa
Con gái: Nguyễn Hồng Vân Susan
Con gái: Nguyễn Hồng Thảo Catherine

Anh: Nguyễn Văn Vỹ
Vợ: Nguyễn Thị Ngọc Châm
Các con và các cháu

Em: Nguyễn Thị Hoàn
Chồng: Trịnh Quang Minh
Các con và các cháu

  


www.ninh-hoa.com