P  H    N    Ư  U       

Được tin buồn Thân mẫu của

chị Nguyễn Thị Thanh Trí  là:
 

     NGUYỄN THỊ BA
Pháp danh: NGUYÊN KHAI

Sinh năm 1923 (Quý Hợi)
Nguyên quán: Diên Lạc

Đã từ trần lúc 17 giờ 10' tại Diên Lạc ngày 17 tháng 12 năm 2016 tức ngày 19 tháng 11 năm Bính Thân.

Linh cữu được an táng tại nghĩa trang (Hòn Một) chùa Phước Duyên
ngày 20 tháng 12 năm 2016, tức ngày
22 tháng 11 năm Bính Thân

 

Hưởng thọ 94 tuổi

 

 

Nhóm Đồng Hương Thân Hữu trong
www.ninh-hoa.com.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
 

 

Chúng tôi xin Chia Buồn với chị Thanh Trí và tang quyến. Thành kính nguyện cầu
hương linh Cụ Bà
Nguyễn Thị Ba

sớm vãng sinh vào nước Phật.

 

 

Gia đình:

 

Nguyễn Văn Thành tại Minnesota, Hoa Kỳ.


 

 

Được tin Thân mẫu của
chị Nguyễn Thị Thanh Trí là: 
Nguyễn Thị Ba,
Pháp danh Nguyên Khai.

Đã từ trần ngày 17 Tháng 12 Năm 2016 tức Ngày 19 Tháng 11 Năm Bính Thân.

Hưởng thọ 94 tuổi.  


  Xin thành thật chia buồn với anh chị và gia đình về sự mất mát lớn lao này. Kính nguyện cầu hương hồn Bác gái sớm về cõi Phật.


Lê Phụng Chữ & Nguyễn Thị Lộc
và gia đình, California Hoa Kỳ.

 

 


www.ninh-hoa.com