P H Â N  Ư U         

Được tin trễ Thầy :

 

   

PHẠM TRỊ

Sinh năm 1947
Q
uê quán Phước Đa, Ninh Hòa

 Nguyên Giáo viên Văn

các trường Trung học Bán công, Trung học Bồ Đề, 

 Trung học Công lập Ninh Hòa

 

 

Đã từ trần ngày 29/4/2019,

nhằm ngày 25 tháng 3 năm Kỷ Hợi

 

Hưởng thọ 73 tuổi

 

Nguyện cầu vong linh Thầy sớm
phiêu diêu nơi miền Tây Phương Cực Lạc.

 


 

Gia đình:

 

NGÔ ĐÌNH TRỌNG

(bút hiệu Ngô Trưởng Tiến)