Nhận tin buồn 

Anh VÕ PHÊ 

Từ trần ngày 8/10/2019

Nhằm ngày 10 tháng 9 năm Kỷ Hợi

Tại tư gia ( Thủ Đức)

Hưởng thọ 63 tuổi 

 

Chúng tôi xin thành thật chia buồn cùng chị Huỳnh Trịnh Tuyết Hoa và gia đình 

Nguyện cầu hương linh anh Võ Phê
sớm tiêu diêu miền cực lạc 

 

 

Quý Thầy Cô và các bạn lớp 12C niên khóa 1974-1975 Trường Trung Học Ninh Hòa, cùng các bạn thân hữu Ninh Hòa và Dục Mỹ 
 

 

www.ninh-hoa.com