Mùa Xuân Nhớ Ơn

Cảm Ơn Các Chiến Sĩ Thương Binh

Công Ơn Người Anh Hùng Tử Sĩ

Lời Cảm Ơn Và Cô Giáo Huynh Trưởng

Tri Ân Ba Má

Đại Hội Thánh Mẫu 2015

Ngày Vui Kỷ Niệm

Kính Bác Trong Niềm Thương Nhớ

Lễ Lao Động

Anh Em Kết Nghĩa

Linh Mục Nhạc Sĩ

NgàyLễ Tạ Ơn Thanksgiving

Tấm Ḷng Sinh Viên

Giáng Sinh 2012 Và Cha Cố Giuse Trần Thành Trung

Tâm T́nh Biết Ơn Thầy Cô  

Cây Bút

Kính Cô ĐÔNG

Kỷ Niệm Khó Quên

DỤC MỸ Trong Tôi

 

 

 

Xuân Bính Thân

Mùa Xuân Nhớ Mẹ-Có Em

Nhịp T́nh Yêu-Tim Rung Động

Cám Ơn Người Chiến Sĩ

Tổ Quốc Linh Thiêng - Nỗi Buồn Quê Tôi

 

 

PHAN PHƯỚC HUY
Sinh Năm 1964

Học Trường Tiến Đức Dục Mỹ

1971 - 1975

Học Trung học Hố Nai, Đồng Nai
 

***

Làm việc sinh sống tại:

Bang Indiana, USA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Việt Nam Nguyện Ước

Giáng Sinh Tín Thác  -  Kính CHA

Ngày Thánh Mẫu - Ngày MẸ Về Trời

Gặp Lại Em

Niềm Hy Vọng

Nỗi Buồn Tháng Tư

Phút Ban Đầu Ấy

Hướng Đạo Việt Nam

Hy Sinh Cho Gia Đ́nh

T́nh Thu

Tâm T́nh Hoa Huệ

Cô Giáo Hướng Đạo

Dâng Mẹ T́nh Con

Nhớ Ơn MÁ

Cảm Ơn Em-Cảm Ơn Con

Chúc Ba An B́nh - Dâng Mẹ Đời Con

T́nh Yêu Dấu

Xuân Quê Hương

Mùa Thu Buồn

T́nh Cờ Gặp Lại

 Dâng Con Ngày Thánh Mẫu - Lần Đàu Ngày Thánh Mẫu

Lần Đàu Ngày Thánh Mẫu

Ba Tôi

Quê Hương Tôi-Bạn Bè Tôi

Cảm Ơn BA-MÁ

Kính Thương Yêu Ba Má

Tinh Thần Hướng Đạo Dục Mỹ

Tin Xuân - Xuân Nguyện

Nhớ Trường Xưa

DỤC MỸ Ngày Xưa