THƠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Một Mnh

Trở Về

Huyễn Mộng - Nhốt Nắng

Để Mừng Tuổi EM

Gởi Nhau Một Cht Thi

Em Về  

Ni Đợi  

Giọt Sầu 

Mộng Tan 

Hnh Bng  

Tnh Ngỡ Trăm Năm

Tm Đu 

Quay Về Ci Vắng 

Nhn Đi Nỗi Nhớ  

Biển Thầm

Tnh Gi 

M 

Nỗi Niềm

Hn Khi - Kỷ Niệm 

Hn Vo Bng Em 

Tnh Khờ 

 


 Bt hiệu: Vĩnh Sơn

Qu qun: Mỹ Hệp, Ninh Ha
Cựu học sinh cc trường Đức Tr,
Trần Bnh Trọng (1965-1971),
V Tnh (1971-1972)

Hiện cư ngụ tại c Chu

VĂN

 

Những Bi Viết Khc:

 Chuyện Di CALI...  

Kỳ 1   |   Kỳ 2   |   Kỳ 3 

Kỳ 4   |   Kỳ 5   |   Kỳ 6 

Kỳ 7  |   Kỳ 8  |   Kỳ 9 

 

 

 

 

 

 

 Lan Man Chuyện Của Mnh

Chuyện Cũ, Chuyện Mới...V Chuyện Nhỏ

Kỳ 1 : Ro Trườc Đn Sau

Kỳ 2 : Mẹ  |  Kỳ 3 : Viết 

Kỳ 4 : Lạm Bn 

 

YU..Sướng Lắm Chứ !

Truyện Bnh Thường

Kỳ 1    |    Kỳ 2   

Ti Về:  Kỳ 1   |   Kỳ 2 

 Kỳ 3  |   Kỳ 4  |   Kỳ 5

Hỏa Cng

Đến Nghe Anh Phạm Tn An Ninh Ni Chuyện

Cu Chuyện Bầu Cử

Quen Người Năm Cũ

Vui Buồn Nghề Nghiệp  

Chuyện Mới Tinh

Vi Cảm Nghĩ Về Đặc San Kỷ Niệm 5 Năm