H Ọ P  M Ặ T  Đ Ồ N G  H Ư Ơ N G  Và  T H Â N  H Ữ U

PHẠM THANH KHÂM

Ra Mắt Sách "Thuở Phiêu Bồng"

Tại Minneapolis, Minnesota Ngày 25/8/2013***

 

NGÀY VUI
TẠI BURNSVILLE, MN

(Thân mến tặng vợ chồng Ng. v. Thành và các em của Thành)

 

Đoàn người viễn xứ đến thăm chơi,

Cảnh đẹp người thanh đón tiếp mời .

Bạn bè nô nức chung câu hội,

Xứ lạnh đầy vui vang tiếng cười .

Mỗi bước chân đi nguồn hỷ lạc,

Mỗi ngày lưu lại t́nh tràn khơi .

Ta đây, bạn đó duyên ḥa hợp,

Phong cảnh mây giăng đẹp tuyệt vời .

 

 

 

 

 

 

 

LÊ VĂN NGÔ

Burnsville, Aug. 27/2013

 

 

 

KHÂM, TRÂN KIM KHÁNH THÀNH HÔN

( Thân mến tặng bạn P.T Khâm & P.L. Trân)

 

Bè bạn chung nhau cất tiếng ca,

Vạn Hồ xứ lạnh sống chan ḥa .

Đồng hương “khổ chủ” ḷng tràn biển,

Kim khánh thành hôn t́nh nở hoa .

Miền đất M-N hoa cảnh tuyết,

Đời người lăng tử núi sông nhà .

Năm mươi kỷ niệm t́nh son sắc,

Chúc bạn bách niên, HẠNH PHÚC ĐA

 

 

 

LÊ VĂN NGÔ

Burnsville, Aug/27/2013

 

 

 

VIẾNG HỒ DULUTH, MN

 

Đại hồ đường đến thật là vui,

Rộn ră trên xe lắm tiếng cười .

Bát ngát rừng xanh sương chắn lối,

Thênh thang đường thẳng khách yêu đời .

Trời cao mây tụ bao hồ lớn,

Nước phẳng tàu đi gợn sóng trôi .

Hồ rộng Duluth thông đến biển,

Đưa người lăng tử muốn ra khơi .

 

 

 

 

 

 

 

LÊ VĂN NGÔ

Minnesota, Aug. 27/2013

 

 

 

VIẾNG GOOZEBERRY FALL PARK, MN

 

 

Trời xanh khéo tạo lưng chừng đồi

Thác nước lung linh khách viếng chơi .

Người đến, người về như trẩy hội,

Thác cao, thác thấp tiếp không rời .

Đoàn người lui tới vui đùa giỡn,

Đàn cá lượn quanh chào khách mời .

Rừng thông thẳng đứng trời xanh thẳm,

Tảng đá nghiêng nghiêng chỗ khách ngồi .

Bạn bè vui vẻ luôn tay bấm,

H́nh ảnh xem xong vang tiếng cười .

Nơi đây biên giới giữa hai nước,

Mỹ quốc, Canada đẹp tuyệt vời .

Dưới suối ầm ầm ḍng thác chảy,

Trên cao cầu nối tiếp đôi nơi .

Công lao xây dựng người trai tráng,

 Pho tượng đồng đen chứng tích đời .

Cám ơn công sức người Tiền Bối,

Khai phá danh lam khổ một thời .

Lưu lại trần gian cho hậu thế,

Đến đây thưởng ngoạn nhớ ơn người .

Nước chảy như t́nh người lữ khách,

Mênh man kỷ niệm bao giờ vơi ? .

 

Cầu nối giữa Mỹ quốc và Canada

Pho tượng kỷ niệm người thanh niên trong 40 ngàn thanh niên
làm việc trong các mỏ than tại đây

 

 

 

 

Lê Văn Ngô

Minnesota, Aug/27/2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinh Hoạt Đồng Hương - Ra Mắt Sách

 

 www.ninh-hoa.com