Mu Hồng Cam Trn Biển

 Những Dng Thư

Những Giấc Mơ 

 Cuộc Thi Ha Trang v Kỷ Niệm Tuyệt Vời

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bo Tri Ma 

Hối Hả 

Cho Đến Khi Ngừng Thở 

 Season To Season

 A Half Kiss on the
   Breaking Waves

 

 

    Trần Thị Minh Nguyệt

    Cựu học sinh Trung học Ninh Ha  Nin kha 1968-1974
Viết Thơ v Truyện từ năm 1994, c gp bi đăng trn cc tạp ch: Hợp Lưu, Chủ Đề, Phố Văn, Tạp Ch Thơ, Văn học,...
Tc phẩm đ xuất bản: "Khoảng Cch Khng Mu",
tập Thơ cng với 12 tc giả
  Hiện cư ngụ tại  San Jos, California, Hoa Kỳ

 

 

 

 

 

 

 Con Ch Con

 Chiu Chắt, Thở Tnh Anh

Khoảng Cch Khng Mu

Pha n Tnh Thong Dong

MINO 

 Tay Tn Nữ Dng Thơ

Tầng Cao Đm Murphy

o Ngoại

Bn Tay Khng Bm
   Được Vch Tường

Đỉnh Trăng Chờ

 Dỗ Đm Bằng Cu Kinh Yu

Đổi

Em Về Trong Anh

Qua Trường Cũ

Sao Nối Mi Tnh Ngy

Chiếc Xch Đu Gy,
   Chiều Tan
 

Vm T, Tim Đin