Cầu Sắt Sng Dinh năm 2000 - Nguyễn Văn Thnh
Thơ v Truyện của Việt Hải           |                 www.ninh-hoa.com
 Tn thật: Trần Việt Hải
  Sng tc nhiều thể loại
  Văn, Thơ, Bin Khảo,...
   tại hải ngoại.
     

   Hiện cư ngụ tại
     Los Angeles - USA

 

 

 

 

 

 


 

PHT GIY CHẠNH LNG
Việt Hải , Los Angeles

  


Chong vai m lấy yu thương,
Cho ta ngy cũ vấn vương tơ lng,
Nhớ em m thắm mi hồng,
Nhẹ hn tc xa bềnh bồng say m,
Tiếng cười như vỡ pha l,
i n che khuất đường về chiều xưa,
Gi lay khung cửa đong đưa
Thn trao mi gửi say sưa tnh nồng,
Long lanh nh mắt tỏ lng,
Cho anh sống lại giấc mộng chiều xưa.

 

 

  

 

Thơ v Truyện của Việt Hải               |                 www.ninh-hoa.com