Nguyễn Văn Thành
 

 

Sự Giáo Dục và Thi Cử Qua
    Các Thời Đại  Ở Việt Nam
:
 

 Phần 1  |   Phần 2  |  Phần 3  |

Phần 4   |   Phần 5  Phần 6  |

Phần 7   |   Phần 8  |  Phần 9  |

Phần 10 |  Phần 11 Phần 12 |

Phần 13 |  Phần 14 Phần 15 |

Phần 16 |  Phần 17 Phần 18 |

Phần 19 | Phần 20  |  Phần 21 |

Phần 22 | Phần 23  | Phần 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 


S
  GiÁO  DỤC  VÀ THI C  QUA cÁC THỜI  ĐẠI
  V I Ệ T   N A M

Nguyễn Văn Thành


Phần 14:

  

 


E- GIÁO DỤC VÀ THI CỬ TỪ NĂM 1975 ĐẾN NGÀY NAY


Thời Kỳ Thứ Hai (1986-Ngày nay):

Tuyển Sinh Đại Học và Cao Đẳng Năm 2005 -
Tổng số hồ sơ đăng kư dự thi năm 2005 theo:

http://www.sggp.org.vn/giaoduc/nam2005/thang5/49788/

là 1537252 người trong đó Đại Học chiếm 1200209 người (chiếm 73%), Cao Đẳng 417043 người (27%).

Theo tin tức phổ cập của:

http://www.gdtd.com.vn/gdtdroot/2005-065/bai01.htm

Hồ sơ đăng kư:

Khối A chiếm tỷ lệ cao nhất là 799465 người (52%), khối A thi Toán Lư và Hóa,

Khối B dự thi 185036 người (12%), khối B thi Toán Hóa Sinh.

Khối C 245148 người (16%), khối C thi Toán Việt Văn và Sinh Ngữ.

Khối D 175996 người (11.5%), khối D thi Việt Văn, Sử và Sinh Ngữ.

Các khối c̣n lại 112813 người (8.5%).

 

Hà Nội có số lượng dự thi đông nhất 416828 người,

Sài G̣n dự thi 385496 người. (Sài G̣n đông dân hơn Hà Nội 2 lần nhưng số dự thi lại ít hơn).

Vinh có 49686 người xin dự thi,

Cần Thơ có 76967 người.

Kết Luận:
Dự thi Đại Học trên 1 triệu người mà dự tuyển 120000 người, vậy tỷ lệ khoảng trên 10%, c̣n Cao Đẳng số thí sinh dự thi trên 400 ngàn nhưng dự tuyển trên 100 ngàn, vậy tỷ lệ khoảng 25%.

  

Cũng nên nhắc lại trong giai đoạn 1975-1986, chính quyền không cần trường Luật, chỉ có một vài lớp huấn luyện Luật mở ra mà thôi. Kể từ năm 1986 trường Đại Học Luật phát triển mạnh mẽ (Xem phần 13), theo đó Đại Học Luật Khoa Hà Nội được thiết lập gồm có các phân khoa:

Phân Khoa Luật Kinh Tế (Faculty of Economic Law)

Phân Khoa Tư Pháp (Faculty of Justice)

Phân Khoa Hành Chánh và Luật Quốc Gia (Faculty of
   Administrative and State Law)

Phân Khoa Luật Quốc Tế (Faculty of International Law)

Phân Khoa Học Bán Thời Gian (Faculty of Part-time
   Learning)

Phân Khoa Hậu Đại Học (Faculty of Post-Graduate
   Training)

Căn cứ theo:

http://www.asia-europe-institute.org/toc.htm

Đại học Luật Khoa Hà Nội cấp phát văn bằng Cử Nhân, Thạc Sĩ và Tiến Sĩ. Số Giảng viên tại Đại Học Luật Hà Nội là 280 người nhưng chỉ có 50% Giảng viên có bằng Thạc Sĩ và Tiến Sĩ Luật.

Trường Đại Học Luật Khoa Hà Nội hợp tác với 10 trường Đại Học Quốc tế.

Năm 1986, trường Đại Học Luật Khoa Hà Nội có mở thêm phân khoa Dân Luật (Civil Law) và phân khoa H́nh Luật (Criminal Law).

Trường Đại Học Luật Khoa của thành phố Sài G̣n được thiết lập năm 1996, gồm có:

Phân Khoa Luật Thương Măi (Faculty of Business Law)

Phân Khoa H́nh Luật (Faculty of Criminal Law)

Phân Khoa Hành Chánh và Luật Quốc Gia (Faculty of
   Administrative and State Law)

Phân Khoa Luật Quốc Tế (Faculty of International Law)

Phân Khoa Dân Luật (Faculty od Civil Law)

Phân Khoa Học Bán Thời Gian (Faculty of Part-time
   Learning)

Phân Khoa Hậu Đại Học (Faculty of Post-Graduate
   Training)

Trường Đại Học Luật Khoa Sài G̣n có 118 Giảng Viên và 53 Thạc Sĩ hoặc Tiến Sĩ. Trường Đại Học này chỉ cấp phát văn bằng Cử Nhân và Thạc sĩ (không có Tiến Sĩ).

Trường Đại Học Luật Khoa Huế: Trường này thiết lập năm 1998, chỉ mở Cử Nhân. Trường có 20 Giảng Viên vài người có bằng Thạc Sĩ hay Tiến Sĩ.

Thời gian học của các trường Đại Học Luật Khoa nói chung: 4 năm cho bằng Cử Nhân, 1 năm cho bằng Thạc Sĩ, 3 năm cho bằng Tiến Sĩ.

Cách Học Hành và Thi cử từ năm 1986 đến ngày nay của các trường Tiểu, Trung Và Đại Học:

Cho đến ngày nay, tức 2005 là năm đầu tiên bỏ thi Tiểu Học. Năm 2006 cũng sẽ bỏ thi Trung Học Cơ Sở (lớp 9), năm 2005 là năm cuối cùng có thi bằng Trung học Cơ Sở, và năm 2008 sẽ bỏ thi Trung Học Phổ Thông và Tuyển Sinh Đại Học.

Cho đến giờ phút này đầu tháng 6/2005, Trung Học chưa có phân ban, chỉ có một vài thí điểm có phân ban để rút kinh nghiệm dùng cho tương lai và có thể đến năm 2006 mới bắt đầu phân ban. Về cách thi chỉ có thi Viết, Sinh Ngữ đă được thi cả ở Trung Học Cơ Sở và Trung Học Phổ Thông. Thi tuyển vào Đại Học sẽ được băi bỏ vào năm 2008, và chỉ căn cứ vào số điểm đạt được ở lớp 12 để lựa vào Đại Học và cũng căn cứ vào số điểm thi trong học kỳ lớp 9 trong năm 2006 để chọn vào lớp 10.

Như vậy, năm nay chỉ riêng học tṛ lớp 5 không phải thi Tiểu Học nhưng điểm thi học kỳ lớp 5 sẽ được dùng trong việc tuyển sinh vào lớp 6 Công Lập, Bán Công và Tư Thục. Kỳ dư (phần c̣n lại) khi không đủ điểm vào trường Công Lập th́ phải chọn trường Bán Công, trường Tư Thục hoặc nếu không trường nào nhận th́ phải ở nhà, (thí dụ 20 điểm/30 vào trường Công Lập, 18/30 vào trường Bán Công, 16/30 vào Tư Thục và 15/30, phải ở nhà).

Học tṛ lớp 9 cũng tương tự như vậy nếu không đậu được Trung Học Cơ Sở và qua kỳ thi tuyển vào lớp 10 th́ phải học lớp 10 trường Bán Công, trường Tư Thục hoặc không được học trường nào nữa.

Năm 2008, tùy theo điểm ở lớp 12, học sinh sẽ được cấp phát bằng Trung Học Tốt Nghiệp và nếu điểm cao nữa sẽ được chuyển vào các trường Đại Học Công Lập, Tư Thục, trường Cao Đẳng, trường Dạy Nghề hoặc không được vào trường nào cả. Dự án của nhà nước muốn rằng đến năm 2010 cứ mỗi 10 ngàn dân có 200 sinh viên Đại Học gồm Đại Học và Cao Đẳng. Thí dụ đến năm 2010 Việt Nam có 90 triệu dân, th́ sẽ có khoảng 1 triệu 800 ngàn sinh viên vào Trung Học và Đại Học. Nếu giả tỉ Đại Học là 4 năm mỗi niên học bậc Đại Học có khoảng 450 ngàn sinh viên. So với 2005, năm nay dự định tuyển lựa 250 ngàn sinh viên Đại Học và Cao Đẳng trong đó có 120 ngàn là sinh viên Đại Học, kỳ dư là Cao Đẳng.

Như vậy, số sinh viên dự trù cho năm 2010 sẽ nhiều hơn năm 2005 khoảng 2 lần. Hiện nay, số sinh viên dự thi vào Đại Học khoảng 1 triệu 200 ngàn nhưng dự định chỉ tuyển lựa 120 ngàn sinh viên Đại Học nghĩa là khoảng một triệu sinh viên không được nhận vào Đại Học. So với thời Pháp thuộc tỷ lệ đậu Tú Tài 2 khoảng 15-30% nhưng khi đă có bằng Tú Tài th́ sinh viên được nhận vào bất cứ trường Đại Học nào kể cả trường Y Khoa.

Cách Học Tại Các Trường Đại Học:

Cho đến ngày nay 2005, ngành Giáo Dục và Đào Tạo đă thiết lập các bằng Cử Nhân, Thạc Sĩ và Tiến Sĩ nhưng đại đa số theo niên chế, chỉ có một vài trường thí điểm theo chế độ tín chỉ. Nhà nước định rằng khoảng năm 2006 sẽ bắt đầu thiết lập một số trường (khoảng 7 trường) theo tín chỉ và đến 2010 toàn thể các trường mới ứng dụng đào tạo theo tín chỉ. Hiện nay, chất lượng các trường đào tạo ở Việt Nam rất yếu kém và khoảng năm 2010 sẽ cố gắng nâng 2,3 trường Đại học ngang tầm khu vực (Đông Nam Á).

  

Từ thời Thượng cổ dân Việt Nam rất là hiếu học kể cả lúc học bằng tiếng Hán cũng cố gắng đậu Cử Nhân, Trạng Nguyên, Bảng Nhăn, Thám Hoa để được vinh quy bái tổ. Thời Pháp cai trị, dân ta cũng cố gắng đậu được các văn bằng Tú Tài, Cử Nhân, Bác Sĩ, Kỹ Sư để làm danh giá cho ông cha ḍng họ. Ngày nay, việc làm càng ngày càng khó khăn do dân số Việt Nam gia tăng khoảng 25 triệu người năm 1945 lên đến 82 triệu người năm 2005 nên dân ta càng phải cố gắng có mảnh bằng chuyên môn như Kỹ Sư, Cử Nhân Tin Học (Computer Sciences) hoặc Bác Sĩ, Quản Trị Kinh Doanh (MBA – Master of Business Administration) để có thể kiếm được việc làm nuôi thân trong khi nhà cửa cực kỳ mắc mỏ, thậm chí tại Sài G̣n và Hà Nội có những căn nhà trị giá vài ngh́n lượng vàng nên chỉ c̣n một con đường tiến thân duy nhất là làm sao có được nghề chuyên môn để kiếm một chân công chức, trong xí nghiệp hoặc làm cho các công ty ngoại quốc trả lương hậu tương xứng với công tŕnh học tập của ḿnh.

Những nghề mới, ngành mới như Cử Nhân Tin Học, Quản Trị Kinh Doanh, muốn tiến thân đều đ̣i hỏi căn bản Anh Văn để giao dịch với các người nước ngoài. Hiện tại, các sinh viên Việt Nam cũng như các cán bộ ra sức học tập kỹ thuật mới là điều đáng khuyến khích.

Tuy nhiên, có một vài kẻ lợi dụng chính sách khuyến khích của các nhà Giáo Dục theo học các lớp bán thời gian hoặc học từ xa và dùng quyền thế hoặc tiền bạc nhờ người khác làm bài hoặc thi hộ trong các Luận Án Tiến Sĩ hoặc Thạc Sĩ th́ là điều đáng trách.

Ta lấy thí dụ sau đây, trích từ :

http://www.ngoisao.net/News/Hinh-su/2005/05/3B9B17DC/
Thứ hai, 16/5/2005, 15:50 GMT+7

“Đường dây” thi hộ Tiến Sĩ

Sau vụ việc một Tiến Sĩ ở Viện Khoa Học Kỹ Thuật Nông Nghiệp Việt Nam (KHKTNNVN) bị tố giác “chạy chứng chỉ” để làm Luận Án Phó Tiến Sĩ, Viện đă thành lập đoàn thanh tra và từ tháng 7/2004 đă có kết luận, đồng thời làm rơ thêm nhiều vụ việc có dấu hiệu tiêu cực khác về thi hộ Luận Án Tiến Sĩ…

 

Kết Luận:

Nói chung, sự quản lư của tất cả các trường Trung Học và Đại Học Việt Nam đều theo đúng chính sách của các trường thuộc các nước Xă Hội Chủ Nghĩa, nghĩa là tất cả ban Giám Hiệu của trường đều phải dưới quyền của Đảng Bộ của trường. Như vậy, sự lănh đạo dưới quyền của Đảng Bộ chứ không thực quyền của các Cán Bộ Giáo Dục theo đúng chính sách, nôm na mà ta vẫn gọi là "Hồng Hơn Chuyên", Hồng có nghĩa là màu cờ của đảng Cộng Sản nghĩa là đảng viên, Chuyên có nghĩa là Cán Bộ Giáo Dục. Tương lai, nếu chính sách này không thay đổi, nền giáo dục Việt Nam không bằng được như những nước lân bang chứ chưa dám ví với các nước tiền tiến như Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nhật…

Sự ảnh hưởng của nền Giáo Dục vào nền Kinh Tế sẽ được tŕnh bày trong những phần kế tiếp và ta thử xét xem trong số 500 trường Đại Học danh tiếng trên thế giới, Đại Học Việt Nam được xếp vào hạng nào ?


 

 

Tham khảo:

Trong việc hoàn tất loạt bài này, tác giả dựa theo trí nhớ và đă tham khảo những tài liệu sau đây:

Trước năm 1945: Tham khảo "Việt Nam Sử Lược" của
                           Trần Trọng Kim

Sau năm 1945:  Tham khảo của những người đă
                         sống trong những thời đó thí dụ muốn
                         biết việc thi cử trong khoảng 60-75 th́
                         hỏi những thí sinh và các giáo sư
                         trong khoảng thời gian đó.

Các Websites liên hệ được trích dẫn trong những bài viết.

Tác giả rất cần ư kiến của các chuyên gia về cách học tập và thi cử ở các trường Đại Học qua mọi thời đại thí dụ như về Y Khoa cần ư kiến của các Bác Sĩ đă từng tốt nghiệp ở Đại Học Việt Nam, Nha Khoa cần các Nha Sĩ, Dược Khoa cần Dược Sĩ, Luật Khoa cần các vị tốt nghiệp trường Luật và tất cả các trường khác tại Việt Nam,… Mong toàn thể quư vị góp ư kiến v́ không một ai có thể biết tất cả các bộ môn được. Cám ơn quư vị.

 

Nguyễn Văn Thành
Đầu tháng 6,
2005
(c̣n tiếp)