Nguyễn Văn Thành
 

 

Sự Giáo Dục và Thi Cử Qua
    Các Thời Đại  Ở Việt Nam
:
 

 Phần 1  |   Phần 2  |  Phần 3  |

Phần 4   |   Phần 5  Phần 6  |

Phần 7   |   Phần 8  |  Phần 9  |

Phần 10 |  Phần 11 Phần 12 |

Phần 13 |  Phần 14 Phần 15 |

Phần 16 |  Phần 17 Phần 18 |

Phần 19 |

 

 

 

 

 

 

 

 

 


S
  GiÁO  DỤC  VÀ THI C  QUA cÁC THỜI  ĐẠI
  V I Ệ T   N A M

Nguyễn Văn Thành


Phần 18:

  

 

F- ẢNH HƯỞNG CỦA NỀN GIÁO DỤC VÀO NỀN KINH TẾ
     QUỐC GIA:
 

Tuyển Lựa Các Người Tài Đức Vào Việc Quản Trị Các Công Ty:

Việc đề cử những người làm Chủ tịch các Công Ty:

Những công ty tư nhân do người ngoại quốc hay người Việt bỏ tiền, tất nhiên phải để cho họ toàn quyền đề cử các nhân viên làm Chủ tịch các Công Ty hoặc trong ban Chấp hành. Những Công Ty hỗn hợp do vốn của chính phủ và tư nhân là người ngoại quốc hoặc người Việt th́ chính phủ cũng chỉ cử số nhân viên theo tỷ lệ cổ phần, thí dụ:

Chính phủ bỏ 50% vốn, tư nhân bỏ 50% vốn th́ chính phủ sẽ cử 50% nhân viên vào ban Quản trị rồi ban Quản trị sẽ bầu ra Chủ tịch điều hành Công ty.

Nói như vậy có nghĩa là nếu chính phủ chỉ bỏ ra 40% vốn vào mỗi Công ty th́ chính phủ cũng chỉ đề cử 40% người vào ban Quản trị c̣n 60% là do tư nhân đề cử. Chủ tịch ban Quản trị tất nhiên là do nhóm tư nhân đa số quyết định v́ chiếm 60% số vốn. Đề cử người nào có kinh nghiệm và tài kinh doanh để đảm nhiệm chức vụ vào ban Quản trị hoặc Chủ tịch ban Quản trị của các Công ty Quốc doanh, bỏ hẳn chính sách đề cử đảng viên làm Chủ tịch Công ty (nghĩa là bỏ hẳn chính sánh "Hồng hơn Chuyên").

Đặng Tiểu B́nh nguyên Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Trung Hoa đă có một câu danh ngôn: "Hăy dùng bất cứ mèo trắng hay mèo đen miễn là mèo nào bắt chuột tốt th́ dùng". Câu này của họ Đặng là câu rơ ràng nhất là bỏ chế độ "Hồng hơn Chuyên" trong tất cả các chức vụ, đặc biệt là kinh tế. Nhờ chính sách của Đặng Tiểu B́nh năm 1978 đă thúc đẩy nền kinh tế của Trung Quốc từ nước lạc hậu có trên 50 triệu người chết đói dưới thời Cách mạng Văn hóa của Mao Trạch Đông. Vợ của Mao Trạch Đông là bà Giang Thanh cùng tứ nhân bang, đă dùng chính sách cực kỳ tàn nhẫn xua đám Hồng vệ binh gồm có những học sinh đi chống lại các nhà trí thức cùng các đảng viên Cộng Sản, bọn họ có tư tưởng nghịch với Mao Chủ tịch. Mao Trạch Đông đă phán ra một câu mạt sát trí thức là "Trí thức không có lợi ích bằng cục phân". Họ Mao cho rằng "cục phân" có thể phục vụ sản xuất lúa gạo c̣n các vị trí thức chỉ có tư tưởng suy nghĩ điều phải điều trái vạch trần âm mưu phản dân chủ của Mao Trạch Đông trong khi áp chế chế độ Cộng Sản chuyên quyền độc tài.

Nguyên Tổng Bí Thư Đặng Tiểu B́nh cùng những người có tài phá bỏ chính sách hợp tác xă nông nghiệp ở thôn quê làm cho nông dân nức ḷng sản xuất do đó sản lượng nông nghiệp của Trung Hoa gấp đôi trong ṿng 5 năm. Ngoài ra, Đặng Tiểu B́nh c̣n cho phát triển các khu kinh tế tự do dọc theo bờ biển phía Đông của Trung Quốc, đặc biệt Thượng Hải không đánh thuế để thu hút đầu tư của ngoại quốc.

V́ thế, các thương nhân ngoại quốc trong đó có Mỹ Quốc, các nước Âu Châu, Nhật Bản, Đài Loan, Hồng Kông, Nam Hàn, Singapore đem của cải lẫn kỹ thuật vào đầu tư đă làm cho nền Kinh tế Trung Hoa với Tổng sản lượng, GDP 40 tỷ USD năm 1978 lên tới 1650 tỷ USD năm 2004. Website sau đây có thêm chi tiết:

http://www.chinability.com/GDP.htm

1 USD = 8.3 R ( R=Y= đồng Quan )

Năm 1978 GDP Trung Quốc 362.4 tỷ Quan = 362.4/8.3 = 43.6 tỷ USD.
Năm 2004 GDP Trung Quốc 13700 tỷ Quan= 13700/8.3= 1650 tỷ USD.

Chính sách của Đặng Tiểu B́nh bỏ "Hồng hơn Chuyên" rơ ràng đă làm cho nền Kinh Tế Trung Quốc phát triển mạnh mẽ. Từng bước một, Trung Quốc đă đem nền dân chủ vào nông thôn, không c̣n cảnh 100% hội đồng xă toàn là Đảng viên Cộng sản. Như vậy, các địa phương nay dần dần nắm chính quyền, chỉ c̣n Trung Ương Đảng Cộng Sản lănh đạo trên toàn quốc mà thôi. Tương lai, nếu nước Trung Quốc lập được đa đảng th́ nền Kinh Tế c̣n phát triển nhiều nữa nếu không th́ nền Kinh tế cũng chỉ phát triển đến một giới hạn nào rồi sẽ suy thoái v́ thiếu tính chất dân chủ.

Nói chung, muốn nền Kinh Tế phát triển th́ phải có các điều kiện:

Để cho dân được bầu cử tự do bất cứ ai là người tài đức dù có đảng hay không có đảng nào cũng ngang nhau. Nếu chỉ độc quyền cho độc đảng th́ sẽ giới hạn tính dân chủ và làm cho những người có tài không có cơ hội đem tài sức phục vụ quốc gia. Tóm lại, nền đa đảng sẽ giúp kinh tế phát triển.

Phải có nền Lập pháp, Tư pháp và Hành pháp độc lập với nhau th́ mới mong có sự phát triển. Vậy nếu Chính phủ lộng quyền đàn áp Lập pháp (Quốc hội) và Tư pháp th́ kinh tế không phát triển được.

Thí dụ: Người ngoại quốc mang tiền vào kinh doanh tới khi phải kiện tụng lại không xử phạt công minh, tất nhiên người có tiền phải đi đầu tư ở xứ khác mà không dám trở về đầu tư kinh doanh nữa.

Cổ nhân ta đă có câu chuyện khuyên đời: Con gà đẻ trứng vàng, cứ để nguyên nó đẻ một quả trứng mỗi ngày nhưng nếu ḷng tham mổ bụng gà t́m kho tàng th́ khi mổ ra chẳng có ǵ. Thí dụ như tư bản ngoại quốc Trịnh Vĩnh B́nh từ Hà Lan đem tiền về kinh doanh, nếu có lời th́ đánh thuế chứ vu oan lấy hết tiền, áp lực ṭa án ra bản án cho đương sự, th́ chính phủ làm ǵ c̣n thu thuế được, ấy là chưa kể các Việt Kiều khác không dám trở về Kinh Doanh nữa.

Luật pháp phải rơ ràng dành cho việc kinh doanh của người nước ngoài kể cả Việt Kiều và thật công minh để mỗi khi có chuyện khiếu nại, ṭa án căn cứ vào đó để xét xử một cách công b́nh mà không làm thiệt tḥi cho bất cứ phe nào gồm có người đầu tư, công nhân chính quyền. Vụ Trịnh Vĩnh B́nh điển h́nh sẽ làm nản ḷng các người Việt ở nước ngoài muốn đem tiền về kinh doanh tại Việt Nam. Ai cũng chỉ nh́n vào hành động mà không nh́n vào những người của chính phủ hô hào v́ đối với người kinh doanh vấn đề tiên quyết là đem tiền đầu tư vào trong nước Việt Nam có được tiền lời và vốn lời phải được chính phủ bảo đảm theo đúng luật công pháp quốc tế như tất cả các nước khác vậy. Do đó, các người trong chính quyền trước khi hành động việc ǵ phải nghĩ đến quyền lợi của nhân dân trước đừng nên v́ quyền lợi của ḿnh mà vi phạm luật pháp quốc tế là gương xấu cho các kẻ khác không ai dám vào Kinh Doanh nữa.

Xem như vậy, việc thiết lập luật pháp đầu tư rơ ràng và phù hợp với luật đầu tư quốc tế, ṭa án xét xử công b́nh là những lời nói mạnh nhất đối với người đầu tư. Trong việc buôn bán giao dịch ai đă vi phạm thỏa thuận làm mất ḷng tin của nhau th́ không ai muốn giao dịch nữa. Và một khi có ḷng tin của người nước ngoài th́ mới mong thu hoạch được nhiều tiền đầu tư.

Bài Trừ Tham Nhũng:

Sau khi người đầu tư quyết định bỏ tiền vào kinh doanh ở Việt Nam, họ phải nộp đơn xin giấy phép. Muốn có giấy phép phải thông qua nhiều cửa ải và cửa ải nào cũng phải qua thủ tục đầu tiên (tiền đâu) nghĩa là phải đút lót, chạy chọt mới được thông qua cửa ải đó. Cái thủ tục quái gở này chỉ làm giàu cho những người tham nhũng, song làm trở ngại cho việc cấp phát giấy phép của chính phủ.

Thí dụ: Một đơn xin đầu tư đ̣i hỏi chính phủ chỉ cần xét khả năng tài chính, kỹ thuật, quản trị của Công ty đầu tư hoàn tất trong thời gian độ 1 tháng nhưng qua nhiều cửa ải d́m đơn có thể tới 6 tháng hay 1 năm chưa giải quyết v́ nếu Công ty đầu tư không đút lót đúng liều lượng (tiền) th́ đơn sẽ không tới được cơ quan của chính phủ. Như vậy, chế độ tham nhũng đă tạo ra vấn đề chống lại chính sách cho phép các nhà đầu tư ngoại quốc phát triển tại Việt Nam góp phần vào việc đào tạo ra sản xuất và nâng cao tổng sản lượng, GDP của quốc gia.

Do đó, muốn phát triển kinh tế ở Việt Nam phải tận diệt nạn tham nhũng. Chế độ tham nhũng chính là kẻ thù của sự phát triển kinh tế.

Chính phủ có chính sách tốt là kêu gọi các nhà đầu tư của nước ngoài tăng cường phát triển tại Việt Nam để mở mang nền kinh tế với ưu điểm Việt Nam có đầy đủ chuyên viên được đào tạo tốt nhờ các trường Đại Học danh tiếng của Việt Nam hoặc du học từ nước ngoài về và nhiều công nhân chăm chỉ có tay nghề cao, khéo léo, có lương tâm, chỉ mong được đồng lương cao khi công tác với các Công ty từ nước ngoài nhưng tham nhũng đă làm cản trở sự phát triển này. Cụ thể là rất ít Công ty của Mỹ trong các Công ty đầu tư phát triển tại Việt Nam v́ chính phủ Mỹ ngăn cấm việc đút lót, và v́ chế độ tham nhũng làm lũng đoạn. Đặc biệt, chỉ những Công ty nào to lớn như Công ty nước ngọt Cola-Cola, Công ty giày Nike... trực tiếp với chính phủ Việt Nam là được phép hoạt động. Như vậy, sự việc tham nhũng là vấn đề cực kỳ nghiêm trọng mà nhà nước phải giải quyết tận gốc.

Ta thử t́m hiểu tại sao nạn tham nhũng phát triển mạnh nhất tại Việt Nam hơn hẳn các quốc gia khác:

Khỏi phải t́m đâu xa, người dân dùng xe gắn máy như một phương tiện di chuyển. Mỗi khi đi quá nhanh vượt tốc độ cho phép nên nhận giấy phạt từ một cảnh sát viên giao thông. Thí dụ giấy biên phạt là 50 ngàn tiền VN (tương đương với 3 đô la rưởi) nhưng nếu đưa tiền mặt, chỉ cần 20 ngàn đồng VN là có thể ra về thong thả khỏi cần cầm biên lai phạt và ghi vào hồ sơ lư lịch.

Căn cứ theo bản lương của chính phủ, lương của một cảnh sát viên khoảng 500 ngàn/tháng (trên 33 USD) không đủ cho anh ta chi tiêu trong gia đ́nh và v́ vậy vấn đề kiếm thêm thực t́nh đáng thương hay đáng trách ?. Suy ra một công chức cũng vậy, mỗi khi người dân cần đăng kư hộ khẩu hoặc đăng kư xe gắn máy hay các việc linh tinh khác th́ cũng phải có phong b́ ĺ x́ cho công nhân, viên chức đó mới mong được giấy phép. Sự tham nhũng chỗ nào, ở đâu cũng có, cấp bậc nào cũng có. Ta lấy thí dụ nguyên Tổng Bí Thư của đảng CS Lê Khả Phiêu tiết lộ với báo Tuổi Trẻ (do đoàn thanh niên CS quản lư) qua cuộc phỏng vấn báo cáo đă nhận được nhiều phong b́ mỗi phong b́ có trên 5 ngh́n USD mà ông gọi người đút lót trả lại nhưng ông không nói rằng ông có đề nghị bắt giữ kẻ đút lót hay không ?

Một trích đoạn:

http://www.calitoday.com/news/view_article.html?
article_id=87e8132c8fe713fe54eea1270d5c00e1

(AFP) - Former Vietnam communist party chief Le Kha Phieu has revealed he was offered envelopes stuffed with thousands of dollars while in office, in an unprecedented denunciation of corruption.

"I say frankly that there were people who came to see me to offer me money -- 5,000 or 10,000 dollars -- not a small amount," Phieu, who was communist party general secretary from 1997 until 2001, was quoted as saying in his second interview in two days with the popular Tuoi Tre daily.

"It happened when I was a member of the politburo, and it increased when I became general secretary," he told the newspaper. "They would come to see me to give me money but they would not give it (directly) to me."

Phieu said the money was often left behind along with a bouquet of flowers on a table. He named no one, but it is the first time a leader of his stature has admitted to have personally been offered bribes......

Người viết chỉ tŕnh bày sự kiện và miễn phê b́nh.

Xem như vậy, nạn tham nhũng chính là quốc nạn, không có nước nào đánh phá Việt Nam mà chỉ có tham nhũng trong nước là ngăn cản bước tiến. Tham nhũng từ trên xuống dưới từ dưới lên trên phải xóa cho sạch. Muốn xóa cơ bản nạn tham nhũng th́ chính phủ phải thi hành chính sách tiền lương sao cho công nhân viên chức có thể sống bằng tiền lương của ḿnh làm ra do lao động mà có chứ không phải do tham nhũng là vinh quang.

(Kỳ sau Tiếp Tục T́m Kiếm Giải Pháp cho Tương Lai Kinh Tế Việt Nam)


 

 

Tham khảo:

Trong việc hoàn tất loạt bài này, tác giả dựa theo trí nhớ và đă tham khảo những tài liệu sau đây:

Trước năm 1945: Tham khảo "Việt Nam Sử Lược" của
                           Trần Trọng Kim

Sau năm 1945:  Tham khảo của những người đă
                         sống trong những thời đó thí dụ muốn
                         biết việc thi cử trong khoảng 60-75 th́
                         hỏi những thí sinh và các giáo sư
                         trong khoảng thời gian đó.

Các Websites liên hệ được trích dẫn trong những bài viết.

Tác giả rất cần ư kiến của các chuyên gia về cách học tập và thi cử ở các trường Đại Học qua mọi thời đại thí dụ như về Y Khoa cần ư kiến của các Bác Sĩ đă từng tốt nghiệp ở Đại Học Việt Nam, Nha Khoa cần các Nha Sĩ, Dược Khoa cần Dược Sĩ, Luật Khoa cần các vị tốt nghiệp trường Luật và tất cả các trường khác tại Việt Nam,… Mong toàn thể quư vị góp ư kiến v́ không một ai có thể biết tất cả các bộ môn được. Cám ơn quư vị.

 

Nguyễn Văn Thành
Đầu tháng 7,
2005
(c̣n tiếp)