VINH  HỒ
  

Rắn Thiêng, Gậy Thần Và
    Ngành Y Dược
 

 
Lễ Tạ Ơn Ở Hoa Kỳ 

  Thể Thơ Đường Luật Thất
     Ngôn Bát Cú  

  Cưới Gả Theo Tục Lệ
     Cổ Truyền

  Phần 1  |  Phần 2  |  Phần 3  |

  Phần 4  |  Phần 5   Phần 6  |

Tang Ma Theo Tục Lệ
    Cổ Truyền

  Phần 1  |  Phần 2  |  Phần 3

  Phần 4  |  Phần 5  | Phần 6  |

  Phần 7:  Kết Luận 

Những Thi Sĩ Cố Đô và Phong
   Trào Thơ Mới Thời Tiền Chiến
   - Vinh Hồ

Tấm Ḷng Son Trong "H́nh
    Như Là T́nh Yêu", Tập
    Truyện Của Ái Khanh -
    Vinh Hồ

  Vài Nét Chân Dung
     Hàn Mặc Tử -  Nhà Thơ
     Thiên Tài của Việt Nam

Chúa Nguyễn Hoàng

Lịch Sử và Triết Lư  Bonsai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C Ư Ớ I   G Ả   T H E O  TỤ C   L   C   TR U Y Ề N
  

PHẦN 6:
 

KẾT LUẬN:


Tục lệ cưới gả của người Việt xưa là 1 nét văn hóa độc đáo của người VN.
 


T
uy dựa theo sách Tàu, nhưng ông cha ta có gia giảm thêm bớt đi ít nhiều.

Lục lễ của Tàu là:

Nạp thái: là kén chọn, nhờ người đến nhà gái ướm ư rằng
  muốn kén chọn con nhà gái làm dâu.
Vấn danh: nhờ hỏi tên tuổi ngày sinh tháng đẻ của cô gái.
Nạp cát: báo với nhà gái đă so tuổi được tốt muốn tiến hành
  hôn lễ.
Nạp tệ: ăn hỏi (nạp trưng) đem sính lễ đến nhà gái.
Thỉnh kỳ: xin cưới
Thân nghinh (nghênh hôn) lễ cưới.

Sách Tàu có câu:

"Lục lễ bất bị trinh nữ bất hành"
(Sáu lễ không đủ, trinh nữ không đi)

Nhưng người b́nh dân VN vốn thực tế, phóng khoáng đă tùy khả năng của gia đ́nh ḿnh mà tổ chức hôn lễ chứ không nhắm mắt rập khuông theo sách vở, từ lâu họ đă có chủ trương rất tiến bộ:

- Rộng làm kép hẹp làm đơn
- Ba chai trút vào một hủ

Việc cưới gả của ta ngày xưa có nhiều tục lệ hay đẹp cần giữ như lễ hỏi, lễ rước dâu, lễ ra mắt gia tiên họ hàng, v.v... nhưng cũng không thiếu những tục lệ cổ hủ cần bỏ như: tảo hôn, cưởng bách hôn nhân, thách cưới, trọng nam khinh nữ, cùng nhiều nghi lễ quá nhiêu khê, rườm rà, tốn kém và kéo dài...

- Lấy anh từ thuở mười ba
Đến năm mười tám thiếp đà năm con

- Lấy chồng chẳng biết mặt chồng
Đêm nằm mơ tưởng đến ông láng giềng

- Cưới em tám tỉn mật ong
Chín cót xôi trắng mười nong xôi ṿ

Sách có câu: "Giá thú bất luận tài" nghĩa là giá thú không bàn đến tiền bạc của cải, nhưng người đời vẫn xem giá thú như 1 việc mua bán dẫn đến tệ tục thách cưới từng gây ra bao cảnh phũ phàng.

Việc dựng vợ gả chồng phải dựa trên căn bản t́nh yêu, khi lập gia đ́nh, vợ chồng phải tin tưởng, yêu thương, tương kính, ḥa thuận, b́nh đẳng, bao dung, chung thủy và hy sinh cho nhau, cùng nhau nuôi dạy con cái trưởng thành. Người xưa có câu:

- Phu phụ tương kính như tân
(Vợ chồng kính trọng nhau như khách).

- Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn

- Chồng giận th́ vợ làm lành
Miệng cười hớn hở rằng anh giận ǵ?
Vợ giận th́ chồng nhu ḿ
Dịu dàng khẻ hỏi giận ǵ hở em?

Ngày xưa v́ cưởng bách hôn nhân, nên có nhiều gia đ́nh đă biến thành địa ngục:

- Mỗi người một nợ cầm tay
Đời xưa nợ vợ đời nay nợ chồng

- Chồng ǵ anh vợ ǵ tôi
Chẳng qua là cái nợ đời chi đây?

- Ai xuôi vợ vợ chồng chồng
Hỏi đây với đấy tơ hồng ai xe?

- Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên

Hôn nhân không lễ th́ không có sự ràng buộc thiêng liêng về tâm linh siêu h́nh, cũng như thiếu nền tảng luân lư đạo đức:

Năm nay con gái hỗn hào
Trai chưa làm rể đă vào làm dâu

Tự do luyến ái quá trớn cũng không thể chấp nhận:

Ra đi mẹ có dặn rằng
Làm thân con gái chớ ăn trầu người

Nhưng nếu nghi lễ quá rườm rà... th́ lại rơi vào h́nh thức phiền toái, giả dối, vô hồn:

- Yêu nhau v́ phận duyên thôi
Của cải như nước khi vơi khi đầy

- Đường đi những lách cùng lau
Cha mẹ ham giàu ép uổng duyên con

Chính trái tim yêu thương, ḷng chân thật, sự trưởng thành của đôi trai gái là ch́a khóa mở cánh cửa hạnh phúc gia đ́nh thông qua hôn lễ được tổ chức vừa phải, đầy đủ ư nghĩa, không vượt quá hoàn cảnh thực tại, phù hợp với đời sống mới văn minh khoa học, nhưng vẫn giữ được truyền thống văn hóa hay đẹp của người VN.

 

  


VINH HỒ
 
1/2005

 Tài liệu tham khảo:

Việt Nam Phong Tục của Phan Kế Bính
Non Nước Khánh Ḥa của Nguyễn Đ́nh Tư
Hôn Lễ của Viên Mai
Thơ trích dẫn trong bài là Ca dao Tục ngữ
Tục lệ cưới gả, tang ma của người Việt xưa,
   của Phan Thuận Thảo. Nhà xuất bản Thận Hóa, 1999
Phong Tục Hôn Nhân của Dân Việt, Khải Chính
   Phạm Kim Thư,  đăng trên mạng lưới:
  
http://e-cadao.com/phongtuc/index.htm