VINH  HỒ
  

Rắn Thiêng, Gậy Thần Và
    Ngành Y Dược
 

 
Lễ Tạ Ơn Ở Hoa Kỳ 

  Thể Thơ Đường Luật Thất
     Ngôn Bát Cú  

  Cưới Gả Theo Tục Lệ
     Cổ Truyền

  Phần 1  |  Phần 2  |  Phần 3  |

  Phần 4  |  Phần 5   Phần 6  |

Tang Ma Theo Tục Lệ
    Cổ Truyền

  Phần 1  |  Phần 2  |  Phần 3 |

  Phần 4  |  Phần 5  | Phần 6  |

  Phần 7:  Kết Luận 

Những Thi Sĩ Cố Đô và Phong
   Trào Thơ Mới Thời Tiền Chiến
   - Vinh Hồ

Tấm Ḷng Son Trong "H́nh
    Như Là T́nh Yêu", Tập
    Truyện Của Ái Khanh -
    Vinh Hồ

  Vài Nét Chân Dung
     Hàn Mặc Tử -  Nhà Thơ
     Thiên Tài của Việt Nam

Chúa Nguyễn Hoàng

Lịch Sử và Triết Lư  Bonsai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


T A N G   M A   T H E O  T Ụ C   L   C  TR U Y Ề N
  

PHẦN 5:

  


NHỮNG CÂU, CHỮ ĐỂ THỜ:

Trong đám tang, đi sau thần Phương Tướng có:

Bức hoành: là bức vải trắng đề 4 chữ Hán "Hổ Sơn Vân Ám" (cha mất) hay "Dĩ Lĩnh Vân Mê" (mẹ mất).

Đi trước linh cữu có:

Triệu: là tấm biển đề 2 chữ Hán "Trung Tín" (nếu người chết là đàn ông) hay "Trinh Thuận" (nếu người chết là đàn bà).

Trướng: là bức lụa hay vải thêu chữ Hán hoặc thêu h́nh.

Liễn: là bức lụa hay vải, có từng đôi viết câu đối treo song song với nhau.

Sau khi an táng, các bức hoành, triệu, trướng, liễn, được mang về thờ tại nhà nơi đặt bàn linh tọa gọi chung là đồ thờ.

Sau đây là các câu, chữ (thường viết bằng chữ Hán) được viết trên các đồ thờ (trướng, liễn...) thường gặp:

1. Thờ ông nội: - Hà Linh

2. Thờ bà nội: - Diêu Đảo

3. Thờ ông bà cha mẹ:

- Hiếu đạo chưa đền ơn cúc dục

Hồng trần thêm tủi phận làm con

- Lễ sớm hương hôm ḷng hiếu kính

Non cao biển rộng đức sinh thành

4. Thờ cha:

- Trắc Hổ - Tiêu Diêu - Xuân Thọ

- Hổ Sơn Vân Ám

- Vân Ám Đảnh Hồ

- Ân cao quá núi ngàn ngàn trượng

Nghĩa nặng hơn sông vạn vạn tầm

- Chung thinh tịch tịch liên đài tịnh

Trúc ảnh tiêu tiêu lan nhuợc u

5. Thờ mẹ:

- Tỵ Sơn - Trắc Tỷ

- Huyên Đường Vụ Tỏa

- Thuận biến Tiết Ai

- Thập nguyệt hoài thai ân cố phúc

Tam niên nhũ bộ đức cù lao

6. Thờ Chồng:

- Lang Quân - Lương Nhân - Phu Lang

- Sơn Trường Thủy Viễn

- Kỷ Nhơn Như Ngọc

- Người về âm cảnh thân thơ thới

Kẻ ở dương gian dạ ngậm ngùi

- Tiếc thương thay! cảnh kẻ mất người c̣n, câu trinh thuận nặng nề hai vai gánh

Ngao ngán quá! lời minh sơn thệ hải, kẻ chung t́nh lạnh lẽo một thân đơn

- Cơi đất bỗng gây cơn vĩnh biệt

Ḷng trần thêm cảm kiếp phù du

7. Thờ vợ:

- Đoạn Huyền - Cổ Bồn - Chuyết Kinh

- Những tưởng mối t́nh chung một gối

Nào ngờ giấc mộng biệt ngàn thu

- T́nh chồng vợ lẽ nào cách biệt

Nghĩa cang thường sao lại chia ly

8. Thờ con gái: - Đầm hoa

9. Thờ con trai: - Chưởng chu

10. Thờ cháu: - Long tôn

11. Đi cho ông ngoại: - Tuế tinh

12. Đi cho bà ngoại: - Di phương

13. Đi cho ông nội vợ: - Nhạc đính vân mê

14. Đi cho bà nội vợ: - Hạt hóa kham lân

15. Đi cho chú, bác họ: - Thống thiết a nghi

16. Đi cho chàng rể: - Đờn cầm dận tuyệt

17. Đi cho nhạc gia: - Thái Sơn Kỳ Đồi

18. Đi cho nhạc mẫu: - Thái Thủy Phong Hàn

19. Đi cho chú, bác: - Vân ám trúc lâm

20. Đi cho bà bác bà thiếm: - Đào hạt hưng bi

21. Đi cho cô ruột: - Thống thiết lương cô

22. Đi cho sui gia:
- Phan hảo di bi

- Hoa cát vĩnh hoài

23. Đi cho bạn hữu: - Thống thất lương bằng

24. Đi cho Cơ Đốc nhân: - Thiên Đường vĩnh biệt

25. Đi cho Phật tử:

- Viễn du Tiên cảnh

- Phật quốc hoa khai

- Văng sanh tịnh độ

26. Đi cho tăng ni: - Tiêu diêu

- Sanh tiền tưởng niệm Di Đà Phật

Một hậu văng sanh Cực Lạc Ban

27. Đi cho ông đồ: - Môn Khổng chi ai

28. Đi cho ông cậu: - Trướng vọng đàm công

29. Đi cho anh ruột: - Nhạn ảnh hưng bi

30. Đi cho chị ruột: - Thống thiết phàn phát

31. Đi cho chị dâu: - Vơ ngọc thâm bi

32. Đi cho anh em ruột: - Huân tŕ thủ túc

33. Đi cho chị em ruột: - Nhiên tu di dung

34. Đi cho lăo ông:

- Lăo thành châu tạ

- Thọ thắng lai hy

35. Đi cho bằng hữu:

- Xe thiên cổ đưa người về cực lạc

Cơi hồng trần với kẻ ở bi thương
 

 

  


 VINH HỒ
15/3/2005

(C̣n Tiếp)
 


Tài liệu tham khảo:

Việt Nam Phong Tục của Phan Kế Bính
Thọ Mai Gia Lễ
Việt Nam Sử Lược của Trần Trọng Kim
Tục Lệ Cưới Gả, Tang Ma của Người Việt Xưa, của
   Phan Thuận Thảo, Nhà xuất bản Thuận Hóa, 1999
Lễ Tang của Khải Chính Phạm Kim Thư, đăng trên
   mạng lưới: 
http://e-cadao.com/phongtuc/index.htm