Mục Lục
 

  Trang Ba
     
 Ban Bin Tập
 
L T Xun
     
 Nguyễn Thị Thanh Tr
  Đọc L T Xun
       Nguyễn Đn Huế Trang
  To Qun XNinh Chầu
      
Ngọc Đế

     
 L Thị Lộc
  Cu Đối Mừng XUN
     
 Mục Đồng
  Cu Đối Tết
       Vinh H
 

 

T Xun
 

  Xun VTrn Phố Ninh Ha
     
 Tường Hoi
 
 Xun Chớm
     
 Vinh H
 
 Chc Xun Đầu Năm
     
 L H
 
 Mừng Xun
       Nguyn Kim
 
 Mừng Xun Tn Mo
      
Mừng Xun Mới

     
 Nguyễn Liệp
 
 Xun Đi Cha LPhật
      
Xun Viễn X

     
 L Văn Ng
 
 Xun Nhớ
     
 Thi Thi
 
 Đn Xun
     
 Hoi Thu
 
 Xun VHai Phương
       Ng Trưởng Tiến
 
 Cn NMa Xun
       Lương M Trang
  Ma Xun Đi L Cha
       Nguyễn Thị Thanh Tr
 
Chc Mừng Tết Tn Mo
      
Năm 2010

     
 Du Sơn Lng T
  Những Sắc Hoa Ma Xun

     
 Tiểu Vũ Vi


T
ết Qu Nh  Gi Bnh
   
  Lan Đinh
 
C Một Ma Xun N Thế

     
 L Thị Ngọc H
  Bữa Cơm Chiu 30 Tết Của
      
M

   
  Nguyễn YLang
  Xun Qu Hương

     
 Phạm Thanh Phong
  Tn - Mo...

     
 Phi - Rm
  Tết V Tuổi T

     
 Lương LBch San

 

Tết Hải Ngoại  Đn Tết Việt Nam Tại
      
Toronto V San Jose

     
 Trần Ngọc Chnh
 
 Tm Xun
       Nguyn Kim 

Văn Ha
Dn Gian  Tục L Tết
     
 Trần Ngọc Chnh
 
Phỉnh

      
Nguyễn Thị Tuyết Mai
  p Ngoi

     
 Nguyễn Thục

 Hội Ngộ
N
inh Ha-Dục Mỹ
 

  Hội Đồng Hương NH-DM,
      
Nơi Nhn Lại Một Thời...

      
Nguyễn H Bảo
 
Đại Hội - Tiểu Hội

     
Topa Panning

 

Cắm Hoa Trang Tr  Nghệ Thuật Cắm Hoa

 
     Hải Lộc

 

Tranh
N
ghệ Thuật  Tranh nh Nghệ Thuật

     
 Phi - Rm


 

Hoa Xun
N
gy Tết
 

  Hnh nh Xun
     
 SXương Hải
 

 

TVui
 


 
 Con Mo Tro Cy Cau
       Nam Kha
 
 Nhậu Một Mnh
       Phạm Thanh Phong
 
 Chung V Chung Chồng
       Mai Thi Vn Thanh
 
 Chất Vấn Ngọc Hong
       Dương Cng Thi
 
Đốt Trng Pho Chuột
      
Mừng Nh Mẹo

       T Trinh
 
Mo Ngao Lật ĐLoi
      
Cọp D

       T Trinh

 

 

Ca Ht/Nhạc
 


  Nhạc Xun V Qu Hương

      
Thu Thủy, Lan Đinh
      
Thanh Nhn, L H
 
Tn Cổ: Khng Tn

      
Nguyễn Hương
 

 

Phương Ngữ
N
inh Ha
 


  Một S T Biến m: PHỈNH
     
Nguyễn Văn Thnh

 

 

Tn Gio

 

  KNiệm Chuyến Du Xun
      
Đ Lạt

       Đinh Hữu n
 
 

 

Năm Tn Mo
N
i Chuyện Mo

 

  Ba Chị EmTuổi Mo
       LThanh Cư
 
Tn Ngẫu VLoi Mo Cho
      
Năm Mới

       Trần Việt Hải
 
Năm Mo Tản Mạn VMo
       Vinh H
  NPhụng T
       Trần Thị Phong Hương
 
Nỗi Niềm Năm Con Thỏ
       Thục Minh
 
Tản Mạn V Tết Tn Mo
      
Nguyễn Văn Thnh
 

 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 


  Ma Xun No Trn Qu
      
Hương

       T Đồng
  Liu Trai Ch Dị-415
       Đm Quang Hưng
  Thanh Phong Thi Tập-57
     
 Vũ Tiến Phi
 
Hạnh X
       Nguyễn Văn Ph
 
NPhc
      
L Phụng
 
Tết Nhất
     
 Nguyễn Hữu Quang
 


 

Kinh Nghiệm Sống

 

  Đi Tm S Thật
      
Tm Đoan
 
Chăm Sc Người Cao Tuổi

      
BS ĐHồng Ngọc
  Ngy Tết Ti Đi Nằm Viện

      
Phan Nho      
  Tm Bnh Thế Giới Bnh

      
Tr Bửu Nguyễn Thừa
  S Mạng

      
Nguyễn Tnh

 


Văn Ha
m Thực
 
 Mn Chay Ngy Tết
     
 L Thị Đo
 
 Đừng Qun X Lch Xoong
       Việt Hải
 
 Lucky Money
       Đinh Thị Lan
 
 Kim Chi Hn Quốc
       Hong Lan
 
 Rau Muống Ngm Chua
       Hong Lan
 
 Thịt Quay Kho Dưa Cải Chua
       Hong Lan
 
 Đậu H Trứng
       Nguyễn Y Lang
 
Bnh Tt Ti Gi...

     
 Phi - Rm

Sức Khỏe

      

 
Vim Gan Siu Vi B

      
BS Nguyễn Vĩ Liệt

 

 

Bin Khảo
Kinh Tế
 

Việt Nam

  Tổng Kết Tnh Hnh Kinh Tế
      
Của Việt Nam Năm 2010

     
 Nguyễn Văn Thnh


H
oa Kỳ/Thế Giới

  Tổng Kết Tnh Hnh Kinh Tế
      
Của M Quốc Năm 2010

     
 Nguyễn Văn Thnh


 

 

Ti Nguyn

 


 
 Nghề Dệt L Buồm
       Dương Cng Thi
 
 Ruộng Muối Hn Khi
       L Ph Thọ

 

 

Viết v
Ninh Ha
 


 Con Mo Mun Nơi
     
Lăng B V

      
Quch Giao
  Hn Vọng Phu

      
L Văn Ng
  Phủ Ninh Ha

      
L Văn Ng
  Bưởi Tri Ma

      
Dương Cng Thi

 Viết v
ninh-hoa.com  T Xun
     
 Lương LHuyền Chiu
 
 Ninh Ha Xa M Gần
       Phan Trang Hy 

 KNiệm V
Trường:

Trần Bnh Trọng
Ninh Ha

  Một Ma Xun Vắng
      
Cnh Mai

       Trần H Thanh
 
 K c
       Lin Trạch

 

Cc Trường Khc


 
Ti Đi Giữa Trời Bồi Hồi

     
 Lương LHuyền Chiu
 
Bến Sng Xưa

     
 Nguyễn Thị Tuyết Hoa 


 

Thi Nhạc
Giao Duyn
 


 
Ninh Ha, Ninh Ha

     
 LMST-Thơ: LL Huyền Chiu

 

Văn Học
Nghệ Thuật
  
 Ngy Xun Ni Chuyện
     
Trầu Cau

       Nguyễn Tấn Ka
 
 SC Đơn V Kht Vọng
      
Đợi Chờ...Trong Thi Phẩm
      
BẾN ĐỢI

       L Min Khương
 
 Đọc BẾN ĐỢI 2 Của
      
Kim Thnh V TT Ph Sĩ

       Trần Bnh Nam
 
 Tt Nước Đầu Đnh
       Phạm Thị Nhung
 
 MXun Mạn Hứng
       Dương Anh Sơn
 
 Xun Tiu L Thứ
       Dương Anh Sơn
  Giai Thoại Bi T Phong
      
Kiều D Bạc

      
Tr Bửu Nguyễn Thừa
 
Của T

      
Nguyễn Tnh
 
 Ma Xun V Thi Ca
       Người XVạn
  DKhc Tnh Xun

      
Tiểu Vũ Vi

 


T
ưởng Niệm

 

  Anh Ơi, Đừng Đi
       Nguyễn Thị Thu

 T
 


 
 Giao Thừa
       Đinh Hữu n
 
 Gởi Bạn Thn
       Dương Cng Bản
 
 Ging T Khắc Họa
       Nguyễn Thị Bảy
 
 Tnh Biển
       Thanh Bnh
  Viết Cho Anh

      
L Tấn Cam
 
 Hai Chiếc o
       Nguyn Chất
 
 Tnh Yu Buổi Sng
       Trần Thị Chất
 
 Đổi Thay
       Hương Đi
 
 Cuối Trời
       Hương Đi
 
 Sầu Đng
     
 L Thị Đo
 
 TChờ Xun
       Trần Minh Hiền
 
 Tiễn Con
       Nguyễn Thị Tuyết Hoa
 
 Bềnh Bồng Đn Xun
       Tường Hoi
 
 The Poem Of NumBer 5
      
And Number 6

       Vinh H
  Nem Chua Ninh Ha

      
Nguyễn Thế Huy
  V!

      
Nguyễn Hương
 
 Xun G Cửa
       Quỳnh Hương
 
 Ninh Ha Ti Mơ
       Phan Trang Hy
 
 Thị Trấn Bằng Lăng Tm
       Nguyễn Tấn Ka
 
 Xun Trở V
       Nam Kha
 
 Ta Muốn Hỏi
       Nguyễn Y Lang
 
 Cha Xun C Biết?
      
Hồn Nhin

       Nguyễn Liệp
 
 Xun Nồng
       Đm Thị Ngọc L
 
 Su Bi T Xun
       Nguyễn Thị Khnh Minh
  Tnh T

      
L Văn Ng
 
 Cy CCũng Vui Ly
       NNguyệt
 
 Chm T
       NNguyệt
  Xun Nhớ M

      
Phan Nho 
 
 Ta V Đm 30
       Phan Tưởng Niệm
 
 TXun Cho Con
       Phan Tưởng Niệm    
 
Ni C Tin

      
Nguyễn Hong Phi
 
 Điệp Khc Ma Xun
       Bch Phượng
 
 Dĩ Vng Ma Xun
       Nguyễn Qun
 
 Hạnh Phc Ma Xun
       Nguyễn Qun
  Tranh C Hương

      
NhQu
  Đ Vng

      
C Kim Thnh
  Thuở y Học Tr

      
C Kim Thnh
  Xun Phai

      
V Ngọc Thnh
  Ma Xun Nhớ M

      
Trần Đnh Thọ
 
 Anh L Ma Xun
       Hoi Thu
 
 Em Khng V
       Nguyễn Thị Thu (VN)
 
 Nhớ Qu
       Ng Trưởng Tiến
 
 Sầu Tha Hương
       Nguyễn Tnh
  Nỗi Nhớ...Ma Xun
       Hong Trang
  Xun Chưa Trọn Vẹn
       Nguyễn Thị Tri
 
 Thềm Xun Luyến Mộng
       Du Sơn Lng T
 
 Xun Viễn Vọng
       Du Sơn Lng T
 
 M Xun Hoi Cảm
       Tiểu Vũ Vi

 


Văn

 

  Đi Qua Ngy Ging Bo
       L Thị MChu
  Những Nghĩ Vụn Cuối Năm

      
Việt Hải
 
 Giữ Lấy Ma Xun

      
Cao Minh Hưng
 
 Người Thầy Dạy Bp B
       Phan Trang Hy
 
 Nẻo V
       Đinh Thị Lan
 
 Nhanh Qu Những Ma
      
Xun

       L Thị Lộc
 
 Chuyện KTrong Ngy
      
Xun

      
Thục Minh
  Bạch Miu   

      
Topa Panning
  Khc Loanh Quanh   

      
L Văn Quốc
 
 Bếp Lửa Chiều Đng   

      
Trương Thanh Sơn
  Chuyện Đầu Năm

      
Lm Minh Ti
 
 Đi Qua Những Bnh Yn
      
Hoa Cc

      
Nguyễn Hữu Ti
  Mỗi Đ Xun V

      
Thi Thi
  Hạt Bụi Trong Tim

      
Tiểu Thu
 
Một Bng Hồng Cho Đại Hội
      
Thụ Nhn 2010 Tại c

      
Người XVạn
 
Chuyện Xm Cầu G
      
Nguyễn Thị Cẩm Vn

 

 

 

 

 

 

Thư từ, bi vở, hnh ảnh hoặc
kiến xy dựng, xin lin lạc:

 
diem27thuy@yahoo.com

  

 

 

 

 

 

 


 


 

 

  

 

BƯỞI TRI MA

Dương Cng Thi

 

 

                                         

G

 

i m c dịp về thăm qu hương xứ Ninh Ha, thế no ti cũng dnh th giờ gh qua thn Phước L xem by giờ c cn trồng bưởi ngọt năm xưa khng. Từ Thị Trấn Ninh Ha theo Quốc Lộ I đi về hướng nam ra khỏi thn Mỹ Hiệp, Phong Ấp kế đ l thn Phước l nằm về pha ty của Quốc lộ I. Nơi đy c con hương lộ dẫn vo thn. Hai bn đường nh cửa khang trang c vườn rau v vườn cy ăn tri nhiều loại. Nhưng trong bi ny mnh muốn ni đến "Bưởi".........

 

   Thời trai mới lớn ln khng biết do đu m mnh tự đặt ra cho mnh ci "Tiu chuẩn" để chọn bạn gi. Trước hết l phải c " Ngn Tay Bp Măng" Cn những nt đặc trưng khc như: Khun mặt Tri Xoan, cặp mắt Bồ Cu, m Lm Đồng Tiền, ln mi Tri Tim, Răng khểnh, Cằm Chẻ v...v...th c cũng được m khng cũng được. Nhưng phần lớn gi thn qu, tay lắm chn bn, xay la giả gạo, lm vườn quanh năm suốt thng th lm g cn được ngn tay Bp Măng !?. Chỉ c con nh giu, nữ sinh, c gio chuyn nghiệp may ra mới c được đi bn tay với những ngn tay trn thẳng từ bn tay ra đến đầu ngn thon thon như ngọn măng Trc hoặc na n như cn viết mực ngy xưa thon thon đầu lớn đầu nhỏ trng rất hấp dẫn !. Thật tnh m ni c no c được bn tay như vậy th trng c vẻ qu phi hơn !. Hồi đ trong lng c 2 chị em c nọ con nh giu cũng kh xinh, khng hề biết cấy gặt hoặc lm những cng việc nặng nhọc nhưng đi bn tay trng gn guốc chẳng hấp dẫn t no cả. Cn trong những cuộc sinh hoạt Thanh Nin, Thanh Nữ Cng Ha cũng đng cc c lắm, nhưng mnh để khng thấy c no c bn tay bp măng như mnh chọn. Một hm nhớ ra cu cao dao :

 

"Trai khn tm vợ chợ đng.

 Gi khn tm chồng giữa đm ba qun" Mnh bn thử đng vai "trai khn"xem c gặp được "gi khn" khng. Lc bấy giờ, vo khoảng 1957-58 chợ Dinh Ninh Ha ở mặt tiền nh thuốc Bắc Phổ Tế Đường cn khoảng trống mặt bằng kh rộng, từ cuối đường Cầu Gỗ vo chợ. Khu vực ny mới c vi ci Kit bằng gỗ lm theo kiểu Nh Sn cho thu mở qun Hớt Tc hoặc Tiệm May nho nhỏ. Xung quanh đ người bun gnh bn bưng tự do ngồi san st nhau bn rau quả, đậu, bắp thỉnh thoảng chen vo gnh bnh ướt, bnh xo, trứng vịt lộn, xi đậu, ch Xi nước, ch Bnh canh...v.... v.... trng nhộn nhịp lắm! Họ chỉ đng tiền hằng ngy gọi l " Tiền Chỗ" do nhn vin nh nước đi thu. Nạp tiền xong họ đưa cho ci Bin lai ( Receipt). Trong khu chợ ny, ti c c em gi b con mở tiệm may cũng kh đắc khch. Thỉnh thoảng 5-3 hm c dịp đi bổ thuốc Bắc ( Cha lm nghề Đng Y) ở nh thuốc Phổ Tế Đường gần đ, ti gh lại đy thăm chơi nhưng ngụ l ngắm xem c bn tay "Bp Măng" no xuất hiện trong buổi chợ đng khng ? Hm nọ ti đang ph ph điếu thuốc, gởi tầm mắt vo đm đng đang chen nhau mua bn, bổng c c gi bước vo đưa ra xắp vải cho c chủ tiệm may o. Ti chợt nhn thấy c ta c đi bn tay "L Tưởng" đ. Đẹp qu ! Ti giụi lẹ điếu thuốc, mắt chăm ch dn chặt vo đi bn tay c ta m khng để lộ cho ai biết. Đng l đ tm được"Tiu chuẩn" rồi. Chẳng những c bn tay đẹp m khun mặt Tri Xoan, nụ cười tươi như hoa mới nỡ, thn hnh mảnh khảnh, nhưng nước da mu" Bnh Mật", nghĩa l khng đen khng trắng, chứng t cũng từng quen nắng thấm mưa chứ khng phải giới nữ sinh. C đang ni chuyện với c chủ tiệm may, ti chen vo cho c v cho c chủ tiệm đi về. Nhưng khng phải vậy, thật ra ti đi trước một bước l ra lấy xe đạp v dừng ở một nơi khuất, theo di c ta đi ng no để ln đi theo. Như kiểu Điệp vin theo di mục tiu di động. Chờ c ta dắt chiếc xe "Đầm" luồn lch qua hai dy hng đang đng người, rồi quẹo phải trn đường Trần Qu Cp đi về hướng ty qua khỏi ng ba Bng Binh, trực chỉ hướng nam. Ti giữ khoảng cch pha sau khng cho mục tiu biết. Khi qua khỏi thn Mỹ Hiệp, Phong Ấp c tiếp tục giữ lề phải đạp xe hướng về pha trước một đoạn nữa rồi cho xe chậm lai quẹo phải vo hương lộ Phước L. Lc ny ti từ pha sau trờ tới gần v ni :

- Ụa, Cũng về hướng ny hả ?

-C giật mnh nhn lại nhận ra ti lc nảy ở tiệm may : Dạ gần tới nh rồi. Vừa ni c vừa thắn xe chậm lại v nhn ti.

- Cn nh anh ở đu ?

- Ở bn kia đường rầy xe lửa nhưng, tiện đường gh nh anh bạn trong xm ny c cht việc. ( Ni cho c l chứ c ai l bạn xm ny?)

Cả hai đạp xe đi một đoạn nữa trn con hương lộ ny. Chốc lt đến nh c hng ro thưa với lối vo rộng, c ngoy cổ nhn lại ti trước khi v cổng. Ti tạm dừng nhn theo cho đến khi c v tận nh. Rồi đạp xe hướng về pha trước. Khoảng hơn 10 pht sau ti quay trở lại, xuống xe, rồi d dặt dắt vo cổng. Nhn bn tri gc vườn trước nh bỗng thấy ng gi đang tưới rau. Ti khựng lại v lễ php cuối đầu :

- Dạ, Knh cho bc.

- ng gi chưng hửng nhn ti chầm chầm từ đầu tới chn nhưng cũng lịch sự ni:

- Ừ, ch em cần g ?

- Dạ, hổng dm no. Ngang qua thấy nh bc đẹp m khu vườn c mấy cy bưởi ra tri nhiều nn chu đnh bạo vo đy....... Hổng biết bc c bn bưởi khng thưa bc ?

- Mua Bưởi ?. ng gi hỏi.

- Dạ, chu chuyn đi bun tri cy theo ma.

- Chuyn bun tri cy m sao khng thấy gi thng g ro trọi, mua xong lấy g m đựng ?

- Dạ, nếu mua được th.........th chu về nh mang đồ tới đựng.

- Ch, kỷ qu hn !. Lm ci nghề ny lu chưa hay mới vo nghề bữa nay ?

- Dạ, cũng khng lu lắm. Tới ma tri cy th chu mới đi mua.

 Bưởi ơi Bưởi, con đem ci rỗ ra đy gom mớ rau ny v kẽo ho hết. ng gi gọi. Nghe tiếng dạ trong trẽo từ trong nh vọng ra, chốc lt c gi mặc bộ đồ lm vườn chiếc o ngắn tay mu xanh nhạt để lộ đi cnh tay trn trĩnh với hai bn tay "Bp Măng" xch ci rỗ, vừa thấy ti c hơi bẽn lẽn rồi ci xuống lo gom rau cho vo rỗ. Th ra c tn Bưởi !

- ng gi ni với c con gi : "Cậu ny ni với Ba l cậu đi mua " Bưởi" rồi ng quay sang ni với ti :" Nhưng rất tiếc cậu mua "Bưởi Tri Ma " rồi. Bưởi m cậu nhn thấy trước mắt v trn cy đ bn trụm cho người khc rồi, thng sau họ sẽ đến thu hoạch.

- Nghe ng gi ni " Bưởi Tri Ma "hai lỗ tai ti muốn nỗ tung ra. Bao nhiu nỗi hy vọng buổi ban đầu bỗng biến mất. Mặt ti sượng ngắt, ni l nh :

Vy thi " Chu xin cho Bc" chu đi ! Cũng khng qun xin cho c "Bưởi" rồi quay xe ra cổng với nỗi "Qu Một Cục" ngượng người. Tai nghe ng gi ni lớn giọng như cố cho ti nghe :

- Bộ my quen với cậu trai đ hả Bưởi ? Con gi khng được lẳng lơ như vậy " Chưa chồng đi dọc đi ngang. C chồng cứ giữ một đng m đi " my c nhớ khng ? Cũng may, chớ bữa nay m.... m c mặt thằng chồng sắp cưới của my ở đy l c chuyện lớn nghen !

- Dạ, con đu c quen biết ci anh chng đ. Tự nhin ở đu tắp vo hỏi mua Bưởi.........lảng nhch. X! trai g V duyn như vậy, gi no ưa !

- Hừm, con đừng ni vy. Coi bộ cũng được trai đấy chứ ! Nhưng chắc n để my đu ngoi đường rồi đnh bạo v đy. Khng ngờ bị hố !

 Ti lặng lẽ đạp xe đi trn con Hương Lộ Phước L đầy bng rm của buổi trưa cn hơi hướng của thời tiết cuối Xun. Vừa đi vừa ngẫm lại cu ni của ng gi " Mua Bưởi Tri Ma " cảm thấy hay hay nhưng cũng hơi "Qu Qu" !

 

 

 

 

 

 

Anhthy

Atlanta, 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang XUN 2011- Văn Học Nghệ Thuật V Qu Hương