Mục Lục
 

  Trang Ba
     
 Ban Bin Tập
 
L T Xun
     
 Nguyễn Thị Thanh Tr
  Đọc L T Xun
       Nguyễn Đn Huế Trang
  To Qun XNinh Chầu
      
Ngọc Đế

     
 L Thị Lộc
  Cu Đối Mừng XUN
     
 Mục Đồng
  Cu Đối Tết
       Vinh H
 

 

T Xun
 

  Xun VTrn Phố Ninh Ha
     
 Tường Hoi
 
 Xun Chớm
     
 Vinh H
 
 Chc Xun Đầu Năm
     
 L H
 
 Mừng Xun
       Nguyn Kim
 
 Mừng Xun Tn Mo
      
Mừng Xun Mới

     
 Nguyễn Liệp
 
 Xun Đi Cha LPhật
      
Xun Viễn X

     
 L Văn Ng
 
 Xun Nhớ
     
 Thi Thi
 
 Đn Xun
     
 Hoi Thu
 
 Xun VHai Phương
       Ng Trưởng Tiến
 
 Cn NMa Xun
       Lương M Trang
  Ma Xun Đi L Cha
       Nguyễn Thị Thanh Tr
 
Chc Mừng Tết Tn Mo
      
Năm 2010

     
 Du Sơn Lng T
  Những Sắc Hoa Ma Xun

     
 Tiểu Vũ Vi


T
ết Qu Nh  Gi Bnh
   
  Lan Đinh
 
C Một Ma Xun N Thế

     
 L Thị Ngọc H
  Bữa Cơm Chiu 30 Tết Của
      
M

   
  Nguyễn YLang
  Xun Qu Hương

     
 Phạm Thanh Phong
  Tn - Mo...

     
 Phi - Rm
  Tết V Tuổi T

     
 Lương LBch San

 

Tết Hải Ngoại  Đn Tết Việt Nam Tại
      
Toronto V San Jose

     
 Trần Ngọc Chnh
 
 Tm Xun
       Nguyn Kim 

Văn Ha
Dn Gian  Tục L Tết
     
 Trần Ngọc Chnh
 
Phỉnh

      
Nguyễn Thị Tuyết Mai
  p Ngoi

     
 Nguyễn Thục

 Hội Ngộ
N
inh Ha-Dục Mỹ
 

  Hội Đồng Hương NH-DM,
      
Nơi Nhn Lại Một Thời...

      
Nguyễn H Bảo
 
Đại Hội - Tiểu Hội

     
Topa Panning

 

Cắm Hoa Trang Tr  Nghệ Thuật Cắm Hoa

 
     Hải Lộc

 

Tranh
N
ghệ Thuật  Tranh nh Nghệ Thuật

     
 Phi - Rm


 

Hoa Xun
N
gy Tết
 

  Hnh nh Xun
     
 SXương Hải
 

 

TVui
 


 
 Con Mo Tro Cy Cau
       Nam Kha
 
 Nhậu Một Mnh
       Phạm Thanh Phong
 
 Chung V Chung Chồng
       Mai Thi Vn Thanh
 
 Chất Vấn Ngọc Hong
       Dương Cng Thi
 
Đốt Trng Pho Chuột
      
Mừng Nh Mẹo

       T Trinh
 
Mo Ngao Lật ĐLoi
      
Cọp D

       T Trinh

 

 

Ca Ht/Nhạc
 


  Nhạc Xun V Qu Hương

      
Thu Thủy, Lan Đinh
      
Thanh Nhn, L H
 
Tn Cổ: Khng Tn

      
Nguyễn Hương
 

 

Phương Ngữ
N
inh Ha
 


  Một S T Biến m: PHỈNH
     
Nguyễn Văn Thnh

 

 

Tn Gio

 

  KNiệm Chuyến Du Xun
      
Đ Lạt

       Đinh Hữu n
 
 

 

Năm Tn Mo
N
i Chuyện Mo

 

  Ba Chị EmTuổi Mo
       LThanh Cư
 
Tn Ngẫu VLoi Mo Cho
      
Năm Mới

       Trần Việt Hải
 
Năm Mo Tản Mạn VMo
       Vinh H
  NPhụng T
       Trần Thị Phong Hương
 
Nỗi Niềm Năm Con Thỏ
       Thục Minh
 
Tản Mạn V Tết Tn Mo
      
Nguyễn Văn Thnh
 

 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 


  Ma Xun No Trn Qu
      
Hương

       T Đồng
  Liu Trai Ch Dị-415
       Đm Quang Hưng
  Thanh Phong Thi Tập-57
     
 Vũ Tiến Phi
 
Hạnh X
       Nguyễn Văn Ph
 
NPhc
      
L Phụng
 
Tết Nhất
     
 Nguyễn Hữu Quang
 


 

Kinh Nghiệm Sống

 

  Đi Tm S Thật
      
Tm Đoan
 
Chăm Sc Người Cao Tuổi

      
BS ĐHồng Ngọc
  Ngy Tết Ti Đi Nằm Viện

      
Phan Nho      
  Tm Bnh Thế Giới Bnh

      
Tr Bửu Nguyễn Thừa
  S Mạng

      
Nguyễn Tnh

 


Văn Ha
m Thực
 
 Mn Chay Ngy Tết
     
 L Thị Đo
 
 Đừng Qun X Lch Xoong
       Việt Hải
 
 Lucky Money
       Đinh Thị Lan
 
 Kim Chi Hn Quốc
       Hong Lan
 
 Rau Muống Ngm Chua
       Hong Lan
 
 Thịt Quay Kho Dưa Cải Chua
       Hong Lan
 
 Đậu H Trứng
       Nguyễn Y Lang
 
Bnh Tt Ti Gi...

     
 Phi - Rm

Sức Khỏe

      

 
Vim Gan Siu Vi B

      
BS Nguyễn Vĩ Liệt

 

 

Bin Khảo
Kinh Tế
 

Việt Nam

  Tổng Kết Tnh Hnh Kinh Tế
      
Của Việt Nam Năm 2010

     
 Nguyễn Văn Thnh


H
oa Kỳ/Thế Giới

  Tổng Kết Tnh Hnh Kinh Tế
      
Của M Quốc Năm 2010

     
 Nguyễn Văn Thnh


 

 

Ti Nguyn

 


 
 Nghề Dệt L Buồm
       Dương Cng Thi
 
 Ruộng Muối Hn Khi
       L Ph Thọ

 

 

Viết v
Ninh Ha
 


 Con Mo Mun Nơi
     
Lăng B V

      
Quch Giao
  Hn Vọng Phu

      
L Văn Ng
  Phủ Ninh Ha

      
L Văn Ng
  Bưởi Tri Ma

      
Dương Cng Thi

 Viết v
ninh-hoa.com  T Xun
     
 Lương LHuyền Chiu
 
 Ninh Ha Xa M Gần
       Phan Trang Hy 

 KNiệm V
Trường:

Trần Bnh Trọng
Ninh Ha

  Một Ma Xun Vắng
      
Cnh Mai

       Trần H Thanh
 
 K c
       Lin Trạch

 

Cc Trường Khc


 
Ti Đi Giữa Trời Bồi Hồi

     
 Lương LHuyền Chiu
 
Bến Sng Xưa

     
 Nguyễn Thị Tuyết Hoa 


 

Thi Nhạc
Giao Duyn
 


 
Ninh Ha, Ninh Ha

     
 LMST-Thơ: LL Huyền Chiu

 

Văn Học
Nghệ Thuật
  
 Ngy Xun Ni Chuyện
     
Trầu Cau

       Nguyễn Tấn Ka
 
 SC Đơn V Kht Vọng
      
Đợi Chờ...Trong Thi Phẩm
      
BẾN ĐỢI

       L Min Khương
 
 Đọc BẾN ĐỢI 2 Của
      
Kim Thnh V TT Ph Sĩ

       Trần Bnh Nam
 
 Tt Nước Đầu Đnh
       Phạm Thị Nhung
 
 MXun Mạn Hứng
       Dương Anh Sơn
 
 Xun Tiu L Thứ
       Dương Anh Sơn
  Giai Thoại Bi T Phong
      
Kiều D Bạc

      
Tr Bửu Nguyễn Thừa
 
Của T

      
Nguyễn Tnh
 
 Ma Xun V Thi Ca
       Người XVạn
  DKhc Tnh Xun

      
Tiểu Vũ Vi

 


T
ưởng Niệm

 

  Anh Ơi, Đừng Đi
       Nguyễn Thị Thu

 T
 


 
 Giao Thừa
       Đinh Hữu n
 
 Gởi Bạn Thn
       Dương Cng Bản
 
 Ging T Khắc Họa
       Nguyễn Thị Bảy
 
 Tnh Biển
       Thanh Bnh
  Viết Cho Anh

      
L Tấn Cam
 
 Hai Chiếc o
       Nguyn Chất
 
 Tnh Yu Buổi Sng
       Trần Thị Chất
 
 Đổi Thay
       Hương Đi
 
 Cuối Trời
       Hương Đi
 
 Sầu Đng
     
 L Thị Đo
 
 TChờ Xun
       Trần Minh Hiền
 
 Tiễn Con
       Nguyễn Thị Tuyết Hoa
 
 Bềnh Bồng Đn Xun
       Tường Hoi
 
 The Poem Of NumBer 5
      
And Number 6

       Vinh H
  Nem Chua Ninh Ha

      
Nguyễn Thế Huy
  V!

      
Nguyễn Hương
 
 Xun G Cửa
       Quỳnh Hương
 
 Ninh Ha Ti Mơ
       Phan Trang Hy
 
 Thị Trấn Bằng Lăng Tm
       Nguyễn Tấn Ka
 
 Xun Trở V
       Nam Kha
 
 Ta Muốn Hỏi
       Nguyễn Y Lang
 
 Cha Xun C Biết?
      
Hồn Nhin

       Nguyễn Liệp
 
 Xun Nồng
       Đm Thị Ngọc L
 
 Su Bi T Xun
       Nguyễn Thị Khnh Minh
  Tnh T

      
L Văn Ng
 
 Cy CCũng Vui Ly
       NNguyệt
 
 Chm T
       NNguyệt
  Xun Nhớ M

      
Phan Nho 
 
 Ta V Đm 30
       Phan Tưởng Niệm
 
 TXun Cho Con
       Phan Tưởng Niệm    
 
Ni C Tin

      
Nguyễn Hong Phi
 
 Điệp Khc Ma Xun
       Bch Phượng
 
 Dĩ Vng Ma Xun
       Nguyễn Qun
 
 Hạnh Phc Ma Xun
       Nguyễn Qun
  Tranh C Hương

      
NhQu
  Đ Vng

      
C Kim Thnh
  Thuở y Học Tr

      
C Kim Thnh
  Xun Phai

      
V Ngọc Thnh
  Ma Xun Nhớ M

      
Trần Đnh Thọ
 
 Anh L Ma Xun
       Hoi Thu
 
 Em Khng V
       Nguyễn Thị Thu (VN)
 
 Nhớ Qu
       Ng Trưởng Tiến
 
 Sầu Tha Hương
       Nguyễn Tnh
  Nỗi Nhớ...Ma Xun
       Hong Trang
  Xun Chưa Trọn Vẹn
       Nguyễn Thị Tri
 
 Thềm Xun Luyến Mộng
       Du Sơn Lng T
 
 Xun Viễn Vọng
       Du Sơn Lng T
 
 M Xun Hoi Cảm
       Tiểu Vũ Vi

 


Văn

 

  Đi Qua Ngy Ging Bo
       L Thị MChu
  Những Nghĩ Vụn Cuối Năm

      
Việt Hải
 
 Giữ Lấy Ma Xun

      
Cao Minh Hưng
 
 Người Thầy Dạy Bp B
       Phan Trang Hy
 
 Nẻo V
       Đinh Thị Lan
 
 Nhanh Qu Những Ma
      
Xun

       L Thị Lộc
 
 Chuyện KTrong Ngy
      
Xun

      
Thục Minh
  Bạch Miu   

      
Topa Panning
  Khc Loanh Quanh   

      
L Văn Quốc
 
 Bếp Lửa Chiều Đng   

      
Trương Thanh Sơn
  Chuyện Đầu Năm

      
Lm Minh Ti
 
 Đi Qua Những Bnh Yn
      
Hoa Cc

      
Nguyễn Hữu Ti
  Mỗi Đ Xun V

      
Thi Thi
  Hạt Bụi Trong Tim

      
Tiểu Thu
 
Một Bng Hồng Cho Đại Hội
      
Thụ Nhn 2010 Tại c

      
Người XVạn
 
Chuyện Xm Cầu G
      
Nguyễn Thị Cẩm Vn

 


 

 

 

 

 

 

Thư từ, bi vở, hnh ảnh hoặc
kiến xy dựng, xin lin lạc:

 
diem27thuy@yahoo.com

  

 

 

 

 

 

 


 

 


Tranh: Lương Lệ Huyền Chiu

 

 

Chuyện Đ̀u Năm

                                         

G

chập choạng bước xuống xe, cơn gi lạnh tạt vo mặt lm g bừng tĩnh cơn say.G đi thật nhanh mon theo lối đi ngoằn ngoo quen thuộc trong khu townhouse m g đ đi đi về về trong bao nhiu năm qua, vẫn một bng hnh c đơn gầy guộc, vẫn thn xc ho mn gi nua như thn tru suốt ngy bm đất cấy cày lm thn n lệ. Hm nay l ngy cuối năm. Ngy mai sẽ bước vo ngy đầu năm. G sẽ thm một tuổi gi.

 

 G thọc tay v ti quần m ci cha kha cửa, loay hoay mi khng tm thấy cha kha, g bực mnh định vung tay đập cửa nhưng sợ gy tiếng động nn thọc tay vo ti cố tm chiếc cha kha. Khng thấy. Cha kha đ mất. Hắn lẩm bẩm chửi thề. Mẹ kiếp nhậu nhẹt lm g cho khổ tấm thn. G đứng chờ đợi một lc rồi đưa tay x cửa, may cho g cnh cửa khng kha. Bước v nh dưới nh đn mờ tối, g lơ mơ nhn thấy trong phng ăn lố nhố một đm đn ng đang ngồi nhậu nhẹt. Khng kh trong gian phng sặc mi thức ăn, rượu bia xng ln mũi g mùi ǹng cay, ṃt thứ mùi thặng dư đ̀y ứ trong người gã khín gã bùn nn mún ói. Gã đi nhanh tránh sự dòm ngó đám đàn ng lạ hoắc kia dường như men rượu đang th́m d̀n vào trong b́n cái tḥt xác đang ng̀i v́t vưởng bn những chai bia đ̃ nghing ngã ng̉n ngang trn bàn. Họ là ai gã khng c̀n bít. Gã lắc lắc đ̀u định th̀n suy nghĩ, khng hỉu tại sao lại có đám người lạ trong ngi nhà ng̀i nḥu nhẹt bừa bãi như th́. Hắn Nghĩ có lẽ đm nay là đm cúi năm, họ thức khuya đ̉ đón giao thừa chào mừng năm mới.

 

 Gã x cửa bước v phòng ngã người ln chíc ṇm giường; bn tay xoi di dang rộng ln tấm drap, một cảm gic mềm mại m i nhung lụa bất chợt chuyền vo năm đầu ngn tay th nhm sần si của g khiến thần kinh no bộ của g cảm nhận một tnh huống khc lạ, khng giống như cảm gic thường ngy m g thường cảm nhận. G mơ mng trong trạng thi men say, thức chưa định hướng r rệt trong một khng gian tối om khng c nh đn. G nằm yn nghe hơi thở ngột ngạt hơi rượu, nhưng r rng g đang nghe thấy thoang thoảng trong bng đm dy đặt một mi hương thơm dịu dng con gi. G đưa tay vuốt nhẹ ln tấm drap mềm mại v c cảm tưởng như đang ve vuốt ln ln da mượt m của người thiếu nữ xun th. Lẽ no mnh đang nằm mơ. G tự hỏi. Đầu c vẫn cn đang chnh vnh trong ci cảm gic nửa tỉnh nửa mơ khiến g mệt l nằm yn bất động. Nằm một lc g thiếp đi lc no khng hay.

 

 G giậc mnh tỉnh giấc, đầu c đ tỉnh to hơn. G đưa tay lần m cng tắc điện trn chiếc bn k st giường. Loay hoay mi khng tm thấy cng tắc địn, g bực bội chửi thề định ngồi dậy nhưng bn ngoi c tiếng một người đn ng l nh ni lớn tiếng :

-  R rng tao thấy c bng người vừa mới đi qua m. Chắc l ma.

-  My sĩn rồi! Tao c thấy ai đu. Thi cụng ly đi.

 

G im lặng nghe ngng đon chừng đm người lạ kia l bạn của chủ nh đang tụ họp ăn nhậu đn mừng giao thừa. Xun về Tết đến khiến lng g chợt buồn nhớ đến hnh ảnh Tết trn đất nước Qu Hương của mnh. G lin tưởng đến ci khng kh tưng bừng no nhiệt trn đường phố Si Gn trn ngập cảnh ăn chơi giải tr, phng tr hộp đm, hng ăn qun nhậu chen chc lố nhố đầu người an hưởng thời kinh tế thị trường . Hơi hướm mi đ la phản phất trn những gương mặt bụ bẫm của cc anh Việt Kiều về qu ăn Tết mang lại một cht tnh nồng ấm đến với những ai đang chờ đn họ trở về. Những đại gia bn cạnh chn dài v́y ngắn là bỉu tượng của sự thành đạt của doanh nhn và kỉu nữ chạy h́i hả trong nhip śng quay cùng thời văn minh tín ḅ . Ở ṃt xó xỉnh đen t́i nào đó, gã ṽn còn nhìn th́y những khun mặt h́c hác, ́m ýu xanh xao, śng ly ĺt trong nghèo đói cùng khổ. Nhìu l̀n gã đ̣ng lòng thương sót, móc ví gom chút tìn gửi v̀ như ṃt chút quà cho qu hương cho những nạn nhn tàn ṭt śng l ĺt trn đường ph́, lòng gã th́y thanh thản nhẹ nhàng hơn.

 

 Gã ng̀i ḍy đinh bước ra ngoài phòng tắm rửa mặt, b́t chợt nghe tíng pháo n̉ r̀nh vang bn ngoài; tíng pháo ńi típ hàng loạt tạo ra những m thanh ṛn rã phá tan màn đm tịch mịch khín người bản xứ gịc mình tỉnh gíc ngủ. Gã th́y lòng b̀i h̀i xúc đ̣ng đứng nhìn ra khung cửa kính mờ ảo hơi sương. Bn ngoài ánh đèn đường vàng vọt hắt ánh sáng xúng lòng đường khng ṃt bóng người đi qua. Những chíc xe v tri đ̣u dọc hai bn đường phơi mình giữa màn đm giá lạnh như bao năm vẫn thế. Tiếng pho nổ ko di chừng mười pht thưa dần rồi ngừng hẳn, trả lại cho mn đm đang từ từ chm vo trong u tốt tịch mịch. G quay người lại đứng bất động đưa mắt nhn ln tường, qua nh sng mờ ảo hắt qua khung cửa, g long thong nhn cảnh vật xung quanh căn phng ngủ sao trng thấy lạ hoắc. G định thần nhn một lc rồi lng tng tm cng tắc điện trn tường bật mở. G sững sờ đứng nhn bức hnh người thiếu nữ treo trn tường; g quay mặt lại nhn chiếc giường ngủ mền gối rối tung nhầu nt v bm mi nồng nặc men rượu. Mẹ kiếp ! Đi lộn nh rồi thằng say rượu. Tại sao chuyện ny c thể xảy ra được.G tự trch mnh rồi chợt nghĩ phải tm cch đi ra ngoi, nếu bị bắt quả tan, g sẽ bị chủ nh bắt tri tay giao cho police l sẽ ngồi t như chơi. G h cửa nhn ra ngoi thấy đn vẫn cn mở sng. C tiếng ngy ko cưa khọt khẹt cho biết bốn thằng đn ng ngồi nhậu đ ng gục trn sn nh ngủ như bốn ci xc chết. G thở mạnh bnh thản mở cửa bước ra ngoi.

 

 Sng mng một Tết g thức dậy muộn, cảm nhận ton thn uể oải rả rời. Cầm ly c ph trn tay, g chm lửa mồi thuốc ht một hơi di lấy sức h̀i sinh rồi li xe đến cng sở. Đến ng từ đn đỏ, g nhn thấy một chng lng tử homeless đang đứng co ro giữa trời đng gi buốt; trn người đeo lủng lẳng tấm bản kẻ chữ bằng mực đen Homeless please help . Người v gia cư nhn g mỉm cười giơ cao tờ giấy c viết hng chữ Việt Chc mừng năm mới bằng mực mu đỏ. G mĩm cười vẫy tay mc chiếc hồng bao c ghi nổi hng chữ Năm mới pht ti đưa cho người homeless. Người homeless mĩm cười ni cm ơn bằng tiếng Việt v khng qun ni cu tm niệm God bless you .

 

 Tiếng nhạc mừng xun pht ra từ đi pht thanh Việt ngữ gieo vo lng g nỗi hn hoan của ngy đầu xun. Khng kh hội chợ Tết Fairgrounds San Jose gợi ln hnh ảnh con người Việt Nam đậm nt qua những t o di của cc c thiếu nữ dạo Xun; những cụ g mặc Quốc phục o di khăn đng tế lễ đ̀n Hng; những anh qun nhn chín sĩ mặc binh phục gợi nhớ một thời oanh liệt; những chng độc thn như g vẫn cn c đơn đ̣c mã ngày ngày phóng xe trn xa ḷ đ̉ trả nợ áo cơm cho h́t kíp đời làm con người vĩn xứ tri dạt trn xứ sở qu người. Cu chuỵn hm qua lạc vào cảnh thin thai trong ṃt gian phòng mờ t́i phản ph́t hương thơm đàn bà ṽn còn đang ám ảnh đ̀u óc gã. Bức chn dung người thíu nữ mắt đen mi đỏ m th̀m nhìn hắn mỉm cười mời gọi. Gã mơ màng th̀m nghĩ : ước gì ta ở lại với nàng đm qua.

 

 Gã phóng xe chạy tḥt nhanh ra xa ḷ thả h̀n mơ màng theo tíng nhạc mừng Xun. Chíc xe của gã đ̣t nhin tăng t́c phóng mình chạy băng băng trn xa ḷ. Gã nghu ngao ćt tíng hát, nhưng khng h̀ hay bít sau lưng gã xe cảnh sát đang nhá đèn rượt theo. Gã nhìn qua chíc gương chíu ḥu, mịng l̀m b̀m : Xui tḥt ! Đ̀u năm đã bị ăn ticket. Tḥt là chuỵn khng ngờ.

 

 

Minh Lm

 

 

 

 

   

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang XUN 2011- Văn Học Nghệ Thuật V Qu Hương