Mục Lục
 

  Trang Ba
     
 Ban Bin Tập
 
L T Xun
     
 Nguyễn Thị Thanh Tr
  Đọc L T Xun
       Nguyễn Đn Huế Trang
  To Qun XNinh Chầu
      
Ngọc Đế

     
 L Thị Lộc
  Cu Đối Mừng XUN
     
 Mục Đồng
  Cu Đối Tết
       Vinh H
 

 

T Xun
 

  Xun VTrn Phố Ninh Ha
     
 Tường Hoi
 
 Xun Chớm
     
 Vinh H
 
 Chc Xun Đầu Năm
     
 L H
 
 Mừng Xun
       Nguyn Kim
 
 Mừng Xun Tn Mo
      
Mừng Xun Mới

     
 Nguyễn Liệp
 
 Xun Đi Cha LPhật
      
Xun Viễn X

     
 L Văn Ng
 
 Xun Nhớ
     
 Thi Thi
 
 Đn Xun
     
 Hoi Thu
 
 Xun VHai Phương
       Ng Trưởng Tiến
 
 Cn NMa Xun
       Lương M Trang
  Ma Xun Đi L Cha
       Nguyễn Thị Thanh Tr
 
Chc Mừng Tết Tn Mo
      
Năm 2010

     
 Du Sơn Lng T
  Những Sắc Hoa Ma Xun

     
 Tiểu Vũ Vi


T
ết Qu Nh  Gi Bnh
   
  Lan Đinh
 
C Một Ma Xun N Thế

     
 L Thị Ngọc H
  Bữa Cơm Chiu 30 Tết Của
      
M

   
  Nguyễn YLang
  Xun Qu Hương

     
 Phạm Thanh Phong
  Tn - Mo...

     
 Phi - Rm
  Tết V Tuổi T

     
 Lương LBch San

 

Tết Hải Ngoại  Đn Tết Việt Nam Tại
      
Toronto V San Jose

     
 Trần Ngọc Chnh
 
 Tm Xun
       Nguyn Kim 

Văn Ha
Dn Gian  Tục L Tết
     
 Trần Ngọc Chnh
 
Phỉnh

      
Nguyễn Thị Tuyết Mai
  p Ngoi

     
 Nguyễn Thục

 Hội Ngộ
N
inh Ha-Dục Mỹ
 

  Hội Đồng Hương NH-DM,
      
Nơi Nhn Lại Một Thời...

      
Nguyễn H Bảo
 
Đại Hội - Tiểu Hội

     
Topa Panning

 

Cắm Hoa Trang Tr  Nghệ Thuật Cắm Hoa

 
     Hải Lộc

 

Tranh
N
ghệ Thuật  Tranh nh Nghệ Thuật

     
 Phi - Rm


 

Hoa Xun
N
gy Tết
 

  Hnh nh Xun
     
 SXương Hải
 

 

TVui
 


 
 Con Mo Tro Cy Cau
       Nam Kha
 
 Nhậu Một Mnh
       Phạm Thanh Phong
 
 Chung V Chung Chồng
       Mai Thi Vn Thanh
 
 Chất Vấn Ngọc Hong
       Dương Cng Thi
 
Đốt Trng Pho Chuột
      
Mừng Nh Mẹo

       T Trinh
 
Mo Ngao Lật ĐLoi
      
Cọp D

       T Trinh

 

 

Ca Ht/Nhạc
 


  Nhạc Xun V Qu Hương

      
Thu Thủy, Lan Đinh
      
Thanh Nhn, L H
 
Tn Cổ: Khng Tn

      
Nguyễn Hương
 

 

Phương Ngữ
N
inh Ha
 


  Một S T Biến m: PHỈNH
     
Nguyễn Văn Thnh

 

 

Tn Gio

 

  KNiệm Chuyến Du Xun
      
Đ Lạt

       Đinh Hữu n
 
 

 

Năm Tn Mo
N
i Chuyện Mo

 

  Ba Chị EmTuổi Mo
       LThanh Cư
 
Tn Ngẫu VLoi Mo Cho
      
Năm Mới

       Trần Việt Hải
 
Năm Mo Tản Mạn VMo
       Vinh H
  NPhụng T
       Trần Thị Phong Hương
 
Nỗi Niềm Năm Con Thỏ
       Thục Minh
 
Tản Mạn V Tết Tn Mo
      
Nguyễn Văn Thnh
 

 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 


  Ma Xun No Trn Qu
      
Hương

       T Đồng
  Liu Trai Ch Dị-415
       Đm Quang Hưng
  Thanh Phong Thi Tập-57
     
 Vũ Tiến Phi
 
Hạnh X
       Nguyễn Văn Ph
 
NPhc
      
L Phụng
 
Tết Nhất
     
 Nguyễn Hữu Quang
 


 

Kinh Nghiệm Sống

 

  Đi Tm S Thật
      
Tm Đoan
 
Chăm Sc Người Cao Tuổi

      
BS ĐHồng Ngọc
  Ngy Tết Ti Đi Nằm Viện

      
Phan Nho      
  Tm Bnh Thế Giới Bnh

      
Tr Bửu Nguyễn Thừa
  S Mạng

      
Nguyễn Tnh

 


Văn Ha
m Thực
 
 Mn Chay Ngy Tết
     
 L Thị Đo
 
 Đừng Qun X Lch Xoong
       Việt Hải
 
 Lucky Money
       Đinh Thị Lan
 
 Kim Chi Hn Quốc
       Hong Lan
 
 Rau Muống Ngm Chua
       Hong Lan
 
 Thịt Quay Kho Dưa Cải Chua
       Hong Lan
 
 Đậu H Trứng
       Nguyễn Y Lang
 
Bnh Tt Ti Gi...

     
 Phi - Rm

Sức Khỏe

      

 
Vim Gan Siu Vi B

      
BS Nguyễn Vĩ Liệt

 

 

Bin Khảo
Kinh Tế
 

Việt Nam

  Tổng Kết Tnh Hnh Kinh Tế
      
Của Việt Nam Năm 2010

     
 Nguyễn Văn Thnh


H
oa Kỳ/Thế Giới

  Tổng Kết Tnh Hnh Kinh Tế
      
Của M Quốc Năm 2010

     
 Nguyễn Văn Thnh


 

 

Ti Nguyn

 


 
 Nghề Dệt L Buồm
       Dương Cng Thi
 
 Ruộng Muối Hn Khi
       L Ph Thọ

 

 

Viết v
Ninh Ha
 


 Con Mo Mun Nơi
     
Lăng B V

      
Quch Giao
  Hn Vọng Phu

      
L Văn Ng
  Phủ Ninh Ha

      
L Văn Ng
  Bưởi Tri Ma

      
Dương Cng Thi

 Viết v
ninh-hoa.com  T Xun
     
 Lương LHuyền Chiu
 
 Ninh Ha Xa M Gần
       Phan Trang Hy 

 KNiệm V
Trường:

Trần Bnh Trọng
Ninh Ha

  Một Ma Xun Vắng
      
Cnh Mai

       Trần H Thanh
 
 K c
       Lin Trạch

 

Cc Trường Khc


 
Ti Đi Giữa Trời Bồi Hồi

     
 Lương LHuyền Chiu
 
Bến Sng Xưa

     
 Nguyễn Thị Tuyết Hoa 


 

Thi Nhạc
Giao Duyn
 


 
Ninh Ha, Ninh Ha

     
 LMST-Thơ: LL Huyền Chiu

 

Văn Học
Nghệ Thuật
  
 Ngy Xun Ni Chuyện
     
Trầu Cau

       Nguyễn Tấn Ka
 
 SC Đơn V Kht Vọng
      
Đợi Chờ...Trong Thi Phẩm
      
BẾN ĐỢI

       L Min Khương
 
 Đọc BẾN ĐỢI 2 Của
      
Kim Thnh V TT Ph Sĩ

       Trần Bnh Nam
 
 Tt Nước Đầu Đnh
       Phạm Thị Nhung
 
 MXun Mạn Hứng
       Dương Anh Sơn
 
 Xun Tiu L Thứ
       Dương Anh Sơn
  Giai Thoại Bi T Phong
      
Kiều D Bạc

      
Tr Bửu Nguyễn Thừa
 
Của T

      
Nguyễn Tnh
 
 Ma Xun V Thi Ca
       Người XVạn
  DKhc Tnh Xun

      
Tiểu Vũ Vi

 


T
ưởng Niệm

 

  Anh Ơi, Đừng Đi
       Nguyễn Thị Thu

 T
 


 
 Giao Thừa
       Đinh Hữu n
 
 Gởi Bạn Thn
       Dương Cng Bản
 
 Ging T Khắc Họa
       Nguyễn Thị Bảy
 
 Tnh Biển
       Thanh Bnh
  Viết Cho Anh

      
L Tấn Cam
 
 Hai Chiếc o
       Nguyn Chất
 
 Tnh Yu Buổi Sng
       Trần Thị Chất
 
 Đổi Thay
       Hương Đi
 
 Cuối Trời
       Hương Đi
 
 Sầu Đng
     
 L Thị Đo
 
 TChờ Xun
       Trần Minh Hiền
 
 Tiễn Con
       Nguyễn Thị Tuyết Hoa
 
 Bềnh Bồng Đn Xun
       Tường Hoi
 
 The Poem Of NumBer 5
      
And Number 6

       Vinh H
  Nem Chua Ninh Ha

      
Nguyễn Thế Huy
  V!

      
Nguyễn Hương
 
 Xun G Cửa
       Quỳnh Hương
 
 Ninh Ha Ti Mơ
       Phan Trang Hy
 
 Thị Trấn Bằng Lăng Tm
       Nguyễn Tấn Ka
 
 Xun Trở V
       Nam Kha
 
 Ta Muốn Hỏi
       Nguyễn Y Lang
 
 Cha Xun C Biết?
      
Hồn Nhin

       Nguyễn Liệp
 
 Xun Nồng
       Đm Thị Ngọc L
 
 Su Bi T Xun
       Nguyễn Thị Khnh Minh
  Tnh T

      
L Văn Ng
 
 Cy CCũng Vui Ly
       NNguyệt
 
 Chm T
       NNguyệt
  Xun Nhớ M

      
Phan Nho 
 
 Ta V Đm 30
       Phan Tưởng Niệm
 
 TXun Cho Con
       Phan Tưởng Niệm    
 
Ni C Tin

      
Nguyễn Hong Phi
 
 Điệp Khc Ma Xun
       Bch Phượng
 
 Dĩ Vng Ma Xun
       Nguyễn Qun
 
 Hạnh Phc Ma Xun
       Nguyễn Qun
  Tranh C Hương

      
NhQu
  Đ Vng

      
C Kim Thnh
  Thuở y Học Tr

      
C Kim Thnh
  Xun Phai

      
V Ngọc Thnh
  Ma Xun Nhớ M

      
Trần Đnh Thọ
 
 Anh L Ma Xun
       Hoi Thu
 
 Em Khng V
       Nguyễn Thị Thu (VN)
 
 Nhớ Qu
       Ng Trưởng Tiến
 
 Sầu Tha Hương
       Nguyễn Tnh
  Nỗi Nhớ...Ma Xun
       Hong Trang
  Xun Chưa Trọn Vẹn
       Nguyễn Thị Tri
 
 Thềm Xun Luyến Mộng
       Du Sơn Lng T
 
 Xun Viễn Vọng
       Du Sơn Lng T
 
 M Xun Hoi Cảm
       Tiểu Vũ Vi

 


Văn

 

  Đi Qua Ngy Ging Bo
       L Thị MChu
  Những Nghĩ Vụn Cuối Năm

      
Việt Hải
 
 Giữ Lấy Ma Xun

      
Cao Minh Hưng
 
 Người Thầy Dạy Bp B
       Phan Trang Hy
 
 Nẻo V
       Đinh Thị Lan
 
 Nhanh Qu Những Ma
      
Xun

       L Thị Lộc
 
 Chuyện KTrong Ngy
      
Xun

      
Thục Minh
  Bạch Miu   

      
Topa Panning
  Khc Loanh Quanh   

      
L Văn Quốc
 
 Bếp Lửa Chiều Đng   

      
Trương Thanh Sơn
  Chuyện Đầu Năm

      
Lm Minh Ti
 
 Đi Qua Những Bnh Yn
      
Hoa Cc

      
Nguyễn Hữu Ti
  Mỗi Đ Xun V

      
Thi Thi
  Hạt Bụi Trong Tim

      
Tiểu Thu
 
Một Bng Hồng Cho Đại Hội
      
Thụ Nhn 2010 Tại c

      
Người XVạn
 
Chuyện Xm Cầu G
      
Nguyễn Thị Cẩm Vn

 

 

 

 

 

 

Thư từ, bi vở, hnh ảnh hoặc
kiến xy dựng, xin lin lạc:

 
diem27thuy@yahoo.com

  

 

 

 

 

 

 


 


SỰ C ĐƠN V KHT VỌNG ĐỢI CHỜ.....
Trong Thi Phẩm BẾN ĐỢI

L Min Khương

 

 

T

 rong ngổn ngang thi phẩm thời nay (ở Việt Nam c hơn 700 tập thơ ra đời mỗi năm, ở vng Quận Cam California nghe ni c tới vi chục thi sĩ trn một cy số vung !), thời m thơ rẻ rng khng người mua, in ra chỉ để tặng bạn b, tập thơ Bến Đợi ra đời như luồng gi mt, trong khng kh nng nực ma h.

    Tập thơ khổ 14 x 21cm, dy 207 trang, c tranh minh họa, c những bản nhạc (phổ thơ Kim Thnh v Tn Thất Ph Sĩ (TTPS)), được trnh by rất trang nh, bin soạn cng phu, khng c lỗi chnh tả như ta thường thấy ở một số tập thơ.

     Đọc tập thơ Bến Đợi xuyn suốt gần 40 bi thơ của Kim Thnh (khng kể 40 bi phụ họa v cảm xc của người em TTPS)(1), chng ta thấy được nỗi lng ai on đầy thương nhớ xt xa của người quả phụ đối với người chồng tiền định đ vĩnh viễn ra đi xa la ci thế.
   Cch đy khoảng một năm rưỡi, tnh cờ người viết bi ny c đọc được một bi bnh thơ rất hay của Phan Thi Yn trn nguyệt san điện tử Giao Ma: Kim ThnhNgười Sương Phụ Lm Thơ (2). Đọc kỹ xong bi đ th ti biết chắc chắn nh thơ Kim Thnh đ l c gio đ dạy Php văn cho ti thuở xưa ở trường trung học Phan Chu Trinh Đ Nẵng những năm 1962-63. Sau đ ti đ vo đọc tất cả cc bi thơ của c, in ra trn giấy, v trong mấy ngy lin tiếp đ đọc trn đường đi lm bằng xe lửa. Lc đ ti đ trao đổi thư với c : Thơ của c hay qu, v ngoi ti lm thơ của c ra, xúc tác mạnh c lẽ v chnh c nhn c đ trả một gi qu đắt : mất vĩnh viễn một người chồng thủy chung, yu thương nhau từ thuở cn rất ngy thơ. Sự mất mt to lớn đ, ci đau đớn v cng tận đ đ bắt c phải trang trải lng mnh trn giấy dưới dạng thơ ca. Chắc chắn l c cũng đ yu thơ từ lu rồi, nay đng l dịp để c by tỏ nỗi lng của mnh trước tan tc của sinh ly, của đớn đau thương nhớ ngt ngn với người tnh si đ để c ở lại một mnh .
    Trong tập thơ Bến Đợi ny c thm một số bi thơ mới. Ngoi một vi bi viết kỷ niệm thời sinh vin Đại Học Sư Phạm Huế, thời đi dạy học trường Phan Chu Trinh Đ Nẵng v V Tnh Nha Trang, hoặc tm sự với người em TTPS, hoặc về nng bỏng thời sự (Em b Iran), mừng ngy con đi lấy chồng, tất cả cc bi thơ cn lại đều ni đến tnh cảm đau xt nhớ thương người chồng mến yu đ mất. Đng như tựa đề của tập thơ, sự trng chờ, mong đợi một tương phng bn kia thế giới l sợi dy xuyn suốt mấy chục bi thơ. Một cuộc hẹn h tương lai được loan bo, như cuộc gặp gỡ định mệnh của hai tm hồn trước đy năm mươi năm. Bến đợi, bến bờ đợi mong, bến giang đầu, bến mộng,bến mơ, bến đỗ l những chữ được lặp đi lặp lại nhiều lần như một khẳng định cho cuộc hẹn h sắp tới đ.
    Vng, c những con người trời sinh ra l để gặp nhau, thương nhau, chờ nhau ngay từ tiếng khc đầu đời, như một định mệnh, khng hề hay biết trước :

Em đang đi giữa trời Hai Thng Tm
Ngy Anh vo đời rộn r yu thương
Của Mẹ của Cha v gi mun phương
Anh đ đến chờ em Anh đu biết
            
(Anh Vội Để Một Vần Thơ Đu Đ)


      Quen nhau ở lứa tuổi vị thnh nin, lớn ln bn dng sng Hn, rồi những thng năm cng theo học Đại Học Sư Phạm Huế bn con sng Hương, Bến Ngự trữ tnh, họ đ yu nhau v kết duyn cầm sắt :

 
Ta gặp nhau năm mười bốn tuổi
Một sng ma xun
Nắng vng rực rỡ
Mắt anh cười khng gian rộng mở
Thầm chuyn chở một tnh si
             
(Ngồi Tiếc Ngẩn Ngơ)


      Họ đ sống rất hạnh phc, hạnh phc đến nỗi nng khng cần phải lm thơ Ngy xưa em khng lm thơ/Bởi anh l cả trời mơ bn mnh (3) (Mất anh em lm thơ). Rồi "Bỗng một hm em trở thnh quả phụ", người yu dấu đ đnh đoạn cất cnh bay xa biền biệt, để lại trần gian những tiếc nuối khn ngui :


Anh ơi by giờ
Em ngồi tiếc ngẩn ngơ
Nghe mưa rơi rụng ngoi song cửa
Nghe những giọt buồn rớt quanh đy...
         
(Ngồi Tiếc Ngẩn Ngơ)


   Nếu Xun Diệu xưa kia hăm hở rạo rực, m đắm cuồng nhiệt, vội vng giục gi yu như sợ thời gian xun trẻ sẽ tri đi nhanh chng, th người con gi xứ Quảng, tuy cũng c tri tim lửa chy như bị hạn hn chỉ chờ cơn mưa lũ dng tro, chỉ chực để được vỡ đ, lại c ci say đắm đằm thắm :


V từ đ
Ta thương nhau thắm thiết
Chia sẻ mỗi buồn vui
Tnh đầu đu hay biết
Đời vũ khc rong chơi cng năm thng
Đem v thường bỏ lại sau lưng                     
(Ng̀i Tíc Ng̉n Ngơ)

 

Anh đ đến cng em khng hẹn trước
Ma xun no cỏ xanh mượt bờ du
My trn cao bỗng vội v tan mau
V nắng mới trải di bao mộng ước
              
(Cảm Tạ Tnh Anh)

 

    Hai năm sống ở Paris sau khi rời qu hương v trước khi tm về miền đất hứa Cali l những ngy lnh đnh nơi xứ lạ nhưng v cng thi vị. Paris ngy thng cũ bn người yu dấu đ để lại trong tm tư của người sương phụ biết bao hồi tưởng, chập chờn k ức kh qun. Nng trở lại đy sau hai mươi su năm di , tm hồn ho a, ứa lệ bước trn những con đường thơ mộng một thời chung bng m giờ đy chỉ cn l kỷ niệm. Hai mươi su năm, mi tc bồng bềnh bung thả đi vai ngy xưa nay đ hai mu theo với thời gian. Lng buồn như bia mộ , nng bng hong rung cảm đau đớn nhớ lại ci thưở trầm hương đ qua khng bao giờ trở lại :


Anh, em đ trở lại Paris
Sau hai mươi su năm di
Cng anh
Vượt trng dương tm đất hứa
Hai mươi su năm em gi hơn trước
Một mnh, trống vắng
Tc hai mu kh che dấu nt phi phai


Em trở lại đy
Khng c đợi chờ
Lng buồn như bia mộ
Nhớ bước chn anh trn từng vin gạch cổ
In dấu mỗi lần qua
Nhớ nụ cười anh m kn nỗi lo xa
Những thng ngy chng mnh lnh đnh nơi xứ lạ

Anh, em đ trở lại Paris
Đi giữa mưa gầy Thng Bảy
Kỷ niệm chập chng trang k ức
Mắt cay cay cơn huyễn mộng trng phng    
(Em Đ Trở Lại Paris)

 
   Yu người yu cả đường đi lối về. Vương quốc tnh i hồn nhin đằm thắm một thời Paris m nng trn trọng, chỉ l một nối di của tnh yu cọng hưởng với người tnh đầu tin v mi mi ngn sau. Nng đ trải lng mnh, qua lời nhắn nhủ, san sẻ cng người em rất thn thương TTPS :


Em sẽ nhận ra
Trong bao la
Từ thinh khng vọng lại
Điệu ru buồn u uẩn của sinh ly
Em sẽ nhận ra
Căn nh đ Beautreillis một thuở
Sau cnh cửa mở hờ
L một trời dấu yu ấp ủ
L hương đm tỏa ngt đa diệu kỳ
V em ơi!
Hy ci xuống
Hn dm chị bờ ru phong trước cổng
Nhặt hộ anh vin sỏi đ ngậm ngi
               
(Nhớ Nghe Em)


    Ma thu thng mười đi qua từng chn tc rụng với nỗi nhớ m khơi, nng gửi hồn mnh theo cnh nhạn bay xa:


Em ngồi đy, ho nụ cười
Thng mười vng trổ nghe buồn mang mang
Chm theo cnh nhạn về ngn
Tc em rụng xuống sợi no cũng anh
(Mất Anh Em Lm Thơ)


     Cũng c khi, trong nỗi buồn chất ngất bp chết con tim, khng biết bm vu vo đu, Kim Thnh đ v l, rất tnh, trch cứ người yu. V ci nũng nịu hờn dỗi v l đ đ lm người đọc cng thm thương cảm :


Lời thề đ năm mươi năm chưa đủ
Anh hy đền em những ngy thng cũ
Hy đền em giờ đy tn bng đổ
Em bơ vơ nỗi nhớ buốt hồn đau
                    
(Bỗng Một Hm)

         

    Tương tư khắc khoải đợi chờ, đu hiu trong ốc đảo c đơn, thuyền lạc bến đi khng tới bờ, đn đứt dy cung giai lạc điệu, một mnh bng khung trong ảo gic chập chờn ẩn hiện :


Cơn gi nhẹ theo my vờn tc rối
L cơn mưa dội mt đến v cng
Vỗ về ta qua từng giờ hấp hối
Biến ngục t thnh hải đảo hoang vu

Đm xanh xao buồn lnh đnh bất tận
Đời theo đời lận đận kiếp ph vn
Nỗi khắc khoải xoy mn tim nhức nhối
Ta mệt nhoi m bng tối vy quanh         
(Một Ci Chập Chng)

 

    Để rồi nước mắt m thầm chảy ngược vo tim. Tưởng gần gũi trong gang tấc m xa cch vời vợi ngn trng. m ảnh, thao thức, gợi nhớ, suy tư, mộng mơ đ hạ sinh được những vần thơ u uẩn, trn đầy nước mắt, thấm đẫm lng người :


Đm hm qua em nằm yn khng ngủ
Nghe nhạc buồn em ngỡ bước chn anh
Bỗng tinh t vỡ tan từng mạch mu
Anh xa xi cũng chưa hết n cần

Tnh anh đhồn em như bối rối
Nước mắt no nghe cay cht bờ mi
Anh run sợ, đừng em ơi đừng khc
Tội nghiệp em đau nhức tri tim anh

(Cảm Tạ Tnh Anh)

 

    Thỉnh thoảng đu đ ta lại bắt gặp ci sắc sắc khng khng thong đượm chất Thiền :


Em đứng nơi đy ngng đợi g
Tm anh? Anh đ mi tm chi
Hồn ta một phiến ngn du bể
Đổ xuống đời nhau vạn kiếp sau

(Đếm Sao)

 

    Hoặc thiết tha ro gọi v chơi vơi trong ci v định của cuộc đời khng biết sẽ tri về đu :


Ma thu đến trời vẫn cao vời vợi
Anh, Phổ H, dng sng mi tri xa
Xin chớ phi pha
Hỡi trầm lun em nương tựa
Đưa hồn thơ đến tận cửa u linh


Trong tỉnh lặng đu hiu
Tiếng kinh cầu vọng gọi
Ta giật mnh tự hỏi
Ci chập chng hay ng cụt khng tn
 
(Một Ci Chập Chng)

 

      Khng lẳng lơ như Thị M̀u, đoan trang chung thủy với tnh yu, Kim Thnh đ khng chấp nhận thi độ m c cho l chao qua chao lại trong tnh cảm của nhn vật CHỊ RU trong phim Phố Hoi của đạo diễn  Song Chi (4) m hai c tr đ c dịp trao đổi. Đ l ci rigueur morale m c vẫn nui dưỡng cho quan niệm tnh yu của mnh.

    Tnh yu như cy lớn, như biển cả, l cội nguồn tươi mt, l động lực thc đẩy sng tạo, mảnh đất mu mỡ nui dưỡng tri tim đa cảm đi tm khng tưởng :


Chiếc l la cnh đi đu m vội
Đời biển du ti đứng ngng từng giờ
Những đợi chờ dường như di bất tận
Để bao lần trăng trn khuyết thương mong


Cu thơ viết đọng tnh theo hơi thở
Bay bơ vơ tm bến mộng đầu non
Ng đường cng chạm bn tay tượng đ
Trời ơi trời ti gục ng tương lai

(Buồn vui mưa nắng)

 

    Dng thơ Kim Thnh đi khi biến động nhẹ nhng trong nỗi buồn xa vắng vướng vất t nhiều cht tnh hoi cổ B Huyện Thanh Quan :


Vẫn một vầng trăng treo giữa trời
Tnh mnh nay đ cch đi nơi
Bến đợi thuyền neo chờ cổ độ
Chẳng biết chừ sng vỗ nơi m

Phố xưa một thong trầm hương cũ
Đ phủ ru phong luống ngậm ngi
Phủi bụi trần gian anh lạc cảnh
Em hồn đơn lạnh ngng trăng rơi
 
(Trăng v Ti)

 

   Nhưng c lẽ bi thơ buồn nhất, c đơn nhất, l bi thơ tc giả đ viết như một tnh thư gửi người dấu yu khuất bng, biền biệt chn my, trong Ngy Tnh Yu:


Ngy Valentine buồn hiu hắt
Tnh xa bay tận cuối chn my
Anh c biết em đang lệ đổ
Ngồi vỗ về nỗi nhớ khn ngui


Mu thời gian xanh xao tn a
Tiếng chung buồn ro gọi m xa
Tim thức giấc hay tim đ chết ?
Giữa kh cằn sỏi đ trơ trơ
 
(Tnh cuối chn my)

 

     Anh đ bỏ đi, đ lỗi hẹn, nhưng tnh anh th trước sau mi mi khng phai . Ta thấy Kim Thnh l người c ci may mắn được l ba tnh yu chiếu mạng, nng niu che chở suốt một đời. Phải chăng ci may mắn đ đ lm cho sự mất mt cng to lớn hơn v nỗi đau cng thm v cng ? 


Anh Hong Tử khng chỉ ngy gặp gỡ
Tc điểm sương vẫn gối mộng từng giờ
Đời sỏi đ anh du em snh bước
Trải mun hoa ta lun vũ ngh thường

Những đứa con mnh kim cương ngọc qu
L kho tng anh để lại cho em
Cảm tạ tnh anh một đời chung thủy
Cảm tạ tnh anh ơn pht tnh cờ
 
(Cảm tạ tnh anh)

 

     Trong kht vọng đợi chờ, nghi vấn thường đặt ra, ta bắt gặp những tiếng thở di thơ` th̉̃n, trong mơ hồ một ci ngng trng :


Bến đợi by giờ ở nơi đu ?
Người ơi c biết em đang sầu
Nhn bốn phương trời xa xa lắc
Chỉ thấy một mu thương nhớ thương

(Nghe hồn bay bổng)

 

   Giấc mơ Ngưu Lang Chức Nữ cũng chỉ l một hy vọng viễn vời trong mnh mng vũ trụ, thời gian xm thực lm hao mn lng tin nơi cuộc gặp gỡ cuối cng:


Hỡi cnh gi thả tri niềm mơ ước
Chở gim ta cầu Thước sng Ngn
Cht trần ai tơ vương cn st lại
Giấc mộng hờ khng dấu vết ăn năn


Thng Bảy mưa ngu
Giọt buồn rơi rất khẽ
Trn tng cy xanh l
Ướt sũng tri tim đau
Em ngước mặt nghe hồn băng gi
Nhn trời cao chẳng thấy bng thương yu
   
(Thng bảy mưa ngu)

  
    Nhưng cuối cng th Kim Thnh vẫn ta chừ vẫn đợi . Ở đy khng c sự suy tnh, m l một khẳng định v cng lng mạn hướng về tương lai mờ mịt :
 

Tnh rơi rụng, một cung đn đứt phm
Tm một gc trời tm bước đi hoang
Chiều bung lơi nhn dng sng nước chảy
Nước chảy qua cầu sỏi đ buồn đau

Nước chảy qua cầu ta chừ vẫn đợi
Vịn cuộc đời đi cho hết trăm năm
Bng khung g những xa tt m tăm
Mưa, mưa mi, mưa hoi, mưa chẳng tạnh
    
(Ta chừ vẫn đợi)


    Với tập thơ Bến Đợi, tc giả Kim Thnh khng tm cch cch tn thơ, khng lm dng, lm điệu bộ như một số nh thơ (lớn hoặc nhỏ), khng dng ngn từ lắc lo hay le loặt với những xuống hng, chấm cu cầu kỳ. Dễ đọc dễ hiểu, c bin độ xc cảm lớn v chn thật, giu nhạc tnh, giu hnh ảnh mu sắc như hội họa. Đặc biệt thơ gy xc động mạnh m vẫn khng lm người đọc c cảm gic qu than khc ảo no : một ngữ ngn biết tự điều tiết lời. Tập thơ Bến Đợi c nhiều bi đạt tới đỉnh cao, rực rỡ sng. C những cu trong bi rất ti hoa. Về kỹ thuật thuần ty : c những cu thơ lục bt hoặc song thất lục bt gieo vần khng tun theo luật lệ cố hữu (ngay cả những tc phẩm lớn cổ điển cũng t c 100% đng luật !), nhưng sự nhảy ro ny khng lm tổn hại chất thơ, ngược lại đ lm tăng ln sự uyển chuyển nhịp nhng, thể hiện biệt ti ring của tc giả ! Nguồn thơ c sức xc cảm lay động lớn v giu nhạc điệu khiến ta dễ dng chấp nhận v qun đi ci my mc khư khư cứng ngắt của kỹ thuật. Mục đch của thơ khng phải l diễn tả mượt m tnh cảm của tri tim sao ?

     Mấy ai trong chng ta nhớ v thuộc lng hng trăm hng nghn bi thơ của cc tc giả nổi tiếng như Xun Diệu, Huy Cận, Thế Lữ, Nguyễn Bnh, Chế Lan Vin, Tế Hanh,C ai nhớ được vi cu bản dịch tiếng Việt của Tỳ B Hnh trong sự nghiệp thơ đồ sộ của Bạch Cư Dị đời thịnh Đường ? C thể chng ta thuộc một vi bi, c thể một vi cu (trong một bi) của một tc giả no đ. Như vậy, trong thực tế, cu thơ đng vai tr rất quan trọng trong một bi thơ, cũng như một bi thơ (chất lượng) đối với một tập thơ (số lượng). Trong nghĩa ny, thơ tnh Kim Thnh c những bi rất hay (Em đ trở lại Paris, Mất anh em lm thơ, Ngồi tiếc ngẩn ngơ, Bổng một hm, Cảm tạ tnh anh, Đếm sao), một ngy no đ c thể được sắp vo kho tng văn học sử thơ tnh Việt Nam, theo thiển người viết bi ny (cũng như bi Mu tm hoa sim của Hữu Loan viết cho người vợ trẻ bị chết đuối). Những bi thơ vừa kể trn của Kim Thnh (5) lm người đọc xc động v cng v lời lẽ chn thật thiết tha, chữ nghĩa kn chọn, sc tch mượt m nhưng bnh dị, ni ln được nỗi lng u uẩn thương nhớ chất chứa đầy kỷ niệm của nh thơ với người chồng đ khuất. Đặc biệt bi Em đ trở lại Paris đ lm người viết chong vng, đọc đi đọc lại khng biết bao nhiu lần, m lần no cũng mắt cay cay như một cu trong bi thơ đ.
 

L Min Khương
Paris, thng 9 / 2007   

 


(1) V bi viết giới hạn, chng ti chỉ đề cập đến thơ Kim Thnh m thi.
(2) Phan Thi Yn, Kim ThnhNgười sương phụ lm thơ , nguyệt san Giao Ma (c in lại ở phần cuối tập thơ nầy).
(3) Tất cả cc cu viết nghing l trch thơ Kim Thnh, trừ khi c ch thch khc.
(4) Phim Phố Hoi kể chuyện anh Dậu học giỏi con nh ngho, sau mấy chục năm du học thnh danh ở hải ngoại, về lại thnh phố tuổi thơ Hội An, tm lại nh thầy gio cũ để trả ơn nghĩa. Dậu v người chị (Ru, con gi của thầy) nhắc lại những dĩ vng m đềm trong khung cảnh đặc biệt của phố Hội. Một phim đầy thơ tnh.
(5) Website thơ Kim Thnh :
www.kimthanh.net

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Trang XUN 2011- Văn Học Nghệ Thuật V Qu Hương