Mục Lục
 

  Trang Ba
     
 Ban Bin Tập
 
L T Xun
     
 Nguyễn Thị Thanh Tr
  Đọc L T Xun
       Nguyễn Đn Huế Trang
  To Qun XNinh Chầu
      
Ngọc Đế

     
 L Thị Lộc
  Cu Đối Mừng XUN
     
 Mục Đồng
  Cu Đối Tết
       Vinh H
 

 

T Xun
 

  Xun VTrn Phố Ninh Ha
     
 Tường Hoi
 
 Xun Chớm
     
 Vinh H
 
 Chc Xun Đầu Năm
     
 L H
 
 Mừng Xun
       Nguyn Kim
 
 Mừng Xun Tn Mo
      
Mừng Xun Mới

     
 Nguyễn Liệp
 
 Xun Đi Cha LPhật
      
Xun Viễn X

     
 L Văn Ng
 
 Xun Nhớ
     
 Thi Thi
 
 Đn Xun
     
 Hoi Thu
 
 Xun VHai Phương
       Ng Trưởng Tiến
 
 Cn NMa Xun
       Lương M Trang
  Ma Xun Đi L Cha
       Nguyễn Thị Thanh Tr
 
Chc Mừng Tết Tn Mo
      
Năm 2010

     
 Du Sơn Lng T
  Những Sắc Hoa Ma Xun

     
 Tiểu Vũ Vi


T
ết Qu Nh  Gi Bnh
   
  Lan Đinh
 
C Một Ma Xun N Thế

     
 L Thị Ngọc H
  Bữa Cơm Chiu 30 Tết Của
      
M

   
  Nguyễn YLang
  Xun Qu Hương

     
 Phạm Thanh Phong
  Tn - Mo...

     
 Phi - Rm
  Tết V Tuổi T

     
 Lương LBch San

 

Tết Hải Ngoại  Đn Tết Việt Nam Tại
      
Toronto V San Jose

     
 Trần Ngọc Chnh
 
 Tm Xun
       Nguyn Kim 

Văn Ha
Dn Gian  Tục L Tết
     
 Trần Ngọc Chnh
 
Phỉnh

      
Nguyễn Thị Tuyết Mai
  p Ngoi

     
 Nguyễn Thục

 Hội Ngộ
N
inh Ha-Dục Mỹ
 

  Hội Đồng Hương NH-DM,
      
Nơi Nhn Lại Một Thời...

      
Nguyễn H Bảo
 
Đại Hội - Tiểu Hội

     
Topa Panning

 

Cắm Hoa Trang Tr  Nghệ Thuật Cắm Hoa

 
     Hải Lộc

 

Tranh
N
ghệ Thuật  Tranh nh Nghệ Thuật

     
 Phi - Rm


 

Hoa Xun
N
gy Tết
 

  Hnh nh Xun
     
 SXương Hải
 

 

TVui
 


 
 Con Mo Tro Cy Cau
       Nam Kha
 
 Nhậu Một Mnh
       Phạm Thanh Phong
 
 Chung V Chung Chồng
       Mai Thi Vn Thanh
 
 Chất Vấn Ngọc Hong
       Dương Cng Thi
 
Đốt Trng Pho Chuột
      
Mừng Nh Mẹo

       T Trinh
 
Mo Ngao Lật ĐLoi
      
Cọp D

       T Trinh

 

 

Ca Ht/Nhạc
 


  Nhạc Xun V Qu Hương

      
Thu Thủy, Lan Đinh
      
Thanh Nhn, L H
 
Tn Cổ: Khng Tn

      
Nguyễn Hương
 

 

Phương Ngữ
N
inh Ha
 


  Một S T Biến m: PHỈNH
     
Nguyễn Văn Thnh

 

 

Tn Gio

 

  KNiệm Chuyến Du Xun
      
Đ Lạt

       Đinh Hữu n
 
 

 

Năm Tn Mo
N
i Chuyện Mo

 

  Ba Chị EmTuổi Mo
       LThanh Cư
 
Tn Ngẫu VLoi Mo Cho
      
Năm Mới

       Trần Việt Hải
 
Năm Mo Tản Mạn VMo
       Vinh H
  NPhụng T
       Trần Thị Phong Hương
 
Nỗi Niềm Năm Con Thỏ
       Thục Minh
 
Tản Mạn V Tết Tn Mo
      
Nguyễn Văn Thnh
 

 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 


  Ma Xun No Trn Qu
      
Hương

       T Đồng
  Liu Trai Ch Dị-415
       Đm Quang Hưng
  Thanh Phong Thi Tập-57
     
 Vũ Tiến Phi
 
Hạnh X
       Nguyễn Văn Ph
 
NPhc
      
L Phụng
 
Tết Nhất
     
 Nguyễn Hữu Quang
 


 

Kinh Nghiệm Sống

 

  Đi Tm S Thật
      
Tm Đoan
 
Chăm Sc Người Cao Tuổi

      
BS ĐHồng Ngọc
  Ngy Tết Ti Đi Nằm Viện

      
Phan Nho      
  Tm Bnh Thế Giới Bnh

      
Tr Bửu Nguyễn Thừa
  S Mạng

      
Nguyễn Tnh

 


Văn Ha
m Thực
 
 Mn Chay Ngy Tết
     
 L Thị Đo
 
 Đừng Qun X Lch Xoong
       Việt Hải
 
 Lucky Money
       Đinh Thị Lan
 
 Kim Chi Hn Quốc
       Hong Lan
 
 Rau Muống Ngm Chua
       Hong Lan
 
 Thịt Quay Kho Dưa Cải Chua
       Hong Lan
 
 Đậu H Trứng
       Nguyễn Y Lang
 
Bnh Tt Ti Gi...

     
 Phi - Rm

Sức Khỏe

      

 
Vim Gan Siu Vi B

      
BS Nguyễn Vĩ Liệt

 

 

Bin Khảo
Kinh Tế
 

Việt Nam

  Tổng Kết Tnh Hnh Kinh Tế
      
Của Việt Nam Năm 2010

     
 Nguyễn Văn Thnh


H
oa Kỳ/Thế Giới

  Tổng Kết Tnh Hnh Kinh Tế
      
Của M Quốc Năm 2010

     
 Nguyễn Văn Thnh


 

 

Ti Nguyn

 


 
 Nghề Dệt L Buồm
       Dương Cng Thi
 
 Ruộng Muối Hn Khi
       L Ph Thọ

 

 

Viết v
Ninh Ha
 


 Con Mo Mun Nơi
     
Lăng B V

      
Quch Giao
  Hn Vọng Phu

      
L Văn Ng
  Phủ Ninh Ha

      
L Văn Ng
  Bưởi Tri Ma

      
Dương Cng Thi

 Viết v
ninh-hoa.com  T Xun
     
 Lương LHuyền Chiu
 
 Ninh Ha Xa M Gần
       Phan Trang Hy 

 KNiệm V
Trường:

Trần Bnh Trọng
Ninh Ha

  Một Ma Xun Vắng
      
Cnh Mai

       Trần H Thanh
 
 K c
       Lin Trạch

 

Cc Trường Khc


 
Ti Đi Giữa Trời Bồi Hồi

     
 Lương LHuyền Chiu
 
Bến Sng Xưa

     
 Nguyễn Thị Tuyết Hoa 


 

Thi Nhạc
Giao Duyn
 


 
Ninh Ha, Ninh Ha

     
 LMST-Thơ: LL Huyền Chiu

 

Văn Học
Nghệ Thuật
  
 Ngy Xun Ni Chuyện
     
Trầu Cau

       Nguyễn Tấn Ka
 
 SC Đơn V Kht Vọng
      
Đợi Chờ...Trong Thi Phẩm
      
BẾN ĐỢI

       L Min Khương
 
 Đọc BẾN ĐỢI 2 Của
      
Kim Thnh V TT Ph Sĩ

       Trần Bnh Nam
 
 Tt Nước Đầu Đnh
       Phạm Thị Nhung
 
 MXun Mạn Hứng
       Dương Anh Sơn
 
 Xun Tiu L Thứ
       Dương Anh Sơn
  Giai Thoại Bi T Phong
      
Kiều D Bạc

      
Tr Bửu Nguyễn Thừa
 
Của T

      
Nguyễn Tnh
 
 Ma Xun V Thi Ca
       Người XVạn
  DKhc Tnh Xun

      
Tiểu Vũ Vi

 


T
ưởng Niệm

 

  Anh Ơi, Đừng Đi
       Nguyễn Thị Thu

 T
 


 
 Giao Thừa
       Đinh Hữu n
 
 Gởi Bạn Thn
       Dương Cng Bản
 
 Ging T Khắc Họa
       Nguyễn Thị Bảy
 
 Tnh Biển
       Thanh Bnh
  Viết Cho Anh

      
L Tấn Cam
 
 Hai Chiếc o
       Nguyn Chất
 
 Tnh Yu Buổi Sng
       Trần Thị Chất
 
 Đổi Thay
       Hương Đi
 
 Cuối Trời
       Hương Đi
 
 Sầu Đng
     
 L Thị Đo
 
 TChờ Xun
       Trần Minh Hiền
 
 Tiễn Con
       Nguyễn Thị Tuyết Hoa
 
 Bềnh Bồng Đn Xun
       Tường Hoi
 
 The Poem Of NumBer 5
      
And Number 6

       Vinh H
  Nem Chua Ninh Ha

      
Nguyễn Thế Huy
  V!

      
Nguyễn Hương
 
 Xun G Cửa
       Quỳnh Hương
 
 Ninh Ha Ti Mơ
       Phan Trang Hy
 
 Thị Trấn Bằng Lăng Tm
       Nguyễn Tấn Ka
 
 Xun Trở V
       Nam Kha
 
 Ta Muốn Hỏi
       Nguyễn Y Lang
 
 Cha Xun C Biết?
      
Hồn Nhin

       Nguyễn Liệp
 
 Xun Nồng
       Đm Thị Ngọc L
 
 Su Bi T Xun
       Nguyễn Thị Khnh Minh
  Tnh T

      
L Văn Ng
 
 Cy CCũng Vui Ly
       NNguyệt
 
 Chm T
       NNguyệt
  Xun Nhớ M

      
Phan Nho 
 
 Ta V Đm 30
       Phan Tưởng Niệm
 
 TXun Cho Con
       Phan Tưởng Niệm    
 
Ni C Tin

      
Nguyễn Hong Phi
 
 Điệp Khc Ma Xun
       Bch Phượng
 
 Dĩ Vng Ma Xun
       Nguyễn Qun
 
 Hạnh Phc Ma Xun
       Nguyễn Qun
  Tranh C Hương

      
NhQu
  Đ Vng

      
C Kim Thnh
  Thuở y Học Tr

      
C Kim Thnh
  Xun Phai

      
V Ngọc Thnh
  Ma Xun Nhớ M

      
Trần Đnh Thọ
 
 Anh L Ma Xun
       Hoi Thu
 
 Em Khng V
       Nguyễn Thị Thu (VN)
 
 Nhớ Qu
       Ng Trưởng Tiến
 
 Sầu Tha Hương
       Nguyễn Tnh
  Nỗi Nhớ...Ma Xun
       Hong Trang
  Xun Chưa Trọn Vẹn
       Nguyễn Thị Tri
 
 Thềm Xun Luyến Mộng
       Du Sơn Lng T
 
 Xun Viễn Vọng
       Du Sơn Lng T
 
 M Xun Hoi Cảm
       Tiểu Vũ Vi

 


Văn

 

  Đi Qua Ngy Ging Bo
       L Thị MChu
  Những Nghĩ Vụn Cuối Năm

      
Việt Hải
 
 Giữ Lấy Ma Xun

      
Cao Minh Hưng
 
 Người Thầy Dạy Bp B
       Phan Trang Hy
 
 Nẻo V
       Đinh Thị Lan
 
 Nhanh Qu Những Ma
      
Xun

       L Thị Lộc
 
 Chuyện KTrong Ngy
      
Xun

      
Thục Minh
  Bạch Miu   

      
Topa Panning
  Khc Loanh Quanh   

      
L Văn Quốc
 
 Bếp Lửa Chiều Đng   

      
Trương Thanh Sơn
  Chuyện Đầu Năm

      
Lm Minh Ti
 
 Đi Qua Những Bnh Yn
      
Hoa Cc

      
Nguyễn Hữu Ti
  Mỗi Đ Xun V

      
Thi Thi
  Hạt Bụi Trong Tim

      
Tiểu Thu
 
Một Bng Hồng Cho Đại Hội
      
Thụ Nhn 2010 Tại c

      
Người XVạn
 
Chuyện Xm Cầu G
      
Nguyễn Thị Cẩm Vn

 

 

 

 

 

 

Thư từ, bi vở, hnh ảnh hoặc
kiến xy dựng, xin lin lạc:

 
diem27thuy@yahoo.com

  

 

 

 

 

 

 


 


 

 

  

Đi Qua
Những Bnh Yn Hoa Cc

Hữu Ti

 

 

                                         

K

 

hu vườn rộng mnh mng ngy gần cuối năm bạt ngn mấy trăm chậu hoa cc đại đa bắt đầu trổ nụ. Bạn đứng lặng yn một gc, dng lực điền đen tri trũi, vạm vỡ, bn tay th rp xoa xoa vo nhau. Thấy ti, bạn cười toe tot y chang như cậu học bạn học cng lớp năm xưa, rất thư sinh hay lm thơ gửi bo rồi nhấp nha nhấp nhổm ngồi chờ bi được đăng mỗi thng.

 

Hồi đ, ti với bạn như hnh với bng đi đu cũng k k một bn thnh cặp bi trng kh nổi tiếng. Ci thuở v tư chiều đi học về hay gh qun vỉa h ăn ly ch b ba mt lạnh, thẩn thờ ngắm bằng lăng tim tm một gc phố thn quen rồi lm thơ gửi bo v chc mỏ ngng hoi m hổng thấy được đăng. Tốt nghiệp trung học, ti sang Mỹ, bạn xa nh vo học ở Si Gn. Ra trường, chưa kịp kiếm việc lm đ về nh nằng nặc một hai đi...cưới vợ. ng b gi than trời trch đất bởi nui thằng con độc nhất mấy chục năm chưa kịp nhờ đ phải sấp ngửa lo thm mớ tiền cưới hỏi. Giao cho mảnh ruộng bạt ngn pha sau trồng hoa nui vợ con. Thế l an phận!

 

Trồng hoa lời nhiều khng Dũng? Cũng đủ sống thi. Năm no may mắn bn hết th c t nhiều ăn Tết. Mấy năm nay thin hạ đổ x trồng nhiều cc qu, phải chật vật dữ lắm mới đẩy một lượng lớn đi tiu thụ. Một phần cũng nhờ mnh tm ra cng nghệ mới để hoa to hơn, đẹp hơn, bn mới c gi bạn ạ.

 

Cu chuyện phm của hai thằng bạn thn lu ngy gặp lại cứ ko di mi khng dứt. Chuyện nọ xọ chuyện kia. Bao người, bao kỉ niệm tưởng đ ngủ qun lại giờ cứ hiện ra mồn một. Bạn dẫn ti đi khắp khu vườn rộng gần cả hc ta, hăng say chỉ trỏ về kĩ thuật trồng hoa, đc chậu, bn phn, cắt tỉa, trừ su...Thiệt l chng mặt! Đứng giữa bạt ngn rừng hoa cc đ bắt đầu len ln sắc vng v mi hương du dặt vương ln o tự nhin thấy nhẹ nhm một cch k lạ. Ti lun thch cc bởi những kỉ niệm canh cnh bn lng suốt thng năm di đăng đẵng.

 

Hồi nhỏ xu ti đ m cc v vạn thọ. Năm no cũng nằng nặc năn nỉ ba mua về cho bằng được. Thương con, mấy ngy gip Tết, ba mua một chậu hoa cc đại đa, chậu thược dược đủ mu, thm mn đnh hồng chưng trong nh với cnh mai ng ngoại Su tặng. Năm no cũng thế, như một thi quen, chật vật thế no Ba cũng rng lm vui lng thằng con t. Sng đầu năm, cả nh quy quần bn bn thờ tổ tin, xng xnh o mới đứng chụp hnh bn mấy chậu hoa rực rỡ để nhận l x của ba m đ trở thnh một k ức m đềm giữa thng năm di xa xứ. Lớn hết cả rồi, ai cũng chạy theo cuộc sống của ring mnh, c mấy ai ngồi v ngẫm lại những ngy thn thương ấy?

 

Hổng hiểu sao by giờ người ta khng trồng thược dược hay m đnh hồng nữa, m chỉ ton cc v cc. Ninh Ha ngoi việc nổi tiếng với nem chua v bn c, cn l nơi trồng cc xuất đi Nha Trang v cc huyện ln cận. Cuối năm ra chợ, con phố mới mở gần ủy ban huyện c cả mấy ngn chậu cc bn lai rai từ lc đưa ng to về trời mi tới sau giao thừa. Ci huyện nhỏ xu hơn vi ngn hộ gia đnh, rủng rỉnh lắm, mỗi nh cũng chỉ mua hai chậu lm kiểng. Mặc ai nấy trồng, hoa cứ chất đống ra đ. Để rồi bắt đầu chiều hai chn, người ta đ bn đổ bn tho, tranh thủ, rẻ mắc g cũng đẩy đi để lấy lại cht vốn liếng bỏ ra trong mấy thng trời. Đi xa về, đứng giữa rừng hoa cc vng thấy bồi hồi bởi biết bao nhiu kỉ niệm cũ a về rồi chạnh lng khi nhn người ta k ko thm bớt vi ngn với mấy người nng dn kham khổ. Biết thế, dẫu c thương họ như thế no đi chăng nữa, ti cũng chỉ mua hai chậu về chưng trong ba ngy Tết. Thi th ni bao nhiu ti đưa bấy nhiu chứ đứng trả gi nữa th thật lng...khng nỡ.

 

 

! Bạn nhớ Vn khng? Vn no nhỉ? Vn L Tự Trọng đấy. nhớ! Người trong mộng ngy no của bạn. Vn by giờ lm g nhỉ? C ấy ở Si Gn lm ngn hng v giảng vin đại học, giu lắm. Thế ! Giỏi gh heng. Dũng cn nhớ lần Vn v cc bạn ra thăm tụi mnh vo một ngy cuối năm như thế ny khng? Nhớ chứ! Qun sao được...

 

Chng ti lững thững rời vườn, băng qua con dốc cao để đến gc sn ga tỉnh lẻ- nơi dừng chn của những chuyến tu chợ gh lại đn vi khch vng lai hay để trnh tu tốc hnh Nam Bắc. Hai ci l cốt thời Mỹ, mấy mươi năm tri qua, rong ru bm đầy, mọi thứ rệu r như một chứng tch cn lại pha sau cuộc chiến tang thương, cứ đứng trơ trơ ra đ. Nghe đồn trong đ c những vong hồn vất vưởng giữa đm sng trăng lại dọc ngang tm cht hơi ấm giữa đm trường gi lạnh.

 

Ga Ninh Ha ngy cuối năm buồn hiu hắt. Mấy d mấy c ngồi ngp ngắn ngp di chờ tu mn mỏi. Thỉnh thoảng tiếng con nt khc r ln ph tan khng gian tĩnh mịch đến nao lng. Sn ga lun gợi cho người ta nhiều nghĩ ngợi bởi đ l nơi ngậm ngi tiễn người đi, cũng l nơi đn bao người về sum họp.

 

Khnh v ti ngồi xuống bn bồn hoa sứ, lơ đng phng tầm nhn ra xa. Ti chỉ bạn, dọc theo hai bn đường ray xe lửa, mấy bụi cc dại vng, trắng chen lẫn vo nhau. Bạn cười buồn, bao năm rồi m chẳng c g thay đổi Ti nhỉ.

 

Hơn mười năm trước, cũng nơi ny, Vn cng một số bạn ra gh thăm từ phố biển Nha Trang. Hai đứa đưa cc bạn về nh, lm vi mn ăn ngon để đi. Thị trấn b t teo khng đn xanh đn đỏ, đi vi tiếng đồng hồ đ quen tn từng gc phố thn thương. Dũng dẫn chng ti ln ni Ổ G để cả bọn di tầm mắt nhn thị trấn Ninh Ha từ trn cao lộng gi. Chiều hm ấy, tiễn cc bạn ra về. Ti v Vn đi dọc đường ray xe lửa, chia sẻ cho nhau vi ước mơ giản dị thuở thiếu thời. C bạn c gương mặt hiền của một nữ tu, đi mắt trong veo vẻo rất thng minh nhưng gợi ln nt buồn vời vợi.

 

Ti biết con tim mnh đ bắt đầu sai nhịp, len ln nhn vo đi mắt buồn đ thấy nao nao. Chng ti khng dm ni, bởi d sao bạn cũng l con gi, cn ti th mặc cảm mnh chỉ l một cậu học tr trường huyện ngho kh sao dm mở lời trước một đa hoa xinh tươi phố biển. Chia tay, ti ngắt tặng bạn vi đa hoa cc dại vng ươm mọc ở ven ga lm kỉ niệm. Để rồi suốt bao nhiu năm sau đ, hoa cc vng trở thnh một "m ảnh" khng xa nha được.

 

Thỉnh thoảng về, ti c gặp bạn giữa Si Gn nhộn nhịp. Hai đứa hay gh c ph Khc Ban Chiều ngồi hng giờ giữa những chiếc l me vương trn tc. Chng ti nhắc lại chuyện ngy xưa, về đa cc vng b xu, mối tnh học tr lặng im khng dm ni, về quyển vở Tiếng Việt bạn mượn trong k thi tốt nghiệp rồi chẳng mang trả bao giờ... Ti cười khc khch, Ti khng đi nữa đu, Vn đừng sợ. Vn lun khuyến khch ti trở về để gom gp những kỷ niệm yu thương, về để tm lại một cht g của ti đ đnh mất m Vn khng bao giờ tm lại được. Ti hứa với bạn ti sẽ cố gắng thu xếp trong thời gian sớm nhất. Ai ngờ, lời hứa ấy đ mấy năm rồi chưa thực hiện được...

 

Vn vẫn chưa c gia đnh, ti th mi long đong. Mười năm xa nhau, tnh yu len ln thuở no được đổi thnh một tnh bạn đẹp, tnh bạn giữa một g đn ng độc thn v c gi sắp ba mươi nhưng nh mắt buồn c thể lm gục ng bao chng trai trẻ chập chững vo đời.

 

 

Đứng bn pha ny ga, di tầm mắt về xa xa bn kia bờ, vườn hoa cc nh Dũng cng những người hng xm đang được chăm cht nng niu chờ ngy mang chợ Tết, chen lẫn đồng la xanh r trải di khng thấy chn trời. Bỗng nao lng bởi qu mnh đẹp qu!

 

Đi qua hết những bnh yn hoa cc, dọc ngang gần hết những thng ngy trẻ trai hừng hực lửa đam m trn từng bước chn xa xứ, ti bỗng muốn gh lại một sn ga no đ, dừng lại qung đời phiu bạt, dừng lại những năm thng long đong, bước xuống xốc lại đời mnh; muốn được trở về chốn cũ để hng ngy ăn cng gia đnh bữa cơm trong nh chiều bng lng, lặng lẽ mang hoa cc vng ra mộ ba m thắp vi nn nhang rồi thủ thỉ kể cho hai ng b nghe bao chuyện hng ngy, hay ngồi tư lự bn ly c ph mỗi sng tinh sương ngắm dng người qua lại, v tm một ai đ để yu nồng nn như hồi cn đi học.

 

Ước mơ th giản dị, m đi lc chả bao giờ lm nổi.

 

 

Đon tu ko một hồi ci di rồi từ từ rời bến giống như năm no đ đưa Vn trở về thnh phố biển. Thị x sắp sửa ln đn. Chỉ c những đa hoa vng b t xu vẫn rực sng ở một gc sn ga.

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Ti

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang XUN 2011- Văn Học Nghệ Thuật V Qu Hương