Mục Lục
 

  Trang Ba
     
 Ban Bin Tập
 
L T Xun
     
 Nguyễn Thị Thanh Tr
  Đọc L T Xun
       Nguyễn Đn Huế Trang
  To Qun XNinh Chầu
      
Ngọc Đế

     
 L Thị Lộc
  Cu Đối Mừng XUN
     
 Mục Đồng
  Cu Đối Tết
       Vinh H
 

 

T Xun
 

  Xun VTrn Phố Ninh Ha
     
 Tường Hoi
 
 Xun Chớm
     
 Vinh H
 
 Chc Xun Đầu Năm
     
 L H
 
 Mừng Xun
       Nguyn Kim
 
 Mừng Xun Tn Mo
      
Mừng Xun Mới

     
 Nguyễn Liệp
 
 Xun Đi Cha LPhật
      
Xun Viễn X

     
 L Văn Ng
 
 Xun Nhớ
     
 Thi Thi
 
 Đn Xun
     
 Hoi Thu
 
 Xun VHai Phương
       Ng Trưởng Tiến
 
 Cn NMa Xun
       Lương M Trang
  Ma Xun Đi L Cha
       Nguyễn Thị Thanh Tr
 
Chc Mừng Tết Tn Mo
      
Năm 2010

     
 Du Sơn Lng T
  Những Sắc Hoa Ma Xun

     
 Tiểu Vũ Vi


T
ết Qu Nh  Gi Bnh
   
  Lan Đinh
 
C Một Ma Xun N Thế

     
 L Thị Ngọc H
  Bữa Cơm Chiu 30 Tết Của
      
M

   
  Nguyễn YLang
  Xun Qu Hương

     
 Phạm Thanh Phong
  Tn - Mo...

     
 Phi - Rm
  Tết V Tuổi T

     
 Lương LBch San

 

Tết Hải Ngoại  Đn Tết Việt Nam Tại
      
Toronto V San Jose

     
 Trần Ngọc Chnh
 
 Tm Xun
       Nguyn Kim 

Văn Ha
Dn Gian  Tục L Tết
     
 Trần Ngọc Chnh
 
Phỉnh

      
Nguyễn Thị Tuyết Mai
  p Ngoi

     
 Nguyễn Thục

 Hội Ngộ
N
inh Ha-Dục Mỹ
 

  Hội Đồng Hương NH-DM,
      
Nơi Nhn Lại Một Thời...

      
Nguyễn H Bảo
 
Đại Hội - Tiểu Hội

     
Topa Panning

 

Cắm Hoa Trang Tr  Nghệ Thuật Cắm Hoa

 
     Hải Lộc

 

Tranh
N
ghệ Thuật  Tranh nh Nghệ Thuật

     
 Phi - Rm


 

Hoa Xun
N
gy Tết
 

  Hnh nh Xun
     
 SXương Hải
 

 

TVui
 


 
 Con Mo Tro Cy Cau
       Nam Kha
 
 Nhậu Một Mnh
       Phạm Thanh Phong
 
 Chung V Chung Chồng
       Mai Thi Vn Thanh
 
 Chất Vấn Ngọc Hong
       Dương Cng Thi
 
Đốt Trng Pho Chuột
      
Mừng Nh Mẹo

       T Trinh
 
Mo Ngao Lật ĐLoi
      
Cọp D

       T Trinh

 

 

Ca Ht/Nhạc
 


  Nhạc Xun V Qu Hương

      
Thu Thủy, Lan Đinh
      
Thanh Nhn, L H
 
Tn Cổ: Khng Tn

      
Nguyễn Hương
 

 

Phương Ngữ
N
inh Ha
 


  Một S T Biến m: PHỈNH
     
Nguyễn Văn Thnh

 

 

Tn Gio

 

  KNiệm Chuyến Du Xun
      
Đ Lạt

       Đinh Hữu n
 
 

 

Năm Tn Mo
N
i Chuyện Mo

 

  Ba Chị EmTuổi Mo
       LThanh Cư
 
Tn Ngẫu VLoi Mo Cho
      
Năm Mới

       Trần Việt Hải
 
Năm Mo Tản Mạn VMo
       Vinh H
  NPhụng T
       Trần Thị Phong Hương
 
Nỗi Niềm Năm Con Thỏ
       Thục Minh
 
Tản Mạn V Tết Tn Mo
      
Nguyễn Văn Thnh
 

 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 


  Ma Xun No Trn Qu
      
Hương

       T Đồng
  Liu Trai Ch Dị-415
       Đm Quang Hưng
  Thanh Phong Thi Tập-57
     
 Vũ Tiến Phi
 
Hạnh X
       Nguyễn Văn Ph
 
NPhc
      
L Phụng
 
Tết Nhất
     
 Nguyễn Hữu Quang
 


 

Kinh Nghiệm Sống

 

  Đi Tm S Thật
      
Tm Đoan
 
Chăm Sc Người Cao Tuổi

      
BS ĐHồng Ngọc
  Ngy Tết Ti Đi Nằm Viện

      
Phan Nho      
  Tm Bnh Thế Giới Bnh

      
Tr Bửu Nguyễn Thừa
  S Mạng

      
Nguyễn Tnh

 


Văn Ha
m Thực
 
 Mn Chay Ngy Tết
     
 L Thị Đo
 
 Đừng Qun X Lch Xoong
       Việt Hải
 
 Lucky Money
       Đinh Thị Lan
 
 Kim Chi Hn Quốc
       Hong Lan
 
 Rau Muống Ngm Chua
       Hong Lan
 
 Thịt Quay Kho Dưa Cải Chua
       Hong Lan
 
 Đậu H Trứng
       Nguyễn Y Lang
 
Bnh Tt Ti Gi...

     
 Phi - Rm

Sức Khỏe

      

 
Vim Gan Siu Vi B

      
BS Nguyễn Vĩ Liệt

 

 

Bin Khảo
Kinh Tế
 

Việt Nam

  Tổng Kết Tnh Hnh Kinh Tế
      
Của Việt Nam Năm 2010

     
 Nguyễn Văn Thnh


H
oa Kỳ/Thế Giới

  Tổng Kết Tnh Hnh Kinh Tế
      
Của M Quốc Năm 2010

     
 Nguyễn Văn Thnh


 

 

Ti Nguyn

 


 
 Nghề Dệt L Buồm
       Dương Cng Thi
 
 Ruộng Muối Hn Khi
       L Ph Thọ

 

 

Viết v
Ninh Ha
 


 Con Mo Mun Nơi
     
Lăng B V

      
Quch Giao
  Hn Vọng Phu

      
L Văn Ng
  Phủ Ninh Ha

      
L Văn Ng
  Bưởi Tri Ma

      
Dương Cng Thi

 Viết v
ninh-hoa.com  T Xun
     
 Lương LHuyền Chiu
 
 Ninh Ha Xa M Gần
       Phan Trang Hy 

 KNiệm V
Trường:

Trần Bnh Trọng
Ninh Ha

  Một Ma Xun Vắng
      
Cnh Mai

       Trần H Thanh
 
 K c
       Lin Trạch

 

Cc Trường Khc


 
Ti Đi Giữa Trời Bồi Hồi

     
 Lương LHuyền Chiu
 
Bến Sng Xưa

     
 Nguyễn Thị Tuyết Hoa 


 

Thi Nhạc
Giao Duyn
 


 
Ninh Ha, Ninh Ha

     
 LMST-Thơ: LL Huyền Chiu

 

Văn Học
Nghệ Thuật
  
 Ngy Xun Ni Chuyện
     
Trầu Cau

       Nguyễn Tấn Ka
 
 SC Đơn V Kht Vọng
      
Đợi Chờ...Trong Thi Phẩm
      
BẾN ĐỢI

       L Min Khương
 
 Đọc BẾN ĐỢI 2 Của
      
Kim Thnh V TT Ph Sĩ

       Trần Bnh Nam
 
 Tt Nước Đầu Đnh
       Phạm Thị Nhung
 
 MXun Mạn Hứng
       Dương Anh Sơn
 
 Xun Tiu L Thứ
       Dương Anh Sơn
  Giai Thoại Bi T Phong
      
Kiều D Bạc

      
Tr Bửu Nguyễn Thừa
 
Của T

      
Nguyễn Tnh
 
 Ma Xun V Thi Ca
       Người XVạn
  DKhc Tnh Xun

      
Tiểu Vũ Vi

 


T
ưởng Niệm

 

  Anh Ơi, Đừng Đi
       Nguyễn Thị Thu

 T
 


 
 Giao Thừa
       Đinh Hữu n
 
 Gởi Bạn Thn
       Dương Cng Bản
 
 Ging T Khắc Họa
       Nguyễn Thị Bảy
 
 Tnh Biển
       Thanh Bnh
  Viết Cho Anh

      
L Tấn Cam
 
 Hai Chiếc o
       Nguyn Chất
 
 Tnh Yu Buổi Sng
       Trần Thị Chất
 
 Đổi Thay
       Hương Đi
 
 Cuối Trời
       Hương Đi
 
 Sầu Đng
     
 L Thị Đo
 
 TChờ Xun
       Trần Minh Hiền
 
 Tiễn Con
       Nguyễn Thị Tuyết Hoa
 
 Bềnh Bồng Đn Xun
       Tường Hoi
 
 The Poem Of NumBer 5
      
And Number 6

       Vinh H
  Nem Chua Ninh Ha

      
Nguyễn Thế Huy
  V!

      
Nguyễn Hương
 
 Xun G Cửa
       Quỳnh Hương
 
 Ninh Ha Ti Mơ
       Phan Trang Hy
 
 Thị Trấn Bằng Lăng Tm
       Nguyễn Tấn Ka
 
 Xun Trở V
       Nam Kha
 
 Ta Muốn Hỏi
       Nguyễn Y Lang
 
 Cha Xun C Biết?
      
Hồn Nhin

       Nguyễn Liệp
 
 Xun Nồng
       Đm Thị Ngọc L
 
 Su Bi T Xun
       Nguyễn Thị Khnh Minh
  Tnh T

      
L Văn Ng
 
 Cy CCũng Vui Ly
       NNguyệt
 
 Chm T
       NNguyệt
  Xun Nhớ M

      
Phan Nho 
 
 Ta V Đm 30
       Phan Tưởng Niệm
 
 TXun Cho Con
       Phan Tưởng Niệm    
 
Ni C Tin

      
Nguyễn Hong Phi
 
 Điệp Khc Ma Xun
       Bch Phượng
 
 Dĩ Vng Ma Xun
       Nguyễn Qun
 
 Hạnh Phc Ma Xun
       Nguyễn Qun
  Tranh C Hương

      
NhQu
  Đ Vng

      
C Kim Thnh
  Thuở y Học Tr

      
C Kim Thnh
  Xun Phai

      
V Ngọc Thnh
  Ma Xun Nhớ M

      
Trần Đnh Thọ
 
 Anh L Ma Xun
       Hoi Thu
 
 Em Khng V
       Nguyễn Thị Thu (VN)
 
 Nhớ Qu
       Ng Trưởng Tiến
 
 Sầu Tha Hương
       Nguyễn Tnh
  Nỗi Nhớ...Ma Xun
       Hong Trang
  Xun Chưa Trọn Vẹn
       Nguyễn Thị Tri
 
 Thềm Xun Luyến Mộng
       Du Sơn Lng T
 
 Xun Viễn Vọng
       Du Sơn Lng T
 
 M Xun Hoi Cảm
       Tiểu Vũ Vi

 


Văn

 

  Đi Qua Ngy Ging Bo
       L Thị MChu
  Những Nghĩ Vụn Cuối Năm

      
Việt Hải
 
 Giữ Lấy Ma Xun

      
Cao Minh Hưng
 
 Người Thầy Dạy Bp B
       Phan Trang Hy
 
 Nẻo V
       Đinh Thị Lan
 
 Nhanh Qu Những Ma
      
Xun

       L Thị Lộc
 
 Chuyện KTrong Ngy
      
Xun

      
Thục Minh
  Bạch Miu   

      
Topa Panning
  Khc Loanh Quanh   

      
L Văn Quốc
 
 Bếp Lửa Chiều Đng   

      
Trương Thanh Sơn
  Chuyện Đầu Năm

      
Lm Minh Ti
 
 Đi Qua Những Bnh Yn
      
Hoa Cc

      
Nguyễn Hữu Ti
  Mỗi Đ Xun V

      
Thi Thi
  Hạt Bụi Trong Tim

      
Tiểu Thu
 
Một Bng Hồng Cho Đại Hội
      
Thụ Nhn 2010 Tại c

      
Người XVạn
 
Chuyện Xm Cầu G
      
Nguyễn Thị Cẩm Vn

 

 

 

 

 

 

Thư từ, bi vở, hnh ảnh hoặc
kiến xy dựng, xin lin lạc:

 
diem27thuy@yahoo.com

  

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 Anh ơi, đừng đi

 

 

 

                                         

Đ

ầu năm mới, cầm bt để viết một cu chuyện buồn, l điều m ring ti, cũng như mọi người chẳng ai muốn lm. Hai chữ nn hay khng nn cứ lm đi tay ti ngập ngừng, lng ti bối rối mỗi khi ngồi vo Computer. Nhưng tự lừa dối mnh để viết nn một cu chuyện vui v thưởng, v phạt th hon ton tri ngược với tm trạng của ti lc ny. Bằng chi mnh viết với sự thật từ tri tim, từ tấm lng của một người bạn viết cho một người bạn, người anh vừa bỏ chng ta đi. 

 

          Buổi chiều ma đng, mới bốn giờ rưởi trời đ chạng vạng tối. Nhận được điện thoại của anh P Đ L từ Toronto. Bo tin cho Ngầu với Thu biết l:" thằng Tn đ khng xong rồi". Hai chữ "khng xong" của anh bỏ hửng hờ ở cuối cu, đ lm tim ti nhảy lộn nhịp trong phập phồng, lo sợ, linh tnh một điều chẳng lnh đ xảy ra. Nhưng trong lng ti vẫn hy vọng một sự thật đừng đến nổi phải phủ phng, qu đớn đau như vậy. Thi, nhờ Thu nhắn tin lại với Ngầu, chứ lng dạ ti by giờ đang rối bời khng biết ni g hơn nữa.

 

          Ti ng đ lặng người, lng bng hong trong cơn xc động qu bất ngờ, bn cạnh ti chỉ c chiếc phone v tri, v gic nằm lăn lc trn bn. Chưa bao giờ ti mong chồng ti đi lm nhanh nhanh về đến nh như by giờ, để hai đứa cng chia sẻ niềm đau chung với nhau trong lc ny. Trong giy pht c đơn tuyệt vọng đ, ti cố bm vu vo niềm tin vĩnh cửu, nhấm mắt lại, lm rm cầu nguyện"Xin Cha cho anh mọi sự lnh".

 

          Chồng con vẫn chưa về. Một mnh trong căn nh vắng, ti cng cảm thấy lạnh người, khi nhn tới ci Bar rượu đang chưng đầy Christmas card của bạn b, nguời thn từ cc nơi gởi đến chc mừng Noel v tết Dương lịch. Ti lại gần, rn rn, nhẹ nhng cầm tấm thiệp của anh ln. Nhn ngoi, nhn trong, đọc tới rồi đọc lui đến thuộc lng. Những ging chữ cn tươi thắm mu mực. Những cu chc cn ấm p bn lng. Như một thng điệp, như một lời nhắn nhủ cuối cng của người đi gởi cho kẻ ở lại. Mới đầu thng mười hai ti đ nhận được card Noel của anh gởi. ng x ti quở:" Thằng Tn thật chu đo, lc no cũng dnh nhiều n tnh đặc biệt đến vợ chồng mnh". Rồi đy sau những ngy lễ, tấm thiệp Noel ny vợ chồng ti sẽ trn qu giữ lai. để lm kỷ niệm, như một kỷ vật cuối cng của anh gởi tặng.

 

          Sự ra đi đột ngột của anh, l đề ti thn thương để ng x ti cứ nhắc đi, nhắc lại nhiều lần trong cc buổi cơm chiều. Anh kể c cho ti nghe về hai người bạn cng chung cảnh ngộ, cng đồng hnh trong suốt một qu khứ di, với những niềm vui, nổi buồn, với những giọt nước mắt lăn di dở khc, dở cười. Một người bạn m ai cũng muốn được lm bạn, với tnh tnh nhẹ nhng, đơn sơ, tế nhị, tử tế, n cần. Cc đức tnh của anh đều thể hiện r nt trn con người thật của anh mỗi khi nhn vo. Vợ chồng ti rất qy mến v hnh diện v đ c được một người bạn hiền dễ thương như anh, nhưng sao ng trời lại cho vắn số.

 

          Thật tnh, anh Đn khng phải l bạn của ti trong những năm thng cn ở Ninh Ha, m l người bạn nối khố với ng x ti. Bạn chung trường, chung lớp, chung thầy, chung bạn. Bạn từ thời thơ ấu đến tuổi choai choai chọc thầy, ph bạn. Thời thư sinh với tay trắng mộng đầy. Thời khoc o chiến binh với" nợ tang bồng vay trả, trả vay",thời bung sng rả đn. Thời đi t, thời thanh nin đi cng tc nghĩa vụ. Thời hợp tc x, thời bị đy đi kinh tế mới. Thời vượt biển ra đi tm tự do. Cuối cng khng hẹn m gặp, hai người bạn thn thuở no đ gặp lại nhau trn nước Gia N Đại ny. Ci xứ m ma đng lạnh thấu con tim, đất trời, vạn vật đều phủ một mu trắng lấp lnh. Gia đnh anh định cư ở Toronto, chung thnh phố với gia đnh anh Lm, cn gia đnh chng ti về thnh phố Vancouver. Hai miền đng ty mỗi lần muốn gặp nhau phải ngồi my bay đến năm tiếng đồng hồ. C lẽ vợ chồng ti đ đến viếng thăm gia đnh anh nhiều lần hơn như anh hứa đến Vancouver. Nn mỗi lần gặp nhau anh cứ nữa vui, nữa buồn:" Tao cn nợ vợ chồng my đ Ngầu". Ti bảo:" Anh Đn , bạn b cn đến thăm nhau được l vui qu chừng, biết để đu cho hết, hơi đu anh cứ bận tm đến chuyện nợ vay chỉ v một chuyến đi".

 

          Mỗi lần c cơ hội cặp ba gặp nhau như thế ny, chng ti vui trọn vẹn như chưa bao giờ được vui, với cc mn ni chuyện thật khi hi của cc anh. Vẫn gọi nhau my tao, vẫn tn cng cơm như tự bao giờ. Thật l tưởng khi chng ti đ sinh ra v lớn ln cng thời, rồi sau ny đều lập gia đnh với người Ninh ha, nn những chuyện g, người no cc anh biết, cc b chng ti cũng đều biết, do đ mỗi lần ni chuyện dễ "bắt nhịp" vo, thật ăn rơ với nhau. Gặp nhau bao giờ cũng nhắc lại chuyện những ngy xưa cũ, để cng vui, cng cười, để qun rằng mọi người by giờ đ v đang trn đường đi vo tuổi lục tuần.

 

          Qua lời kể của ng x, ti mới biết thm anh Đn cn c một biệt ti. Hồi nhỏ anh m đọc sch, trong khi cc bạn anh ai cũng lười, nn c bao nhiu sch đều dồn cho anh Đn đọc gim. V anh c bộ nhớ thật dẻo dai, c khiếu kể chuyện hồi hộp, hấp dẫn, nn dễ li cuốn cc bạn ngồi xung quanh "nhập hồn" thật lẹ. Ai cũng tưởng chnh mnh l những nhn vật trong cc cu chuyện Thần điu đại hiệp, Tề thin đại thnh, Anh hng xạ điu, C gi đồ long.v.v.

 

          Một đi bạn tm lng như vậy, nn khi trưởng thnh vợ chồng anh c con gi lớn, cn vợ chồng ti th c con trai lớn. Nn c những lc tr dư tửu hậu, hai bn mong muốn được lm sui gia với nhau th cn g qu bằng. Nhưng rồi những chuyện g cha mẹ ước nguyện cho đi trẻ cũng khng qua nổi ng Tơ, b Nguyệt đ sắp đặt. Chuyện khng thnh, nhưng tnh bạn của chng ti vẫn y nguyn, vẫn vung trn như những ngy thng cũ.

 

          Dầu g đi nữa, ti vẫn biết ơn anh, đ l người đầu tin giới thiệu ti vo lm quen với trang Web Ninh-hoa.com. Để rồi sau đ, ti đ mượn nơi ny để trang trải những tm tnh buồn, vui trong cuộc đời của mnh như một lối thot an ton. Những năm gần đy, tự nhin anh rời rạc viết văn, thơ trn Ninh-hoa.com, thỉnh thoảng ti c phone nhắc chừng anh, sao khng viết nữa cho b con đọc, anh chỉ cười bảo chưa c đề ti. Ti đ i mộ ging văn của anh Hong Minh Mục, ti thch ci lối hnh văn của anh viết, dễ đọc, dễ hiểu, khng cầu kỳ, tnh cảm nhẹ nhng lm người đọc dễ cảm thng. Sau ny ti mới biết, anh bỏ th giờ viết lch qua một bn, để nghin cứu thm về Phật php. Anh by giờ đ c một hướng đi ring, một ci nhn thực tế hơn về con người, giữa sự sống v sự chết, biết rồi nn ti khng dm lm phiền anh nữa. Nếu bảo rằng ng x ti l người bạn thuở đầu đời, th anh Lm l người bạn ở thuở cuối đời của anh Đn. Nhưng ti vẫn tin rằng: nơi giờ pht ny, đang chứng kiến cảnh biệt ly lần cuối, trong tim của hai anh đều c cng một nhịp đau mất bạn như nhau. Nhn tấm hnh ba người bạn thn chụp chung trong ngy đm cưới của con gi anh Đn, giờ đy vĩnh viễn mất đi một người, ai cũng cảm thấy ngậm ngi trong cảnh người đi kẻ ở lại.

 

          Những ngy cuối năm 2010, ng x ti đ đại diện gia đnh về Toronto đưa đm tang anh. Như một lời tm tnh gởi gắm đến anh, một người đ khuất. Ti cầu chc anh đi về "nơi ấy bnh yn". Vĩnh biệt anh Huỳnh Khải Đn, Hong Minh Mục.

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu

Đầu năm Dương lịch 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang XUN 2011- Văn Học Nghệ Thuật V Qu Hương