Mục Lục
 

  Trang Ba
     
 Ban Bin Tập
 
L T Xun
     
 Nguyễn Thị Thanh Tr
  Đọc L T Xun
       Nguyễn Đn Huế Trang
  To Qun XNinh Chầu
      
Ngọc Đế

     
 L Thị Lộc
  Cu Đối Mừng XUN
     
 Mục Đồng
  Cu Đối Tết
       Vinh H
 

 

T Xun
 

  Xun VTrn Phố Ninh Ha
     
 Tường Hoi
 
 Xun Chớm
     
 Vinh H
 
 Chc Xun Đầu Năm
     
 L H
 
 Mừng Xun
       Nguyn Kim
 
 Mừng Xun Tn Mo
      
Mừng Xun Mới

     
 Nguyễn Liệp
 
 Xun Đi Cha LPhật
      
Xun Viễn X

     
 L Văn Ng
 
 Xun Nhớ
     
 Thi Thi
 
 Đn Xun
     
 Hoi Thu
 
 Xun VHai Phương
       Ng Trưởng Tiến
 
 Cn NMa Xun
       Lương M Trang
  Ma Xun Đi L Cha
       Nguyễn Thị Thanh Tr
 
Chc Mừng Tết Tn Mo
      
Năm 2010

     
 Du Sơn Lng T
  Những Sắc Hoa Ma Xun

     
 Tiểu Vũ Vi


T
ết Qu Nh



  Gi Bnh
   
  Lan Đinh
 
C Một Ma Xun N Thế

     
 L Thị Ngọc H
  Bữa Cơm Chiu 30 Tết Của
      
M

   
  Nguyễn YLang
  Xun Qu Hương

     
 Phạm Thanh Phong
  Tn - Mo...

     
 Phi - Rm
  Tết V Tuổi T

     
 Lương LBch San

 

Tết Hải Ngoại



  Đn Tết Việt Nam Tại
      
Toronto V San Jose

     
 Trần Ngọc Chnh
 
 Tm Xun
       Nguyn Kim



 

Văn Ha
Dn Gian



  Tục L Tết
     
 Trần Ngọc Chnh
 
Phỉnh

      
Nguyễn Thị Tuyết Mai
  p Ngoi

     
 Nguyễn Thục

 



Hội Ngộ
N
inh Ha-Dục Mỹ
 

  Hội Đồng Hương NH-DM,
      
Nơi Nhn Lại Một Thời...

      
Nguyễn H Bảo
 
Đại Hội - Tiểu Hội

     
Topa Panning

 

Cắm Hoa Trang Tr



  Nghệ Thuật Cắm Hoa

 
     Hải Lộc

 

Tranh
N
ghệ Thuật



  Tranh nh Nghệ Thuật

     
 Phi - Rm


 

Hoa Xun
N
gy Tết
 

  Hnh nh Xun
     
 SXương Hải
 

 

TVui
 


 
 Con Mo Tro Cy Cau
       Nam Kha
 
 Nhậu Một Mnh
       Phạm Thanh Phong
 
 Chung V Chung Chồng
       Mai Thi Vn Thanh
 
 Chất Vấn Ngọc Hong
       Dương Cng Thi
 
Đốt Trng Pho Chuột
      
Mừng Nh Mẹo

       T Trinh
 
Mo Ngao Lật ĐLoi
      
Cọp D

       T Trinh

 

 

Ca Ht/Nhạc
 


  Nhạc Xun V Qu Hương

      
Thu Thủy, Lan Đinh
      
Thanh Nhn, L H
 
Tn Cổ: Khng Tn

      
Nguyễn Hương
 

 

Phương Ngữ
N
inh Ha
 


  Một S T Biến m: PHỈNH
     
Nguyễn Văn Thnh

 

 

Tn Gio

 

  KNiệm Chuyến Du Xun
      
Đ Lạt

       Đinh Hữu n
 
 

 

Năm Tn Mo
N
i Chuyện Mo

 

  Ba Chị EmTuổi Mo
       LThanh Cư
 
Tn Ngẫu VLoi Mo Cho
      
Năm Mới

       Trần Việt Hải
 
Năm Mo Tản Mạn VMo
       Vinh H
  NPhụng T
       Trần Thị Phong Hương
 
Nỗi Niềm Năm Con Thỏ
       Thục Minh
 
Tản Mạn V Tết Tn Mo
      
Nguyễn Văn Thnh
 

 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 


  Ma Xun No Trn Qu
      
Hương

       T Đồng
  Liu Trai Ch Dị-415
       Đm Quang Hưng
  Thanh Phong Thi Tập-57
     
 Vũ Tiến Phi
 
Hạnh X
       Nguyễn Văn Ph
 
NPhc
      
L Phụng
 
Tết Nhất
     
 Nguyễn Hữu Quang
 


 

Kinh Nghiệm Sống

 

  Đi Tm S Thật
      
Tm Đoan
 
Chăm Sc Người Cao Tuổi

      
BS ĐHồng Ngọc
  Ngy Tết Ti Đi Nằm Viện

      
Phan Nho      
  Tm Bnh Thế Giới Bnh

      
Tr Bửu Nguyễn Thừa
  S Mạng

      
Nguyễn Tnh

 


Văn Ha
m Thực




 
 Mn Chay Ngy Tết
     
 L Thị Đo
 
 Đừng Qun X Lch Xoong
       Việt Hải
 
 Lucky Money
       Đinh Thị Lan
 
 Kim Chi Hn Quốc
       Hong Lan
 
 Rau Muống Ngm Chua
       Hong Lan
 
 Thịt Quay Kho Dưa Cải Chua
       Hong Lan
 
 Đậu H Trứng
       Nguyễn Y Lang
 
Bnh Tt Ti Gi...

     
 Phi - Rm





Sức Khỏe

      

 
Vim Gan Siu Vi B

      
BS Nguyễn Vĩ Liệt

 

 

Bin Khảo
Kinh Tế
 

Việt Nam

  Tổng Kết Tnh Hnh Kinh Tế
      
Của Việt Nam Năm 2010

     
 Nguyễn Văn Thnh


H
oa Kỳ/Thế Giới

  Tổng Kết Tnh Hnh Kinh Tế
      
Của M Quốc Năm 2010

     
 Nguyễn Văn Thnh


 

 

Ti Nguyn

 


 
 Nghề Dệt L Buồm
       Dương Cng Thi
 
 Ruộng Muối Hn Khi
       L Ph Thọ

 

 

Viết v
Ninh Ha
 


 Con Mo Mun Nơi
     
Lăng B V

      
Quch Giao
  Hn Vọng Phu

      
L Văn Ng
  Phủ Ninh Ha

      
L Văn Ng
  Bưởi Tri Ma

      
Dương Cng Thi

 



Viết v
ninh-hoa.com



  T Xun
     
 Lương LHuyền Chiu
 
 Ninh Ha Xa M Gần
       Phan Trang Hy



 

 KNiệm V
Trường:

Trần Bnh Trọng
Ninh Ha

  Một Ma Xun Vắng
      
Cnh Mai

       Trần H Thanh
 
 K c
       Lin Trạch

 

Cc Trường Khc


 
Ti Đi Giữa Trời Bồi Hồi

     
 Lương LHuyền Chiu
 
Bến Sng Xưa

     
 Nguyễn Thị Tuyết Hoa 


 

Thi Nhạc
Giao Duyn
 


 
Ninh Ha, Ninh Ha

     
 LMST-Thơ: LL Huyền Chiu

 

Văn Học
Nghệ Thuật
 



 
 Ngy Xun Ni Chuyện
     
Trầu Cau

       Nguyễn Tấn Ka
 
 SC Đơn V Kht Vọng
      
Đợi Chờ...Trong Thi Phẩm
      
BẾN ĐỢI

       L Min Khương
 
 Đọc BẾN ĐỢI 2 Của
      
Kim Thnh V TT Ph Sĩ

       Trần Bnh Nam
 
 Tt Nước Đầu Đnh
       Phạm Thị Nhung
 
 MXun Mạn Hứng
       Dương Anh Sơn
 
 Xun Tiu L Thứ
       Dương Anh Sơn
  Giai Thoại Bi T Phong
      
Kiều D Bạc

      
Tr Bửu Nguyễn Thừa
 
Của T

      
Nguyễn Tnh
 
 Ma Xun V Thi Ca
       Người XVạn
  DKhc Tnh Xun

      
Tiểu Vũ Vi

 


T
ưởng Niệm

 

  Anh Ơi, Đừng Đi
       Nguyễn Thị Thu

 



T
 


 
 Giao Thừa
       Đinh Hữu n
 
 Gởi Bạn Thn
       Dương Cng Bản
 
 Ging T Khắc Họa
       Nguyễn Thị Bảy
 
 Tnh Biển
       Thanh Bnh
  Viết Cho Anh

      
L Tấn Cam
 
 Hai Chiếc o
       Nguyn Chất
 
 Tnh Yu Buổi Sng
       Trần Thị Chất
 
 Đổi Thay
       Hương Đi
 
 Cuối Trời
       Hương Đi
 
 Sầu Đng
     
 L Thị Đo
 
 TChờ Xun
       Trần Minh Hiền
 
 Tiễn Con
       Nguyễn Thị Tuyết Hoa
 
 Bềnh Bồng Đn Xun
       Tường Hoi
 
 The Poem Of NumBer 5
      
And Number 6

       Vinh H
  Nem Chua Ninh Ha

      
Nguyễn Thế Huy
  V!

      
Nguyễn Hương
 
 Xun G Cửa
       Quỳnh Hương
 
 Ninh Ha Ti Mơ
       Phan Trang Hy
 
 Thị Trấn Bằng Lăng Tm
       Nguyễn Tấn Ka
 
 Xun Trở V
       Nam Kha
 
 Ta Muốn Hỏi
       Nguyễn Y Lang
 
 Cha Xun C Biết?
      
Hồn Nhin

       Nguyễn Liệp
 
 Xun Nồng
       Đm Thị Ngọc L
 
 Su Bi T Xun
       Nguyễn Thị Khnh Minh
  Tnh T

      
L Văn Ng
 
 Cy CCũng Vui Ly
       NNguyệt
 
 Chm T
       NNguyệt
  Xun Nhớ M

      
Phan Nho 
 
 Ta V Đm 30
       Phan Tưởng Niệm
 
 TXun Cho Con
       Phan Tưởng Niệm    
 
Ni C Tin

      
Nguyễn Hong Phi
 
 Điệp Khc Ma Xun
       Bch Phượng
 
 Dĩ Vng Ma Xun
       Nguyễn Qun
 
 Hạnh Phc Ma Xun
       Nguyễn Qun
  Tranh C Hương

      
NhQu
  Đ Vng

      
C Kim Thnh
  Thuở y Học Tr

      
C Kim Thnh
  Xun Phai

      
V Ngọc Thnh
  Ma Xun Nhớ M

      
Trần Đnh Thọ
 
 Anh L Ma Xun
       Hoi Thu
 
 Em Khng V
       Nguyễn Thị Thu (VN)
 
 Nhớ Qu
       Ng Trưởng Tiến
 
 Sầu Tha Hương
       Nguyễn Tnh
  Nỗi Nhớ...Ma Xun
       Hong Trang
  Xun Chưa Trọn Vẹn
       Nguyễn Thị Tri
 
 Thềm Xun Luyến Mộng
       Du Sơn Lng T
 
 Xun Viễn Vọng
       Du Sơn Lng T
 
 M Xun Hoi Cảm
       Tiểu Vũ Vi

 


Văn

 

  Đi Qua Ngy Ging Bo
       L Thị MChu
  Những Nghĩ Vụn Cuối Năm

      
Việt Hải
 
 Giữ Lấy Ma Xun

      
Cao Minh Hưng
 
 Người Thầy Dạy Bp B
       Phan Trang Hy
 
 Nẻo V
       Đinh Thị Lan
 
 Nhanh Qu Những Ma
      
Xun

       L Thị Lộc
 
 Chuyện KTrong Ngy
      
Xun

      
Thục Minh
  Bạch Miu   

      
Topa Panning
  Khc Loanh Quanh   

      
L Văn Quốc
 
 Bếp Lửa Chiều Đng   

      
Trương Thanh Sơn
  Chuyện Đầu Năm

      
Lm Minh Ti
 
 Đi Qua Những Bnh Yn
      
Hoa Cc

      
Nguyễn Hữu Ti
  Mỗi Đ Xun V

      
Thi Thi
  Hạt Bụi Trong Tim

      
Tiểu Thu
 
Một Bng Hồng Cho Đại Hội
      
Thụ Nhn 2010 Tại c

      
Người XVạn
 
Chuyện Xm Cầu G
      
Nguyễn Thị Cẩm Vn

 

 

 

 

 

 

Thư từ, bi vở, hnh ảnh hoặc
kiến xy dựng, xin lin lạc:

 
diem27thuy@yahoo.com

 



 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

                                         

T

i của ngy xưa ơi, một thời o trắng, tc di bung xa ngang lưng được bạn b phong tặng l : Người Em Sầu Mộng !

 

         Đ hơn một lần quay lại mi trường mang tn nng cng cha - một mnh lang thang qua những dy hnh lang, cố tm lại những k ức nhạt nha về tuổi thơ, về bạn b ngy cũ thn thương, về những thầy c đng knh.... nhưng dường như cảnh cũ vắng bng người xưa nn chẳng gợi được cho ti bao nhiu cảm xc.

 

         Ấy vậy m ngy hội ngộ 28/11/2010 vừa qua đ để lại trong ti thật nhiều dấu ấn. Giờ đy chng ti khng cn cơ hội tm lại bến đ xưa nơi đ ươm mầm mơ uớc của bao lứa tuổi học tr, nhưng những người cho đ năm cũ vẫn m thầm neo đậu ở một bến bờ no đ v chng ti, những nng cng cha duyn dng, một thời kiu hnh bước qua cổng trường Huyền Trn, đ trở về hội ngộ cng thầy c để n lại kỷ niệm những năm thng dưới mi trường xưa.

Mặc o di đen đi dự lễ

         Hm ấy mặc d khng phải l một thnh vin trong Ban tiếp tn nhưng ti vẫn chọn cho mnh loại trang phục kh quen thuộc để đến dự lễ - đ l một bộ o di, v đặc biệt l mu đen nữa. Ti đ khng chọn cho mnh những bộ mu sắc tươi thắm để chụp hnh cho đẹp như những người bạn khc. Đơn giản chỉ v ti muốn gợi nhớ lại hnh ảnh của c Hiệu trưởng Tn Nữ Diệu Trang trong ti. Ngy đầu tin c đứng trước ton thể học sinh vo buổi lễ cho cờ khi c mới về trường nhận cng tc, C xuất hiện trước mắt nữ sinh chng ti trong bộ o di mu đen sang trọng v c mặc chiếc quần xo ống rộng - thời trang lc bấy giờ. Cả bọn chng ti ngồi bn dưới đều trầm trồ, chong ngợp bởi phong cch vừa c vẻ trẻ trung thời thượng lại vừa qu phi của c Hiệu trưởng mới, đnh rằng chng ti vẫn trải lng yu knh c Hiệu trưởng Bi Ngoạn Lạc với dng dấp nhỏ nhắn gầy guộc v khun mặt mang nt đẹp cổ knh của một phụ nữ đến từ cố đ Huế.

C Diệu Trang, C Nguyn Ngn, C Gia Hương

       By giờ khi nhn thấy ảnh cả 2 c HT trn trang web picasa, ti rất ngạc nhin sao 2 c vẫn cn đẹp đến thế trong khi lũ hs chng ti từng mệnh danh l những nng cng cha trong vương quốc NTH- HT giờ đ bị biến dạng xấu x v mụ ph thủy thời gian. Hầu hết chng ti đ khng cn thon thả mnh hạc xương mai, yểu điệu thục nữ nữa rồi. Chng ti đ l những b nội, b ngoại với mi tc muối nhiều hơn tiu nhưng chao ơi sao lng vẫn đầy ắp những yu thương knh trọng muốn trao gởi đến thầy c.

 

     Thật hạnh phc biết bao khi được nhn ngắm cc thầy c vẫn cn khỏe mạnh tươi vui trn sn khấu cuộc đời v cũng thật ngậm ngi khi nghe nhắc đến tn những thầy c đ sớm quy tin.

 

     Ring ti, đứa học tr ra trường năm 76 đ khng nn được nỗi nghẹn ngo khi nghe tin thầy Sảng dạy Quốc văn, thầy Thế dạy ton v một số thầy c khc đ khng cn nữa. Lặng đi vi giy để nước mắt rưng rưng..... thầy c ơi, xin cho con được thắp nn hương lng tưởng nhớ đến.....

 

        Từ trn ban-cng tầng lầu nhn xuống, di mắt tm bng dng những c, thầy trước đy của mnh nhưng mắt ơi, sao mờ qu, khng cn đủ thị lực để nhận dạng dễ dng ở một khoảng cch thật xa như thế. Vậy m cũng cố dướn nhn khi nghe giới thiệu c Đẹp ln đọc bi cảm nghĩ. Trời ơi, sao đ hơn 35 năm rồi m giọng c khng hề thay đổi cht no, vẫn nhỏ nhẹ m m truyền cảm.

C Đẹp

      Cảm xc cứ như lũ trn về khi lắng nghe bi pht biểu của c - những dng k ức chập chờn ẩn hiện những giờ học với bng dng thầy Bo hiền ha dạy Sử Địa thật hay v thường kể chuyện phim, thầy dạy vạn vật tuyệt chiu chuyn d bi cuối giờ, c Nghĩa dạy Anh văn nhỏ con, lc no cũng ni c kh chi m nờ? i, sao m yu c thế - v c Đăng H duyn thật l duyn hay mơ mộng với nụ cười c m lm đồng tiền ; cn c Mỹ Loan dạy Anh văn ni giọng bắc đu rồi ? C mang phong cch mi-nhon cực kỳ nn ti v cng ngưỡng mộ v thm thch th những giờ học tiếng Anh. Đ cũng l yếu tố ban đầu tc động khiến ti mơ ước v ngy nay trở thnh một gio vin dạy tiếng Anh như cc c.

 

     Cn c Đẹp dạy Quốc Văn năm ti học lớp 9 lc ấy thật trẻ v duyn ngầm nhưng rất nghim nghị. Ti rất sợ mnh khng thuộc bi v e ngại phải đứng cho cờ nhn vo đi mắt biết ni của c th i thi run lắm. V cũng chnh v thế d biết chồng c cng tc cng đơn vị với ba ti nhưng ti chả bao giờ dm h răng nữa lời, chỉ e c quan tm d bi lin t t th toi con nhỏ.

 

    Thật tnh cờ đm trước ngy c về lại miền nam (29/11/10), ti theo cc bạn đến thăm c v dịp ny ti đ tạo nn một kỳ tch - con b học tr trước đy vốn nht nht t tự tin đ mạnh dạn ht tặng c bi ht ngy xưa ơi, một sng tc của Yến Dung, để gởi gắm bao thm tnh yu qu dấu diếm bấy nay. Ti đ c dịp ngồi bn cạnh c v hơn thế nữa lại được c m chặt trong vng tay gầy guộc trong khi cc bạn ti ai cũng rưng rưng khi ti ht đến cu Xa dng c gầy trong ướt o, xa lời hứa khi xưa. Cc chị ơi, cc bạn ơi cho ti chia sẻ niềm hạnh phc bất ngờ ny nh. Điều m ti chưa bao giờ hnh dung được dẫu chỉ l trong giấc mơ thi. C Đẹp ơi, em sẽ trn trọng v nhớ mi giy pht tuyệt vời bn c, bn bạn b trong thời khắc ấy cho đến cuối đời.


Tuyết Hoa ht tặng C

    V cũng chnh dịp ny, một đm yu tinh nhền nhện : Hồng Sm xinh xắn bụ bẩm như em b, Tuyết Hoa người mẫu bn cạnh 3 đo hoa Lan tươi tắn của 9/2 :Phong Lan, Vệ Lan, Kim Lan, với Thu Trang bề thế đại diện cng ty Visan, một Thế Cầm rụt r e ngại thm một Mummy Phương 9/5 v khng thể thiếu Liền của lớp 9/3, một cy hi hước gip cả bọn được dịp cười no đến qun ăn. Chng ti c cơ hội rủ nhau tung tăng b kh, quậy quọ đa giỡn cứ như khi xưa ta b ta chơi bang bang. Qun đi tuổi đời chồng chất, qun đi nhọc nhằn cơm o, cng nhau tm lại tuổi thần tin hoa mộng bởi chng ti đều e sợ lc no đ khng cn nhn thấy nhau : Chẳng phải l c kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi nữa, m.... . .

Cầm, Sấm, Hoa, Vệ Lan, Kim Lan, Thu Trang

    Thế đ, tất cả những xn xao, buồn vui ngy hội ngộ giờ lắng đọng lại trn trang giấy để mi mơ về một bến sng xưa - c o di trắng e ấp, lung linh dng ngọc một thời thiếu nữ, - c hnh ảnh những người li đ sang trọng lịch lm như huyền thoại của ngi trường Huyền Trn với những bi giảng hay, v cn nhiều kỷ niệm vẫn chưa được nhắc đến nhưng chắc chắn sẽ khng bao giờ ngui qun trong hoi niệm của lũ học tr.

                                                                                          

Tuyết Hoa, Vệ Lan

 

Hạnh phc gh !

 

Hồng Sấm đng yu gh !

 

Một lũ yu tinh

 

Hồng Sấm baby

 

Đang đứng bn xe của Mummy Phương

 

Lin đi lm vườn n cc bạn

 

Xem Lin ma v n

 

 

 

Nguyễn Thị Tuyết Hoa

 

 

 

 

   

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang XUN 2011- Văn Học Nghệ Thuật V Qu Hương