Mục Lục
 

  Trang Ba
     
 Ban Bin Tập
 
L T Xun
     
 Nguyễn Thị Thanh Tr
  Đọc L T Xun
       Nguyễn Đn Huế Trang
  To Qun XNinh Chầu
      
Ngọc Đế

     
 L Thị Lộc
  Cu Đối Mừng XUN
     
 Mục Đồng
  Cu Đối Tết
       Vinh H
 

 

T Xun
 

  Xun VTrn Phố Ninh Ha
     
 Tường Hoi
 
 Xun Chớm
     
 Vinh H
 
 Chc Xun Đầu Năm
     
 L H
 
 Mừng Xun
       Nguyn Kim
 
 Mừng Xun Tn Mo
      
Mừng Xun Mới

     
 Nguyễn Liệp
 
 Xun Đi Cha LPhật
      
Xun Viễn X

     
 L Văn Ng
 
 Xun Nhớ
     
 Thi Thi
 
 Đn Xun
     
 Hoi Thu
 
 Xun VHai Phương
       Ng Trưởng Tiến
 
 Cn NMa Xun
       Lương M Trang
  Ma Xun Đi L Cha
       Nguyễn Thị Thanh Tr
 
Chc Mừng Tết Tn Mo
      
Năm 2010

     
 Du Sơn Lng T
  Những Sắc Hoa Ma Xun

     
 Tiểu Vũ Vi


T
ết Qu Nh  Gi Bnh
   
  Lan Đinh
 
C Một Ma Xun N Thế

     
 L Thị Ngọc H
  Bữa Cơm Chiu 30 Tết Của
      
M

   
  Nguyễn YLang
  Xun Qu Hương

     
 Phạm Thanh Phong
  Tn - Mo...

     
 Phi - Rm
  Tết V Tuổi T

     
 Lương LBch San

 

Tết Hải Ngoại  Đn Tết Việt Nam Tại
      
Toronto V San Jose

     
 Trần Ngọc Chnh
 
 Tm Xun
       Nguyn Kim 

Văn Ha
Dn Gian  Tục L Tết
     
 Trần Ngọc Chnh
 
Phỉnh

      
Nguyễn Thị Tuyết Mai
  p Ngoi

     
 Nguyễn Thục

 Hội Ngộ
N
inh Ha-Dục Mỹ
 

  Hội Đồng Hương NH-DM,
      
Nơi Nhn Lại Một Thời...

      
Nguyễn H Bảo
 
Đại Hội - Tiểu Hội

     
Topa Panning

 

Cắm Hoa Trang Tr  Nghệ Thuật Cắm Hoa

 
     Hải Lộc

 

Tranh
N
ghệ Thuật  Tranh nh Nghệ Thuật

     
 Phi - Rm


 

Hoa Xun
N
gy Tết
 

  Hnh nh Xun
     
 SXương Hải
 

 

TVui
 


 
 Con Mo Tro Cy Cau
       Nam Kha
 
 Nhậu Một Mnh
       Phạm Thanh Phong
 
 Chung V Chung Chồng
       Mai Thi Vn Thanh
 
 Chất Vấn Ngọc Hong
       Dương Cng Thi
 
Đốt Trng Pho Chuột
      
Mừng Nh Mẹo

       T Trinh
 
Mo Ngao Lật ĐLoi
      
Cọp D

       T Trinh

 

 

Ca Ht/Nhạc
 


  Nhạc Xun V Qu Hương

      
Thu Thủy, Lan Đinh
      
Thanh Nhn, L H
 
Tn Cổ: Khng Tn

      
Nguyễn Hương
 

 

Phương Ngữ
N
inh Ha
 


  Một S T Biến m: PHỈNH
     
Nguyễn Văn Thnh

 

 

Tn Gio

 

  KNiệm Chuyến Du Xun
      
Đ Lạt

       Đinh Hữu n
 
 

 

Năm Tn Mo
N
i Chuyện Mo

 

  Ba Chị EmTuổi Mo
       LThanh Cư
 
Tn Ngẫu VLoi Mo Cho
      
Năm Mới

       Trần Việt Hải
 
Năm Mo Tản Mạn VMo
       Vinh H
  NPhụng T
       Trần Thị Phong Hương
 
Nỗi Niềm Năm Con Thỏ
       Thục Minh
 
Tản Mạn V Tết Tn Mo
      
Nguyễn Văn Thnh
 

 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 


  Ma Xun No Trn Qu
      
Hương

       T Đồng
  Liu Trai Ch Dị-415
       Đm Quang Hưng
  Thanh Phong Thi Tập-57
     
 Vũ Tiến Phi
 
Hạnh X
       Nguyễn Văn Ph
 
NPhc
      
L Phụng
 
Tết Nhất
     
 Nguyễn Hữu Quang
 


 

Kinh Nghiệm Sống

 

  Đi Tm S Thật
      
Tm Đoan
 
Chăm Sc Người Cao Tuổi

      
BS ĐHồng Ngọc
  Ngy Tết Ti Đi Nằm Viện

      
Phan Nho      
  Tm Bnh Thế Giới Bnh

      
Tr Bửu Nguyễn Thừa
  S Mạng

      
Nguyễn Tnh

 


Văn Ha
m Thực
 
 Mn Chay Ngy Tết
     
 L Thị Đo
 
 Đừng Qun X Lch Xoong
       Việt Hải
 
 Lucky Money
       Đinh Thị Lan
 
 Kim Chi Hn Quốc
       Hong Lan
 
 Rau Muống Ngm Chua
       Hong Lan
 
 Thịt Quay Kho Dưa Cải Chua
       Hong Lan
 
 Đậu H Trứng
       Nguyễn Y Lang
 
Bnh Tt Ti Gi...

     
 Phi - Rm

Sức Khỏe

      

 
Vim Gan Siu Vi B

      
BS Nguyễn Vĩ Liệt

 

 

Bin Khảo
Kinh Tế
 

Việt Nam

  Tổng Kết Tnh Hnh Kinh Tế
      
Của Việt Nam Năm 2010

     
 Nguyễn Văn Thnh


H
oa Kỳ/Thế Giới

  Tổng Kết Tnh Hnh Kinh Tế
      
Của M Quốc Năm 2010

     
 Nguyễn Văn Thnh


 

 

Ti Nguyn

 


 
 Nghề Dệt L Buồm
       Dương Cng Thi
 
 Ruộng Muối Hn Khi
       L Ph Thọ

 

 

Viết v
Ninh Ha
 


 Con Mo Mun Nơi
     
Lăng B V

      
Quch Giao
  Hn Vọng Phu

      
L Văn Ng
  Phủ Ninh Ha

      
L Văn Ng
  Bưởi Tri Ma

      
Dương Cng Thi

 Viết v
ninh-hoa.com  T Xun
     
 Lương LHuyền Chiu
 
 Ninh Ha Xa M Gần
       Phan Trang Hy 

 KNiệm V
Trường:

Trần Bnh Trọng
Ninh Ha

  Một Ma Xun Vắng
      
Cnh Mai

       Trần H Thanh
 
 K c
       Lin Trạch

 

Cc Trường Khc


 
Ti Đi Giữa Trời Bồi Hồi

     
 Lương LHuyền Chiu
 
Bến Sng Xưa

     
 Nguyễn Thị Tuyết Hoa 


 

Thi Nhạc
Giao Duyn
 


 
Ninh Ha, Ninh Ha

     
 LMST-Thơ: LL Huyền Chiu

 

Văn Học
Nghệ Thuật
  
 Ngy Xun Ni Chuyện
     
Trầu Cau

       Nguyễn Tấn Ka
 
 SC Đơn V Kht Vọng
      
Đợi Chờ...Trong Thi Phẩm
      
BẾN ĐỢI

       L Min Khương
 
 Đọc BẾN ĐỢI 2 Của
      
Kim Thnh V TT Ph Sĩ

       Trần Bnh Nam
 
 Tt Nước Đầu Đnh
       Phạm Thị Nhung
 
 MXun Mạn Hứng
       Dương Anh Sơn
 
 Xun Tiu L Thứ
       Dương Anh Sơn
  Giai Thoại Bi T Phong
      
Kiều D Bạc

      
Tr Bửu Nguyễn Thừa
 
Của T

      
Nguyễn Tnh
 
 Ma Xun V Thi Ca
       Người XVạn
  DKhc Tnh Xun

      
Tiểu Vũ Vi

 


T
ưởng Niệm

 

  Anh Ơi, Đừng Đi
       Nguyễn Thị Thu

 T
 


 
 Giao Thừa
       Đinh Hữu n
 
 Gởi Bạn Thn
       Dương Cng Bản
 
 Ging T Khắc Họa
       Nguyễn Thị Bảy
 
 Tnh Biển
       Thanh Bnh
  Viết Cho Anh

      
L Tấn Cam
 
 Hai Chiếc o
       Nguyn Chất
 
 Tnh Yu Buổi Sng
       Trần Thị Chất
 
 Đổi Thay
       Hương Đi
 
 Cuối Trời
       Hương Đi
 
 Sầu Đng
     
 L Thị Đo
 
 TChờ Xun
       Trần Minh Hiền
 
 Tiễn Con
       Nguyễn Thị Tuyết Hoa
 
 Bềnh Bồng Đn Xun
       Tường Hoi
 
 The Poem Of NumBer 5
      
And Number 6

       Vinh H
  Nem Chua Ninh Ha

      
Nguyễn Thế Huy
  V!

      
Nguyễn Hương
 
 Xun G Cửa
       Quỳnh Hương
 
 Ninh Ha Ti Mơ
       Phan Trang Hy
 
 Thị Trấn Bằng Lăng Tm
       Nguyễn Tấn Ka
 
 Xun Trở V
       Nam Kha
 
 Ta Muốn Hỏi
       Nguyễn Y Lang
 
 Cha Xun C Biết?
      
Hồn Nhin

       Nguyễn Liệp
 
 Xun Nồng
       Đm Thị Ngọc L
 
 Su Bi T Xun
       Nguyễn Thị Khnh Minh
  Tnh T

      
L Văn Ng
 
 Cy CCũng Vui Ly
       NNguyệt
 
 Chm T
       NNguyệt
  Xun Nhớ M

      
Phan Nho 
 
 Ta V Đm 30
       Phan Tưởng Niệm
 
 TXun Cho Con
       Phan Tưởng Niệm    
 
Ni C Tin

      
Nguyễn Hong Phi
 
 Điệp Khc Ma Xun
       Bch Phượng
 
 Dĩ Vng Ma Xun
       Nguyễn Qun
 
 Hạnh Phc Ma Xun
       Nguyễn Qun
  Tranh C Hương

      
NhQu
  Đ Vng

      
C Kim Thnh
  Thuở y Học Tr

      
C Kim Thnh
  Xun Phai

      
V Ngọc Thnh
  Ma Xun Nhớ M

      
Trần Đnh Thọ
 
 Anh L Ma Xun
       Hoi Thu
 
 Em Khng V
       Nguyễn Thị Thu (VN)
 
 Nhớ Qu
       Ng Trưởng Tiến
 
 Sầu Tha Hương
       Nguyễn Tnh
  Nỗi Nhớ...Ma Xun
       Hong Trang
  Xun Chưa Trọn Vẹn
       Nguyễn Thị Tri
 
 Thềm Xun Luyến Mộng
       Du Sơn Lng T
 
 Xun Viễn Vọng
       Du Sơn Lng T
 
 M Xun Hoi Cảm
       Tiểu Vũ Vi

 


Văn

 

  Đi Qua Ngy Ging Bo
       L Thị MChu
  Những Nghĩ Vụn Cuối Năm

      
Việt Hải
 
 Giữ Lấy Ma Xun

      
Cao Minh Hưng
 
 Người Thầy Dạy Bp B
       Phan Trang Hy
 
 Nẻo V
       Đinh Thị Lan
 
 Nhanh Qu Những Ma
      
Xun

       L Thị Lộc
 
 Chuyện KTrong Ngy
      
Xun

      
Thục Minh
  Bạch Miu   

      
Topa Panning
  Khc Loanh Quanh   

      
L Văn Quốc
 
 Bếp Lửa Chiều Đng   

      
Trương Thanh Sơn
  Chuyện Đầu Năm

      
Lm Minh Ti
 
 Đi Qua Những Bnh Yn
      
Hoa Cc

      
Nguyễn Hữu Ti
  Mỗi Đ Xun V

      
Thi Thi
  Hạt Bụi Trong Tim

      
Tiểu Thu
 
Một Bng Hồng Cho Đại Hội
      
Thụ Nhn 2010 Tại c

      
Người XVạn
 
Chuyện Xm Cầu G
      
Nguyễn Thị Cẩm Vn

 

 

 

 

 

 

Thư từ, bi vở, hnh ảnh hoặc
kiến xy dựng, xin lin lạc:

 
diem27thuy@yahoo.com

  

 

 

 

 

 

 


 


 

 

Tranh: LL Huyền Chiu

 

 

Ti đ họa hai bi thơ Nhớ Huế của Tiểu Vi Vũ lu rồi nhưng bị lng qun trong dự kiện (documents), v tnh ti mở lại xem, bất chợt nhớ tới người bạn học qun nhau từ thời thơ ấu ở Qui Nhơn, sau nầy học cng lớp ở trường Đức Linh gốc Trung ni giọng Huế, nn đ gởi đến cho bạn v hỏi cho biết kiến hai bi thơ nầy :

 

Huế Xưa (bi 1)

Họa bi Nhớ Huế

Của Tiểu Vi Vũ

 

Ti xa xứ Huế tuổi mộng mơ

Mang mng trong ti kỷ niệm mờ

Nhộn nhịp Đng Ba phin chợ sớm

Tung tăng Đồng Khnh o di thơ

Tiếc thương ni Tn(*) theo cuồng lũ

Sầu cảm Trường Tiền(*) gy nhịp mơ.

Nghin ni bi thơ che giọt lệ,

Xiu lng lữ khch thong chơ vơ!

 

   Nguyễn Tnh

(*) Ni Tn Vin (bị lũ lụt tan vỡ khoảng năm 1953)

(*) Cầu Trng Tiền(bị gy một nhịp vo tết Mậu Thn 1968)

 

 

Huế by chừ (bi 2)

 

Chừ Huế đu cn dng mộng mơ,

Chỉ cn nắng chy, bng sương mờ!

Chợ chiều Đng Ba cn vang tiếng(1)

Nắng sớm Đồng Khnh đu dng thơ(2)!

Ni Ngự sững sờ theo năm thng

Sng Hương hờ hững cch đi bờ

Phố phường xe cộ mờ m, khi

Du khch mĩm cười nghĩ vẫn vơ

Nguyễn Tnh

 

1.   Tiếng loa

2.   Nữ sinh t o tm

 

 

Nhớ Huế 


Trong ti Huế thắm một trời mơ
Tường đ ru phong bng phủ mờ
Trăng rụng dng Hương gieo điệu cảm
Sương giăng ni Ngự trải vần thơ
Tiếng Chung Thin Mụ ngn hồi nhớ
Nhịp trống Đng Ba vọng khc chờ
Tn Nữ chao nghing vnh nn mới
Cho hồn lng tử mộng vu vơ

Tiểu Vũ Vi

08/10
/07

 

 

Thư bạn trả lời

 

 Chao Tinh.  Co mong hoi am cua ban be khong ?,,,,Sau con lu lut thi co nhung benh cam cum, N cung khong bi ngoai le , may hom nay don dep vuon tuoc nen cung bi cam cum va nham Mat rat kho chiu phai di kham BS mua thuoc uong . Tra loi mail cua T. day (Bai Tho thu nhat N thay hay ca y lan loi con bai thu hai thi nguoc lai voi bai thu nhat, voi lai cai tua - HUE BAY CHU nhu loi va y cua bai Tho do thi khong con thich hop nua vi bay HUE da dep hon nhieu va moi nam deu co le Hoi , phao hoa ........tai T di bien biet khong tham que do thoi.  Thoi vai hang tin T biet hen thu sau nha. Nhan


 

Trả lời thư bạn
 

Nhn Thn

 

Sau  khi đọc được kiến của N, T thấy N hiểu lầm của T rất nhiều, bi thơ T họa của Tiểu Vi Vũ T khng c mĩa mai, bi bc hay ni xấu qu hương mnh đu N , nhưng T. muốn ni ln sự thật, v một cht no đ cn vương vần đối với qu hương. Sau một lần thăm qu đi ngang qua Huế. Sau đy để T. dẫn giải cho N. hiểu:

 

Hai cu mở đầu:

 

Chừ Huế đu cn dng mộng mơ

Chỉ cn nắng chy, bng sương mờ

 

T khng ch Huế xấu, N ni đng, Huế đẹp hơn xưa nhiều, Huế pht triển, c những cng trnh xy cất hiện đại, văn minh, với những cao ốc ho nhong , mu m rực rỡNhưng bn cạnh đ, cũng c những người cn tiếc rẽ nt đẹp đơn thuần thơ mộng của Huế đang dần dần đổi sắc.

Cn cu sau, T viết như vậy cho c vẽ thi vị, khng lẽ sẽ sữa lại: No l cao ốc nh đn mờ cho đng nghĩa của Huế by giờ sao?

 

Hai cu thực:

 

Chợ chiều Đng Ba cn vang tiếng(*)

Nắng sớm Đồng Khn đu dng thơ (*)

 

 Cch đy mấy năm, khi T về Việt Nam c đi lễ ở nh thờ Can Ranh, đ chứng kiến ci loa pht thanh đặt ngay cổng nh thờ oang oang suốt ngy Một thời gian ngắn sau đ, khi T. trở lại Mỹ, ca sĩ Như Quỳnh đến gio xứ Denver trinh diễn, trong lc trnh diễn, Như Quỳnh đ xin php khn gi để diễn t lại ci loa pht thanh ở chợ Đng Ba: Như Quỳnh đang h giọng Huế thật mi bổng dưng ni chm v mấy cu trời ơi, rồi quảng co, rồi h tiếp C một số khn gi khng ưa, yu cần Như Quỳnh ngưng: V ht khng ra ht, lm tr khng ra tr, họ bực tức xầm x셔 N thấy khng ? Khn gi chỉ nghe c một cu thi m đ kh chiu, huống hồ chi cả nước VN nghe đi nghe lại, từ ngy ny qua ngy khc trong mấy năm liền.Như Quỳnh đ bị m ảnh với ci loa đ, nn đ chia xẽ với khn gi,  nhưng mấy ai hiễu, ring T. rất thng cảm với Như Quỳnh.

 

 Ci thuở T cn đi học, nhất l những ngy học ở Ninh Ha, ci tuổi bắt đầu biết mộng mơ, T mơ mộng nhiều lắm, T i mộ những nng nữ sinh c mi tc thề, với dng xinh xinh t o trắng tung bay trong gi, T si m, yu thầm nhớ trộm những hnh ảnh dễ thương ấy, c lẽ trong đ c cả N nữa. Như N. cũng đ biết, sau nầy T. c người yu l cựu học sinh trường Đồng Khnh Huế Những hnh ảnh, những kỷ niệm cn vương vấn trong lng, khi T về lại VN mong tm lại một cht dư m, nhưng, những hnh ảnh đ hnh  như khng cnMỗi khi nghe bi ht:

 

 Ngy Đ

 

Ngy đ trn chiếc cầu em nhớ chăng,

Một chiếc o di mu trắng xinh xinh

 

L nghe trong lng mnh bi ngi luyến tiếc. Nn T đ gi gm tm tư của mnh trong đ để ni ln niềm tm sự, tưởng rằng N hiểu để cng chia sẽ, ai ngờ!!!

 

Hai cu luận:

 

Ni Ngự sững sờ theo năm thng

Sng Hương hờ hững cch đi bờ

 

Với đời sống bon chen hin tại c mấy ai để đến sng ni, chỉ c mấy tn lng mạng như T  mới giao cm khi đi gh ngang qua Huế. Cn sng Hương những c li đ hnh như khng cn, chỉ c những chiếc thuyền rồng mu m sặc sỡ my nổ bnh bạch chở khch du ngoạn trn sng , đu phải hnh ảnh lặng lờ chiếc thuyền khua mi cho trn sng ngy no.

 

Hai cu kết:

 

Phố phường xe c mờ m, khi

Du khch mĩm cười nghĩ vẫn vơ.

 

By gời VN pht triển nn ở đu cũng c xe gắn my tấp nập, ồn o, khi bụi, l lẽ đương nhin. Thỉnh thoảng T lại thấy một vi người đẹp li xe gắn my, mang quần jean mặc o cụt cch ngang nch, mang đi găng tay đen di qua khỏi ci chỏ, mặt che mặt nạ trắng, đầu đội ni cối(nn bảo hộ) như một nữ cowboy cởi ngựa sắt chạy trn đường phố. T. nhn thấy khng khỏi ngạc nhin v một cht xt xa trong lng. C một lần v tnh nhn thấy hai c cu trẻ chở nhau trn một chiếc xe dream, c gi ngồi sau trong tư thế chồm hỏm trn yn, m chặt oe ếch bạn trai. T. hiểu chớ,  bởi v c ta mặc vy qu ngắn nn khng thể no ngồi chng hắng hai chn được, nh nước Việt Nam cấm cc b ngồi khp hai chn về một pha như lc trước. Nhưng  nhn thấy những hnh ảnh như thế kh m nn cười

 

N ở trong nước, đ đối diện với những biến chuyển hng ngy nn quen mắt, khng để , nhưng đối với T, đ xa qu hương mấy chục năm, khi trở lại nhn thấy mọi sự đ thay đổi, th phải bở ngỡ. Đất nước pht triển thật đng mừng, nhưng khng khỏi tiếc rẽ cho một nt đẹp hồn nhin đ đần dần mất đi. Nguyễn Tnh.

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tnh

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Trang XUN 2011- Văn Học Nghệ Thuật V Qu Hương