Mục Lục
 

  Trang Ba
     
 Ban Bin Tập
 
L T Xun
     
 Nguyễn Thị Thanh Tr
  Đọc L T Xun
       Nguyễn Đn Huế Trang
  To Qun XNinh Chầu
      
Ngọc Đế

     
 L Thị Lộc
  Cu Đối Mừng XUN
     
 Mục Đồng
  Cu Đối Tết
       Vinh H
 

 

T Xun
 

  Xun VTrn Phố Ninh Ha
     
 Tường Hoi
 
 Xun Chớm
     
 Vinh H
 
 Chc Xun Đầu Năm
     
 L H
 
 Mừng Xun
       Nguyn Kim
 
 Mừng Xun Tn Mo
      
Mừng Xun Mới

     
 Nguyễn Liệp
 
 Xun Đi Cha LPhật
      
Xun Viễn X

     
 L Văn Ng
 
 Xun Nhớ
     
 Thi Thi
 
 Đn Xun
     
 Hoi Thu
 
 Xun VHai Phương
       Ng Trưởng Tiến
 
 Cn NMa Xun
       Lương M Trang
  Ma Xun Đi L Cha
       Nguyễn Thị Thanh Tr
 
Chc Mừng Tết Tn Mo
      
Năm 2010

     
 Du Sơn Lng T
  Những Sắc Hoa Ma Xun

     
 Tiểu Vũ Vi


T
ết Qu Nh  Gi Bnh
   
  Lan Đinh
 
C Một Ma Xun N Thế

     
 L Thị Ngọc H
  Bữa Cơm Chiu 30 Tết Của
      
M

   
  Nguyễn YLang
  Xun Qu Hương

     
 Phạm Thanh Phong
  Tn - Mo...

     
 Phi - Rm
  Tết V Tuổi T

     
 Lương LBch San

 

Tết Hải Ngoại  Đn Tết Việt Nam Tại
      
Toronto V San Jose

     
 Trần Ngọc Chnh
 
 Tm Xun
       Nguyn Kim 

Văn Ha
Dn Gian  Tục L Tết
     
 Trần Ngọc Chnh
 
Phỉnh

      
Nguyễn Thị Tuyết Mai
  p Ngoi

     
 Nguyễn Thục

 Hội Ngộ
N
inh Ha-Dục Mỹ
 

  Hội Đồng Hương NH-DM,
      
Nơi Nhn Lại Một Thời...

      
Nguyễn H Bảo
 
Đại Hội - Tiểu Hội

     
Topa Panning

 

Cắm Hoa Trang Tr  Nghệ Thuật Cắm Hoa

 
     Hải Lộc

 

Tranh
N
ghệ Thuật  Tranh nh Nghệ Thuật

     
 Phi - Rm


 

Hoa Xun
N
gy Tết
 

  Hnh nh Xun
     
 SXương Hải
 

 

TVui
 


 
 Con Mo Tro Cy Cau
       Nam Kha
 
 Nhậu Một Mnh
       Phạm Thanh Phong
 
 Chung V Chung Chồng
       Mai Thi Vn Thanh
 
 Chất Vấn Ngọc Hong
       Dương Cng Thi
 
Đốt Trng Pho Chuột
      
Mừng Nh Mẹo

       T Trinh
 
Mo Ngao Lật ĐLoi
      
Cọp D

       T Trinh

 

 

Ca Ht/Nhạc
 


  Nhạc Xun V Qu Hương

      
Thu Thủy, Lan Đinh
      
Thanh Nhn, L H
 
Tn Cổ: Khng Tn

      
Nguyễn Hương
 

 

Phương Ngữ
N
inh Ha
 


  Một S T Biến m: PHỈNH
     
Nguyễn Văn Thnh

 

 

Tn Gio

 

  KNiệm Chuyến Du Xun
      
Đ Lạt

       Đinh Hữu n
 
 

 

Năm Tn Mo
N
i Chuyện Mo

 

  Ba Chị EmTuổi Mo
       LThanh Cư
 
Tn Ngẫu VLoi Mo Cho
      
Năm Mới

       Trần Việt Hải
 
Năm Mo Tản Mạn VMo
       Vinh H
  NPhụng T
       Trần Thị Phong Hương
 
Nỗi Niềm Năm Con Thỏ
       Thục Minh
 
Tản Mạn V Tết Tn Mo
      
Nguyễn Văn Thnh
 

 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 


  Ma Xun No Trn Qu
      
Hương

       T Đồng
  Liu Trai Ch Dị-415
       Đm Quang Hưng
  Thanh Phong Thi Tập-57
     
 Vũ Tiến Phi
 
Hạnh X
       Nguyễn Văn Ph
 
NPhc
      
L Phụng
 
Tết Nhất
     
 Nguyễn Hữu Quang
 


 

Kinh Nghiệm Sống

 

  Đi Tm S Thật
      
Tm Đoan
 
Chăm Sc Người Cao Tuổi

      
BS ĐHồng Ngọc
  Ngy Tết Ti Đi Nằm Viện

      
Phan Nho      
  Tm Bnh Thế Giới Bnh

      
Tr Bửu Nguyễn Thừa
  S Mạng

      
Nguyễn Tnh

 


Văn Ha
m Thực
 
 Mn Chay Ngy Tết
     
 L Thị Đo
 
 Đừng Qun X Lch Xoong
       Việt Hải
 
 Lucky Money
       Đinh Thị Lan
 
 Kim Chi Hn Quốc
       Hong Lan
 
 Rau Muống Ngm Chua
       Hong Lan
 
 Thịt Quay Kho Dưa Cải Chua
       Hong Lan
 
 Đậu H Trứng
       Nguyễn Y Lang
 
Bnh Tt Ti Gi...

     
 Phi - Rm

Sức Khỏe

      

 
Vim Gan Siu Vi B

      
BS Nguyễn Vĩ Liệt

 

 

Bin Khảo
Kinh Tế
 

Việt Nam

  Tổng Kết Tnh Hnh Kinh Tế
      
Của Việt Nam Năm 2010

     
 Nguyễn Văn Thnh


H
oa Kỳ/Thế Giới

  Tổng Kết Tnh Hnh Kinh Tế
      
Của M Quốc Năm 2010

     
 Nguyễn Văn Thnh


 

 

Ti Nguyn

 


 
 Nghề Dệt L Buồm
       Dương Cng Thi
 
 Ruộng Muối Hn Khi
       L Ph Thọ

 

 

Viết v
Ninh Ha
 


 Con Mo Mun Nơi
     
Lăng B V

      
Quch Giao
  Hn Vọng Phu

      
L Văn Ng
  Phủ Ninh Ha

      
L Văn Ng
  Bưởi Tri Ma

      
Dương Cng Thi

 Viết v
ninh-hoa.com  T Xun
     
 Lương LHuyền Chiu
 
 Ninh Ha Xa M Gần
       Phan Trang Hy 

 KNiệm V
Trường:

Trần Bnh Trọng
Ninh Ha

  Một Ma Xun Vắng
      
Cnh Mai

       Trần H Thanh
 
 K c
       Lin Trạch

 

Cc Trường Khc


 
Ti Đi Giữa Trời Bồi Hồi

     
 Lương LHuyền Chiu
 
Bến Sng Xưa

     
 Nguyễn Thị Tuyết Hoa 


 

Thi Nhạc
Giao Duyn
 


 
Ninh Ha, Ninh Ha

     
 LMST-Thơ: LL Huyền Chiu

 

Văn Học
Nghệ Thuật
  
 Ngy Xun Ni Chuyện
     
Trầu Cau

       Nguyễn Tấn Ka
 
 SC Đơn V Kht Vọng
      
Đợi Chờ...Trong Thi Phẩm
      
BẾN ĐỢI

       L Min Khương
 
 Đọc BẾN ĐỢI 2 Của
      
Kim Thnh V TT Ph Sĩ

       Trần Bnh Nam
 
 Tt Nước Đầu Đnh
       Phạm Thị Nhung
 
 MXun Mạn Hứng
       Dương Anh Sơn
 
 Xun Tiu L Thứ
       Dương Anh Sơn
  Giai Thoại Bi T Phong
      
Kiều D Bạc

      
Tr Bửu Nguyễn Thừa
 
Của T

      
Nguyễn Tnh
 
 Ma Xun V Thi Ca
       Người XVạn
  DKhc Tnh Xun

      
Tiểu Vũ Vi

 


T
ưởng Niệm

 

  Anh Ơi, Đừng Đi
       Nguyễn Thị Thu

 T
 


 
 Giao Thừa
       Đinh Hữu n
 
 Gởi Bạn Thn
       Dương Cng Bản
 
 Ging T Khắc Họa
       Nguyễn Thị Bảy
 
 Tnh Biển
       Thanh Bnh
  Viết Cho Anh

      
L Tấn Cam
 
 Hai Chiếc o
       Nguyn Chất
 
 Tnh Yu Buổi Sng
       Trần Thị Chất
 
 Đổi Thay
       Hương Đi
 
 Cuối Trời
       Hương Đi
 
 Sầu Đng
     
 L Thị Đo
 
 TChờ Xun
       Trần Minh Hiền
 
 Tiễn Con
       Nguyễn Thị Tuyết Hoa
 
 Bềnh Bồng Đn Xun
       Tường Hoi
 
 The Poem Of NumBer 5
      
And Number 6

       Vinh H
  Nem Chua Ninh Ha

      
Nguyễn Thế Huy
  V!

      
Nguyễn Hương
 
 Xun G Cửa
       Quỳnh Hương
 
 Ninh Ha Ti Mơ
       Phan Trang Hy
 
 Thị Trấn Bằng Lăng Tm
       Nguyễn Tấn Ka
 
 Xun Trở V
       Nam Kha
 
 Ta Muốn Hỏi
       Nguyễn Y Lang
 
 Cha Xun C Biết?
      
Hồn Nhin

       Nguyễn Liệp
 
 Xun Nồng
       Đm Thị Ngọc L
 
 Su Bi T Xun
       Nguyễn Thị Khnh Minh
  Tnh T

      
L Văn Ng
 
 Cy CCũng Vui Ly
       NNguyệt
 
 Chm T
       NNguyệt
  Xun Nhớ M

      
Phan Nho 
 
 Ta V Đm 30
       Phan Tưởng Niệm
 
 TXun Cho Con
       Phan Tưởng Niệm    
 
Ni C Tin

      
Nguyễn Hong Phi
 
 Điệp Khc Ma Xun
       Bch Phượng
 
 Dĩ Vng Ma Xun
       Nguyễn Qun
 
 Hạnh Phc Ma Xun
       Nguyễn Qun
  Tranh C Hương

      
NhQu
  Đ Vng

      
C Kim Thnh
  Thuở y Học Tr

      
C Kim Thnh
  Xun Phai

      
V Ngọc Thnh
  Ma Xun Nhớ M

      
Trần Đnh Thọ
 
 Anh L Ma Xun
       Hoi Thu
 
 Em Khng V
       Nguyễn Thị Thu (VN)
 
 Nhớ Qu
       Ng Trưởng Tiến
 
 Sầu Tha Hương
       Nguyễn Tnh
  Nỗi Nhớ...Ma Xun
       Hong Trang
  Xun Chưa Trọn Vẹn
       Nguyễn Thị Tri
 
 Thềm Xun Luyến Mộng
       Du Sơn Lng T
 
 Xun Viễn Vọng
       Du Sơn Lng T
 
 M Xun Hoi Cảm
       Tiểu Vũ Vi

 


Văn

 

  Đi Qua Ngy Ging Bo
       L Thị MChu
  Những Nghĩ Vụn Cuối Năm

      
Việt Hải
 
 Giữ Lấy Ma Xun

      
Cao Minh Hưng
 
 Người Thầy Dạy Bp B
       Phan Trang Hy
 
 Nẻo V
       Đinh Thị Lan
 
 Nhanh Qu Những Ma
      
Xun

       L Thị Lộc
 
 Chuyện KTrong Ngy
      
Xun

      
Thục Minh
  Bạch Miu   

      
Topa Panning
  Khc Loanh Quanh   

      
L Văn Quốc
 
 Bếp Lửa Chiều Đng   

      
Trương Thanh Sơn
  Chuyện Đầu Năm

      
Lm Minh Ti
 
 Đi Qua Những Bnh Yn
      
Hoa Cc

      
Nguyễn Hữu Ti
  Mỗi Đ Xun V

      
Thi Thi
  Hạt Bụi Trong Tim

      
Tiểu Thu
 
Một Bng Hồng Cho Đại Hội
      
Thụ Nhn 2010 Tại c

      
Người XVạn
 
Chuyện Xm Cầu G
      
Nguyễn Thị Cẩm Vn

 

 

 

 

 

 

Thư từ, bi vở, hnh ảnh hoặc
kiến xy dựng, xin lin lạc:

 
diem27thuy@yahoo.com

  

 

 

 

 

 

 


 


 

 

Cắm hoa trang tr: Hải Lộc

 

 

MA XUN V THI CA

 

  • Người Xứ Vạn

 

                                         

C

 

một dạo NXVạn lang thang trn cc web, v tnh nhặt được một bi thơ tnh của một người thiếu nữ cn rất trẻ nhưng rất ti ba. Người viết khng để đến nt yu kiều của người con gi, mặc d c thấy tấm hnh của nng, nhưng lại để đến bi thơ thật kỳ diệu so với tuổi của người con gi ấy. Xin ghi lại đy hầu tặng qu độc giả thn thương vi vần thi ca ma xun của thế hệ c thể tạm gọi l một rưỡi... Bi thơ c tựa đề rất độc đo...."Người đừng về gc phố của ngy xưa"... Ngay ci tựa đề đ cho người viết những rung động thi ca bất thường...


"Người đừng về gc phố của ngy xưa"

 

người đừng về gc phố ấy tm em
bởi v em đ khng cn tồn tại
những kỷ niệm xưa
một thời dấu i
đ chn vo vng k ức lng qun

người đừng về gc phố cũ thn quen
tm cht hương yu
bn hng me xanh l
(gi ma thu thổi buồn qua xứ lạ
sẽ thấy hồn mnh chết cả ước mơ)

người đừng về tm lại những cu thơ
thơ đ nt
như hồn em đ nt
bn chn ai qua
dẫm ln phm nhạc
để cung buồn tan tc giữa đm mưa

người đừng về gc phố của ngy xưa
để nghe trống vắng gọi ma nhung nhớ
để nghe thương đau trn trong hơi thở
để nghe hồn
vụn vỡ một lần đi.


thi hạnh

 

 

Người viết c tnh t m, nhn gương mặt trẻ trung của nh thơ rất "sữa" c tn Thi Hạnh qua tấm hnh trn trang web m lại biết lm thơ chỉ gợi thm cho ti tnh t m cố hữu. Qu vị thi sĩ trưởng lo hay trung nin th khng ni lm g, ti cũng khng quan tm cho lắm, bởi đ l "lo" hay "trung" rồi th thơ hay thơ dở cũng khng thnh vấn đề. Nhưng  Thi Hạnh l ai th quả thật ti chưa từng hn hạnh được biết, chưa từng được nghe, chưa từng được quen... Vậy m by giờ tự nhin hiển hiện trong lng thơ hải ngoại như một nh sao mai xuất hiện trước bnh minh th cũng l điều đng cho ti ngạc nhin v phục lăn đấy chứ! Nội ci tn Thi Hạnh cũng đ đủ thấy thơ rồi (Thi hạnh l hạnh phc của thơ đ m!).

Th thật với qu bạn ti chẳng phải l nh thơ nhưng lại l người rất thch thơ, thơ dở thơ hay g ti cũng đọc. Đọc để biết hay dở thế no để mnh học hỏi. Ti t m đọc thử một bi thơ đầu tin của Thi Hạnh. Thật sự nếu Thi Hạnh khng chọn cho bi thơ ci tn rất ư l lạ thường v gợi cảm "Người đừng về gc phố của ngy xưa" th c lẽ ti cũng chưa nhảy vo ngay để đọc thơ của Thi Hạnh. Ci tựa đề thật lạ lng! Chnh ci tựa đề bi thơ đ đập vo mắt ti như một sự gợi cảm thch th. Ci đnh động thứ hai vo tm no ti l ti nghĩ "c b" ny chắc cn trẻ lắm, cớ sao lại c cu chuyện tnh ở "gc phố của ngy xưa"? xảy ra ở ci tuổi no vậy? Đ chẳng phải l cu chuyện tnh giả tưởng hay huyền hoặc đ sao? Ti vẫn thch mỗi bi thơ l một cu chuyện thật... nhưng bi thơ ny c phải l cu chuyện thật khng? Bi thơ đặt cho ti nhiều cu hỏi lắm!

Tại sao "c b" ny lại c lời (như c vẻ)... xua đuổi một người tnh cũ như thế nhỉ...? Sao "c b" lại cả gan vậy, sao lại giận hờn, lm dỗi một cch tuyệt tnh, dứt khot hết sức như vậy? Sao cn trẻ m đ c người yu m lại khng muốn người yu trở lại gc phố của ngy xưa?... Đừng v đừng... "Người đừng về....". Cả bao nhiu cu hỏi lng vảng trong đầu ti. Ti cảm thấy thch th v đọc trọn bi thơ... để biết xem với tuổi trẻ như Thi Hạnh đang sống ở hải ngoại ny th tiếng Việt của Thi Hạnh đẹp như thế no, hay nng lm thơ rất vụng về, m vụng về ti cũng đọc. Đi khi ti lại thch ci vụng về... Nng viết:

người đừng về gc phố ấy tm em
bởi v em đ khng cn tồn tại
những kỷ niệm xưa
một thời dấu i
đ chn vo vng k ức lng qun


Bi thơ theo thể tự do, nhưng vần điệu r rng l rất chỉnh. Nhưng nội dung thật l sầu đắng đau khổ tang thương... "Người đừng về gc phố ấy tm em?" sao vậy? Ti tưởng l c b đ giận một anh chng bạc tnh no đ nn khng muốn cho trở lại gặp mặt..., dữ thật! C người yu xưa no m lại khng muốn trở về chốn cũ (?) để tm lại cht hương ấm ngy xưa. Ngay cả Vua Tự Đức khi người đẹp mất đi rồi vẫn tun ra hai cu thơ sầu lắng "Đập vỡ gương xưa tm thấy bng, Xếp tn y lại để dnh hơi" kia m, huống chi người phm xc thịt như anh chng no đ...

Nhưng r rng l khng phải lỗi ở anh chng đ... khi c b viết... "bởi v em đ khng cn tồn tại..."! , ha ra l thế... "bởi v em đ khng cn tồn tại..." chớ khng phải nguyn do g khc... nn c b khuyn người đừng c về lại gc phố ấy tm em... lời khuyn rất phải nhưng cay đắng qu! Phải chi c b ni "anh đừng về v em đ khng cn nữa"... nghe nhẹ nhng hơn khng. Nhưng ở đy c b đ ni "bởi v em đ khng cn tồn tại"... Nng dng hai chữ "tồn tại" ở thể "negative" (khng cn tồn tại) nghe hay qu, nhưng thật trch mc qu, giận dỗi qu, khng cn g nữa cả...! Thế l tuyệt tnh! L hết! Chết thật!

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại th hnh như c b vẫn chưa ngui, nếu khng sao lại bảo "những kỷ niệm xưa..., một thời dấu i..., đ chn vo vng k ức lng qun...". Đừng nhắc đến nữa! R rng l c b đang giận thiệt, cố gắng chn chặt kỷ niệm "vo vng k ức lng qun..." khng thm nhớ tới nữa, khng mng ai nhắc tới nữa... B lối.... hết đường binh! Tội nghiệp cho anh chng ny qu!

T m như thế chưa đủ, ti đọc tiếp:


người đừng về gc phố cũ thn quen
tm cht hương yu
bn hng me xanh l
(gi ma thu thổi buồn qua xứ lạ
sẽ thấy hồn mnh chết cả ước mơ)


Vậy l c b chưa giận dỗi nhiều lắm, v nng bảo "người đừng về gc phố cũ thn quen tm cht hương yu... bn hng me xanh l l v by giờ th ở nơi xứ lạ..., gi ma thu thổi buồn sẽ thấy hồn mnh chết cả ước mơ". Như vậy l nng vẫn cn... "tồn tại" nhưng lại ở một nơi khc, một xứ khc(?) Vẫn cn cht hy vọng nng vẫn cn sống v hiện đang ở đu đ ở hải ngoại ny chứ khng cn ở gc phố của ngy xưa (thi vậy cũng vẫn tốt hơn l ... em đ khng cn tồn tại...). R rng l cả hai ngy xưa đ c nhiều ước mơ..., đ từng chia sớt những hương yu cn đọng lại ở đ, nếu khng sao anh ấy lại muốn về lại gc phố cũ để tm ...

Đi su thm vo chi tiết:

người đừng về tm lại những cu thơ
thơ đ nt
như hồn em đ nt
bn chn ai qua
dẫm ln phm nhạc
để cung buồn tan tc giữa đm mưa


h! "người đừng về tm lại những cu thơ...". Chết thật! Vậy l hồi đ hai người cũng đ biết lm thơ. Người ấy l ai? chắc cũng cn trẻ tuổi, nhưng cũng c thể lớn hơn c b, nhưng Thi Hạnh chắc chắn l cn nhỏ v rất nhỏ, sao lại c thể lm thơ? Hay Thi Hạnh l hiện thn của một ti năng thi sĩ của tiền kiếp? Thật kh trả lời. Chỉ c Thi Hạnh mới trả lời được. Ha ra người đừng về tm lại những cu thơ l v "thơ đ nt.... như hồn em đ nt". L do no đ lm cuộc tnh ny tan nt, v gia đnh? v thời cuộc, v lỗi của người yu? Khng thể ngờ được...."bn chn ai đi qua dẫm ln phm nhạc.. Để cung buồn tan tc giữa đm mưa." Đng l nng dng chữ tượng thanh tượng hnh tới bến... Sự so snh ẩn dụ tuyệt diệu như vậy của Thi Hạnh thật ti tnh!

người đừng về gc phố của ngy xưa
để nghe trống vắng gọi ma nhung nhớ
để nghe thương đau trn trong hơi thở
để nghe hồn
vụn vỡ một lần đi.


V cuối cng Thi Hạnh bảo "người đừng về gc phố của ngy xưa... để nghe trống vắng gọi ma nhung nhớ"... R rng l khng cn g nữa ở đ cả... "để nghe thương đau trn trong hơi thở"... như vậy l cuộc tnh ny cũng đ đau khổ, khổ đau nhiều lắm rồi đến nỗi mỗi tiếng thở đều c chứa những niềm đau... Ci khổ đau ny thật to lớn qu... "để nghe hồn vụn vỡ một lần đi...". Nếu đọc bi thơ m khng biết người, khng thấy hnh, khng thấy bng, khng thấy gương mặt khả i của một người con gi duyn dng với mi tc đen tuyền, vần trn cao v đi mắt thng minh, đi mi mộng, chiếc o di trắng nữ sinh tuyệt đẹp th người viết nghĩ đy l bi thơ của một người đ lớn, t nhất l trung nin trở ln, v nhạc thơ v vần điệu nghe vững chi qu, rất thơ, v ngn ngữ tiếng Việt thật tuyệt vời trong sng. Ai bảo tuổi trẻ hải ngoại khng ti ba như cha ng đ nhỉ?

M nghe đu hồi nhỏ Thi Hạnh đến Bắc u chỉ mới chừng 9 tuổi lm người viết hết sức ngạc nhin. Ở ci tuổi măng non ny th lm g c tnh yu ở qu nh hay c người yu, c gc phố đậm cht hương yu ? M tại sao c b lại c thể nhắc được những kỷ niệm dấu i của một thời yu đương nồng thắm đến như vậy. Thật lạ! Người viết hon ton ngẩn ngơ trước bi thơ ny. By giờ lại biết thm được Thi Hạnh lm thơ rất nhiều, vậy thơ của Thi Hạnh để đu cho hết!? Lại biết được Thi Hạnh l một c gio. Ừ ! c gio th thường l giỏi v lm thơ hay l đng rồi. Nhưng mnh vẫn tự hỏi, hồi đ Thi Hạnh vẫn cn nhỏ nht c mắc mớ g đến chuyện lm thơ tnh m lại nhắc đến những kỷ niệm cũ ngy xưa ở chốn qu nh (?) ...Vẫn cn l b mật!

Nhưng bi thơ hết sức buồn. Nếu thật c ở ngoi đời th cũng l điều đng buồn cho người bạn trai được nng nhắn nhủ Đến đy người viết bỗng nhớ mấy ging nhạc của VTA trong một Bi Tnh khc khng tn..."Thi anh đi về đi, Xa nhau rồi, Thương nhau m chi, Duyn khng trn, Lưu luyến cng thm đau buồn...".

 

May mắn thay! Bất ngờ người viết gặp được nữ thi sĩ trẻ Thi Hạnh trong chuyến nng viếng thăm c chu cch đy mấy thng. Thi Hạnh đi cng với phu qun l Bs Nguyễn Đức Ho từ Na-uy sang. Nng trẻ thật v phu qun của nng cũng trẻ như nng. Chng ti  gặp nhau tại To soạn tờ Tuần bo Văn Nghệ ở Sydney của Nguyễn Vi Tu, cng với luật sư Nguyễn Văn Thuần v nữ văn sĩ Lệ Hằng. Chng ti c bữa cơm trưa thn mật với cc vị trong giới văn nghệ ở to bo. Ti đem cu chuyện bi thơ vừa kể ra hỏi để biết tự sự nhưng nng chỉ... cười, cười..., v khng trả lời Bi thơ lại cng thm b mật...

Ở đy, một Thi Hạnh hiện thực, hiển hiện trước mắt ti chớ khng cn l ảo ảnh - một nh thơ nữ trẻ tuổi, xuất sắc hiếm hoi - một c gio trẻ giỏi dang ở chốn qu người... Sao lại c người tuổi trẻ ti ba thế nhỉ? Xin ng mũ cho Thi Hạnh, người con gi Việt Nam da vng ... Một ngi sao mai rực sng trong vườn thơ xun hải ngoại./-


NXVạn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang XUN 2011- Văn Học Nghệ Thuật V Qu Hương