Mục Lục
 

  Trang Ba
     
 Ban Bin Tập
 
L T Xun
     
 Nguyễn Thị Thanh Tr
  Đọc L T Xun
       Nguyễn Đn Huế Trang
  To Qun XNinh Chầu
      
Ngọc Đế

     
 L Thị Lộc
  Cu Đối Mừng XUN
     
 Mục Đồng
  Cu Đối Tết
       Vinh H
 

 

T Xun
 

  Xun VTrn Phố Ninh Ha
     
 Tường Hoi
 
 Xun Chớm
     
 Vinh H
 
 Chc Xun Đầu Năm
     
 L H
 
 Mừng Xun
       Nguyn Kim
 
 Mừng Xun Tn Mo
      
Mừng Xun Mới

     
 Nguyễn Liệp
 
 Xun Đi Cha LPhật
      
Xun Viễn X

     
 L Văn Ng
 
 Xun Nhớ
     
 Thi Thi
 
 Đn Xun
     
 Hoi Thu
 
 Xun VHai Phương
       Ng Trưởng Tiến
 
 Cn NMa Xun
       Lương M Trang
  Ma Xun Đi L Cha
       Nguyễn Thị Thanh Tr
 
Chc Mừng Tết Tn Mo
      
Năm 2010

     
 Du Sơn Lng T
  Những Sắc Hoa Ma Xun

     
 Tiểu Vũ Vi


T
ết Qu Nh  Gi Bnh
   
  Lan Đinh
 
C Một Ma Xun N Thế

     
 L Thị Ngọc H
  Bữa Cơm Chiu 30 Tết Của
      
M

   
  Nguyễn YLang
  Xun Qu Hương

     
 Phạm Thanh Phong
  Tn - Mo...

     
 Phi - Rm
  Tết V Tuổi T

     
 Lương LBch San

 

Tết Hải Ngoại  Đn Tết Việt Nam Tại
      
Toronto V San Jose

     
 Trần Ngọc Chnh
 
 Tm Xun
       Nguyn Kim 

Văn Ha
Dn Gian  Tục L Tết
     
 Trần Ngọc Chnh
 
Phỉnh

      
Nguyễn Thị Tuyết Mai
  p Ngoi

     
 Nguyễn Thục

 Hội Ngộ
N
inh Ha-Dục Mỹ
 

  Hội Đồng Hương NH-DM,
      
Nơi Nhn Lại Một Thời...

      
Nguyễn H Bảo
 
Đại Hội - Tiểu Hội

     
Topa Panning

 

Cắm Hoa Trang Tr  Nghệ Thuật Cắm Hoa

 
     Hải Lộc

 

Tranh
N
ghệ Thuật  Tranh nh Nghệ Thuật

     
 Phi - Rm


 

Hoa Xun
N
gy Tết
 

  Hnh nh Xun
     
 SXương Hải
 

 

TVui
 


 
 Con Mo Tro Cy Cau
       Nam Kha
 
 Nhậu Một Mnh
       Phạm Thanh Phong
 
 Chung V Chung Chồng
       Mai Thi Vn Thanh
 
 Chất Vấn Ngọc Hong
       Dương Cng Thi
 
Đốt Trng Pho Chuột
      
Mừng Nh Mẹo

       T Trinh
 
Mo Ngao Lật ĐLoi
      
Cọp D

       T Trinh

 

 

Ca Ht/Nhạc
 


  Nhạc Xun V Qu Hương

      
Thu Thủy, Lan Đinh
      
Thanh Nhn, L H
 
Tn Cổ: Khng Tn

      
Nguyễn Hương
 

 

Phương Ngữ
N
inh Ha
 


  Một S T Biến m: PHỈNH
     
Nguyễn Văn Thnh

 

 

Tn Gio

 

  KNiệm Chuyến Du Xun
      
Đ Lạt

       Đinh Hữu n
 
 

 

Năm Tn Mo
N
i Chuyện Mo

 

  Ba Chị EmTuổi Mo
       LThanh Cư
 
Tn Ngẫu VLoi Mo Cho
      
Năm Mới

       Trần Việt Hải
 
Năm Mo Tản Mạn VMo
       Vinh H
  NPhụng T
       Trần Thị Phong Hương
 
Nỗi Niềm Năm Con Thỏ
       Thục Minh
 
Tản Mạn V Tết Tn Mo
      
Nguyễn Văn Thnh
 

 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 


  Ma Xun No Trn Qu
      
Hương

       T Đồng
  Liu Trai Ch Dị-415
       Đm Quang Hưng
  Thanh Phong Thi Tập-57
     
 Vũ Tiến Phi
 
Hạnh X
       Nguyễn Văn Ph
 
NPhc
      
L Phụng
 
Tết Nhất
     
 Nguyễn Hữu Quang
 


 

Kinh Nghiệm Sống

 

  Đi Tm S Thật
      
Tm Đoan
 
Chăm Sc Người Cao Tuổi

      
BS ĐHồng Ngọc
  Ngy Tết Ti Đi Nằm Viện

      
Phan Nho      
  Tm Bnh Thế Giới Bnh

      
Tr Bửu Nguyễn Thừa
  S Mạng

      
Nguyễn Tnh

 


Văn Ha
m Thực
 
 Mn Chay Ngy Tết
     
 L Thị Đo
 
 Đừng Qun X Lch Xoong
       Việt Hải
 
 Lucky Money
       Đinh Thị Lan
 
 Kim Chi Hn Quốc
       Hong Lan
 
 Rau Muống Ngm Chua
       Hong Lan
 
 Thịt Quay Kho Dưa Cải Chua
       Hong Lan
 
 Đậu H Trứng
       Nguyễn Y Lang
 
Bnh Tt Ti Gi...

     
 Phi - Rm

Sức Khỏe

      

 
Vim Gan Siu Vi B

      
BS Nguyễn Vĩ Liệt

 

 

Bin Khảo
Kinh Tế
 

Việt Nam

  Tổng Kết Tnh Hnh Kinh Tế
      
Của Việt Nam Năm 2010

     
 Nguyễn Văn Thnh


H
oa Kỳ/Thế Giới

  Tổng Kết Tnh Hnh Kinh Tế
      
Của M Quốc Năm 2010

     
 Nguyễn Văn Thnh


 

 

Ti Nguyn

 


 
 Nghề Dệt L Buồm
       Dương Cng Thi
 
 Ruộng Muối Hn Khi
       L Ph Thọ

 

 

Viết v
Ninh Ha
 


 Con Mo Mun Nơi
     
Lăng B V

      
Quch Giao
  Hn Vọng Phu

      
L Văn Ng
  Phủ Ninh Ha

      
L Văn Ng
  Bưởi Tri Ma

      
Dương Cng Thi

 Viết v
ninh-hoa.com  T Xun
     
 Lương LHuyền Chiu
 
 Ninh Ha Xa M Gần
       Phan Trang Hy 

 KNiệm V
Trường:

Trần Bnh Trọng
Ninh Ha

  Một Ma Xun Vắng
      
Cnh Mai

       Trần H Thanh
 
 K c
       Lin Trạch

 

Cc Trường Khc


 
Ti Đi Giữa Trời Bồi Hồi

     
 Lương LHuyền Chiu
 
Bến Sng Xưa

     
 Nguyễn Thị Tuyết Hoa 


 

Thi Nhạc
Giao Duyn
 


 
Ninh Ha, Ninh Ha

     
 LMST-Thơ: LL Huyền Chiu

 

Văn Học
Nghệ Thuật
  
 Ngy Xun Ni Chuyện
     
Trầu Cau

       Nguyễn Tấn Ka
 
 SC Đơn V Kht Vọng
      
Đợi Chờ...Trong Thi Phẩm
      
BẾN ĐỢI

       L Min Khương
 
 Đọc BẾN ĐỢI 2 Của
      
Kim Thnh V TT Ph Sĩ

       Trần Bnh Nam
 
 Tt Nước Đầu Đnh
       Phạm Thị Nhung
 
 MXun Mạn Hứng
       Dương Anh Sơn
 
 Xun Tiu L Thứ
       Dương Anh Sơn
  Giai Thoại Bi T Phong
      
Kiều D Bạc

      
Tr Bửu Nguyễn Thừa
 
Của T

      
Nguyễn Tnh
 
 Ma Xun V Thi Ca
       Người XVạn
  DKhc Tnh Xun

      
Tiểu Vũ Vi

 


T
ưởng Niệm

 

  Anh Ơi, Đừng Đi
       Nguyễn Thị Thu

 T
 


 
 Giao Thừa
       Đinh Hữu n
 
 Gởi Bạn Thn
       Dương Cng Bản
 
 Ging T Khắc Họa
       Nguyễn Thị Bảy
 
 Tnh Biển
       Thanh Bnh
  Viết Cho Anh

      
L Tấn Cam
 
 Hai Chiếc o
       Nguyn Chất
 
 Tnh Yu Buổi Sng
       Trần Thị Chất
 
 Đổi Thay
       Hương Đi
 
 Cuối Trời
       Hương Đi
 
 Sầu Đng
     
 L Thị Đo
 
 TChờ Xun
       Trần Minh Hiền
 
 Tiễn Con
       Nguyễn Thị Tuyết Hoa
 
 Bềnh Bồng Đn Xun
       Tường Hoi
 
 The Poem Of NumBer 5
      
And Number 6

       Vinh H
  Nem Chua Ninh Ha

      
Nguyễn Thế Huy
  V!

      
Nguyễn Hương
 
 Xun G Cửa
       Quỳnh Hương
 
 Ninh Ha Ti Mơ
       Phan Trang Hy
 
 Thị Trấn Bằng Lăng Tm
       Nguyễn Tấn Ka
 
 Xun Trở V
       Nam Kha
 
 Ta Muốn Hỏi
       Nguyễn Y Lang
 
 Cha Xun C Biết?
      
Hồn Nhin

       Nguyễn Liệp
 
 Xun Nồng
       Đm Thị Ngọc L
 
 Su Bi T Xun
       Nguyễn Thị Khnh Minh
  Tnh T

      
L Văn Ng
 
 Cy CCũng Vui Ly
       NNguyệt
 
 Chm T
       NNguyệt
  Xun Nhớ M

      
Phan Nho 
 
 Ta V Đm 30
       Phan Tưởng Niệm
 
 TXun Cho Con
       Phan Tưởng Niệm    
 
Ni C Tin

      
Nguyễn Hong Phi
 
 Điệp Khc Ma Xun
       Bch Phượng
 
 Dĩ Vng Ma Xun
       Nguyễn Qun
 
 Hạnh Phc Ma Xun
       Nguyễn Qun
  Tranh C Hương

      
NhQu
  Đ Vng

      
C Kim Thnh
  Thuở y Học Tr

      
C Kim Thnh
  Xun Phai

      
V Ngọc Thnh
  Ma Xun Nhớ M

      
Trần Đnh Thọ
 
 Anh L Ma Xun
       Hoi Thu
 
 Em Khng V
       Nguyễn Thị Thu (VN)
 
 Nhớ Qu
       Ng Trưởng Tiến
 
 Sầu Tha Hương
       Nguyễn Tnh
  Nỗi Nhớ...Ma Xun
       Hong Trang
  Xun Chưa Trọn Vẹn
       Nguyễn Thị Tri
 
 Thềm Xun Luyến Mộng
       Du Sơn Lng T
 
 Xun Viễn Vọng
       Du Sơn Lng T
 
 M Xun Hoi Cảm
       Tiểu Vũ Vi

 


Văn

 

  Đi Qua Ngy Ging Bo
       L Thị MChu
  Những Nghĩ Vụn Cuối Năm

      
Việt Hải
 
 Giữ Lấy Ma Xun

      
Cao Minh Hưng
 
 Người Thầy Dạy Bp B
       Phan Trang Hy
 
 Nẻo V
       Đinh Thị Lan
 
 Nhanh Qu Những Ma
      
Xun

       L Thị Lộc
 
 Chuyện KTrong Ngy
      
Xun

      
Thục Minh
  Bạch Miu   

      
Topa Panning
  Khc Loanh Quanh   

      
L Văn Quốc
 
 Bếp Lửa Chiều Đng   

      
Trương Thanh Sơn
  Chuyện Đầu Năm

      
Lm Minh Ti
 
 Đi Qua Những Bnh Yn
      
Hoa Cc

      
Nguyễn Hữu Ti
  Mỗi Đ Xun V

      
Thi Thi
  Hạt Bụi Trong Tim

      
Tiểu Thu
 
Một Bng Hồng Cho Đại Hội
      
Thụ Nhn 2010 Tại c

      
Người XVạn
 
Chuyện Xm Cầu G
      
Nguyễn Thị Cẩm Vn

 


 

 

 

 

 

 

Thư từ, bi vở, hnh ảnh hoặc
kiến xy dựng, xin lin lạc:

 
diem27thuy@yahoo.com

  

 

 

 

 

 

 


 


 

 

Tranh: LL Huyền Chiu

 

 

 

CON MO MUN NƠI LĂNG B V

 

                                         

N

ăm Gip T (1744) cha Nguyễn Phc Khot xưng vương hiệu. Vũ vương chiếm giữ từ Thuận Ha đến Gia Định. Sau khi mất, v con trưởng chết sớm, chu lại cn nhỏ nn di chc cho con thứ l Nguyễn Phc Luận (cha Nguyễn Phc nh) nối ngi. Trương Phc Loan chuyn quyền, cng lũ hoạn quan mạo di chiếu giả lập Nguyễn Phc Thuần (con thứ 16 của Vũ vương) mới 12 tuổi ln lm Cha. Tnh hnh trong triều rối loạn, bất ổn. Phong tro Ty Sơn khởi nghĩa năm Qu Tỵ (1773 ) chiếm thnh Qui Nhơn lm cơ sở. Mặt Bắc gip Quảng Nam, mặt Nam đến Bnh Thuận. Cha Nguyễn vẫn cn cai trị đất Gia Định thường đem qun ra đnh Bnh Thuận, Khnh Ha.

 

Ma thu năm Gip Ngọ (1774) Tống Phước Hiệp cử binh ra đnh chiếm Bnh Thuận rồi tiến ra Din Khnh rồi đnh thẳng ra Ph Yn. Nguyễn Huệ được lệnh đem qun đnh p. Tống Phước Hiệp bại trận. Thủy bộ binh đều bị tiu diệt bỏ Din Khnh v Bnh Thuận chạy thẳng về Gia Định.

 

Trong cc trận đnh nhau giữa hai qun Nguyễn Gia Miu v Nguyễn Ty Sơn tại tỉnh Khnh Ha năm xưa thường xy ra tại thnh Din Khnh v Nha Trang.

 

Trn đường tho chạy, một ton qun sĩ Gia Miu đi ngang qua huyện Tn Định v đến thn Mỹ Hiệp, được một người đn b chăm sc nui nấng. Sau khi thống nhất đất nước vua Gia Long tặng phong cho những người c cng. Trong đ c người đn b thn Mỹ Hiệp song v khng biết được tn v người n nhn khng cn sống nn sắc phong với danh hiệu l Nhủ Mẫu v lập lăng để tưởng nhớ. Đ l lăng B V.(C truyền thuyết bảo rằng chnh vua Gia Long được cứu mạng nhưng theo chnh sử th vua Gia Long khng hề c trận thua no trn đất Ninh Ha). Tuy nhin lăng B V c kiến trc rập theo cc lăng vua ở Huế.

 

Lăng nằm dưới chn đồi. Hnh chữ nhật, mặt hướng về Đng Nam, c 3 lớp thnh: thnh ngoại, thnh nội v thnh mộ. Lăng được cấp ruộng lm hương hỏa v định ngy kỵ l ngy 12 thng chạp m lịch. Quan đầu tỉnh Khnh Ha phải đứng chủ lễ. Lệ cng tế hằng năm vơi dần theo năm thng.

 

Trong cuộc khng chiến chống Php, vng thn Mỹ Hiệp khng được an ninh, người dn thường dồn về sống nơi đ hội Ninh Ha, chỉ cn lưa thưa một vi mi tranh của những nng dn bm ruộng bm vườn. Lăng B V hoang sơ, bm lau lấp kn lối ng vo lăng. Gần bn lăng c một tp lều của một b gi khng con chu. Người ta gọi b l B V. C lẽ b l người duy nhất dm sống cạnh lăng B V. Ban ngy b đi lang thang xin ăn. Ban đm về sống một mnh với một con mo đen. Cũng giống như chủ, con mo đen cả ngy sống ngoi đồng, len li khắp cc khu vườn hoang. Thấy bng người th thường lẫn trnh. Dn trong xm c tục lệ xem cc ch mo đen l giống vật linh thing thường đem đến điềm dữ. C cu chuyện, mỗi khi nh no c người chết th cần phải canh giữ thi thể nghim nhặt, trn ngực người chết phải đặt một con dao phay để phng trnh con mo đen nhảy ngang qua xc chết khiến cho người chết sống dậy đi lang thang khắp nh, khắp vườn. C đi khi xc chết lại đi hnh hung người trong xm. Đ l trường hợp quỷ nhập trng.

 

Đặc biệt đi mắt của mo đen c nh sng xanh đặt biệt trong bng đm. V thn hnh lẫn vo bng tối nn chỉ cn trng thấy đi mắt mo sng xanh l. Bởi thế nn đi mắt mẽo Mun được xem l biểu tượng cho đi mắt tử thần đi tm hồn ma trong đm tối. Chẳng những trẻ con sợ tiếng mo mun ku m những người lớn cũng thường lạnh mnh khi nghe tiếng mo go trong đm vắng, Họ cho đ l tiếng gọi mọi điều rủi ro, hung dữ đến cho xm lng. Bởi vậy cho nn c rất t nh thch nui mo đen v hay ght ly nếu nh no c mo đen.

 

Vo cuối năm, dn trong vng thường bị mất g. Những chuống g no, rủi tối khng đng cửa chuồng th sng hm sau c vụ mất g. Ban đầu chỉ trch mnh sơ st. Nhưng mi mi đm no cũng c nh bị mất g d cửa chuồng đng kn. Tự nhin c tin đồn l con mo đen của B V đm đm đi bắt g về nui chủ.. C tin th cũng phải c nghi. Cho nn thường c những cuộc viếng thăm tnh cờ để bắt được quả tang việc ăn thịt g của B V v con mo Mun. Tuy nhin rất t khi B V c mặt ban ngy. Ban đm th khi lặng mặt trời b V đ ln giường đi ngủ, Con mo Mun chui vo lng chủ nằm thở kh kh. Rnh chn, những người c tnh nghi ngờ thi khng đi rnh nữa. Nhưng sự nghi ngờ vẫn gn cho con mo Mun của B V l trọng phạm.

 

Một đm trời vừa tối bổng c tiếng mo go th thảm, mọi cnh cửa đều khp kn. Tiếng mo từ pha trong xm lan dần đến ngi lăng B V. Trời mưa lất phất. Khng gian yn lặng. Tiếng mo go thưa dần rồi im bặt. B V sờ soạn đi tm con mo Mun. Con mo vắng bng từ lu.Suốt đm B V khng thể no chợp mắt. Sng hm sau tuy đ trưa m b vẫn cn nằm co quắp trn giường. Bỗng nhin ngoi cửa c nhiều tiếng người xn xao.

- B V, dậy đi, ra xem ngoi lăng mộ c chuyện quan trọng xảy ra.

Nơi lăng B V tại vng thnh mộ c nhiều vũng mu tung te. Nơi mộ bia xc một con chồn đn to lớn nằm chết, ruột gan lng thng. Bn cạnh nhiều đm lng mo mu đen đẫm mu. Đi tm khắp nơi, dn lng pht hiện một hang chồn nằm kế cận bia mộ. Khot rộng ra th hang chưa đầy xương g v lng g. Mọi người lc ấy mới hiểu r sự tnh. Thủ phạm bắt trộm g chnh thị l ch chồn đn ny. Chứng tch r rng.

 

Một cụ gi trong xm, lặng lẽ thắp một thẻ nhang đến đứng trước mộ khấn:

 

- Dn trong xm chng ti lu nay mất g đ nghi ngờ con mo mun gy hại. Nay sự việc đ r rng, con chồn đn kia l thủ phạm. Con mo đen của b V đ m thầm theo di v đm qua đ xữ l thủ phạm. Thay mặt cho dn lng thn Mỹ Hiệp chng con xin b tha thứ cho việc đo ph hang chồn hm nay v lời xin lỗi đ nghi oan cho con mo mun.

 Mọi người im lặng ci đầu trong niềm hối hận.

B V bỗng nhin bật khc. B lặng lẽ quay về lều ngồi thờ thẩn suốt cả ngy.

Con mo Mun khng bao giờ trỡ về cng b nữa.

 

Ma xun đến v qua m thầm lặng lẽ. 

 

 

 

 

 

 

Quch Giao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang XUN 2011- Văn Học Nghệ Thuật V Qu Hương