Mục Lục
 

  Trang Ba
     
 Ban Bin Tập
 
L T Xun
     
 Nguyễn Thị Thanh Tr
  Đọc L T Xun
       Nguyễn Đn Huế Trang
  To Qun XNinh Chầu
      
Ngọc Đế

     
 L Thị Lộc
  Cu Đối Mừng XUN
     
 Mục Đồng
  Cu Đối Tết
       Vinh H
 

 

T Xun
 

  Xun VTrn Phố Ninh Ha
     
 Tường Hoi
 
 Xun Chớm
     
 Vinh H
 
 Chc Xun Đầu Năm
     
 L H
 
 Mừng Xun
       Nguyn Kim
 
 Mừng Xun Tn Mo
      
Mừng Xun Mới

     
 Nguyễn Liệp
 
 Xun Đi Cha LPhật
      
Xun Viễn X

     
 L Văn Ng
 
 Xun Nhớ
     
 Thi Thi
 
 Đn Xun
     
 Hoi Thu
 
 Xun VHai Phương
       Ng Trưởng Tiến
 
 Cn NMa Xun
       Lương M Trang
  Ma Xun Đi L Cha
       Nguyễn Thị Thanh Tr
 
Chc Mừng Tết Tn Mo
      
Năm 2010

     
 Du Sơn Lng T
  Những Sắc Hoa Ma Xun

     
 Tiểu Vũ Vi


T
ết Qu Nh  Gi Bnh
   
  Lan Đinh
 
C Một Ma Xun N Thế

     
 L Thị Ngọc H
  Bữa Cơm Chiu 30 Tết Của
      
M

   
  Nguyễn YLang
  Xun Qu Hương

     
 Phạm Thanh Phong
  Tn - Mo...

     
 Phi - Rm
  Tết V Tuổi T

     
 Lương LBch San

 

Tết Hải Ngoại  Đn Tết Việt Nam Tại
      
Toronto V San Jose

     
 Trần Ngọc Chnh
 
 Tm Xun
       Nguyn Kim 

Văn Ha
Dn Gian  Tục L Tết
     
 Trần Ngọc Chnh
 
Phỉnh

      
Nguyễn Thị Tuyết Mai
  p Ngoi

     
 Nguyễn Thục

 Hội Ngộ
N
inh Ha-Dục Mỹ
 

  Hội Đồng Hương NH-DM,
      
Nơi Nhn Lại Một Thời...

      
Nguyễn H Bảo
 
Đại Hội - Tiểu Hội

     
Topa Panning

 

Cắm Hoa Trang Tr  Nghệ Thuật Cắm Hoa

 
     Hải Lộc

 

Tranh
N
ghệ Thuật  Tranh nh Nghệ Thuật

     
 Phi - Rm


 

Hoa Xun
N
gy Tết
 

  Hnh nh Xun
     
 SXương Hải
 

 

TVui
 


 
 Con Mo Tro Cy Cau
       Nam Kha
 
 Nhậu Một Mnh
       Phạm Thanh Phong
 
 Chung V Chung Chồng
       Mai Thi Vn Thanh
 
 Chất Vấn Ngọc Hong
       Dương Cng Thi
 
Đốt Trng Pho Chuột
      
Mừng Nh Mẹo

       T Trinh
 
Mo Ngao Lật ĐLoi
      
Cọp D

       T Trinh

 

 

Ca Ht/Nhạc
 


  Nhạc Xun V Qu Hương

      
Thu Thủy, Lan Đinh
      
Thanh Nhn, L H
 
Tn Cổ: Khng Tn

      
Nguyễn Hương
 

 

Phương Ngữ
N
inh Ha
 


  Một S T Biến m: PHỈNH
     
Nguyễn Văn Thnh

 

 

Tn Gio

 

  KNiệm Chuyến Du Xun
      
Đ Lạt

       Đinh Hữu n
 
 

 

Năm Tn Mo
N
i Chuyện Mo

 

  Ba Chị EmTuổi Mo
       LThanh Cư
 
Tn Ngẫu VLoi Mo Cho
      
Năm Mới

       Trần Việt Hải
 
Năm Mo Tản Mạn VMo
       Vinh H
  NPhụng T
       Trần Thị Phong Hương
 
Nỗi Niềm Năm Con Thỏ
       Thục Minh
 
Tản Mạn V Tết Tn Mo
      
Nguyễn Văn Thnh
 

 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 


  Ma Xun No Trn Qu
      
Hương

       T Đồng
  Liu Trai Ch Dị-415
       Đm Quang Hưng
  Thanh Phong Thi Tập-57
     
 Vũ Tiến Phi
 
Hạnh X
       Nguyễn Văn Ph
 
NPhc
      
L Phụng
 
Tết Nhất
     
 Nguyễn Hữu Quang
 


 

Kinh Nghiệm Sống

 

  Đi Tm S Thật
      
Tm Đoan
 
Chăm Sc Người Cao Tuổi

      
BS ĐHồng Ngọc
  Ngy Tết Ti Đi Nằm Viện

      
Phan Nho      
  Tm Bnh Thế Giới Bnh

      
Tr Bửu Nguyễn Thừa
  S Mạng

      
Nguyễn Tnh

 


Văn Ha
m Thực
 
 Mn Chay Ngy Tết
     
 L Thị Đo
 
 Đừng Qun X Lch Xoong
       Việt Hải
 
 Lucky Money
       Đinh Thị Lan
 
 Kim Chi Hn Quốc
       Hong Lan
 
 Rau Muống Ngm Chua
       Hong Lan
 
 Thịt Quay Kho Dưa Cải Chua
       Hong Lan
 
 Đậu H Trứng
       Nguyễn Y Lang
 
Bnh Tt Ti Gi...

     
 Phi - Rm

Sức Khỏe

      

 
Vim Gan Siu Vi B

      
BS Nguyễn Vĩ Liệt

 

 

Bin Khảo
Kinh Tế
 

Việt Nam

  Tổng Kết Tnh Hnh Kinh Tế
      
Của Việt Nam Năm 2010

     
 Nguyễn Văn Thnh


H
oa Kỳ/Thế Giới

  Tổng Kết Tnh Hnh Kinh Tế
      
Của M Quốc Năm 2010

     
 Nguyễn Văn Thnh


 

 

Ti Nguyn

 


 
 Nghề Dệt L Buồm
       Dương Cng Thi
 
 Ruộng Muối Hn Khi
       L Ph Thọ

 

 

Viết v
Ninh Ha
 


 Con Mo Mun Nơi
     
Lăng B V

      
Quch Giao
  Hn Vọng Phu

      
L Văn Ng
  Phủ Ninh Ha

      
L Văn Ng
  Bưởi Tri Ma

      
Dương Cng Thi

 Viết v
ninh-hoa.com  T Xun
     
 Lương LHuyền Chiu
 
 Ninh Ha Xa M Gần
       Phan Trang Hy 

 KNiệm V
Trường:

Trần Bnh Trọng
Ninh Ha

  Một Ma Xun Vắng
      
Cnh Mai

       Trần H Thanh
 
 K c
       Lin Trạch

 

Cc Trường Khc


 
Ti Đi Giữa Trời Bồi Hồi

     
 Lương LHuyền Chiu
 
Bến Sng Xưa

     
 Nguyễn Thị Tuyết Hoa 


 

Thi Nhạc
Giao Duyn
 


 
Ninh Ha, Ninh Ha

     
 LMST-Thơ: LL Huyền Chiu

 

Văn Học
Nghệ Thuật
  
 Ngy Xun Ni Chuyện
     
Trầu Cau

       Nguyễn Tấn Ka
 
 SC Đơn V Kht Vọng
      
Đợi Chờ...Trong Thi Phẩm
      
BẾN ĐỢI

       L Min Khương
 
 Đọc BẾN ĐỢI 2 Của
      
Kim Thnh V TT Ph Sĩ

       Trần Bnh Nam
 
 Tt Nước Đầu Đnh
       Phạm Thị Nhung
 
 MXun Mạn Hứng
       Dương Anh Sơn
 
 Xun Tiu L Thứ
       Dương Anh Sơn
  Giai Thoại Bi T Phong
      
Kiều D Bạc

      
Tr Bửu Nguyễn Thừa
 
Của T

      
Nguyễn Tnh
 
 Ma Xun V Thi Ca
       Người XVạn
  DKhc Tnh Xun

      
Tiểu Vũ Vi

 


T
ưởng Niệm

 

  Anh Ơi, Đừng Đi
       Nguyễn Thị Thu

 T
 


 
 Giao Thừa
       Đinh Hữu n
 
 Gởi Bạn Thn
       Dương Cng Bản
 
 Ging T Khắc Họa
       Nguyễn Thị Bảy
 
 Tnh Biển
       Thanh Bnh
  Viết Cho Anh

      
L Tấn Cam
 
 Hai Chiếc o
       Nguyn Chất
 
 Tnh Yu Buổi Sng
       Trần Thị Chất
 
 Đổi Thay
       Hương Đi
 
 Cuối Trời
       Hương Đi
 
 Sầu Đng
     
 L Thị Đo
 
 TChờ Xun
       Trần Minh Hiền
 
 Tiễn Con
       Nguyễn Thị Tuyết Hoa
 
 Bềnh Bồng Đn Xun
       Tường Hoi
 
 The Poem Of NumBer 5
      
And Number 6

       Vinh H
  Nem Chua Ninh Ha

      
Nguyễn Thế Huy
  V!

      
Nguyễn Hương
 
 Xun G Cửa
       Quỳnh Hương
 
 Ninh Ha Ti Mơ
       Phan Trang Hy
 
 Thị Trấn Bằng Lăng Tm
       Nguyễn Tấn Ka
 
 Xun Trở V
       Nam Kha
 
 Ta Muốn Hỏi
       Nguyễn Y Lang
 
 Cha Xun C Biết?
      
Hồn Nhin

       Nguyễn Liệp
 
 Xun Nồng
       Đm Thị Ngọc L
 
 Su Bi T Xun
       Nguyễn Thị Khnh Minh
  Tnh T

      
L Văn Ng
 
 Cy CCũng Vui Ly
       NNguyệt
 
 Chm T
       NNguyệt
  Xun Nhớ M

      
Phan Nho 
 
 Ta V Đm 30
       Phan Tưởng Niệm
 
 TXun Cho Con
       Phan Tưởng Niệm    
 
Ni C Tin

      
Nguyễn Hong Phi
 
 Điệp Khc Ma Xun
       Bch Phượng
 
 Dĩ Vng Ma Xun
       Nguyễn Qun
 
 Hạnh Phc Ma Xun
       Nguyễn Qun
  Tranh C Hương

      
NhQu
  Đ Vng

      
C Kim Thnh
  Thuở y Học Tr

      
C Kim Thnh
  Xun Phai

      
V Ngọc Thnh
  Ma Xun Nhớ M

      
Trần Đnh Thọ
 
 Anh L Ma Xun
       Hoi Thu
 
 Em Khng V
       Nguyễn Thị Thu (VN)
 
 Nhớ Qu
       Ng Trưởng Tiến
 
 Sầu Tha Hương
       Nguyễn Tnh
  Nỗi Nhớ...Ma Xun
       Hong Trang
  Xun Chưa Trọn Vẹn
       Nguyễn Thị Tri
 
 Thềm Xun Luyến Mộng
       Du Sơn Lng T
 
 Xun Viễn Vọng
       Du Sơn Lng T
 
 M Xun Hoi Cảm
       Tiểu Vũ Vi

 


Văn

 

  Đi Qua Ngy Ging Bo
       L Thị MChu
  Những Nghĩ Vụn Cuối Năm

      
Việt Hải
 
 Giữ Lấy Ma Xun

      
Cao Minh Hưng
 
 Người Thầy Dạy Bp B
       Phan Trang Hy
 
 Nẻo V
       Đinh Thị Lan
 
 Nhanh Qu Những Ma
      
Xun

       L Thị Lộc
 
 Chuyện KTrong Ngy
      
Xun

      
Thục Minh
  Bạch Miu   

      
Topa Panning
  Khc Loanh Quanh   

      
L Văn Quốc
 
 Bếp Lửa Chiều Đng   

      
Trương Thanh Sơn
  Chuyện Đầu Năm

      
Lm Minh Ti
 
 Đi Qua Những Bnh Yn
      
Hoa Cc

      
Nguyễn Hữu Ti
  Mỗi Đ Xun V

      
Thi Thi
  Hạt Bụi Trong Tim

      
Tiểu Thu
 
Một Bng Hồng Cho Đại Hội
      
Thụ Nhn 2010 Tại c

      
Người XVạn
 
Chuyện Xm Cầu G
      
Nguyễn Thị Cẩm Vn

 

 

 

 

 

 

Thư từ, bi vở, hnh ảnh hoặc
kiến xy dựng, xin lin lạc:

 
diem27thuy@yahoo.com

  

 

 

 

 

 

 


 


 

 

Tranh: Họa sĩ Phi-Rm

 

 

M Ộ T  M A   X U N 
V Ắ N G   C N H  M A I

Thầy HT Trần H Thanh

***

 

 

Năm Ất Mo 1975, cũng như năm no ma xun dưới mi trường Trung học Ninh Ha trở về trong khng kh thanh bnh như dng sng Dinh tri m ả qua phố quận xui về biển cả giữa đi bờ với hng dừa xanh ngtĐ ba mươi su ma xun tri đi kể từ lc tn cuộc chiến thầy tr chng ti lun nhớ về những năm thng dưới mi trường xưa. Những kỷ niệm vui buồn trong qu khứ đều đẹp v n sống lại từ tiềm thức m tưởng như n đ phai nhạt theo thời gian. Thầy tr chng ti d l đồng hương Ninh-Ha - Dục Mỹ hay thn hữu đều c chung nghĩ : chng ti đ c một ngi trường trong một khng gian phố quận hiền ha được bao bọc từ ba pha rặng Trường Sơn hng vĩ v đại dương bao la ở pha đng.

 

Thầy tr chng ti c ci may mắn sống những ma xun thanh bnh nơi hậu phương an ton của Miền Nam trong cơn binh lửa thời đ. Đồng nghiệp cũng như c nhn ti đ từng dạy học nhiều nơi, mỗi nhiệm sở v như một ga tạm trn hnh trnh của một con tu xui ngược bắc nam. C nhn ti vo nghề từ những năm đầu của thập nin 1960 khi Miền Nam Việt Nam sống trong chiến tranh sau một thời kỳ thanh bnh 1954-1960. Dạy học trong hon cảnh nghiệt ngả do khng kh chiến tranh bao trm nơi thị x hoặc tỉnh lỵ, ban đm khng dm ra đường, ban ngy đứng lớp giảng bi m lo sợ đạn pho kch từ ven đ thị, ti đ từng chứng kiến một số đồng nghiệp dạy học ở quận lỵ thot chết v bom đạn trong gang tấc, v mấy tuần sau mới hon hồn.

 

Những năm thng sau cng trước 1975 nơi thị trấn Ninh-Ha l thời gian đng ghi nhớ v trn qu v chng ti tm lại những giy pht hoan ca, sống cng với thin nhin của một thời thư sinh đến trường. Chng ti đ tm được niềm vui của thời nin thiếu c trước chiến tranh. Trong khung cảnh Ninh-Ha thời đ chng ti đ tm được ma xun của tuổi học tr : Hoa phượng thắm tươi lung linh trong nắng hạ cũng như ma xun theo sự tuần hon của thời tiết.

 

Trở lại chuyện ma xun Ất Mo 1975 dưới mi trường xưa. Như thường lệ những giọt mưa thu cuối cng nhường chỗ cho cơn gi nhẹ mang khng kh se lạnh buổi giao ma. N bo hiệu năm học đ qua hết gần nửa thời gian. Sinh hoạt thể thao văn nghệ diễn ra đan xen với lịch thi đệ nhất bn nin vừa dứt th khng kh đn Tết m lịch trở nn rộn r. Ni đến sinh hoạt văn nghệ thể thao, thầy tr chng ti rất bận rộn v mang trọng trch tổ chức thi đua giữa cc trường Trung học thuộc pha bắc tỉnh Khnh ha. Chuẩn bị thi đua th phải tập dượt, thời gian th c hạn, thầy tr cố gắng lm sao cuộc vui khng ảnh hưởng đến sự lin tục trong việc dạy v học. Hằng năm đều c những cuộc tranh ti như thế nn mới c mn đem chung đi đnh xứ người : ton ca vũ được mời đi trnh diễn cấp qun khu ở Đ lạt hoặc cấp trung ương ở Saigon.

 

Những sinh hoạt đn xun như thế gip đầu c thầy tr bớt căng thẳng sau ngy thng. nghe v rao giảng l thuyết cc mn học trong khng kh trang nghim giữa bốn bức tường của lớp học. Bước vo trung tuần thng ging dương lịch th khng kh sn trường rộn rng v trong sng dưới nh nắng ban mai. Đ đy từng nhm nhỏ chuẩn bị bo tường, trang hong lớp học, tập ca ht những ca khc đn xun Đ c ca khc mừng xun th phải c hoa xun : hoa trang hong trn giấy, hoa cắm trn trn độc bnh cng hoa trn cnh :

Hoa xun nọ cn phong nộn nhụy

(Nguyễn Gia Thiều Cung On Ngm Khc)

 

Cng gần đến ngy tạm chia tay, khng gian sn trường, lớp học tươi sng hẳn ln, c đủ loi hoa trang hong trn giấy, những b hoa cn đọng sương mai như đang khoe sắc. Thế nhưng trong khoảng khng gian đ vắng bng cnh mai vng nơi phng khnh tiết, ngay trn những ba trang bo, thiệp chc tết cũng thiếu nụ mai vng nở hm tiếu.

 

Rồi khi cổng trường khp lại, thầy tr tạm chia tay về vui tết với gia đnh, chng ti vội đi tm mua một cnh mai vng, cho đến hm cận tết vẫn khng tm thấy, thi th đnh phải đn xun vắng những nụ mai vng. Thời gian nghỉ Tết chng tri qua sinh hoạt nh trường trở lại bnh thường d phảng phất đu đy hương vị những ngy đầu xun. Chuẩn bị cho Ma H Vui hằng năm, chng ti thu thập v chọn lọc bi viết để hon thnh Tập Kỷ Yếu. Cng trnh được chuẩn bị chu đo để pht hnh vo dịp Lễ pht phần thưởng cuối năm học vo giữa thng 6-1975. Nhưng từ 10-3-1975 trở đi khng kh chiến tranh bao trm : cuộc chiến trở nn c liệt rồi  đi đến giai đoạn kết thc v năm học theo đ cũng sớm kết thc vo 1-4-1975. Phải chăng mu đỏ của hoa nhuộm sn trường Tết Ất Mo mấy thng trước bo ma hạ năm đ đến sớm !

Ba mươi su năm sau, giờ đy c người về thăm qu Mẹ v người ấy ni rằng sẽ gh thăm Ninh-Ha Dục Mỹ, ti xin mượn lời thơ của Dương Qun để by tỏ cảm xc của mnh cứ mỗi độ xun sang, h đến:

 

Nhờ em tm đến ngi trường học,

Hoa phượng ngy xưa rất thắm tươi

Thăm hỏi Thầy C cn hay mất,

Bạn b chắc đ lạc mun nơi.

(Dương Qun - Lời Nhắn Về Thăm Qu Cũ

                    Cội Nguồn online  28-12-2010)

 

Tấm lng của kẻ tha hương nhớ về cố quận khng hẳn v nặng lng về một thời đ qua :

 

Sng kia ry đ nn đồng,

Chỗ trồng ruộng la, chỗ trồng ng khoai.

Đm nghe tiếng ếch bn tai,

Giật mnh cn tưởng tiếng ai gọi đ.

( Thi sĩ Trần Tế Xương )

 

Như khi ngược dng thời gian về thời điểm đ, chng ti cho rằng ma xun năm ấy l ma xun của lịch sử sang trang. Một khi Lịch Sử Đất Nước sang trang th c cuộc đổi đời, cn kẻ chiến thắng gọi đ l Bo nổi ln rồi ( Một ca khc vo thời điểm 30-4-1975 ). Do đ thn phận con người cũng bị cuốn tri trong cơn lốc xoy của cơ hn, của phn ly. Trong cơn phong ba đ một số đồng nghiệp v một số cựu học sinh khng may mắn được survivenn chng ti chỉ c giy pht chạnh lng khi nghĩ về họ đ một thời chung một mi trường như một đại gia đnh. Ngi trường đ giờ đy thay đổi nhiều như đổi cấp lớp, đổi tn.

 

Trong vng xoy của sự đổi thay như dng nước cuồn cuộn của trường giang tri về biển cả, ngi trường vần cn mi trong tiềm thức của những ai đ một thời gắn b. Cứ mỗi độ giao ma nơi qu hương thứ hai nầy, người ta cng khm ph những tnh cảm m người ta khng nhận ra trước kia. C một lần buổn do nỗi buồn tn thu th tiếng phone reo, bn đầu dy bn kia tiếng một thn hữu vọng ln : Nhớ lắm ! Nhớ Dục-Mỹ lắm ! Nhớ ngy mồng một tết m lịch từ buổi trưa chng ta nng ly chc chau Ti nhớ r c thầy A, thầy B giờ đ khuất bng . Kh trời hm nay mt lạnh sao giống kh hậu ở Dục -Mỹ ma xun năm no... Được nghe những cu  đầy n tnh đ l hạnh phc lớn lao. Ma Xun l đ. Đối với chng ti, những chung vui bn ngoi lớp học, những buổi học cuối cng trong năm ấy như mới xẩy hm qua, mỗi năm tnh cảm đậm đ thm nhất vo dịp tha hương ngộ cố tri mặt đối mặt, hoặc tiếng cười dọng ni cch xa nửa vng Tri Đất. Điều g gip chng ti gắn b nhau khi k ức tn phai theo thời gian cũng như tuổi tc chồng chất. Đ l khng gian nhỏ b m thanh bnh nơi phố quận hiền ha. Nơi chốn hiếm c trong cơn binh lửa m Miền Nam phải chịu đựng.

 

Chng ti c cảm tưởng dải ni cao xanh hng vĩ bao quanh như che chở thầy tr chng ti được sống trong khoảng khng gian ha bnh đ, đồng thời chng ti tri n những anh hng v danh một thời đi vo nơi gi ct hay biển cả. Sự dấn thn của họ vo chốn sa trường đem lại hậu phương nhỏ b được sống vui trong đ c hậu phương Ninh-Ha. Họ đồng trang lứa với chng ti nhưng sớm từ bỏ nếp sống thư sinh của tuổi hoa nin m khoc chinh y ln đường. Gọi họ l những anh hng v danh v chng ti nhớ đến họ m khng biết họ l ai, c thể họ giờ đy ở gần chng ti bn nầy bờ đại dương, hoặc đ trở thnh ct bụi hoặc đang sống m thầm trong tng cng nơi cố quận v đ mất đi một phần thn thể cho sự dấn thn năm xưa.

 

Cn Tn Mo 2011 : đếm ngược thời gian th được th 12 con gip trong m lịch lập lại 3 chu kỳ ci tnh cờ những con gip đ lại nằm trn giao điểm giữa hai thế kỷ 20 v 21 ni một cch trọng đại hơn l giao điểm giữa hai thin nin kỷ ( cuối thin nin thứ 2 v đầu thin nin kỷ thứ 3 ). Chng ti c ci hạnh phc l cn hin hữu tm được hnh ảnh ci vui của ma xun năm đ.

 

Nơi qu hương thứ hai nầy chng ti c những th vui bốn ma với thin nhin, ma no cũng l ma xun. Ma xun về với thin nhin c cơ hội ngắm hoa anh đo, hạ th họp mặt cựu học sinh v thưởng hạ nơi nng trại hay bờ biển, thu đng du ngoạn thắng cảnh nhn tuyết rơi. Chng ti c đầy đủ của th vui tao nh như

 

                  Xun du phương thảo địa,

                   Hạ thưỏng lục h tr

                   Thu ẩm hong hoa tửu

                  Đng ngm bạch tuyết thi

 

Cn cố hương xa vời, như trn chng ti đ trnh by hnh ảnh ma xun trong ma hạ,ma xun năm đ chấm dứt sự nghiệp c nhn lun hiện trong tim, trong k ức. Cho nn năm thng cng tri qua ti xin cm ơn cuộc sống đ cho ti thấy thm một ma xun trở lại nơi ngi trường nhỏ b m xinh xắn ngy xưa. /.

 

 

 

 

Ngy 10-1-2011

THANHTRAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

Trang XUN 2011- Văn Học Nghệ Thuật V Qu Hương