Mục Lục
 

  Trang Ba
     
 Ban Bin Tập
 
L T Xun
     
 Nguyễn Thị Thanh Tr
  Đọc L T Xun
       Nguyễn Đn Huế Trang
  To Qun XNinh Chầu
      
Ngọc Đế

     
 L Thị Lộc
  Cu Đối Mừng XUN
     
 Mục Đồng
  Cu Đối Tết
       Vinh H
 

 

T Xun
 

  Xun VTrn Phố Ninh Ha
     
 Tường Hoi
 
 Xun Chớm
     
 Vinh H
 
 Chc Xun Đầu Năm
     
 L H
 
 Mừng Xun
       Nguyn Kim
 
 Mừng Xun Tn Mo
      
Mừng Xun Mới

     
 Nguyễn Liệp
 
 Xun Đi Cha LPhật
      
Xun Viễn X

     
 L Văn Ng
 
 Xun Nhớ
     
 Thi Thi
 
 Đn Xun
     
 Hoi Thu
 
 Xun VHai Phương
       Ng Trưởng Tiến
 
 Cn NMa Xun
       Lương M Trang
  Ma Xun Đi L Cha
       Nguyễn Thị Thanh Tr
 
Chc Mừng Tết Tn Mo
      
Năm 2010

     
 Du Sơn Lng T
  Những Sắc Hoa Ma Xun

     
 Tiểu Vũ Vi


T
ết Qu Nh  Gi Bnh
   
  Lan Đinh
 
C Một Ma Xun N Thế

     
 L Thị Ngọc H
  Bữa Cơm Chiu 30 Tết Của
      
M

   
  Nguyễn YLang
  Xun Qu Hương

     
 Phạm Thanh Phong
  Tn - Mo...

     
 Phi - Rm
  Tết V Tuổi T

     
 Lương LBch San

 

Tết Hải Ngoại  Đn Tết Việt Nam Tại
      
Toronto V San Jose

     
 Trần Ngọc Chnh
 
 Tm Xun
       Nguyn Kim 

Văn Ha
Dn Gian  Tục L Tết
     
 Trần Ngọc Chnh
 
Phỉnh

      
Nguyễn Thị Tuyết Mai
  p Ngoi

     
 Nguyễn Thục

 Hội Ngộ
N
inh Ha-Dục Mỹ
 

  Hội Đồng Hương NH-DM,
      
Nơi Nhn Lại Một Thời...

      
Nguyễn H Bảo
 
Đại Hội - Tiểu Hội

     
Topa Panning

 

Cắm Hoa Trang Tr  Nghệ Thuật Cắm Hoa

 
     Hải Lộc

 

Tranh
N
ghệ Thuật  Tranh nh Nghệ Thuật

     
 Phi - Rm


 

Hoa Xun
N
gy Tết
 

  Hnh nh Xun
     
 SXương Hải
 

 

TVui
 


 
 Con Mo Tro Cy Cau
       Nam Kha
 
 Nhậu Một Mnh
       Phạm Thanh Phong
 
 Chung V Chung Chồng
       Mai Thi Vn Thanh
 
 Chất Vấn Ngọc Hong
       Dương Cng Thi
 
Đốt Trng Pho Chuột
      
Mừng Nh Mẹo

       T Trinh
 
Mo Ngao Lật ĐLoi
      
Cọp D

       T Trinh

 

 

Ca Ht/Nhạc
 


  Nhạc Xun V Qu Hương

      
Thu Thủy, Lan Đinh
      
Thanh Nhn, L H
 
Tn Cổ: Khng Tn

      
Nguyễn Hương
 

 

Phương Ngữ
N
inh Ha
 


  Một S T Biến m: PHỈNH
     
Nguyễn Văn Thnh

 

 

Tn Gio

 

  KNiệm Chuyến Du Xun
      
Đ Lạt

       Đinh Hữu n
 
 

 

Năm Tn Mo
N
i Chuyện Mo

 

  Ba Chị EmTuổi Mo
       LThanh Cư
 
Tn Ngẫu VLoi Mo Cho
      
Năm Mới

       Trần Việt Hải
 
Năm Mo Tản Mạn VMo
       Vinh H
  NPhụng T
       Trần Thị Phong Hương
 
Nỗi Niềm Năm Con Thỏ
       Thục Minh
 
Tản Mạn V Tết Tn Mo
      
Nguyễn Văn Thnh
 

 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 


  Ma Xun No Trn Qu
      
Hương

       T Đồng
  Liu Trai Ch Dị-415
       Đm Quang Hưng
  Thanh Phong Thi Tập-57
     
 Vũ Tiến Phi
 
Hạnh X
       Nguyễn Văn Ph
 
NPhc
      
L Phụng
 
Tết Nhất
     
 Nguyễn Hữu Quang
 


 

Kinh Nghiệm Sống

 

  Đi Tm S Thật
      
Tm Đoan
 
Chăm Sc Người Cao Tuổi

      
BS ĐHồng Ngọc
  Ngy Tết Ti Đi Nằm Viện

      
Phan Nho      
  Tm Bnh Thế Giới Bnh

      
Tr Bửu Nguyễn Thừa
  S Mạng

      
Nguyễn Tnh

 


Văn Ha
m Thực
 
 Mn Chay Ngy Tết
     
 L Thị Đo
 
 Đừng Qun X Lch Xoong
       Việt Hải
 
 Lucky Money
       Đinh Thị Lan
 
 Kim Chi Hn Quốc
       Hong Lan
 
 Rau Muống Ngm Chua
       Hong Lan
 
 Thịt Quay Kho Dưa Cải Chua
       Hong Lan
 
 Đậu H Trứng
       Nguyễn Y Lang
 
Bnh Tt Ti Gi...

     
 Phi - Rm

Sức Khỏe

      

 
Vim Gan Siu Vi B

      
BS Nguyễn Vĩ Liệt

 

 

Bin Khảo
Kinh Tế
 

Việt Nam

  Tổng Kết Tnh Hnh Kinh Tế
      
Của Việt Nam Năm 2010

     
 Nguyễn Văn Thnh


H
oa Kỳ/Thế Giới

  Tổng Kết Tnh Hnh Kinh Tế
      
Của M Quốc Năm 2010

     
 Nguyễn Văn Thnh


 

 

Ti Nguyn

 


 
 Nghề Dệt L Buồm
       Dương Cng Thi
 
 Ruộng Muối Hn Khi
       L Ph Thọ

 

 

Viết v
Ninh Ha
 


 Con Mo Mun Nơi
     
Lăng B V

      
Quch Giao
  Hn Vọng Phu

      
L Văn Ng
  Phủ Ninh Ha

      
L Văn Ng
  Bưởi Tri Ma

      
Dương Cng Thi

 Viết v
ninh-hoa.com  T Xun
     
 Lương LHuyền Chiu
 
 Ninh Ha Xa M Gần
       Phan Trang Hy 

 KNiệm V
Trường:

Trần Bnh Trọng
Ninh Ha

  Một Ma Xun Vắng
      
Cnh Mai

       Trần H Thanh
 
 K c
       Lin Trạch

 

Cc Trường Khc


 
Ti Đi Giữa Trời Bồi Hồi

     
 Lương LHuyền Chiu
 
Bến Sng Xưa

     
 Nguyễn Thị Tuyết Hoa 


 

Thi Nhạc
Giao Duyn
 


 
Ninh Ha, Ninh Ha

     
 LMST-Thơ: LL Huyền Chiu

 

Văn Học
Nghệ Thuật
  
 Ngy Xun Ni Chuyện
     
Trầu Cau

       Nguyễn Tấn Ka
 
 SC Đơn V Kht Vọng
      
Đợi Chờ...Trong Thi Phẩm
      
BẾN ĐỢI

       L Min Khương
 
 Đọc BẾN ĐỢI 2 Của
      
Kim Thnh V TT Ph Sĩ

       Trần Bnh Nam
 
 Tt Nước Đầu Đnh
       Phạm Thị Nhung
 
 MXun Mạn Hứng
       Dương Anh Sơn
 
 Xun Tiu L Thứ
       Dương Anh Sơn
  Giai Thoại Bi T Phong
      
Kiều D Bạc

      
Tr Bửu Nguyễn Thừa
 
Của T

      
Nguyễn Tnh
 
 Ma Xun V Thi Ca
       Người XVạn
  DKhc Tnh Xun

      
Tiểu Vũ Vi

 


T
ưởng Niệm

 

  Anh Ơi, Đừng Đi
       Nguyễn Thị Thu

 T
 


 
 Giao Thừa
       Đinh Hữu n
 
 Gởi Bạn Thn
       Dương Cng Bản
 
 Ging T Khắc Họa
       Nguyễn Thị Bảy
 
 Tnh Biển
       Thanh Bnh
  Viết Cho Anh

      
L Tấn Cam
 
 Hai Chiếc o
       Nguyn Chất
 
 Tnh Yu Buổi Sng
       Trần Thị Chất
 
 Đổi Thay
       Hương Đi
 
 Cuối Trời
       Hương Đi
 
 Sầu Đng
     
 L Thị Đo
 
 TChờ Xun
       Trần Minh Hiền
 
 Tiễn Con
       Nguyễn Thị Tuyết Hoa
 
 Bềnh Bồng Đn Xun
       Tường Hoi
 
 The Poem Of NumBer 5
      
And Number 6

       Vinh H
  Nem Chua Ninh Ha

      
Nguyễn Thế Huy
  V!

      
Nguyễn Hương
 
 Xun G Cửa
       Quỳnh Hương
 
 Ninh Ha Ti Mơ
       Phan Trang Hy
 
 Thị Trấn Bằng Lăng Tm
       Nguyễn Tấn Ka
 
 Xun Trở V
       Nam Kha
 
 Ta Muốn Hỏi
       Nguyễn Y Lang
 
 Cha Xun C Biết?
      
Hồn Nhin

       Nguyễn Liệp
 
 Xun Nồng
       Đm Thị Ngọc L
 
 Su Bi T Xun
       Nguyễn Thị Khnh Minh
  Tnh T

      
L Văn Ng
 
 Cy CCũng Vui Ly
       NNguyệt
 
 Chm T
       NNguyệt
  Xun Nhớ M

      
Phan Nho 
 
 Ta V Đm 30
       Phan Tưởng Niệm
 
 TXun Cho Con
       Phan Tưởng Niệm    
 
Ni C Tin

      
Nguyễn Hong Phi
 
 Điệp Khc Ma Xun
       Bch Phượng
 
 Dĩ Vng Ma Xun
       Nguyễn Qun
 
 Hạnh Phc Ma Xun
       Nguyễn Qun
  Tranh C Hương

      
NhQu
  Đ Vng

      
C Kim Thnh
  Thuở y Học Tr

      
C Kim Thnh
  Xun Phai

      
V Ngọc Thnh
  Ma Xun Nhớ M

      
Trần Đnh Thọ
 
 Anh L Ma Xun
       Hoi Thu
 
 Em Khng V
       Nguyễn Thị Thu (VN)
 
 Nhớ Qu
       Ng Trưởng Tiến
 
 Sầu Tha Hương
       Nguyễn Tnh
  Nỗi Nhớ...Ma Xun
       Hong Trang
  Xun Chưa Trọn Vẹn
       Nguyễn Thị Tri
 
 Thềm Xun Luyến Mộng
       Du Sơn Lng T
 
 Xun Viễn Vọng
       Du Sơn Lng T
 
 M Xun Hoi Cảm
       Tiểu Vũ Vi

 


Văn

 

  Đi Qua Ngy Ging Bo
       L Thị MChu
  Những Nghĩ Vụn Cuối Năm

      
Việt Hải
 
 Giữ Lấy Ma Xun

      
Cao Minh Hưng
 
 Người Thầy Dạy Bp B
       Phan Trang Hy
 
 Nẻo V
       Đinh Thị Lan
 
 Nhanh Qu Những Ma
      
Xun

       L Thị Lộc
 
 Chuyện KTrong Ngy
      
Xun

      
Thục Minh
  Bạch Miu   

      
Topa Panning
  Khc Loanh Quanh   

      
L Văn Quốc
 
 Bếp Lửa Chiều Đng   

      
Trương Thanh Sơn
  Chuyện Đầu Năm

      
Lm Minh Ti
 
 Đi Qua Những Bnh Yn
      
Hoa Cc

      
Nguyễn Hữu Ti
  Mỗi Đ Xun V

      
Thi Thi
  Hạt Bụi Trong Tim

      
Tiểu Thu
 
Một Bng Hồng Cho Đại Hội
      
Thụ Nhn 2010 Tại c

      
Người XVạn
 
Chuyện Xm Cầu G
      
Nguyễn Thị Cẩm Vn

 


 

 

 

 

 

 

Thư từ, bi vở, hnh ảnh hoặc
kiến xy dựng, xin lin lạc:

 
diem27thuy@yahoo.com

  

 

 

 

 

 

 


 

 

Truyện Ngắn

 

BẠCH MIU

Topa Panning

 

 

                                         

C

ơn gi mạnh thổi qua thnh lnh lm cho chị phải đứng p st vo người anh hơn. Anh vội vng tay ngang lưng chị như muốn lấy thn che chắn cho chị, rồi anh thỏ thẻ bn tai chị:

- Mnh đi về thi em ạ. Từ nay cứ mỗi ba thng hai đứa mnh lại ln đy thăm anh một lần em nh.

Chị ngước mặt ln nhn anh - người bạn đời tiếp nối của chị - với vẻ xc động. Chị quay lại nhn ngi mộ một lần nữa rồi snh bước cng anh đi đến chỗ đậu xe.

Chung sống với nhau được hơn ba năm, v v cng việc bun bn bận rộn nn hm nay chị mới cng anh ln đy thăm mộ người chồng bạc phước của chị.

Khi chiếc xe bốn chỗ ngồi của anh chạy ngang qua thị trấn, chị chỉ tay về pha trước, nơi c một căn nh thật đồ sộ rồi ni với anh:

- Đng ngay chỗ căn nh mu tm to lớn đ, hồi mười hai năm trước n l ci qun của em đ anh. Cả một thời kỷ niệm những khốn kh v cay đắng m em khng lm sao qun được anh .

- Mười hai năm trước?Như vậy l năm một ngn...

- Năm một ngn chn trăm chn mươi chn, năm Kỷ Mo.

- Em nhớ dai qu.

- Th em đ ni l em khng bao giờ qun được thời gian đ m anh.

- Chuyện ra sao em?

- Chuyện thật buồn anh . Nếu như em khng gặp con Bạch Miu th c lẽ em vẫn cn ở thị trấn ny cho đến ngy hm nay rồi.

Rồi, chị dựa hẳn đầu vo ghế v bắt đầu kể cho anh nghe cu chuyện của đời chị.

 


 

Ẩn mnh bn rừng cy cao su gi, thn trắng mốc, sần s u sẹo...bn con đường quốc lộ v cch xa khu thị trấn chỉ khoảng hai cy số, c một xm nh lụp xụp khoảng hơn chục căn với những mi tranh bạc phếch. Người trong xm ngho ny đều l nhn cng cạo mủ cao su. Họ lm đầu tắt mặt tối quanh năm nhưng cuộc sống ngho nn th vẫn bm theo họ chưa biết đến ngy no mới bung tha.

Tội nghiệp chị, người đn b cn trẻ, chị chưa qua khỏi tuổi đi mươi m đ bị go bụa v phải sống lẻ loi đơn độc. Chị hết đi ra rồi lại đi v trong căn nh trống rỗng v nhn về khu rừng pha xa xa như trng ngng người đ ra đi v sẽ về, mặc d chị biết người ra đi đ vĩnh viễn khng bao giờ cn quay về lại được nữa.

Khoảng hai thng trước đy, trong khi chồng của chị ngừng xe để chở mủ cao su trong vườn cao su cạnh bn khu rừng th một con cọp bất thần nhẩy đến vồ lấy anh v tha vo rừng. Ngay ngy hm sau tất cả đn ng đn b trong xm, người tay gậy, người tay dao cng đi vo rừng tm v, họ đ tm được xc của anh, dĩ nhin l ci xc đ qu đỗi tang thương v qu đỗi thảm khốc.

Chị đ c những ngy tưởng chừng như khng thể no gượng dậy nổi v cứ bị m ảnh về ci chết đau thương của chồng. Cuộc sống nhờ vo đồng lương ti xế của chồng tuy khng dư dả, nhưng cũng khng đến nỗi phải chật vật v miếng ăn như những người cng xm. Nay anh mất bất ngờ th chị trở nn chới với v, để tiếp nối cuộc sống, một buổi sớm mai kia, chị lặng lẽ bỏ xm ngho ln x Hố Nai huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai để lm thu trong một qun ăn chuyn bn mn thịt ch.

Qun Mộc-Tồn, nơi m chị mới được nhận v lm việc mở cửa từ tm giờ sng v bn suốt đến mười một giờ khuya. Những đm khuya thao thức nhớ chồng, chị thường cầu xin anh về ph hộ cho chị c sức khoẻ v can đảm để tiếp tục lm việc chỉ v chị phải chứng kiến cảnh giết ch xảy ra mỗi ngy lm tim chị như muốn ngừng đập. Nhn ng chủ đập đầu con ch bằng ci ba lớn, hoặc đi khi ng bỏ con ch vo ci bao tải rồi nhấn nước cho con ch chết ngộp lm lng chị thm xt xa. Chị cần c tiền để sinh sống v cũng để xy cho anh ci mộ thật đẹp, chứ một m đất đắp tạm th cũng tội nghiệp cho anh v cũng đau lng cho chị;nn chị vẫn phải tiếp tục lm việc ở đy.

*

Trời đang nắng gắt, chợ Hố Nai sng nay khng đng người lắm. Mới c hơn mười giờ m người của chị đ ướt đẫm mồ hi nn chị tm đến ngồi trnh nắng dưới một mi hin nh chờ người chủ đi chợ ra sẽ phụ đem đồ về tiệm.

Dưới gốc cy trước căn nh chị đang ngồi. Một người đn ng trung nin với ci lồng sắt nhốt bốn con mo bn cạnh. ng rt bao thuốc r trong ci bị đan bằng ci ra v quấn lấy một điếu đưa ln mi rồi đốt lửa ht. Khi thuốc bay lảng vảng trước khun mặt của ng lm chị thấy mặt ng phc hậu v cng. Một đứa b khoảng năm su tuổi ngồi bn cạnh nhn ng v hỏi:

- Nội ni cho con nghe đi nội.

- Ni ci g con?

- Th ni cho con nghe tại sao người ta mua con mo m lại gọi n l con tiểu hổ? Con tiểu hổ l con g hả nội?

- Th...tại người ta muốn gọi con tiểu hổ để...cho ngon. Nhn con mo chắc con cũng thấy n giống con cọp nhỏ lắm chứ phải khng con. Con hổ l con cọp đ con. Người ta khng thể ku n l con tiểu cọp được v nghe khng m tai nn ku l con tiểu hổ cho n được xui tai v văn vẻ một cht vậy m.

Ni xong ng đứng ln v c người đến hỏi mua...tiểu hổ.

- ng nội ơi, người ta mua con tiểu hổ ny để lm g vậy nội?

- Th... để nui hoặc...để ăn.

- Thịt n c ngon khng hả nội?

- Ừ...th...c lẽ cũng ngon m nội th chưa ăn. Nội khng bao giờ ăn thịt con tiểu hổ.

- Chắc người ta kho con tiểu hổ với hột vịt giống như m con kho thịt hả nội?

- Nội khng biết người ta lm g nhưng...

- Nhưng sao hả nội?

- Nhưng nội nghe hnh như l người ta hầm với thuốc bắc.

ng lại đứng ln v c người đến hỏi mua tiểu hổ.

Chị nhn đứa b từ ny đến giờ khng chớp mắt. Mặt đứa b thật bầu bĩnh v dễ thương, nhất l giọng ni trong veo v liến thoắng của n lm cho chị cũng cảm thấy vui vui.  Chị thầm nghĩ, phải chi anh khng bị cọp vồ th c lẽ chẳng bao lu nữa chị cũng c con để ẵm để bồng. Lấy chồng khi vừa trn mười tm tuổi v chưa được bao ngy th chị đ trở thnh ga bụa rồi.

Chị lắng tai nghe người đn ng ni với người bn tiểu hổ:

- Cn hai con ng bớt cht đỉnh tụi tui mua hết cho.

- Dạ...th ti bớt cho hai ch cht đỉnh vậy.

Người đn ng đang trả gi với ng bn con tiểu hổ quay qua ni với người bn cạnh:

- Anh qua tiệm thuốc bắc bn kia đường ni bn gi thuốc gia vị để hầm thịt. Chiều nay ti hầm mn tiểu hổ ny mnh nhậu chơi.

Chị nhn người vừa ni v chợt nảy ra một tưởng. Đng rồi, người ta gọi con ch bị lm thịt l mộc tồn, th thịt con mo l... đng rồi. Chị vui mừng hớn hở v quyết tm sẽ thực hnh cng việc như nghĩ vừa thong qua trong đầu chị.

*

Bn cạnh con đường quốc lộ v khng xa khu thị trấn, cũng như khng xa khu nh mi tranh bạc phếch, vừa xuất hiện một ci qun to lớn vch vn nc tn chắc chắn do chnh chị lm chủ. Qun khai trương đng vo thời điểm mưa gi của thng su nn khch đi đường đ gh vo qun đụt mưa đồng thời cũng để thưởng thức một mn ăn ngon do chnh chị đứng nấu. Sau một thời gian ngắn, tiếng tốt đồn xa l qun bn một mn ăn m ai đ ăn rồi sẽ quay lại thường xuyn, ai chưa ăn phải gh lại ăn để biết mn:Tiểu Hổ Hầm Thuốc Bắc ngon độc đo ra sao.

Mỗi tuần hai lần, khi nghe tiếng my xe quen thuộc, một đm con nt, trai c, gi c, khoảng độ chn mười tuổi, a ra xm xt bao quanh ci xe m reo ln như vui mừng:

- A! Tiểu hổ, tiểu hổ về n tụi by ơi!

Người ti xế quen thuộc nhanh nhẹn bước xuống xe rồi ng ko từ trong xe ra một ci lồng lớn v đặt xuống đất. Bn trong ci lồng nhốt khoảng hai chục con mo đang ku ln những tiếng meo meo như sợ hi. Những lc như thế ny chị thường lnh mặt để cho người phụ gip việc với chị nhận lnh hng v sau đ l lm thịt. Phần việc của chị chỉ l chế biến thnh mn ăn cho thực khch.

Những đn mo thường xuyn được chở đến giao cho chị l do chnh ng nội của đứa b m hm no chị ngồi trnh nắng ở chợ Hố Nai cung cấp. Gia vị th do tiệm thuốc bắc bn kia đường, chỗ chị ngồi trnh nắng cung cấp.

Từ lu, những mn ăn hầm thuốc bắc đ trở nn kh gần gũi với người Việt Nam ni ring v với người chu ni chung. Người Việt Nam ưa thch những mn hầm thuốc bắc khng chỉ bởi gia vị m cn bởi hương vị thơm ngon rất đặc biệt mang tnh cch bồi bổ cơ thể . ng người Tu, chủ tiệm thuốc bắc, người cung cấp gia vị để hầm đ cẩn thận gi từng gi gia vị cho mỗi một con tiểu hổ như: Kỳ tử, đẳng sm, to đỏ, long nhn, hạt sen để cho chị khi hầm thịt sẽ khng bao giờ bị sai trật. Ngoi ra chị cn phải chuẩn bị thm no l gừng tươi hnh hoa v thịt muối.  Đầu tin người phụ việc với chị sẽ chặt con tiểu hổ ra lm thnh từng miếng khng nhỏ m cũng khng lớn, rồi rửa thật sạch bằng rượu trắng pha với gừng gi, rồi lần lượt xếp vo nồi.  Khi đ, chnh chị sẽ tự tay đổ nước sấp mặt thịt rồi thi thịt muối cho vo nồi cng nhiều lt gừng xắt dầy. Thang thuốc gồm kỳ tử, đẳng sm, to đỏ, long nhn, hạt sen chị cho hết vo nồi thịt v hầm.  Mi thuốc bắc khi hầm sẽ bay xa...tới tận thị trấn lm cho những người trong thị trấn v người đang đi trn con đường c ci qun của chị bị ci bao tử hnh hạ đến phải gh vo qun thưởng thức cho biết. Hơn nữa gi tiền mỗi phần ăn chị tnh rất phải chăng. Chị lời nhiều ở tiền rượu thuốc. Thuốc ngm rượu cũng do ng người Tu cung cấp.  
Trước khi c định thực hiện bn mn ăn ny, chị đ phải ln tận Li Thiu để chọn mua nồi đất ở đ để nấu, bởi nồi đất sản xuất từ Li Thiu sẽ gip cho thịt tiểu hổ giữ được đầy đủ hương v vị của thuốc bắc. Chị mua hai ci nồi đất thật lớn đủ để mỗi ci hầm được một lần năm con tiểu hổ. Ngoi ra chị cn mua thật nhiều nồi đất đủ kch cỡ dng cho từ một người ăn đến năm người ăn.
Để nồi thịt tiểu hổ hầm được ngon, chị phải mất ba giờ đồng hồ đun si trn bếp.  Bởi như thế thịt tiểu hổ mới được mềm v ngấm đầy đủ cc vị của thuốc bắc.  Đy l một cng trnh kh cng phu m chị đ học hỏi được từ những người từng bn cc mn ăn hầm thuốc bắc nổi tiếng.  Mn tiểu hổ hầm thuốc bắc vừa thơm ngon vừa bổ dưỡng v thực khch sẽ cảm nhận được sự ấm p từ hương vị của n ngay trong miếng ăn đầu tin khi vừa tri qua khỏi miệng.

Dn trong xm nh tranh bạc phếch bn những cy cao su nếu đến ăn th chị chỉ lấy gi tượng trưng như l cho khng, gọi l cho c m thi.

 


 

Như thường lệ, mỗi khi xe giao hng đến qun l chị, hoặc đi chợ hay đi đu đ, hoặc ẩn mnh trong phng ngủ. Sng nay chị khng muốn đi đu cả v gia vị chị đ mua dự trữ đủ dng rồi nn chị vo giường nằm. Chị vừa đặt lưng xuống giường chưa được bao lu th nghe tiếng chn của chị phụ việc tất tả đi như chạy đến phng ngủ v g cửa. Chị phụ việc vừa thở vừa ni:

- Chị ơi, ng ti xế muốn gặp chị.

- C chuyện g vậy em?

- Dạ...c con tiểu...con mo lng trắng tuyệt đẹp v dễ thương qu chị . Em nghĩ mnh... em nghĩ chị nn nui n chứ đừng...

- Ti ra ngay.

ng ti xế miệng cười toe tot khi thấy chị đi đến ngay cửa. Trn tay ng, một con mo con c bộ lng trắng như tuyết đang ngoan ngon cuộn mnh nằm gọn trong cnh tay ng. ng ti xế nhe ci hm răng đng đầy nhựa thuốc ra ni với chị nhưng mắt ng th đang nhn con mo lng trắng với vẻ tru mến thương yu:

- Năm cũ sắp hết, năm mới Kỷ Mo 1999 sắp đến. ng bn mo nhờ ti đem đến tặng cho chị con Bạch Miu ny. ng ấy ni l chị nn nui n cho hn v cũng sắp l năm con mo rồi, chứ chị đừng lm thịt...tội nghiệp n.

Con mo - con Bạch Miu - nhn thấy chị th như v qu sợ nn n cứ ku ln meo meo rồi quay đầu nhn đi hướng khc. Khi n quay đầu lại nhn chị lần nữa th chị thấy nh mắt của n nhn chị như cầu khẩn như van xin một điều g. Chị đưa hai tay ra đỡ lấy con Bạch Miu nhưng ton thn n cứ run ln từng cơn v co rt thn lại. Chị vuốt ve n v đồng thời chị cũng cảm thấy ngượng với ng ti xế v cng.

Chị m con Bạch Miu đi thẳng vo buồng m qun gởi lời cm ơn đến ng bn mo. Chị cảm thấy thật buồn v tội lỗi. Tại sao con Bạch Miu đang nằm bnh thường trn tay ng ti xế lại bỗng run ln sợ sệt khi n nhn thấy chị?Một con vật nhỏ b v dễ thương như vậy m lại sợ chị c lẽ v chị đ lm thịt đồng loại của n để bn cho người ăn?Th ra người ta ni những con vật gần gũi với con người thường c linh tnh, quả khng sai . C lẽ con Bạch Miu ny c linh tnh khng lnh nếu bị vo tay chị. Chị cảm thấy đau khổ xen lẫn xấu hổ nn chị m con Bạch Miu vo lng v ni với n như chị ni với con người:

- Bạch Miu ơi, con đừng sợ v...mẹ sẽ khng lm g để con phải đau đớn đu. Qua Tết mẹ sẽ đng cửa qun rồi mẹ con mnh về Sign kiếm việc khc bun bn con nh.  Con đừng sợ nữa nghe con. Mẹ thương con m.

Lạ thay, con Bạch Miu như nghe được tiếng người, như nghe được tiếng ni của chị nn n khng cn run v khng cn sợ nữa m n di ci đầu vo ngực của chị như n đ di ci đầu vo ngực của ng ti xế vậy. Con Bạch Miu ngước nhn chị rồi ku ln meo meo như vui mừng lm nước mắt của chị cứ chảy di xuống theo hai bn m. Lần đầu tin trong đời chị đ khc v cảm thấy thật sung sướng v thật hạnh phc.
 

 

Chị nhn anh u yếm v ni:

- Thời gian tri qua nhanh qu anh hả. Mới hm no l năm con mo Kỷ Mo, m nay lại sắp đến năm con mo nữa rồi. Năm tới l năm con mo g hả anh?

- Chắc chắn khng phải l...Bạch Miu hay Bạch Mo g cả m l Tn Mo em . Tn Mo l mo mới. Chắc năm mới anh sẽ c...mo mới em hả?

Chị nhn anh khng trả lời. Chị v anh cng nhn vo mắt nhau v cng cười thật tươi. /.

         

 

 

 

Topa PANNING

 

 

   

 

 

 

 

 

Trang XUN 2011- Văn Học Nghệ Thuật V Qu Hương