Mục Lục
 

  Trang Ba
     
 Ban Bin Tập
 
L T Xun
     
 Nguyễn Thị Thanh Tr
  Đọc L T Xun
       Nguyễn Đn Huế Trang
  To Qun XNinh Chầu
      
Ngọc Đế

     
 L Thị Lộc
  Cu Đối Mừng XUN
     
 Mục Đồng
  Cu Đối Tết
       Vinh H
 

 

T Xun
 

  Xun VTrn Phố Ninh Ha
     
 Tường Hoi
 
 Xun Chớm
     
 Vinh H
 
 Chc Xun Đầu Năm
     
 L H
 
 Mừng Xun
       Nguyn Kim
 
 Mừng Xun Tn Mo
      
Mừng Xun Mới

     
 Nguyễn Liệp
 
 Xun Đi Cha LPhật
      
Xun Viễn X

     
 L Văn Ng
 
 Xun Nhớ
     
 Thi Thi
 
 Đn Xun
     
 Hoi Thu
 
 Xun VHai Phương
       Ng Trưởng Tiến
 
 Cn NMa Xun
       Lương M Trang
  Ma Xun Đi L Cha
       Nguyễn Thị Thanh Tr
 
Chc Mừng Tết Tn Mo
      
Năm 2010

     
 Du Sơn Lng T
  Những Sắc Hoa Ma Xun

     
 Tiểu Vũ Vi


T
ết Qu Nh  Gi Bnh
   
  Lan Đinh
 
C Một Ma Xun N Thế

     
 L Thị Ngọc H
  Bữa Cơm Chiu 30 Tết Của
      
M

   
  Nguyễn YLang
  Xun Qu Hương

     
 Phạm Thanh Phong
  Tn - Mo...

     
 Phi - Rm
  Tết V Tuổi T

     
 Lương LBch San

 

Tết Hải Ngoại  Đn Tết Việt Nam Tại
      
Toronto V San Jose

     
 Trần Ngọc Chnh
 
 Tm Xun
       Nguyn Kim 

Văn Ha
Dn Gian  Tục L Tết
     
 Trần Ngọc Chnh
 
Phỉnh

      
Nguyễn Thị Tuyết Mai
  p Ngoi

     
 Nguyễn Thục

 Hội Ngộ
N
inh Ha-Dục Mỹ
 

  Hội Đồng Hương NH-DM,
      
Nơi Nhn Lại Một Thời...

      
Nguyễn H Bảo
 
Đại Hội - Tiểu Hội

     
Topa Panning

 

Cắm Hoa Trang Tr  Nghệ Thuật Cắm Hoa

 
     Hải Lộc

 

Tranh
N
ghệ Thuật  Tranh nh Nghệ Thuật

     
 Phi - Rm


 

Hoa Xun
N
gy Tết
 

  Hnh nh Xun
     
 SXương Hải
 

 

TVui
 


 
 Con Mo Tro Cy Cau
       Nam Kha
 
 Nhậu Một Mnh
       Phạm Thanh Phong
 
 Chung V Chung Chồng
       Mai Thi Vn Thanh
 
 Chất Vấn Ngọc Hong
       Dương Cng Thi
 
Đốt Trng Pho Chuột
      
Mừng Nh Mẹo

       T Trinh
 
Mo Ngao Lật ĐLoi
      
Cọp D

       T Trinh

 

 

Ca Ht/Nhạc
 


  Nhạc Xun V Qu Hương

      
Thu Thủy, Lan Đinh
      
Thanh Nhn, L H
 
Tn Cổ: Khng Tn

      
Nguyễn Hương
 

 

Phương Ngữ
N
inh Ha
 


  Một S T Biến m: PHỈNH
     
Nguyễn Văn Thnh

 

 

Tn Gio

 

  KNiệm Chuyến Du Xun
      
Đ Lạt

       Đinh Hữu n
 
 

 

Năm Tn Mo
N
i Chuyện Mo

 

  Ba Chị EmTuổi Mo
       LThanh Cư
 
Tn Ngẫu VLoi Mo Cho
      
Năm Mới

       Trần Việt Hải
 
Năm Mo Tản Mạn VMo
       Vinh H
  NPhụng T
       Trần Thị Phong Hương
 
Nỗi Niềm Năm Con Thỏ
       Thục Minh
 
Tản Mạn V Tết Tn Mo
      
Nguyễn Văn Thnh
 

 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 


  Ma Xun No Trn Qu
      
Hương

       T Đồng
  Liu Trai Ch Dị-415
       Đm Quang Hưng
  Thanh Phong Thi Tập-57
     
 Vũ Tiến Phi
 
Hạnh X
       Nguyễn Văn Ph
 
NPhc
      
L Phụng
 
Tết Nhất
     
 Nguyễn Hữu Quang
 


 

Kinh Nghiệm Sống

 

  Đi Tm S Thật
      
Tm Đoan
 
Chăm Sc Người Cao Tuổi

      
BS ĐHồng Ngọc
  Ngy Tết Ti Đi Nằm Viện

      
Phan Nho      
  Tm Bnh Thế Giới Bnh

      
Tr Bửu Nguyễn Thừa
  S Mạng

      
Nguyễn Tnh

 


Văn Ha
m Thực
 
 Mn Chay Ngy Tết
     
 L Thị Đo
 
 Đừng Qun X Lch Xoong
       Việt Hải
 
 Lucky Money
       Đinh Thị Lan
 
 Kim Chi Hn Quốc
       Hong Lan
 
 Rau Muống Ngm Chua
       Hong Lan
 
 Thịt Quay Kho Dưa Cải Chua
       Hong Lan
 
 Đậu H Trứng
       Nguyễn Y Lang
 
Bnh Tt Ti Gi...

     
 Phi - Rm

Sức Khỏe

      

 
Vim Gan Siu Vi B

      
BS Nguyễn Vĩ Liệt

 

 

Bin Khảo
Kinh Tế
 

Việt Nam

  Tổng Kết Tnh Hnh Kinh Tế
      
Của Việt Nam Năm 2010

     
 Nguyễn Văn Thnh


H
oa Kỳ/Thế Giới

  Tổng Kết Tnh Hnh Kinh Tế
      
Của M Quốc Năm 2010

     
 Nguyễn Văn Thnh


 

 

Ti Nguyn

 


 
 Nghề Dệt L Buồm
       Dương Cng Thi
 
 Ruộng Muối Hn Khi
       L Ph Thọ

 

 

Viết v
Ninh Ha
 


 Con Mo Mun Nơi
     
Lăng B V

      
Quch Giao
  Hn Vọng Phu

      
L Văn Ng
  Phủ Ninh Ha

      
L Văn Ng
  Bưởi Tri Ma

      
Dương Cng Thi

 Viết v
ninh-hoa.com  T Xun
     
 Lương LHuyền Chiu
 
 Ninh Ha Xa M Gần
       Phan Trang Hy 

 KNiệm V
Trường:

Trần Bnh Trọng
Ninh Ha

  Một Ma Xun Vắng
      
Cnh Mai

       Trần H Thanh
 
 K c
       Lin Trạch

 

Cc Trường Khc


 
Ti Đi Giữa Trời Bồi Hồi

     
 Lương LHuyền Chiu
 
Bến Sng Xưa

     
 Nguyễn Thị Tuyết Hoa 


 

Thi Nhạc
Giao Duyn
 


 
Ninh Ha, Ninh Ha

     
 LMST-Thơ: LL Huyền Chiu

 

Văn Học
Nghệ Thuật
  
 Ngy Xun Ni Chuyện
     
Trầu Cau

       Nguyễn Tấn Ka
 
 SC Đơn V Kht Vọng
      
Đợi Chờ...Trong Thi Phẩm
      
BẾN ĐỢI

       L Min Khương
 
 Đọc BẾN ĐỢI 2 Của
      
Kim Thnh V TT Ph Sĩ

       Trần Bnh Nam
 
 Tt Nước Đầu Đnh
       Phạm Thị Nhung
 
 MXun Mạn Hứng
       Dương Anh Sơn
 
 Xun Tiu L Thứ
       Dương Anh Sơn
  Giai Thoại Bi T Phong
      
Kiều D Bạc

      
Tr Bửu Nguyễn Thừa
 
Của T

      
Nguyễn Tnh
 
 Ma Xun V Thi Ca
       Người XVạn
  DKhc Tnh Xun

      
Tiểu Vũ Vi

 


T
ưởng Niệm

 

  Anh Ơi, Đừng Đi
       Nguyễn Thị Thu

 T
 


 
 Giao Thừa
       Đinh Hữu n
 
 Gởi Bạn Thn
       Dương Cng Bản
 
 Ging T Khắc Họa
       Nguyễn Thị Bảy
 
 Tnh Biển
       Thanh Bnh
  Viết Cho Anh

      
L Tấn Cam
 
 Hai Chiếc o
       Nguyn Chất
 
 Tnh Yu Buổi Sng
       Trần Thị Chất
 
 Đổi Thay
       Hương Đi
 
 Cuối Trời
       Hương Đi
 
 Sầu Đng
     
 L Thị Đo
 
 TChờ Xun
       Trần Minh Hiền
 
 Tiễn Con
       Nguyễn Thị Tuyết Hoa
 
 Bềnh Bồng Đn Xun
       Tường Hoi
 
 The Poem Of NumBer 5
      
And Number 6

       Vinh H
  Nem Chua Ninh Ha

      
Nguyễn Thế Huy
  V!

      
Nguyễn Hương
 
 Xun G Cửa
       Quỳnh Hương
 
 Ninh Ha Ti Mơ
       Phan Trang Hy
 
 Thị Trấn Bằng Lăng Tm
       Nguyễn Tấn Ka
 
 Xun Trở V
       Nam Kha
 
 Ta Muốn Hỏi
       Nguyễn Y Lang
 
 Cha Xun C Biết?
      
Hồn Nhin

       Nguyễn Liệp
 
 Xun Nồng
       Đm Thị Ngọc L
 
 Su Bi T Xun
       Nguyễn Thị Khnh Minh
  Tnh T

      
L Văn Ng
 
 Cy CCũng Vui Ly
       NNguyệt
 
 Chm T
       NNguyệt
  Xun Nhớ M

      
Phan Nho 
 
 Ta V Đm 30
       Phan Tưởng Niệm
 
 TXun Cho Con
       Phan Tưởng Niệm    
 
Ni C Tin

      
Nguyễn Hong Phi
 
 Điệp Khc Ma Xun
       Bch Phượng
 
 Dĩ Vng Ma Xun
       Nguyễn Qun
 
 Hạnh Phc Ma Xun
       Nguyễn Qun
  Tranh C Hương

      
NhQu
  Đ Vng

      
C Kim Thnh
  Thuở y Học Tr

      
C Kim Thnh
  Xun Phai

      
V Ngọc Thnh
  Ma Xun Nhớ M

      
Trần Đnh Thọ
 
 Anh L Ma Xun
       Hoi Thu
 
 Em Khng V
       Nguyễn Thị Thu (VN)
 
 Nhớ Qu
       Ng Trưởng Tiến
 
 Sầu Tha Hương
       Nguyễn Tnh
  Nỗi Nhớ...Ma Xun
       Hong Trang
  Xun Chưa Trọn Vẹn
       Nguyễn Thị Tri
 
 Thềm Xun Luyến Mộng
       Du Sơn Lng T
 
 Xun Viễn Vọng
       Du Sơn Lng T
 
 M Xun Hoi Cảm
       Tiểu Vũ Vi

 


Văn

 

  Đi Qua Ngy Ging Bo
       L Thị MChu
  Những Nghĩ Vụn Cuối Năm

      
Việt Hải
 
 Giữ Lấy Ma Xun

      
Cao Minh Hưng
 
 Người Thầy Dạy Bp B
       Phan Trang Hy
 
 Nẻo V
       Đinh Thị Lan
 
 Nhanh Qu Những Ma
      
Xun

       L Thị Lộc
 
 Chuyện KTrong Ngy
      
Xun

      
Thục Minh
  Bạch Miu   

      
Topa Panning
  Khc Loanh Quanh   

      
L Văn Quốc
 
 Bếp Lửa Chiều Đng   

      
Trương Thanh Sơn
  Chuyện Đầu Năm

      
Lm Minh Ti
 
 Đi Qua Những Bnh Yn
      
Hoa Cc

      
Nguyễn Hữu Ti
  Mỗi Đ Xun V

      
Thi Thi
  Hạt Bụi Trong Tim

      
Tiểu Thu
 
Một Bng Hồng Cho Đại Hội
      
Thụ Nhn 2010 Tại c

      
Người XVạn
 
Chuyện Xm Cầu G
      
Nguyễn Thị Cẩm Vn

 


 

 

 

 

 

 

Thư từ, bi vở, hnh ảnh hoặc
kiến xy dựng, xin lin lạc:

 
diem27thuy@yahoo.com

  

 

 

 

 

 

 


 


 

 

Đọc B́n Đợi 2

của Kim Thành và Tn Th́t Phú Sĩ

Trần Bnh Nam

 

B

 

́n Đợi ( hay B́n Đợi 1 ) ra mắt người yu văn học ngḥ thụt tại Little Saigòn đã 3 năm. Kẻ yu thơ hằng mong chờ được đọc thm những v̀n thơ típ ńi lãng mạn ướt át nhưng trong sáng chn thành, đ̀y ́p kỷ nịm, của hai nhà thơ Kim Thành và Tn Th́t Phú Sĩ, mong gặp lại trong ngn từ thơ những nơi ch́n thn yu ṃt thời đã śng, ṃt đời đ̉ nhớ, với Hú, Đà Nẵng, Nha Trang....sng Hàn, sng Hương, sng Cữu...với Paris thơ ṃng, sng Seine trữ tình...với Cali nắng ́m ṛn rã lòng người.

 

Thì đy B́n Đợi 2 đã đ́n. Sách dày hơn 200 trang, g̀m 40 bài thơ của Kim Thành và 40 bài thơ của Tn Th́t Phú Sĩ. Ṭp thơ trình bày trang nhã, đơn giản nhưng khng đơn sơ, phản ánh sự chăm sóc đ́n từng chi tít nhỏ của Kim Thành. C̀m B́n Đợi 2 trong tay, tự nhin đ̣c giả cảm th́y phải trn trọng, trn trọng cng sức của hai nhà thơ, cng sức của người sắp đặt ṇi dung (layout), người thợ in, thợ đóng sách...

 

Ngày 28/10/2007 ti được hn hạnh giới thịu Tn Th́t Phú Sĩ trong dịp ra mắt B́n Đợi 1. Ti đã nói nhìu v̀ thơ Tn Th́t Phú Sĩ. Cái đong đưa trong thơ như con tàu trn sóng của nhà thơ hìn hòa ǵc Hải Qun ṽn còn rõ nét trong B́n Đợi 2.

 

Khác với cái vu vơ ŕt d̃ thương, ŕt trẻ của thơ Tn Th́t Phú Sĩ, thơ Kim Thành ̉n chứa ṃt ṇi tm su lắng, ray rứt nhớ v̀ dĩ vãng, trăn trở, chơi vơi với hịn tại và vĩn ṃng trong tương lai.

 

Ti thích nh́t  bài thơ Mùa Xun Đó Phút Tình Cờ (trang 45-46) của Kim Thành. Chỉ c̀n đọc qua m̃i ṃt bài thơ đó ti đã bắt gặp được t́t cả bùn vui của ṃt đời người, từ những gặp gỡ tình cờ nhịm m̀u, n sủng năm 14 tủi h̀n nhin, đ́n hạnh phúc lứa đi đá vàng, gắn bó, r̀i thăng tr̀m du b̉, r̉i tan tác phn ly...Bài thơ tự do đ̀y ch́t thơ, vít ra như ṃt tm sự nỉ non... Người đọc ng̣m ngùi , thương tíc cho ṃt cục tình đẹp bỏ lỡ, kẻ ở lại bơ vơ, người ra đi bìn bịt... Còn lại chăng chỉ là những mơ tưởng trong ñi nhớ ch́t lòng:

 

Anh bít khng anh

Trái tim em

Ṽn h̀ng, ṽn đ̣p

Nhớ anh v cùng em vít bài thơ

Và em đang mơ

Ṃt khoảng trời xanh bn bờ sng lặng

Có anh đứng chờ

Ṽn với mắt cười như thuở mới đi mươi

 

(Kim Thành, Mùa Xun Đó Phút Tình Cờ trang 44-45-46 )

 

Đàng sau ñi nhớ ch́t lòng đó, tủi hoa nin vàng son l̀ng ḷng quay v̀, nhà thơ hoài nịm thời cắp sách, những xa vắng nhẹ nhàng đã đ́n với mình mà trong ṃt phút ch́c nào đó b̃ng dưng śng lai:

 

Ta cũng có ṃt thời xưa áo trắng

Nhưng xa r̀i đã xa lắm người ơi

Cũng nón nghing nghing che mái tóc th̀

m ́p phút th̀n tin nghe nắng vỡ

..............................................................

Đi gúc ṃc bài ca dao đẹp quá

Ṽn gõ đ̀u trn phín đá thời gian

Trái tim ta chưa già như ta tưởng

Chợt mơ v̀ ṃt thoáng dạ hoàng lan...

 

(Kim Thành, Thuở ́y Học Trò trang 47 48)

 

R̀i mơ màng cảm nḥn ở ṃt góc trời nào đó có người đang nhìn mưa bay bay, mở cửa ký ức, tìm lại ṃt mảnh đời đã đi qua, b̀i h̀i, giao cảm: Trời mưa mưa mãi ơ hờ, Bn bờ vọng tưởng ti mơ phượng h̀ng...

 

Trong cục śng đời thường, Kim Thành đã śng ŕt người, ŕt tự nhin, nn thường có những bng khung khắc khoải, những trăn trở chơi vơi, những đ́n, những đi đ̉ śng với mình và tìm lại chính mình:

 

Lặng lẽ ti tìm ti

Đ̉ bít mình đang nhớ

Đ̉ bít mình đang thương

Con đường xưa tơ vương

 

Lặng lẽ ti tìm ti

Cḥp chờn trong ảo giác

Bn bờ sng hiu quạnh

Ṃt người đứng bơ vơ

 

Xin hỏi nụ tình thơ

Bao giờ thi hẹn ước

Xin hỏi mảnh h̀n ti

Bao giờ thi chơi vơi

 

(Kim Thành, Chơi Vơi trang 88 - 89)

 

Từ ṃt đỉm hẹn, với Kim Thành, Thơ đã trở thành tri kỷ, khng th̉ thíu vắng. Thơ là máu, là nước mắt, là ñi kh̉, là nìm vui, là tim, là óc... nui śng ṃt đời người còn lại:

 

Nàng Thơ hỡi đã trót là tri kỷ

Có d̃ gì nàng ṽ cánh bay xa

Hình như đã hơn năm năm đ́y nhỉ

Ta gặp nàng khi máu vỡ bùng tim

 ........................................................

Nàng Thơ hỡi ńu có ngày vĩnh bịt

Khng d̃i hờn khng oán trách vu vơ

Trong huỵt lạnh nàng sẽ là trăng gió

Ru ta v̀ với cát bụi mù xa...

 

(Kim Thành, Hỡi Nàng Thơ trang 157-158)

 

Sự gắn bó với thơ là th́, bởi trong thơ Kim Thành lun ̉n hịn hình bóng ṃt người v cùng thương yu. Hình bóng đó chính là hơi thở dù đã thóat ra khỏi t̀m tay với, dù đã bay đi xa tḥt xa. Chao nghing ñi nhớ, chơi vơi trăn trở đưa đ́n tuỵt vọng, nhà thơ lang thang đi vào vĩn ṃng với hy vọng mong manh tìm gặp lại được người tình yu d́u, người bạn đời mun thuở mà hình ảnh ṽn còn śng mãi trong tim. Và Kim Thành đã khờ dại đ́n ṭi nghịp đi tìm trăng giữa đm t́i mịt mùng:

 

Người ở nơi đu? nay ở đu?

Thức ḍy đi thi kẻo em s̀u

Trong c tịch lạnh khng m sắc

Ta cùng dạo bước rước nàng thơ

 

Anh k̉ em nghe đời phiu lãng

Cùng my và gió mãi lang thang

Em k̉ anh nghe qua năm tháng

Tình em mãi mãi ṃt cung đàn

.....................................................

Thi hẹn ngày mai thuỳn đ́n b́n

Ta ng̀i đ́m lại ánh sao đm..

 

Kim Thành, Trăng Ngủ Qun trang 32-33)

 

Đọc thơ Kim Thành, đìu người ta cảm nḥn trước h́t là cái đẹp. Thơ Kim Thành ŕt đẹp, đẹp trong ngn từ, ý tưởng, bình dị mà cao sang. Nhà thơ đã rung cảm nhẹ nhàng r̀i trải lòng mình qua thơ ŕt tự nhin, khng kỉu cách, khi b́t chợt nghe tíng chim hót sau hè, nhìn ánh nắng mai lung linh , tường vi màu sắc nhớ, bn kia vườn nhà ai, áng my chìu lãng đãng, cơn gió thoảng tìm v̀...

 

Bóng nắng nh́p nh bay

Đùa chơi trn cỏ bíc

Đẹp như sóng đại dương

Bng khung và tha thít

 

(Kim Thành, Ṽn Còn Đy Ṃt Thuở trang135-136)

 

Vọng tưởng đ́n r̀i đi

Dòng đời khng đứng đợi

Gọi my trời phiu lãng

Em nhón gót ng̣m ngùi

 

(Kim Thành, Gọi My trang 115-116)

 

 

Này con chim su nhỏ

Sao chẳng xúng cùng ta

Hát bài ca hạnh ng̣

Tay ngửa đón xun tình

 

(Kim Thành, Xun Tình trang 155-156)

 

Ti đã đọc B́n Đợi 2 với những xúc cảm v cùng thú vị. Thơ Kim Thành và Tn Th́t Phú Sĩ đã vỡ ra trong sáng và tươi đẹp như những mảnh kim cương. Ńu những hịn tượng tm lý của nhn sinh là min vĩn thì B́n Đợi cũng sẽ t̀n tại như những v̀n thơ b́t hủ dĩn tả ṃt hịn tượng nhn sinh. Và hy vọng những mảnh kim cương trong thơ Kim Thành và Tn Th́t Phú Sĩ sẽ được đính vào t́m thảm v́n đ sáng chói với mun ngn màu sắc của ǹn văn học Vịt Nam.

 

X́p ṭp thơ B́n Đợi 2 lại chúng ta khng th̉ ṿi bỏ đi. Chúng ta sẽ tự hỏi đã đọc những gì. Nhưng tḥt ra khng ai đọc thơ ṃt tác giả mà hỉu th́u những rung đ̣ng của con tim bằng chính tác giả đọc thơ của chính mình. Xin trang trọng mời những tm h̀n yu thơ nghe Kim Thành Ti Đọc Thơ Ti:

 

Những lúc bùn bùn ti đọc thơ ti

 Đ̉ th́y lại đời mình qua năm tháng

Từ những xun sang có nắng lụa vàng

Đ́n những đng tàn bút ngọn s̀u đng

 

Ti đọc thơ ti tri trn bỉn nhớ

Th́y nh́p nh ngọn sóng nǵt ngy say

Th́y b́n th́y bờ ṽy tay quờ quạng

R̀i bàng hoàng thương tíc tủi xa bay...

 

Hỡi những người cùng ti chia ñi nhớ

Hãy đọc thơ ti bằng trái tim yu

m hạnh phúc trong tíng cười rạng rỡ

Thở cùng ti tíng khóc vỡ h̀n hoang

 

Mảnh h̀n ti , mảnh h̀n thơ vụng dại

Rẽ đường my qua vạn lý trùng trùng

Mắt nhạt nhòa Liu Trai hoài ć qụn

Mơ tương phùng huỹn hoặc ṃt v̀n trăng

 

Mảnh h̀n ti, mảnh h̀n thơ vĩn ṃng

Đi tìm trăng giữa đm t́i mịt mùng

Tm bước nhẹ trn hoang tàn đ̉ nát

Nghe chơi vơi tình tự với ngàn sao...

 

Ti đọc thơ ti xanh xao ṃt cõi

Tíng gọi th̀m mặn chát giọt s̀u rơi

Người ở nơi đu? Đường nào B́n Đợi?

Thuỳn xa khơi, xin ṃt ĺi tìm v̀...

 

(Kim Thành, Ti Đọc Thơ Ti - Nov 2010)

 

 

 

 

 TRẦN BNH NAM

Jan 15, 2011

binhnam@sbcglobal.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

Trang XUN 2011- Văn Học Nghệ Thuật V Qu Hương