Mục Lục
 

  Trang Ba
     
 Ban Bin Tập
 
L T Xun
     
 Nguyễn Thị Thanh Tr
  Đọc L T Xun
       Nguyễn Đn Huế Trang
  To Qun XNinh Chầu
      
Ngọc Đế

     
 L Thị Lộc
  Cu Đối Mừng XUN
     
 Mục Đồng
  Cu Đối Tết
       Vinh H
 

 

T Xun
 

  Xun VTrn Phố Ninh Ha
     
 Tường Hoi
 
 Xun Chớm
     
 Vinh H
 
 Chc Xun Đầu Năm
     
 L H
 
 Mừng Xun
       Nguyn Kim
 
 Mừng Xun Tn Mo
      
Mừng Xun Mới

     
 Nguyễn Liệp
 
 Xun Đi Cha LPhật
      
Xun Viễn X

     
 L Văn Ng
 
 Xun Nhớ
     
 Thi Thi
 
 Đn Xun
     
 Hoi Thu
 
 Xun VHai Phương
       Ng Trưởng Tiến
 
 Cn NMa Xun
       Lương M Trang
  Ma Xun Đi L Cha
       Nguyễn Thị Thanh Tr
 
Chc Mừng Tết Tn Mo
      
Năm 2010

     
 Du Sơn Lng T
  Những Sắc Hoa Ma Xun

     
 Tiểu Vũ Vi


T
ết Qu Nh  Gi Bnh
   
  Lan Đinh
 
C Một Ma Xun N Thế

     
 L Thị Ngọc H
  Bữa Cơm Chiu 30 Tết Của
      
M

   
  Nguyễn YLang
  Xun Qu Hương

     
 Phạm Thanh Phong
  Tn - Mo...

     
 Phi - Rm
  Tết V Tuổi T

     
 Lương LBch San

 

Tết Hải Ngoại  Đn Tết Việt Nam Tại
      
Toronto V San Jose

     
 Trần Ngọc Chnh
 
 Tm Xun
       Nguyn Kim 

Văn Ha
Dn Gian  Tục L Tết
     
 Trần Ngọc Chnh
 
Phỉnh

      
Nguyễn Thị Tuyết Mai
  p Ngoi

     
 Nguyễn Thục

 Hội Ngộ
N
inh Ha-Dục Mỹ
 

  Hội Đồng Hương NH-DM,
      
Nơi Nhn Lại Một Thời...

      
Nguyễn H Bảo
 
Đại Hội - Tiểu Hội

     
Topa Panning

 

Cắm Hoa Trang Tr  Nghệ Thuật Cắm Hoa

 
     Hải Lộc

 

Tranh
N
ghệ Thuật  Tranh nh Nghệ Thuật

     
 Phi - Rm


 

Hoa Xun
N
gy Tết
 

  Hnh nh Xun
     
 SXương Hải
 

 

TVui
 


 
 Con Mo Tro Cy Cau
       Nam Kha
 
 Nhậu Một Mnh
       Phạm Thanh Phong
 
 Chung V Chung Chồng
       Mai Thi Vn Thanh
 
 Chất Vấn Ngọc Hong
       Dương Cng Thi
 
Đốt Trng Pho Chuột
      
Mừng Nh Mẹo

       T Trinh
 
Mo Ngao Lật ĐLoi
      
Cọp D

       T Trinh

 

 

Ca Ht/Nhạc
 


  Nhạc Xun V Qu Hương

      
Thu Thủy, Lan Đinh
      
Thanh Nhn, L H
 
Tn Cổ: Khng Tn

      
Nguyễn Hương
 

 

Phương Ngữ
N
inh Ha
 


  Một S T Biến m: PHỈNH
     
Nguyễn Văn Thnh

 

 

Tn Gio

 

  KNiệm Chuyến Du Xun
      
Đ Lạt

       Đinh Hữu n
 
 

 

Năm Tn Mo
N
i Chuyện Mo

 

  Ba Chị EmTuổi Mo
       LThanh Cư
 
Tn Ngẫu VLoi Mo Cho
      
Năm Mới

       Trần Việt Hải
 
Năm Mo Tản Mạn VMo
       Vinh H
  NPhụng T
       Trần Thị Phong Hương
 
Nỗi Niềm Năm Con Thỏ
       Thục Minh
 
Tản Mạn V Tết Tn Mo
      
Nguyễn Văn Thnh
 

 

 

d_bb
Đ.H.K.H
 


  Ma Xun No Trn Qu
      
Hương

       T Đồng
  Liu Trai Ch Dị-415
       Đm Quang Hưng
  Thanh Phong Thi Tập-57
     
 Vũ Tiến Phi
 
Hạnh X
       Nguyễn Văn Ph
 
NPhc
      
L Phụng
 
Tết Nhất
     
 Nguyễn Hữu Quang
 


 

Kinh Nghiệm Sống

 

  Đi Tm S Thật
      
Tm Đoan
 
Chăm Sc Người Cao Tuổi

      
BS ĐHồng Ngọc
  Ngy Tết Ti Đi Nằm Viện

      
Phan Nho      
  Tm Bnh Thế Giới Bnh

      
Tr Bửu Nguyễn Thừa
  S Mạng

      
Nguyễn Tnh

 


Văn Ha
m Thực
 
 Mn Chay Ngy Tết
     
 L Thị Đo
 
 Đừng Qun X Lch Xoong
       Việt Hải
 
 Lucky Money
       Đinh Thị Lan
 
 Kim Chi Hn Quốc
       Hong Lan
 
 Rau Muống Ngm Chua
       Hong Lan
 
 Thịt Quay Kho Dưa Cải Chua
       Hong Lan
 
 Đậu H Trứng
       Nguyễn Y Lang
 
Bnh Tt Ti Gi...

     
 Phi - Rm

Sức Khỏe

      

 
Vim Gan Siu Vi B

      
BS Nguyễn Vĩ Liệt

 

 

Bin Khảo
Kinh Tế
 

Việt Nam

  Tổng Kết Tnh Hnh Kinh Tế
      
Của Việt Nam Năm 2010

     
 Nguyễn Văn Thnh


H
oa Kỳ/Thế Giới

  Tổng Kết Tnh Hnh Kinh Tế
      
Của M Quốc Năm 2010

     
 Nguyễn Văn Thnh


 

 

Ti Nguyn

 


 
 Nghề Dệt L Buồm
       Dương Cng Thi
 
 Ruộng Muối Hn Khi
       L Ph Thọ

 

 

Viết v
Ninh Ha
 


 Con Mo Mun Nơi
     
Lăng B V

      
Quch Giao
  Hn Vọng Phu

      
L Văn Ng
  Phủ Ninh Ha

      
L Văn Ng
  Bưởi Tri Ma

      
Dương Cng Thi

 Viết v
ninh-hoa.com  T Xun
     
 Lương LHuyền Chiu
 
 Ninh Ha Xa M Gần
       Phan Trang Hy 

 KNiệm V
Trường:

Trần Bnh Trọng
Ninh Ha

  Một Ma Xun Vắng
      
Cnh Mai

       Trần H Thanh
 
 K c
       Lin Trạch

 

Cc Trường Khc


 
Ti Đi Giữa Trời Bồi Hồi

     
 Lương LHuyền Chiu
 
Bến Sng Xưa

     
 Nguyễn Thị Tuyết Hoa 


 

Thi Nhạc
Giao Duyn
 


 
Ninh Ha, Ninh Ha

     
 LMST-Thơ: LL Huyền Chiu

 

Văn Học
Nghệ Thuật
  
 Ngy Xun Ni Chuyện
     
Trầu Cau

       Nguyễn Tấn Ka
 
 SC Đơn V Kht Vọng
      
Đợi Chờ...Trong Thi Phẩm
      
BẾN ĐỢI

       L Min Khương
 
 Đọc BẾN ĐỢI 2 Của
      
Kim Thnh V TT Ph Sĩ

       Trần Bnh Nam
 
 Tt Nước Đầu Đnh
       Phạm Thị Nhung
 
 MXun Mạn Hứng
       Dương Anh Sơn
 
 Xun Tiu L Thứ
       Dương Anh Sơn
  Giai Thoại Bi T Phong
      
Kiều D Bạc

      
Tr Bửu Nguyễn Thừa
 
Của T

      
Nguyễn Tnh
 
 Ma Xun V Thi Ca
       Người XVạn
  DKhc Tnh Xun

      
Tiểu Vũ Vi

 


T
ưởng Niệm

 

  Anh Ơi, Đừng Đi
       Nguyễn Thị Thu

 T
 


 
 Giao Thừa
       Đinh Hữu n
 
 Gởi Bạn Thn
       Dương Cng Bản
 
 Ging T Khắc Họa
       Nguyễn Thị Bảy
 
 Tnh Biển
       Thanh Bnh
  Viết Cho Anh

      
L Tấn Cam
 
 Hai Chiếc o
       Nguyn Chất
 
 Tnh Yu Buổi Sng
       Trần Thị Chất
 
 Đổi Thay
       Hương Đi
 
 Cuối Trời
       Hương Đi
 
 Sầu Đng
     
 L Thị Đo
 
 TChờ Xun
       Trần Minh Hiền
 
 Tiễn Con
       Nguyễn Thị Tuyết Hoa
 
 Bềnh Bồng Đn Xun
       Tường Hoi
 
 The Poem Of NumBer 5
      
And Number 6

       Vinh H
  Nem Chua Ninh Ha

      
Nguyễn Thế Huy
  V!

      
Nguyễn Hương
 
 Xun G Cửa
       Quỳnh Hương
 
 Ninh Ha Ti Mơ
       Phan Trang Hy
 
 Thị Trấn Bằng Lăng Tm
       Nguyễn Tấn Ka
 
 Xun Trở V
       Nam Kha
 
 Ta Muốn Hỏi
       Nguyễn Y Lang
 
 Cha Xun C Biết?
      
Hồn Nhin

       Nguyễn Liệp
 
 Xun Nồng
       Đm Thị Ngọc L
 
 Su Bi T Xun
       Nguyễn Thị Khnh Minh
  Tnh T

      
L Văn Ng
 
 Cy CCũng Vui Ly
       NNguyệt
 
 Chm T
       NNguyệt
  Xun Nhớ M

      
Phan Nho 
 
 Ta V Đm 30
       Phan Tưởng Niệm
 
 TXun Cho Con
       Phan Tưởng Niệm    
 
Ni C Tin

      
Nguyễn Hong Phi
 
 Điệp Khc Ma Xun
       Bch Phượng
 
 Dĩ Vng Ma Xun
       Nguyễn Qun
 
 Hạnh Phc Ma Xun
       Nguyễn Qun
  Tranh C Hương

      
NhQu
  Đ Vng

      
C Kim Thnh
  Thuở y Học Tr

      
C Kim Thnh
  Xun Phai

      
V Ngọc Thnh
  Ma Xun Nhớ M

      
Trần Đnh Thọ
 
 Anh L Ma Xun
       Hoi Thu
 
 Em Khng V
       Nguyễn Thị Thu (VN)
 
 Nhớ Qu
       Ng Trưởng Tiến
 
 Sầu Tha Hương
       Nguyễn Tnh
  Nỗi Nhớ...Ma Xun
       Hong Trang
  Xun Chưa Trọn Vẹn
       Nguyễn Thị Tri
 
 Thềm Xun Luyến Mộng
       Du Sơn Lng T
 
 Xun Viễn Vọng
       Du Sơn Lng T
 
 M Xun Hoi Cảm
       Tiểu Vũ Vi

 


Văn

 

  Đi Qua Ngy Ging Bo
       L Thị MChu
  Những Nghĩ Vụn Cuối Năm

      
Việt Hải
 
 Giữ Lấy Ma Xun

      
Cao Minh Hưng
 
 Người Thầy Dạy Bp B
       Phan Trang Hy
 
 Nẻo V
       Đinh Thị Lan
 
 Nhanh Qu Những Ma
      
Xun

       L Thị Lộc
 
 Chuyện KTrong Ngy
      
Xun

      
Thục Minh
  Bạch Miu   

      
Topa Panning
  Khc Loanh Quanh   

      
L Văn Quốc
 
 Bếp Lửa Chiều Đng   

      
Trương Thanh Sơn
  Chuyện Đầu Năm

      
Lm Minh Ti
 
 Đi Qua Những Bnh Yn
      
Hoa Cc

      
Nguyễn Hữu Ti
  Mỗi Đ Xun V

      
Thi Thi
  Hạt Bụi Trong Tim

      
Tiểu Thu
 
Một Bng Hồng Cho Đại Hội
      
Thụ Nhn 2010 Tại c

      
Người XVạn
 
Chuyện Xm Cầu G
      
Nguyễn Thị Cẩm Vn

 


 

 

 

 

 

 

Thư từ, bi vở, hnh ảnh hoặc
kiến xy dựng, xin lin lạc:

 
diem27thuy@yahoo.com

  

 

 

 

 

 

 


 

 

 

NĂM MO TẢN MẠN VỀ MO

Vinh Hồ

 

 

                                         

 

 

   1. Kiến thức về mo:

 

   - Mo ở đy l mo nh gồm c : mo mướp (xm tro), mo trắng, mo mun (đen), mo nhị thể (vng trắng), mo tam thể (vng đen trắng), thng thường nặng từ 2,5 kg đến 7 kg, tuy nhin giống Maine Coon nặng tới 23 kg, tri lại cũng c giống nhỏ xu chỉ nặng khoảng 1,5 kg.

   - Tuổi thọ từ 14 - 20 năm, cao nhất l 38 năm.

   - C thể nhảy cao 7 feet từ tư thế đứng yn, v khng c cc xương đn cứng nn chui qua cc lỗ hổng nhỏ 1 cch dễ dng.

   - Nhiệt độ cơ thể khoảng 38 - 39 C (101 - 102,2 F), trong khi người 37 C (98,6 F). Nhịp tim mo lc nghỉ ngơi khoảng 150 - 180 nhịp/1pht, gấp đi người.

   - C 32 cơ ring biệt để điều khiển hướng nghe của tai, c thể quay người về 1 hướng v vểnh tai theo 1 hướng khc. Đa số mo c tai vểnh, tai cụp rất hiếm.

 

   - Mo giữ năng lượng bằng cch ngủ nhiều hơn cc loi động vật khc, nhất l khi về gi, ngủ trung bnh 13, 14 giờ 1 ngy, c con ngủ 20 giờ 1 ngy, hoạt động nhiều sau lc mặt trời lặn.

   - Giống như ch, mo đi trn đầu ngn chn, bước trực tiếp trn cc ngn, khi bước bn chn sau đặt ln dấu bn chn trước để giảm thiểu tiếng ồn v hạn chế dấu vết để lại. Lc nằm nghỉ, mng vuốt thu lại, v khng tiếp xc với mặt đất khiến mo đi nhẹ nhng để rnh mồi. Vuốt chn trước sắc hơn vuốt chn sau, c thể giương một hay nhiều vuốt ra để săn mồi, tự vệ, hay leo tro.

   - Mo thch tro cao, ngồi cao để dễ quan st, để mang lại cho mo cảm gic an ton, đầy uy thế. Khi rơi, mo c thể sử dụng cảm gic thăng bằng sắc bn v khả năng phản xạ tự xoay thn tới vị tr thch hợp. Khả năng ny được gọi l "phản xạ thăng bằng." v lun c đủ thời gian để thực hiện phản xạ ny khi rơi. V thế, những c ng từ trn độ cao lớn t gy nguy hiểm hơn những c ng từ độ cao nhỏ. Đui c khả năng lấy lại thăng bằng khi mo quật đui v dựa trn mmen động lượng để lấy thăng bằng chuẩn bị tiếp đất.

   - Khứu gic v thnh gic mo khng nhạy bn như của chuột, nhưng lại vượt xa con người, cộng với những khả năng thị gic, vị gic, xc gic khiến chng trở thnh một loại đặc biệt nhạy cảm trong giới động vật c v.

   - Tầm nhn của mo tốt nhất vo ban đm so với người, nhưng lại km nhất vo ban ngy. Mo v ch c mng trạch để phản chiếu nh sng tới vng mạc, khiến khả năng nhn của mo được tăng ln khi ở trong bng tối, tạo ra một mng lưới thị gic sắc sảo. Nhưng vo ban ngy hoặc chỗ c nhiều nh sng, trng đen của mo khp lại lm số lượng nh sng chiếu vo t. Mng trạch v một số bộ phận khc gip mo c sự d tm tốt hơn so với con người. Sự biến đổi mu sắc của mắt mo gần giống với sự tương tc giữa nh sng v mng trạch.

 

 

Mo c thị trường khoảng 200 so với 180 ở người.

Mo c mi mắt thứ ba, đ l 1 mng mỏng xuất hiện khi mắt mở. Mng ny thường đng lại từ từ khi mo buồn ngủ. Thường mắt mo c mu vng, hay xanh l cy.

   - Mo c thể nghe ở mức cao hơn 2 qung so với người, v 1 nửa qung so với ch. Khi nghe m thanh no đ, tai mo sẽ tự xoay về hướng đ.

   - Khứu gic của mo mạnh gấp 14 lần so với người. Số lượng tế bo khứu gic ở mũi của chng nhiều gấp đi, do d mo c thể ngửi thấy những mi m chng ta khng nhận thấy được. Mo cn c một cơ quan đnh hơi ở vm miệng gọi l vomeronasal, hay cơ quan Jacobson.

   - Chỉ c mo v thỏ l khng cảm nhận được vị ngọt do thiếu gen cần thiết cho việc ny.

 

   - Xương sống mo nhiều đốt hơn người để di chuyển dễ dng v trnh thương tổn. Xương đui rất di để giữ thăng bằng khi di chuyển. Bộ răng v hm của mo rất khoẻ để cắn x mồi. Khi bắt mồi, cc mng vuốt giương ra khỏi đệm thịt để co x mồi .

 

   - Mo ăn thịt chuột, rắn, cc, nhi, c... Vũ kh l mng vuốt (ở đầu ngn chn) di hơn 1 phn, hnh cong bn nguyệt. Khi săn mồi, mo thường đứng từ xa, cch con mồi 5, 6 mt, nằm bẹp st đất, nhn chăm chăm khng nhy mắt, nhẹ nhng bước tới rồi bất ngờ phng tới bằng cch đẩy mạnh 2 chn sau, dng mng vuốt sắc nhọn duỗi thẳng ra co lấy con mồi, sau đ cắn vo gy vo đầu con mồi cho đến chết mới thả ra

   - Mo lun coi trọng vệ sinh, biết tự bảo vệ cơ thể , trnh nơi ẩm ướt, l một trong cc loi th sạch sẽ nhất, thường th lưỡi tiết nước bọt vo chn rồi xoa ln mặt v ton thn để xa sạch cc vết bẩn.

   - Mo con từ 1 thng tuổi trở ln đ được mo mẹ dạy cc thế săn bắt mồi như chạy, nhảy, leo tro, rnh, vồ, bắt mồi. Mo 4 thng tuổi c thể bắt được chuột, gin, thằn lằn... Sống đơn độc đến thời kỳ sinh sản, mo ci c lng bng mượt, c mi, c tiếng ku đặc biệt để hấp dẫn mo đực.

 

  2. Ca dao, tục ngữ về mo

 

-C ăn nhạt mới thương mo.

-Con c đối nằm trn cối đ, mo đui cụt nằm mt đui ko, anh m đối đặng, dẫu ngho em cũng theo?

-Con ch hay tro, Con mo hay cắn,

Xi thịt th đắng, Bồ hn th hi, Thơm như tổ c, Đn ng to v, Đn b rậm ru,

Hay gy con tru, Hay bừa g trống,

Của ta th trọng, Của cha th hn,

Giấy bản th đen, Mực tu th trắng,

My m th nắng, My trắng th mưa .

 

-Mo hoang lại gặp ch hoang

Anh đi trộm bắp gặp nng nhổ khoai.

 

-Mo khen mo di đui, 

Chuột cậy mnh nhỏ dễ chui dễ ln.

-Mo lại hon mo.

-Mo lnh ai dễ cắt tai,

Gi hư chồng để khoe ti vo đu?

-Mo lnh khng ở mả,

Gi lnh khng chung chạ hng cơm.

-Mo m vớ c rn

-C o th mới c mo

Khng o th chẳng c mo no theo.

-Cọp thấy cheo như mo thấy mỡ

-Như mo mắc mưa

-Ch treo mo đậy

-Mo đng ch điếm

-Mo gi ha co

-Mo nằm bồ la khoanh đui,

Vợ anh đẹp lắm đuổi ruồi khng bay.

-Mo nằm trổ mng vnh ru,

Chuột chạy khng bắt lắc đầu ngao ngao

-Mo no cắn mỉu no

-Mo ngao cắn cổ con cầy,

Con cầy vật chết cả bầy mo ngao.

-Mo nhỏ bắt chuột nhỏ

-Mo tha miếng thịt xn xao,

Cọp tha con lợn th no thấy chi

 

-Mo tha thịt mỡ th la,

Kễnh tha con lợn cả nh nn thinh!

-Con mo con chuột c lng,

Ống tre c mắt, nồi đồng c quai

-Con mo tro ln cy cau,

Hỏi thăm ch chuột đi đu vắng nh,

Ch chuột đi chợ đằng xa,

Mua mắm mua muối giỗ cha ch mo.

 

   3. Huyền thoại về mo

 

   Cả Đng, Ty đều tin mo c dnh dng đến chuyện kinh dị siu hnh. Phương Ty cho mo l hiện thn của ph thủy hay ma qui.

   Gần đy bo Mỹ đăng tin 1 con mo c khả năng biết trước được ngy giờ chết của nhiều bệnh nhn trong 1 bệnh viện rất chnh xc.

   Tại qu ti, trong dn gian c truyền khẩu cu chuyện con mo mun tức linh miều, mo c bộ lng đen tuyền, ban đm đi mắt sng rực như điện, thường l mo hoang v khng ai dm nui, cho nn chng sợ người, hễ gặp người l lẫn trốn, thường đi rong trong đm tối, hay leo ln mi nh co cấu, ku go pht ra tiếng giống y như tiếng trẻ em khc, nghe rỡn tc gy. Bởi v leo ln mi nh nn người ta trng thấy mo v rắn rồng cuộn trn quấn với nhau nn c cu kết luận xanh xương mo mun l con của rắn cng lm tăng thm độ kinh dị. Mo mun linh miu được sắp ngang hng với tứ linh long ln quy phụng.

    Chuyện kể ng kia c nui 1 con linh miu khn như người, trong 1 cơn say, ng tm cổ n định đnh n 1 trận  cho bỏ ght, n biết được đ tự vệ bằng cch cắn vo tay ng rồi chạy đi. ng tm đủ mọi cch, bắt được n, trả th n rất tn c: mc 1 con mắt của n. Từ đ khng biết c phải n l kẻ chủ mưu m thầm dai dẳng trả th ng ta hay khng m bao nhiều tai họa khủng khiếp lin tục đổ xuống đầu ng: nh chy, vợ chết thảm, bản than ng bị bắt t chung thn.

    Chuyện khc kể linh miu nhảy qua xc chết, khng biết c pht ra dng điện hay khng m xc chết tự nhin ngồi bật dậy, chạy cho tới khi va vo cột nh hay vch tường mới  ngả xuống. V thế nn ở qu ti, khi nh ai c tang, người ta bắt mo nhốt hết v cho người ngồi canh giữ xc chết suốt ngy đm v sợ c con mo lạ no đột nhập linh sng nhảy qua xc chết, xc chết sẽ sống dậy lm kinh hong no động.  

 

   4. Kết luận:

 

   Xem ra ng Trời đ ưu đi giống mo, cho mo c đi mắt to sng long lanh, khng như mắt ch, mắt heo trắng xc. Mo lc no cũng sạch sẽ, nằm ngủ thch chỗ cao ro ấm p nhất l x bếp. Đi tiểu tiện rất kn đo, kh ai trng thấy. Tnh tnh th lc no cũng đạo mạo, mắt (ban ngy) cứ lim dim trầm mặc như nh hiền triết. Nhn mo bắt chuột thấy n cũng khn ngoan, mưu mẹo lắm! Khi pht hiện chuột, mo thu mnh nằm st đất im lặng, măt lim dim giả đ ngủ. Nếu chuột bất động th mo cũng cứ bất động, nhưng khi chuột vừa bỏ bộ 1 vi bước định tẩu thot th nhanh như chớp, mo phng tới tm gọn, nhưng khng giết, ngậm cổ tha về cho đn con đa giỡn, tập luyện. Chuột sợ qu đứng chết trn 1 chỗ run rẩy, th mo lại đưa tay khều khều hất hất vo mnh chuột bắt chuột phải chạy tới chạy lui cho đn con mo tập dợt ngn v vồ mồi. Giỡn tập đ đời chn ch rồi, th mo mẹ mới chịu cắn bể đầu chuột ra cho đn con xơi. Khng những bắt chuột, mo cn rnh bắt được cả chim bồ cu, chich che. V mo đực lười biếng bắt chuột nn người ta khng nui, chỉ nui mo ci thi. Mo đực con bị bắt thả ra ngoi g mả để sống kiếp khng nh nn mới c cu: mo mả g đồng. C lẽ v mo c dng thon thả, dịu dng, sạch sẽ, đi đứng nhẹ nhng, mềm mại, mắt to lay ly, nn người ta mới v đn b con gi l mo. Ăn t th bảo: ăn như mo ăn. Đn ng đi cua gi hay c bồ th bảo l đi o mo. c mo. Nếu nam nữ c chuyện tnh lăng nhăng với nhau th gọi l mo mỡ.

 

Tm lại, mo ch l 2 con vật gần gũi với người nhất nhưng ch th được thương yu hơn mo, v ch vui vẻ, niềm nỡ, săn đn hơn mo. Ring ti th ngược lại, ti thch bản tnh kẻ cả, qu phi, sạch sẽ của mo, nhất l ci  tnh chừng mực, vừa phải, trung dung, khng qu vồn v như ch, cũng khng qu lạnh lng như tru, chỉ vừa đủ để by tỏ tnh cảm của mnh.

 

   Chc qu đồng hương suốt năm con Mo gặp nhiều may mắn.

 

 

 

 

VINH H

28/12/2010

Sưu tầm

 

   

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang XUN 2011- Văn Học Nghệ Thuật V Qu Hương